eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - przetargiWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-16
2019-04-24
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej.
2019-04-16
2019-04-25
Kielce Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej WSSE w Kielcach z podziałem zamówienia na 2 części.
2019-04-15
2019-05-06
Kraków Roboty budowlane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Remont posadzek korytarzy na parterze i I piętrze oraz na klatkach schodowych w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
2019-04-11
2019-04-25
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Prace budowlane polegające na przebudowie i dociepleniu dachu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kaziemierza Jagiellończyka 8b

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-11
2019-04-19
Rzeszów Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie Kompleksowa dostawa sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług przesłania i dystrybucji energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz w Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku
2019-04-11
2019-04-19
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę odczynników, standardów i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
2019-04-09
2019-04-18
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
2019-04-05
2019-04-16
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
2019-04-03
2019-04-12
Kielce Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Dostawa odczynników chemicznych i wzorców, odczynników i testów do posiadanych urządzeń, podłoży mikrobiologicznych oraz testów diagnostycznych do metody ELISA dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
2019-03-29
2019-04-15
Kraków Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Dostawa odczynników laboratoryjnych
2019-03-29
2019-04-08
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników laboratoryjnych
2019-03-28
2019-04-09
Rzeszów Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie "Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Rzeszowie"
2019-03-26
2019-04-05
Lublin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
2019-03-22
2019-04-03
Białystok Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
2019-03-22
2019-04-08
Kraków Roboty budowlane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Remont posadzek korytarzy na parterze i I piętrze oraz na klatkach schodowych w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
2019-03-22
2019-04-01
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę zestawów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
2019-03-18
2019-03-26
Wrocław Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa spektrometru ICP MS ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas wraz z niezbędnym wyposażeniem
2019-03-15
2019-04-01
Kraków Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
2019-03-14
2019-03-26
Białystok Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku DOSTAWA ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
2019-03-14
2019-03-26
Białystok Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
2019-03-14
2019-03-22
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej.
2019-03-13
2019-03-21
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi dostawa bonów towarowych w formie papierowej
2019-03-08
2019-03-18
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy
2019-03-07
2019-03-18
Rzeszów Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-19
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę barwników, odczynników do identyfikacji w systemie VITEK MS-DS., testów, materiałów do identyfikacji CARBA, lateksów, krążków, e - testów, surowic, kart i materiałów pomocniczych do aparatu VITEK 2 Compact dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
2019-04-18
brak danych
Białystok Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
2019-04-18
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę pożywek na płytkach, w butelkach oraz podłóż sypkich i transportowych, odczynników chemicznych i zestawów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
2019-04-17
brak danych
Szczecin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie DOSTAWA TESTÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW LABORATORYJNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2019
2019-04-15
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Dostawa odczynników w roku 2019
2019-04-15
brak danych
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych
2019-04-10
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi dostawa podłoży bakteriologicznych
2019-04-08
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej.
2019-04-08
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
2019-04-05
brak danych
Kielce Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Dostawa odczynników chemicznych i mikrobiologicznych oraz zestawów i testów diagnostycznych do posiadanych urządzeń dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2019-04-04
brak danych
Wrocław Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa spektrometru ICP MS ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas wraz z niezbędnym wyposażeniem
2019-04-02
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa testów diagnostycznych.
2019-04-02
brak danych
Wrocław Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dostawa testów diagnostycznych do metody ELISA
2019-04-02
brak danych
Szczecin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie DOSTAWA TESTÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW LABORATORYJNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2019
2019-04-01
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów diagnostycznych do ilościowego oznaczania wirusa HCV, HBV metodą real-time PCR oraz zestaw do izolacji DNA, zestawów immunodiagnostycznych metodą ELFA, zestawów kontrolnych oraz zestawów do wykrywania wirusów w żywności dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
2019-03-27
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi dostawa bonów towarowych w formie papierowej
2019-03-26
brak danych
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych
2019-03-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wzorców do kontroli pH, odczynników i wzorców do IC oraz butelek HDPE dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
2019-03-18
brak danych
Szczecin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2019
2019-03-14
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi DOSTAWA WZORCÓW

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.