eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - przetargiWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-21
2019-03-01
Opole Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Usługa w zakresie przeglądów technicznych komór laminarnych i oczyszczaczy powietrza.
2019-02-20
2019-03-04
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
2019-02-20
2019-02-28
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi DOSTAWA WZORCÓW
2019-02-19
2019-03-07
Gorzów Wielkopolski Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LABORATORIUM WSSE W GORZOWIE WLKP.
2019-02-19
2019-02-27
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę pożywek na płytkach, w butelkach oraz podłóż sypkich i transportowych, odczynników chemicznych i zestawów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
2019-02-12
brak danych
Opole Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Usługa wzorcowania spektrofotometrów.
2019-02-05
2019-02-22
Szczecin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dostawa testów, surowic i krążków laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2019

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-13
2019-02-21
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej.
2019-02-11
2019-02-19
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
2019-02-11
2019-02-20
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przetarg nieograniczony dostawę podłóż gotowych na płytkach dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
2019-02-11
2019-02-20
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przetarg nieograniczony na dostawę testów Elisa do wykrywania boreliozy, krztuśćca, eneterowirusów, herpes, mycoplasmy pneumoniae, brucelli, odry, ospy, KZM, a-HBs wraz z dzierżawą czytnika i płuczki do testów Elisa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
2019-02-08
2019-02-18
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przetarg nieogranioczony na dostawę zestawów diagnostycznych do ilościowego oznaczania wirusa HCV, HBV metodą real-time PCR oraz zestaw do izolacji DNA, zestawów immunodiagnostycznych metodą ELFA, zestawów kontrolnych oraz zestawów do wykrywania wirusów w żywności dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
2019-02-01
2019-02-12
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
2019-02-01
2019-02-12
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych
2019-01-31
2019-02-11
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych
2019-01-30
2019-02-08
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wzorców do kontroli pH, odczynników i wzorców do IC oraz butelek HDPE dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
2019-01-29
2019-02-06
Poznań Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Dostawa odczynników na rok 2019
2019-01-23
2019-02-04
Rzeszów Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
2019-01-23
brak danych
Opole Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Usługa wzorcowania wag i odważników.
2019-01-18
2019-01-28
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Dostawa podłoży na potrzeby laboratoriów WSSE w Warszawie
2019-01-15
2019-01-23
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
2019-01-11
2019-01-21
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej.
2019-01-11
2019-01-25
Szczecin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2019
2019-01-10
2019-02-15
Szczecin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dostawę spektrometru ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS)
2019-01-08
2019-01-16
Opole Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Usługa w zakresie wzorcowania / przeglądów technicznych sprzętu medycznego
2019-01-07
2019-01-15
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników laboratoryjnych
2019-01-07
2019-02-07
Gdańsk Roboty budowlane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przebudowa budynku DOMONT Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku - I etap

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-05
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej.
2019-02-01
brak danych
Opole Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Usługa wzorcowania wag i odważników.
2019-01-30
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2019-01-30
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Dostawa odczynników na rok 2019
2019-01-25
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Zakup benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz płynu AdBlue dla środków transportu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4
2019-01-24
brak danych
Opole Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Usługa w zakresie wzorcowania / przeglądów technicznych sprzętu medycznego
2019-01-11
brak danych
Szczecin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dostawa, instalacja i montaż gradientowego chromatografu jonowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7"
2019-01-09
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Dostawa szkła laboratoryjnego
2019-01-08
brak danych
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dostawa i transport odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
2019-01-02
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Dostawa energii elektrycznej
2018-12-31
brak danych
Lublin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa sprzętu laboratoryjnego
2018-12-28
brak danych
Kraków Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Świadczenie usługi w zakresie przewozu szczepionek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego.
2018-12-28
brak danych
Kraków Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Świadczenie usługi w zakresie przewozu próbek do badań laboratoryjnych, pojemników oraz dokumentacji pomiędzy siedzibą Zamawiającego a Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na terenie województwa małopolskiego
2018-12-21
brak danych
Warszawa Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości WSSE w Warszawie.
2018-12-21
brak danych
Szczecin Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Usługa sprzątania oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach należących do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie (budynki siedziby WSSE w Szczecinie, oraz pomieszczenia w Oddziale Laboratoryjnym WSSE w Szczecinie - Oddział Koszalin
2018-12-20
brak danych
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach - Pakiet 22 - Minutniki, termometry i rejestratory temperatury (dotyczy pozycji 3 i 6)
2018-12-20
brak danych
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach - Pakiet 21 - Drobny sprzęt laboratoryjny szklany i metalowy (dotyczy pozycji 1 i 2)
2018-12-20
brak danych
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach - Pakiet 10 - Materiały i drobny sprzęt do PCR
2018-12-20
brak danych
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach 40-074 Katowice ul.Raciborska 39 odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
2018-12-20
brak danych
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach 40-074 Katowice ul.Raciborska 39 odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.