eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargiWodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
2018-04-25
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Dostawa i montaż jednostki napędowej oraz dostawa łańcucha napędowego zgarniacza HA 185M FINNCHAIN
2018-04-13
2018-04-27
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji p.n.: "Koncepcja renaturyzacji i adaptacji rzeki Mlecznej do zmian klimatu" realizowanej w ramach projektu p.n.: "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-20
brak danych
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Inżynier Kontraktu.
2006-02-20
brak danych
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia.
2005-08-18
brak danych
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia.
2005-08-18
brak danych
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pomoc techniczna.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-04
2018-04-18
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów i akwenów w 2018 r.
2018-03-02
2018-03-16
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji p.n.: "Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno - biofiltracyjnym" realizowanego w ramach projektu p.n.: "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)"
2018-02-14
2018-02-26
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacja projektowej na potrzeby inwestycji p.n.: "Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance" realizowanej w ramach projektu p.n.: "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)".
2018-02-06
2018-02-16
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Aktualizacja, uzupełnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. modernizacji, budowy i przebudowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia - etap II
2018-01-23
2018-02-02
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia
2018-01-05
2018-01-15
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Instalacja systemu monitoringu warunków klimatycznych
2018-01-05
2018-01-22
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. "PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO A0 W RAMACH ZADANIA p.n.: "ADAPTACJA KANAŁU WODY DESZCZOWEJ A0 CELEM POPRAWY JAKOŚCI ODPŁYWÓW WODNYCH DO RZEKI MLECZNEJ" W PROJEKCIE LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: "ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA"
2017-12-12
2017-12-21
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu"
2017-11-14
2017-11-27
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Dostawa i instalacja systemu monitoringu warunków klimatycznych
2017-08-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych w rejonie ulicy Wośnickiej w Radomiu
2017-08-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych w rejonie ulicy Wośnickiej w Radomiu
2017-08-04
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wośnickiej w Radomiu
2017-08-01
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa kolektora deszczowego, zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową oraz rowów w rejonie ulic Wośnickiej i Kieleckiej w Radomiu
2017-07-10
2017-07-18
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Usługa zabezpieczenia sanitarnego Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirShow 2017
2017-03-28
2017-04-10
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów i akwenów w 2017
2017-02-24
2017-03-13
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wośnickiej w Radomiu
2017-02-23
2017-03-10
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w ul. Tartacznej (od ul. Wierzbickiej do ul. Młodzianowskiej). Kontrakt 38
2017-02-03
2017-02-20
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnej w Radomiu
2016-10-24
2016-11-09
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kierzkowskiej w Radomiu
2016-10-20
2016-11-04
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Regulacja rowu R1 i umocnienie skarp zbiornika retencyjnego w ramach urządzenia parku gminnego "Ustronie" w Radomiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-16
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Aktualizacja, uzupełnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. modernizacji, budowy i przebudowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia - etap II
2018-04-11
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacja projektowej na potrzeby inwestycji p.n."Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance" realizowanej w ramach projektu p.n."Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)".
2018-04-11
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia
2018-03-29
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. "PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO A0 W RAMACH ZADANIA p.n."ADAPTACJA KANAŁU WODY DESZCZOWEJ A0 CELEM POPRAWY JAKOŚCI ODPŁYWÓW WODNYCH DO RZEKI MLECZNEJ" W PROJEKCIE LIFE14 CCA/PL/000101 p.n."ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA"
2018-03-05
brak danych
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Instalacja systemu monitoringu warunków klimatycznych
2018-02-09
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu
2017-08-28
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Usługa zabezpieczenia sanitarnego Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirShow 2017
2017-05-22
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów i akwenów w 2017
2017-04-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wośnickiej w Radomiu
2017-03-24
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w ul.Tartacznej (od ul. Wierzbickiej do ul. Młodzianowskiej). Kontrakt 38
2016-12-05
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Banacha (zadanie 1) oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Przytyckiej (zadanie 2) w Radomiu
2016-12-01
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Regulacja rowu R1 i umocnienie skarp zbiornika retencyjnego w ramach urządzenia parku gminnego "Ustronie" w Radomiu
2016-11-30
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa kolektora deszczowego, zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową oraz rowów w rejonie ulic Wosnickiej i Kieleckiej w Radomiu
2016-11-30
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kierzkowskiej w Radomiu
2016-11-24
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Godowskiej (zadanie 1) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Koszykowej (zadanie 2) w Radomiu
2016-11-23
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych w rejonie ulicy Wośnickiej w Radomiu
2016-11-16
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Gołębiowskiej w Radomiu
2016-09-12
brak danych
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Dostawa polimeru do Oczyszczalni Ścieków w Radomiu. Zadanie 1 - Dostawa 40 000 kg polimeru w emulsji do zagęszczania osadów ściekowych na wirówce zagęszczającej FLOTTWEG; Zadanie 2 - Dostawa 20 000 kg polimeru w granulacie do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych na prasach taśmowych ANDRITZ; Zadanie 3 - Dostawa 30 000 kg polimeru w granulacie lub w emulsji do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych na prasach ciśnieniowych BUCHER.
2016-08-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kozienickiej i Kędzierskiego w Radomiu
2016-08-08
brak danych
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Dostawa narzędzi, odczynników i materiałów laboratoryjnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.