eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargiWielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-01
2016-12-09
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dostawa sprzętu laboratoryjnego - w tym1. zakup i cykliczne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, 2. dzierżawa sprzętu dosuchego rozmrażania osocza, zgrzewarki do drenów, rejestratorów temperatury w transporcie krwi oraz 3. zakup mikroskopu
2016-11-28
2016-12-06
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Przedmiotem zamówienia jest1) Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni endoskopowej w zakresie projektu"Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy" w ramach RPO Woj. Dolnośl. 2014-2020 współfinans. ze środków EFS. oraz ze śr. własnych. 2) Zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego w zakresie projektu"Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu" w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 3) Zakup sprzętu medycznego dla Por. gin.-poł. w zakresie projektu,,Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do "Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy" w ramach RPO Woj. Dolnośl. 2014-2020 współfinans. ze środków EFS.
2016-11-24
2016-12-09
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Remont pomieszczeń Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. M. Marzyńskiego w Sieniawce z przeznaczeniem na Oddział Psychiatryczny oraz Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
2016-11-18
2016-12-05
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie Oddziału Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 30

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-23
2016-12-01
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa fabrycznie nowego AMBULANSU wraz z wyposażeniem
2016-11-22
2016-11-30
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawa defibrylatora oraz urządzenia do mechanicznego masażu klatki piersiowej
2016-11-16
2016-11-24
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu zakup źródła światła wraz z cyklicznymi dostawami jednorazowych zestawów do zabiegów kanaloplastyki
2016-11-10
2016-11-25
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu poprzezdostawę i montaż windy zewnętrznej na potrzeby realizacji programu profilaktyki raka piersi oraz modernizację pracowni endoskopii na potrzeby realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego
2016-10-26
2016-11-03
Zgorzelec Usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu usługi wywozu odpadów poprodukcyjnych oraz użytkowanie pojemnika na odpady j/w
2016-10-20
2016-10-31
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb obiektów WS-SPZOZ w Zgorzelcu
2016-10-19
2016-10-28
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych materiałów okulistycznych przez okres 3 miesięcy (przetarg uzupełniający)
2016-10-18
2016-10-27
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA - SPZOZ W ZGORZELCU
2016-10-14
2016-10-24
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu cykliczne dostawy druków wykonywanych wg wzoru, gotowych i recept
2016-10-13
2016-10-21
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu sukcesywne dostawy środków piorących
2016-07-27
2016-08-05
Zgorzelec dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Cykliczne dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych 5-Diff z podajnikiem oraz dzierżawą czytnika OB i urządzenia do automatycznego barwienia preparatów hematologicznych
2016-07-25
2016-08-02
Zgorzelec dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Cykliczne dostawy odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego
2016-07-19
2016-07-27
Zgorzelec usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych przewidzianych w projekcie pt. Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS - SP ZOZ w Zgorzelcu
2016-07-15
2016-07-25
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa narzędzi do naprawy chrząstki oraz biologicznego implantuj na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-07-15
2016-07-25
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa głowicy endowaginalnej typ C10 -3v fabrycznie nowej kompatybilnej z aparatem USG Philips i U22 na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-07-14
2016-07-25
Zgorzelec dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu sukcesywne dostawy artykułów biurowych, nośników danych, baterii i akumulatorów, artykułów komputerowych oraz tuszy i tonerów
2016-07-06
2016-07-14
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń do fizykoterapii na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-07-05
2016-07-15
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa wraz z montażem łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie na potrzeby Działu Rehabilitacji Neurologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-07-04
2016-07-14
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa termometrów, stolików zabiegowych, wag, wózków do transportu, pompy infuzyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-06-30
2016-07-11
Nowa Sól dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku, akcesoriów do monitorów i urządzeń medycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-25
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu usługi wywozu odpadów poprodukcyjnych oraz użytkowanie pojemnika na odpady j/w
2016-11-18
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu sukcesywne dostawy środków piorących
2016-11-18
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych materiałów okulistycznych przez okres 3 miesięcy (przetarg uzupełniający)
2016-11-09
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW I JAJEK
2016-09-30
brak danych
Zgorzelec Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu cykliczne dostawy druków wykonywanych wg wzoru, gotowych i recept
2016-09-26
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Cykliczne dostawy odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego.
2016-09-26
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Cykliczne dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych 5-Diff z podajnikiem oraz dzierżawą czytnika OB i urządzenia do automatycznego barwienia preparatów hematologicznych
2016-09-12
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu sukcesywne dostawy artykułów biurowych, nośników danych, baterii i akumulatorów, artykułów komputerowych oraz tuszy i tonerów
2016-09-01
brak danych
Nowa Sól Usługi Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Usługa okresowego odbioru transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych przez WS SP ZOZ w Nowej Soli podczas przestoju pracy spalarni odpadów medycznych.
2016-08-31
brak danych
Zgorzelec Usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych przewidzianych w projekcie pt. Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS - SP ZOZ w Zgorzelcu
2016-08-31
brak danych
Zgorzelec Roboty budowlane Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii WS-SPZOZ w Zgorzelcu- instalacja elektryczna
2016-08-30
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa termometrów, stolików zabiegowych, wag, wózków do transportu, pompy infuzyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-08-17
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa głowicy endowaginalnej typ C10 -3v fabrycznie nowej kompatybilnej z aparatem USG Philips i U22 na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-08-17
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń do fizykoterapii na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-08-16
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w rozbiciu na 5 Pakietów na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2016-08-12
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej niezbędnych do realizacji programówLeczenie zaawansowanego raka jelita grubego C18-C20 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca C34 Leczenie raka piersi C50 Leczenie raka nerki C64 Leczenie chłoniaków złosliwych C82,C83 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika C56,C57,C48 Leczenie opornego na kastracje raka gruczołu krokowego C61
2016-08-11
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dostawa narzędzi do naprawy chrząstki oraz biologicznego implantuj na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-08-08
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywne dostawy końcówek do ablacji i termoablacji orz igieł do stimuplexu na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2016-08-03
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywna dostawa ziemniaków i warzyw świeżych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2016-08-01
brak danych
Nowa Sól Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Sukcesywne dostawy testów urazowych do wykrywania helicobacter pylorii na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.