eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - przetargiWielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-27
2016-05-10
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa materiałów szewnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-27
2016-05-12
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa wkładów jednorazowych i złączy niskiego ciśnienia do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu w Pracowni Tomografii Komputerowej i Pracowni Rezonansu Magnetycznego
2016-04-26
2016-05-10
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa sprzętu (akcesoria elektrochirurgiczne) na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-26
2016-05-09
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zakup i sukcesywna dostawa druków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-22
2016-05-04
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem analizatora koagulogicznego będącego analizatorem zastępczym do analizatora STA COMPACT, który jest na wyposażeniu laboratorium, wykorzystujący te same odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne na potrzeby Laboratorium Analitycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-21
2016-05-04
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywne dostawy produktów leczniczych do ciężkich oparzeń oraz folii operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-15
2016-05-05
Zgorzelec roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii WS-SPZOZ w Zgorzelcu- instalacja elektryczna

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-19
2016-04-27
Zgorzelec dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy wskaźników biologicznych i testów wskaźnikowych do sterylizacji parą wodną oraz innych preparatów i materiałów do dezynfekcji
2016-04-15
2016-04-25
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa ziemniaków i warzyw świeżych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2016-04-15
2016-04-25
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w rozbiciu na 5 Pakietów na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2016-04-15
2016-04-27
Zgorzelec dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu sukcesywne dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi, podawania leków i sprzętu kompatybilnego do wykonywania badań, sukcesywne dostawy pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego
2016-04-14
2016-04-22
Zgorzelec dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy drobnego sprzętu do badań i zabiegów endoskopowych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)
2016-04-14
2016-04-25
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zakup materacy przeciwodleżynowych z wyposażeniem na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-14
2016-04-25
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-13
2016-04-21
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno - Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-13
2016-04-25
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku (podkłady, prześcieradła, fartuchy, worki strunowe) Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-13
2016-04-25
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa diet i sprzętu do żywienia enteralnego i doustnego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-12
2016-04-22
Nowa Sól usługi Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Konserwacja i remont urządzeń dźwigowych na okres trzech lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli
2016-04-12
2016-04-21
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku (cewniki, pojemniki his-pat, sondy) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-12
2016-04-22
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa sprzętu - wielorazowe fartuchy operacyjne, zestawy obłożeniowe - jednorazowego użytku - na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-11
2016-04-20
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa płynów substytucyjnych do aparatu AQUARIUS na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-11
2016-04-20
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa sprzętu - (hemostatyki) na potrzeby Bloku Operacyjnego, Oddziału Anstezjologii i Intesywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-11
2016-04-20
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa siatek do zaopatrywania przepuklin na potrzeby Bloku Operacyjnego, Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-04
2016-04-13
Zgorzelec dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy stymulatorów serca, introducerów i elektrod oraz kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych i jednojamowych z elektrodami i introducerami w formie depozytu (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z użyczeniem programatorów i analizatorów do pomiarów śródoperacyjnych
2016-04-01
2016-04-14
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zakup materacy przeciwodleżynowych z wyposażeniem na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-03-31
2016-04-12
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa narzędzi i sprzętu endoskopowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-03-31
2016-04-11
Zgorzelec usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu wykonywanie badań histologicznych, cytologicznych oraz innych z zakresu patomorfologii

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa ziemniaków i warzyw świeżych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2016-04-27
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-25
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno - Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-21
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniana wody Elpa Optima na potrzeby Laboratorium Analitycznego i Bakteriologiczno - Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-20
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem analizatora do moczu będącego analizatorem zastępczym do analizatora Cobas u411 na potrzeby Laboratorium Analitycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-20
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa ostrzy jednorazowego użycia do strzygarek chirurgicznych z ruchomą głowicą na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-11
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa sprzętu (materiał zespalający, akcesoria do wiertarek) na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-11
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa zestawów drenów i filtrów oraz płynów substytucyjnych do aparatu AQUARIUS na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-11
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu (końcówki ultradźwiękowe) na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-11
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa błon rentgenowskich i odczynników chemicznych do mammografii oraz filmów do ucyfrowienia pośredniego i tomografii komputerowej na potrzeby Zakładu Radiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-11
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem inkubatora do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych oraz sprzętu chłodniczego na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno - Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-06
brak danych
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (II) Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii WS-SPZOZ w Zgorzelcu
2016-04-04
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy ryb
2016-04-01
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Remont pomieszczeń dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-04-01
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Remont pomieszczeń pod Poradnie Chirurgiczne Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, zlokalizowane w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli
2016-03-25
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywne dostawy gazu i tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli i zaworu dozującego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-03-25
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku (szpatułki, czepki stojaki medyczne, akcesoria do spirometru) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-03-21
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa generatora do termoablacji mikrofalowej i termoresekcji wraz z elektrodami na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-03-18
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i folii chirurgicznej na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-03-18
brak danych
Nowa Sól Usługi Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Usługa okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych przez Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli podczas przestoju pracy spalarni odpadów medycznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.