eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargiWielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
2018-04-27
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy różnych materiałów do dializ
2018-04-18
2018-05-08
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu "Dostawy gazów medycznych, technicznych wraz ich transportem oraz dzierżawa zbiorników i butli dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-30
2018-04-11
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy drobnego sprzętu do zabiegów kardiologicznych i hemodynamiki - depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)
2018-03-21
2018-03-30
Zgorzelec Usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu "Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz inne usługi z nimi związane"
2018-03-09
2018-03-20
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zakup energii elektrycznej dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego zespołu Opieki zdrowotnej w Zgorzelcu
2018-02-21
2018-03-01
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu II Sukcesywne dostawy: materiałów opatrunkowych, szewnych, środków do dezynfekcji do Apteki Szpitalnej
2018-02-12
2018-02-20
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy pieczywa
2018-02-02
2018-02-12
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu "Zakup wraz dostawą i finansowaniem mikroskopu operacyjnego"
2018-01-30
2018-02-07
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy nabiału i pieczywa
2018-01-18
2018-01-26
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy nabiału, ryb, mięsa i wędlin, pieczywa
2018-01-17
2018-01-25
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy drobnego sprzętu do badań i zabiegów endoskopowych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)
2017-12-08
2017-12-19
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ZAKUP APARATU DO CZTEROWYMIAROWEJ DIAGNOSTYKI KRĘGOSŁUPA, SYNCHRONICZNEGO BADANIA KRĘGOSŁUPA, OSI NÓG I ODCISKU STÓP DO ANALIZY RUCHU Z SYSTEMEM DO POMIARU IZOMETRYCZNEJ SIŁY MAKSYMALNEJ MIĘŚNI KSZTAŁTUJĄCYCH POSTAWĘ CIAŁA
2017-12-05
2017-12-13
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy drobnego sprzętu do badań i zabiegów endoskopowych i bronchoskopowych
2017-11-29
2017-12-07
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu "DOSTAWA MEBLI i WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY WS-SPZOZ W ZGORZELCU"
2017-11-28
2017-12-08
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dostawa, instalacja i uruchomienie noża harmonicznego (z wyposażeniem) wraz z sukcesywnymi dostawami uchwytów jednorazowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala WS-SPZOZ w Zgorzelcu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu j/w
2017-11-20
2017-11-29
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ZAKUP DEFIBRYLATORA ORAZ RESPIRATORA NA POTRZEBY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA- SPZOZ W ZGORZELCU
2017-11-07
2017-11-16
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy chemii profesjonalnej i gospodarczej, środków do mycia i dezynfekcji
2017-10-30
2017-11-09
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zakup mobilnego aparatu rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych (angiograficzny aparat rentgenowski z ruchomym ramieniem C) dla oddziału kardiologii - bloku operacyjnego - w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017.
2017-10-23
2017-11-03
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb obiektów WS-SPZOZ w Zgorzelcu
2017-10-16
2017-10-25
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Sukcesywne dostawy: materiałów opatrunkowych, szewnych, środków do dezynfekcji, rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej oraz środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do Pracowni Cytostatyków.
2017-09-07
2017-09-18
Zgorzelec Usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu wykonywanie pogwarancyjnej obsługi serwisowej rezonansu magnetycznego Achieva 1,5T firmy Philips wraz ze stacją roboczą Extended MR Workspace i stacją lekarską EWS
2017-09-06
2017-09-15
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY WS-SPZOZ W ZGORZELCU

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-26
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu "Zakup wraz z dostawą i finansowaniem mikroskopu operacyjnego"
2018-03-20
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy drobnego sprzętu do badań i zabiegów endoskopowych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)
2018-03-08
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy nabiału i pieczywa
2018-02-28
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy nabiału, ryb, mięsa i wędlin, pieczywa
2018-02-16
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Natychmiastowa dostawa i wymiana detektora głównego do tomografu komputerowego Aquilion ONE firmy TOSHIBA nr fabr 4CA1242005, przeprowadzenie testów specjalistycznych
2018-02-06
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy chemii profesjonalnej i gospodarczej, środków do mycia i dezynfekcji
2018-02-06
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dostawa, instalacja i uruchomienie noża harmonicznego (z wyposażeniem) wraz z sukcesywnymi dostawami uchwytów jednorazowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala WS-SPZOZ w Zgorzelcu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu j/w.
2018-01-15
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy drobnego sprzętu do badań i zabiegów endoskopowych i bronchoskopowych
2018-01-10
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ZAKUP APARATU DO CZTEROWYMIAROWEJ DIAGNOSTYKI KRĘGOSŁUPA, SYNCHRONICZNEGO BADANIA KRĘGOSŁUPA, OSI NÓG I ODCISKU STÓP DO ANALIZY RUCHU Z SYSTEMEM DO POMIARU IZOMETRYCZNEJ SIŁY MAKSYMALNEJ MIĘŚNI KSZTAŁTUJĄCYCH POSTAWĘ CIAŁA
2018-01-08
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ZAKUP DEFIBRYLATORA ORAZ RESPIRATORA NA POTRZEBY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA- SPZOZ W ZGORZELCU
2018-01-08
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Sukcesywne dostawymateriałów opatrunkowych, szewnych, środków do dezynfekcji, rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej oraz środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do Pracowni Cytostatyków.
2018-01-08
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu DOSTAWA MEBLI i WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY WS-SPZOZ W ZGORZELCU"
2017-12-14
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zakup mobilnego aparatu rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych (angiograficzny aparat rentgenowski z ruchomym ramieniem C) dla oddziału kardiologii - bloku operacyjnego - w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadaniawyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017.
2017-11-28
brak danych
Zgorzelec Usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu wykonywanie pogwarancyjnej obsługi serwisowej rezonansu magnetycznego Achieva 1,5T firmy Philips wraz ze stacją roboczą Extended MR Workspace i stacją lekarską EWS
2017-09-21
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy czterowalentnej szczepionki p/grypie na sezon 2017/2018
2017-09-19
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz innego sprzętu dla potrzeb pracowni immunologii transfuzjologicznej
2017-09-12
brak danych
Zgorzelec Usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (II)ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z ZAKRESU TELEFONII STACJONARNEJ, STACJONARNEJ W STANDARDZIE GSM, GSM, DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH ORAZ DZIERŻAWĄ CENTRALI STACJONARNEJ
2017-09-08
brak danych
Zgorzelec Usługi Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w WS-SPZOZ w Zgorzelcu
2017-08-21
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Cykliczne dostawy artykułów spożywczych.
2017-08-02
brak danych
Zgorzelec Dostawy Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dostawy kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych i jednojamowych z elektrodami i introducerami w formie depozytu (z opcją kupna na potrzeby własne) oraz mikrocewników do pomiaru FFR - wraz z użyczeniem konsoli/ programatorów i analizatorów do pomiarów śródoperacyjnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.