eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargiWodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-05
2018-01-22
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. "PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO A0 W RAMACH ZADANIA p.n.: "ADAPTACJA KANAŁU WODY DESZCZOWEJ A0 CELEM POPRAWY JAKOŚCI ODPŁYWÓW WODNYCH DO RZEKI MLECZNEJ" W PROJEKCIE LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: "ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-20
brak danych
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Inżynier Kontraktu.
2006-02-20
brak danych
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia.
2005-08-18
brak danych
Radom roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia.
2005-08-18
brak danych
Radom usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pomoc techniczna.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-05
2018-01-15
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Instalacja systemu monitoringu warunków klimatycznych
2017-12-12
2017-12-21
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu"
2017-11-14
2017-11-27
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Dostawa i instalacja systemu monitoringu warunków klimatycznych
2017-08-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych w rejonie ulicy Wośnickiej w Radomiu
2017-08-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych w rejonie ulicy Wośnickiej w Radomiu
2017-08-04
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wośnickiej w Radomiu
2017-08-01
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa kolektora deszczowego, zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową oraz rowów w rejonie ulic Wośnickiej i Kieleckiej w Radomiu
2017-07-10
2017-07-18
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Usługa zabezpieczenia sanitarnego Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirShow 2017
2017-03-28
2017-04-10
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów i akwenów w 2017
2017-02-24
2017-03-13
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wośnickiej w Radomiu
2017-02-23
2017-03-10
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w ul. Tartacznej (od ul. Wierzbickiej do ul. Młodzianowskiej). Kontrakt 38
2017-02-03
2017-02-20
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnej w Radomiu
2016-10-24
2016-11-09
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kierzkowskiej w Radomiu
2016-10-20
2016-11-04
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Regulacja rowu R1 i umocnienie skarp zbiornika retencyjnego w ramach urządzenia parku gminnego "Ustronie" w Radomiu
2016-10-13
2016-10-28
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Godowskiej (zadanie 1) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Koszykowej (zadanie 2) w Radomiu
2016-10-12
2016-10-27
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Gołębiowskiej w Radomiu
2016-09-29
2016-10-14
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Banacha (zadanie 1) oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Przytyckiej (zadanie 2) w Radomiu
2016-09-21
2016-10-06
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa kolektora deszczowego, zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową oraz rowów w rejonie ulic Wośnickiej i Kieleckiej w Radomiu
2016-09-21
2016-10-06
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych w rejonie ulicy Wośnickiej w Radomiu
2016-08-16
2016-08-31
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kierzkowskiej w Radomiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-28
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Usługa zabezpieczenia sanitarnego Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirShow 2017
2017-05-22
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów i akwenów w 2017
2017-04-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wośnickiej w Radomiu
2017-03-24
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w ul.Tartacznej (od ul. Wierzbickiej do ul. Młodzianowskiej). Kontrakt 38
2016-12-05
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Banacha (zadanie 1) oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Przytyckiej (zadanie 2) w Radomiu
2016-12-01
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Regulacja rowu R1 i umocnienie skarp zbiornika retencyjnego w ramach urządzenia parku gminnego "Ustronie" w Radomiu
2016-11-30
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa kolektora deszczowego, zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową oraz rowów w rejonie ulic Wosnickiej i Kieleckiej w Radomiu
2016-11-30
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kierzkowskiej w Radomiu
2016-11-24
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Godowskiej (zadanie 1) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Koszykowej (zadanie 2) w Radomiu
2016-11-23
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych w rejonie ulicy Wośnickiej w Radomiu
2016-11-16
brak danych
Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Gołębiowskiej w Radomiu
2016-09-12
brak danych
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Dostawa polimeru do Oczyszczalni Ścieków w Radomiu. Zadanie 1 - Dostawa 40 000 kg polimeru w emulsji do zagęszczania osadów ściekowych na wirówce zagęszczającej FLOTTWEG; Zadanie 2 - Dostawa 20 000 kg polimeru w granulacie do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych na prasach taśmowych ANDRITZ; Zadanie 3 - Dostawa 30 000 kg polimeru w granulacie lub w emulsji do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych na prasach ciśnieniowych BUCHER.
2016-08-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kozienickiej i Kędzierskiego w Radomiu
2016-08-08
brak danych
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Dostawa narzędzi, odczynników i materiałów laboratoryjnych
2016-06-21
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa rowu melioracyjnego przy ul. Siarczyńskiego w Radomiu
2016-04-21
brak danych
Radom Usługi Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów na terenie miasta Radomia w 2016 r
2016-02-19
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Parkowej i Warszawskiej w Radomiu
2015-12-09
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Modernizacja kolektorów deszczowych metodą bezwykopową w ulicach Lubelskiej i Akademickiej w Radomiu
2015-10-13
brak danych
Radom Dostawy Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Zakup wyposażenia na potrzeby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. - Pompa do wody brudnej wraz z osprzętem i podwoziem
2015-09-23
brak danych
Radom Roboty budowlane Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębskiego oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Sołtykowskiej w Radomiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.