Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-19
2015-07-06
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w wybranych rejonach miasta Radomia

Zobacz wiecej

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-20
brak danych
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Inżynier Kontraktu.
2006-02-20
brak danych
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia.
2005-08-18
brak danych
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia.
2005-08-18
brak danych
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pomoc techniczna.

Zobacz wiecej

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-23
2015-05-08
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach miasta Radomia -Kontrakt 45
2015-04-23
2015-05-08
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Rozbiórka wybranych obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. wraz z ociepleniem budynku hydroforni
2015-04-16
2015-05-04
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa przydomowych przepompowni ścieków w Radomiu - Kontrakt nr 43.
2015-03-10
2015-03-25
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa i przebudowa obiektów kubaturowych oraz liniowych na terenach Wodociągów Miejskich w Radomiu
2015-02-23
2015-03-10
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Wolanowskiej, Milejowickiej, Hermanowicz w Radomiu - Kontrakt nr 34
2015-02-16
2015-02-26
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów na terenie miasta Radomia w roku 2015r.
2014-12-08
2014-12-22
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa pompowni osadu wstępnego Ob 26, rozbiórka istniejącej pompowni ścieków własnych Ob 62 oraz budowa pompowni odcieków z pras Ob 91 bez rurociągu tłocznego na Oczyszczalni Ścieków w Radomiu
2014-11-25
2014-12-11
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa przydomowych przepompowni ścieków w Radomiu - Kontrakt nr 43
2014-10-31
2014-11-17
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej w ul. Klwateckiej w Radomiu
2014-10-07
2014-10-22
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Czyszczenie i modernizacja kolektora deszczowego metodą bezwykopową w ulicy Orląt Lwowskich w Radomiu
2014-10-07
2014-10-22
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa wodociągu i kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Zakopiańskiej i Godowskiej w Radomiu - Kontrakt nr 31
2014-10-06
2014-10-21
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i dzielnicach miasta Radomia w 2014r.
2014-09-05
2014-09-22
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej (dz. 168, ark. 22, obręb 0010) w Radomiu
2014-08-04
2014-08-19
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Białostocka w Radomiu
2014-07-30
2014-08-14
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Rozbiórka odstojnika wód popłucznych i spustowych na SUW Lesiów
2014-07-24
2014-08-08
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. 16/5) ul. Wolanowskiej w Radomiu
2014-07-21
2014-08-05
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i montaż 2 szt dźwigów osobowych w budynku administracyjnym Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. Filtrowej 4
2014-07-08
2014-07-23
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Limanowskiego oraz brakującego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skłodowskiej w Radomiu
2014-07-03
2014-07-18
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla rozszerzonego zakresu Projektu modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom-etap II
2014-07-02
2014-07-17
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (remont) w budynku administracyjnym Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. Filtrowej 4

Zobacz wiecej

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach miasta Radomia -Kontrakt 45
2015-06-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Rozbiórka wybranych obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. wraz z ociepleniem budynku hydroforni
2015-05-21
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa przydomowych przepompowni ścieków w Radomiu - Kontrakt nr 43
2015-05-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa i przebudowa obiektów kubaturowych oraz liniowych na terenach Wodociągów Miejskich
2015-04-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Wolanowskiej, Milejowickiej, Hermanowicz w Radomiu - Kontrakt nr 34
2015-03-30
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów na terenie miasta Radomia w roku 2015 r.
2015-01-21
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa pompowni osadu wstępnego Ob 26, rozbiórka istniejącej pompowni ścieków własnych Ob 62 oraz budowa pompowni odcieków z pras Ob 91 bez rurociągu tłocznego na Oczyszczalni Ścieków w Radomiu
2015-01-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa wodociągu i kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Zakopiańskiej i Godowskiej w Radomiu - Kontrakt nr 31
2014-12-11
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej w ul. Klwateckiej w Radomiu
2014-11-06
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Czyszczenie i modernizacja kolektora deszczowego metodą bezwykopową w ul. Orląt Lwowskich w Radomiu
2014-11-04
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i dzielnicach miasta Radomia w 2014r.
2014-11-03
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej (dz. 168, ark. 22, obręb 0010) w Radomiu
2014-09-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i montaż 2 szt dźwigów osobowych w budynku administracyjnym Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. Filtrowej 4
2014-09-15
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Białostocka w Radomiu
2014-09-09
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Rozbiórka odstojnika wód popłucznych i spustowych na SUW Lesiów
2014-09-03
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. 16/5) ul. Wolanowskiej w Radomiu
2014-08-14
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla rozszerzonego zakresu Projektu modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom -etap II
2014-08-11
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Limanowskiego oraz brakującego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skłodowskiej w Radomiu
2014-08-11
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Remont Stacji Uzdatniania Wody 25 Czerwca w Radomiu (Stary Budynek) wraz z remontem ogrodzenia i remontem elewacji budynku stacji trafo
2014-08-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego dla potrzeb rewaloryzacji Placu Stare Miasto w Radomiu

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU