eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - przetargiWłoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-04
2020-02-20
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jędrzejowskiej i ul. Leśnej we Włoszczowie"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-27
brak danych
Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Gościencin, gm. Włoszczowa - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego pn.:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa"Część 1, Zadanie 1Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa"
2019-10-29
2019-11-13
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa: Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji dla miejscowości Międzylesie i Motyczno Zadanie, 2: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa
2019-10-04
2019-10-11
Włoszczowa Dostawy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych
2019-09-17
2019-09-25
Włoszczowa Usługi Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wykonaniem koncepcji dla zadania pn.:"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rząbiec, Wymysłów, Michałów i Nieznanowice nr od 52 do 55 (Prządzów), gmina Włoszczowa"
2019-08-01
2019-08-19
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Pękowiec"
2019-05-15
brak danych
Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa przyłączy wodociągowych oraz montaż hydrantu w miejscowości Jeżowice, gm. Włoszczowa - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego pn.:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina WłoszczowaCzęść 2, Zadanie 2Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z budową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa"
2019-04-16
brak danych
Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa przyłączy wodociągowych - roboty polegające na powtórzeniu podonych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego pn."Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa
2019-03-18
2019-04-02
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa: Część 1: "Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie - etap I i częściowo etap II". Część 2: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie".
2019-03-11
2019-03-18
Włoszczowa Usługi Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Zakup paliw płynnych -benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego
2018-07-30
2018-08-08
Włoszczowa Dostawy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa
2018-05-02
2018-05-18
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa: Część 1: Zadanie nr 1 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie" Część 2: Zadanie nr 2 - "Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie - częściowo etap II i częściowo etap III" Część 3: Zadanie nr 3 - "Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa"
2018-03-21
2018-03-28
Włoszczowa Dostawy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ ORAZ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH , ZADANIE 1: " Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych" ZADANIE 2: " Dostawa wodomierzy przemysłowych kołnierzowych do wody zimnej oraz sprzedaż używanych"
2018-03-09
2018-03-16
Włoszczowa Usługi Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Zakup paliw płynnych -benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego
2017-10-24
2017-11-13
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa
2017-10-23
2017-11-10
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa: Cześć 1, Zadania 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa, Część 2, Zadanie2: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa"
2017-09-07
2017-09-21
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. "Budowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa" Część 1: ZADANIE NR 1 - "Budowa odcinka wodociągu od wpięcia do sieci wodociągowej przy ujęciu SW II do sieci w ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie" Część 2: ZADANIE NR 2 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Głowackiego, Sienkiewicza i Dębowej"
2017-07-27
2017-08-11
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie
2017-07-06
2017-07-20
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i na os. Brożka we Włoszczowie
2017-06-20
2017-07-04
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa
2017-04-05
2017-04-19
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ZADANIE Nr 1Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Wigury we Włoszczowie; ZADANIE Nr 2Budowa przyłącza wodociągowego na os. Tartak we Włoszczowie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-10
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Gościencin, gm. Włoszczowa - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego pn.:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa"Część 1, Zadanie 1Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa
2019-12-13
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy WłoszczowaZadanie 1Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji dla miejscowości Międzylesie i Motyczno Zadanie, 2Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa
2019-11-18
brak danych
Włoszczowa Dostawy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ ORAZ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH
2019-10-17
brak danych
Włoszczowa Usługi Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wykonaniem koncepcji dla zadania pn.:"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rząbiec, Wymysłów, Michałów i Nieznanowice nr od 52 do 55 (Prządzów), gmina Włoszczowa"
2019-09-05
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Pękowiec"
2019-07-03
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa przyłączy wodociągowych - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetyargu nieograniczonego pn.:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościuach Silpia Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa".
2019-05-29
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa przyłączy wodociągowych oraz montaż hydrantu w miejscowości Jeżowice, gm. Włoszczowa - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego pn.:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina WłoszczowaCzęść 2, Zadanie 2Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z budową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa"
2019-04-19
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta WłoszczowaCzęść 1"Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie - etap I i częściowo etap II". Część 2"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie".
2019-04-04
brak danych
Włoszczowa Usługi Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Zakup paliw płynnych -benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego
2018-09-19
brak danych
Włoszczowa Dostawy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa
2018-06-21
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy WłoszczowaCzęść 1Zadanie nr 1 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie" Część 2Zadanie nr 2 - "Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie - częściowo etap II i częściowo etap III" Część 3Zadanie nr 3 - "Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa"
2018-04-30
brak danych
Włoszczowa Dostawy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ ORAZ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH , ZADANIE 1" Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych" ZADANIE 2" Dostawa wodomierzy przemysłowych kołnierzowych do wody zimnej oraz sprzedaż używanych"
2018-04-06
brak danych
Włoszczowa Usługi Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Zakup paliw płynnych - benzyny bezołowiowej E95 i oleju napędowego
2017-12-11
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa
2017-12-07
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina WłoszczowaCześć 1, Zadanie 1Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa, Część 2, Zadanie2Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa"
2017-10-13
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. "Budowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa" Część 1ZADANIE NR 1 - "Budowa odcinka wodociągu od wpięcia do sieci wodociągowej przy ujęciu SW II do sieci w ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie" Część 2ZADANIE NR 2 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Głowackiego, Sienkiewicza i Dębowej"
2017-09-14
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie
2017-08-28
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i na os. Brożka we Włoszczowie
2017-07-21
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-05-08
brak danych
Włoszczowa Roboty budowlane Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ZADANIE Nr 1Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Wigury we Włoszczowie; ZADANIE Nr 2Budowa przyłącza wodociągowego na os. Tartak we Włoszczowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.