eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargiWielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-25
2017-06-02
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy mebli i wyposażenia na potrzeby WS-SPZOZ w Zgorzelcu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-15
2017-05-24
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych i jednojamowych z elektrodami i introducerami w formie depozytu (z opcją kupna na potrzeby własne) oraz mikrocewników do pomiaru FFR - wraz z użyczeniem konsoli/ programatorów i analizatorów do pomiarów śródoperacyjnych
2017-05-15
2017-05-24
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa stołu operacyjnego oraz fotela operatora
2017-05-12
2017-05-29
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WS-SPZOZ W ZGORZELCU (WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH)
2017-04-20
2017-04-28
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa 2 samochodów osobowych do przewozu osób wraz z rampą umożliwiającą załadunek i transport osób niepełnosprawnych
2017-04-11
2017-04-26
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WS-SPZOZ W ZGORZELCU
2017-04-10
2017-04-25
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (III) KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA - WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA - BUDYNKU PRZYCHODNI W PIEŃSKU PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO 29
2017-04-04
2017-04-13
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, różnych materiałów szewnych oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
2017-04-04
2017-04-13
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu "Doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny pracowni endoskopii przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu"
2017-03-29
2017-04-07
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa 2 samochodów osobowych do przewozu osób wraz z rampą umożliwiającą załadunek i transport osób niepełnosprawnych
2017-03-17
2017-04-03
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (II) KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA - BUDYNKU PRZYCHODNI W PIEŃSKU PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO 29
2017-03-10
2017-03-20
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zakup sprzętu medycznego - stacjonarny aparat ultrasonograficzny oraz respiratory do długotrwałej wentylacji
2017-02-24
2017-03-13
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA - WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA - BUDYNKU PRZYCHODNI W PIEŃSKU PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO 29
2017-02-20
2017-03-02
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu "Doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny Pracowni Endoskopii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu" - w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie zgorzeleckim poprzez niezbędne inwestycje w SOR Wielospecjalistycznego Szpitala - SP ZOZ w Zgorzelcu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków własnych
2017-02-08
2017-02-17
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu DOSTAWY MIĘSA, DROBIU, WĘDLIN, NABIAŁU, RYB I PIECZYWA
2016-12-22
2017-01-03
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego w zakresie projektu"Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Nr umowy POWR.05.02.00-00-0009/15-00.
2016-12-13
2016-12-22
Zgorzelec Usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Nadzór autorski i serwis systemów informatycznych InfoMedica i AMMS firmy Asseco oraz dostawa dodatkowych licencji
2016-12-01
2016-12-09
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dostawa sprzętu laboratoryjnego - w tym1. zakup i cykliczne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, 2. dzierżawa sprzętu dosuchego rozmrażania osocza, zgrzewarki do drenów, rejestratorów temperatury w transporcie krwi oraz 3. zakup mikroskopu
2016-11-28
2016-12-06
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Przedmiotem zamówienia jest1) Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni endoskopowej w zakresie projektu"Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy" w ramach RPO Woj. Dolnośl. 2014-2020 współfinans. ze środków EFS. oraz ze śr. własnych. 2) Zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego w zakresie projektu"Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu" w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 3) Zakup sprzętu medycznego dla Por. gin.-poł. w zakresie projektu,,Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do "Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy" w ramach RPO Woj. Dolnośl. 2014-2020 współfinans. ze środków EFS.
2016-11-24
2016-12-09
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Remont pomieszczeń Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. M. Marzyńskiego w Sieniawce z przeznaczeniem na Oddział Psychiatryczny oraz Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
2016-11-23
2016-12-01
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa fabrycznie nowego AMBULANSU wraz z wyposażeniem

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-18
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny pracowni endoskopii przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu
2017-05-16
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa 2 samochodów osobowych do przewozu osób wraz z rampą umożliwiającą załadunek i transport osób niepełnosprawnych
2017-04-26
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zakup sprzętu medycznego - stacjonarny aparat ultrasonograficzny oraz respiratory do długotrwałej wentylacji
2017-04-14
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy wskaźników biologicznych i testów wskaźnikowych do sterylizacji parą wodną oraz innych preparatów i materiałów do dezynfekcji
2017-03-28
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu DOSTAWY MIĘSA, DROBIU, WĘDLIN, NABIAŁU, RYB I PIECZYWA
2017-03-23
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu "Doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny Pracowni Endoskopii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu" - w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie zgorzeleckim poprzez niezbędne inwestycje w SOR Wielospecjalistycznego Szpitala - SP ZOZ w Zgorzelcu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków własnych
2017-03-15
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dostawa sprzętu laboratoryjnego - w tym1. zakup i cykliczne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, 2. dzierżawa sprzętu dosuchego rozmrażania osocza, zgrzewarki do drenów, rejestratorów temperatury w transporcie krwi oraz 3. zakup mikroskopu
2017-03-13
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Nadzór autorski i serwis systemów informatycznych InfoMedica i AMMS firmy Asseco oraz dostawa dodatkowych licencji - zgodnie opisem przedmiotu zamówienia
2017-03-02
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu cykliczne dostawy druków wykonywanych wg wzoru, gotowych i recept
2017-01-30
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego w zakresie projektu"Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Nr umowy POWR.05.02.00-00-0009/15-00
2017-01-11
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Remont pomieszczeń Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. M. Marzyńskiego w Sieniawce z przeznaczeniem na Oddział Psychiatryczny oraz Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
2017-01-05
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie Oddziału Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 30
2016-12-30
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Przedmiotem zamówienia jest1) Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni endoskopowej w zakresie projektu"Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy" w ramach RPO Woj. Dolnośl. 2014-2020 współfinans. ze środków EFS. oraz ze śr. własnych. 2) Zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego w zakresie projektu"Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu" w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 3) Zakup sprzętu medycznego dla Por. gin.-poł. w zakresie projektu,,Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do "Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy" w ramach RPO Woj. Dolnośl. 2014-2020 współfinans. ze środków EFS.
2016-12-20
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w szacowanej ilości 2484 MWh oraz 1 093 250 kWh dla punktów poboru określonych w opisie, w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r., zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2016-12-15
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu zakup źródła światła wraz z cyklicznymi dostawami jednorazowych zestawów do zabiegów kanaloplastyki
2016-12-15
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa defibrylatora oraz urządzenia do mechanicznego masażu klatki piersiowej
2016-12-15
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa fabrycznie nowego AMBULANSU wraz z wyposażeniem
2016-12-13
brak danych
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu poprzezdostawę i montaż windy zewnętrznej na potrzeby realizacji programu profilaktyki raka piersi oraz modernizację pracowni endoskopii na potrzeby realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego
2016-11-25
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu usługi wywozu odpadów poprodukcyjnych oraz użytkowanie pojemnika na odpady j/w
2016-11-18
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu sukcesywne dostawy środków piorących

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.