eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargiWodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-20
brak danych
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Inżynier Kontraktu.
2006-02-20
brak danych
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia.
2005-08-18
brak danych
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia.
2005-08-18
brak danych
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pomoc techniczna.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-10
2016-05-25
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa rowu melioracyjnego przy ul. Siarczyńskiego w Radomiu
2016-03-10
2016-03-24
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów na terenie miasta Radomia w 2016 r.
2016-01-13
2016-01-28
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Parkowej i Warszawskiej w Radomiu
2015-10-26
2015-11-10
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja kolektorów deszczowych metodą bezwykopową w ulicach Lubelskiej i Akademickiej w Radomiu
2015-09-28
2015-10-14
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa rowu melioracyjnego przy ul. Siarczyńskiego w Radomiu
2015-09-15
2015-09-23
Radom dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zakup wyposażenia na potrzeby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o - pompa do wody brudnej wraz z osprzętem i podwoziem
2015-08-26
2015-09-10
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębskiego oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Sołtykowskiej w Radomiu
2015-07-17
2015-08-04
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. PRZEBUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY ZUBRZYCKIEGO W RADOMIU
2015-06-19
2015-07-06
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w wybranych rejonach miasta Radomia
2015-04-23
2015-05-08
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach miasta Radomia -Kontrakt 45
2015-04-23
2015-05-08
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Rozbiórka wybranych obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. wraz z ociepleniem budynku hydroforni
2015-04-16
2015-05-04
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa przydomowych przepompowni ścieków w Radomiu - Kontrakt nr 43.
2015-03-10
2015-03-25
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa i przebudowa obiektów kubaturowych oraz liniowych na terenach Wodociągów Miejskich w Radomiu
2015-02-23
2015-03-10
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Wolanowskiej, Milejowickiej, Hermanowicz w Radomiu - Kontrakt nr 34
2015-02-16
2015-02-26
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów na terenie miasta Radomia w roku 2015r.
2014-12-08
2014-12-22
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa pompowni osadu wstępnego Ob 26, rozbiórka istniejącej pompowni ścieków własnych Ob 62 oraz budowa pompowni odcieków z pras Ob 91 bez rurociągu tłocznego na Oczyszczalni Ścieków w Radomiu
2014-11-25
2014-12-11
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa przydomowych przepompowni ścieków w Radomiu - Kontrakt nr 43
2014-10-31
2014-11-17
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej w ul. Klwateckiej w Radomiu
2014-10-07
2014-10-22
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Czyszczenie i modernizacja kolektora deszczowego metodą bezwykopową w ulicy Orląt Lwowskich w Radomiu
2014-10-07
2014-10-22
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa wodociągu i kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Zakopiańskiej i Godowskiej w Radomiu - Kontrakt nr 31

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-21
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów na terenie miasta Radomia w 2016 r
2016-02-19
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Parkowej i Warszawskiej w Radomiu
2015-12-09
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja kolektorów deszczowych metodą bezwykopową w ulicach Lubelskiej i Akademickiej w Radomiu
2015-10-13
brak danych
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zakup wyposażenia na potrzeby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. - Pompa do wody brudnej wraz z osprzętem i podwoziem
2015-09-23
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębskiego oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Sołtykowskiej w Radomiu
2015-08-27
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. PRZEBUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY ZUBRZYCKIEGO W RADOMIU
2015-06-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach miasta Radomia -Kontrakt 45
2015-06-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Rozbiórka wybranych obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. wraz z ociepleniem budynku hydroforni
2015-05-21
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa przydomowych przepompowni ścieków w Radomiu - Kontrakt nr 43
2015-05-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa i przebudowa obiektów kubaturowych oraz liniowych na terenach Wodociągów Miejskich
2015-04-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Wolanowskiej, Milejowickiej, Hermanowicz w Radomiu - Kontrakt nr 34
2015-03-30
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów na terenie miasta Radomia w roku 2015 r.
2015-01-21
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa pompowni osadu wstępnego Ob 26, rozbiórka istniejącej pompowni ścieków własnych Ob 62 oraz budowa pompowni odcieków z pras Ob 91 bez rurociągu tłocznego na Oczyszczalni Ścieków w Radomiu
2015-01-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa wodociągu i kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Zakopiańskiej i Godowskiej w Radomiu - Kontrakt nr 31
2014-12-11
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej w ul. Klwateckiej w Radomiu
2014-11-06
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Czyszczenie i modernizacja kolektora deszczowego metodą bezwykopową w ul. Orląt Lwowskich w Radomiu
2014-11-04
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i dzielnicach miasta Radomia w 2014r.
2014-11-03
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej (dz. 168, ark. 22, obręb 0010) w Radomiu
2014-09-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zaprojektowanie i montaż 2 szt dźwigów osobowych w budynku administracyjnym Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. Filtrowej 4
2014-09-15
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Białostocka w Radomiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.