eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargiUrząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
2016-06-07
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dokonanie przebudowy ul. Garwolińskiej w ramach zadania Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-05-18
2016-05-31
Warszawa usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
2016-05-18
2016-06-03
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont biblioteki w XIX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zbaraska 1
2016-05-16
2016-06-01
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Przebudowa ulicy Białowieskiej na odcinku między ulicamiGrenadierów oraz Zagójską/Łukowską

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-07-06
brak danych
Warszawa usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Prace porządkowe - oczyszczanie gminnych ulic, placów i terenów otwartych w latach 2006 - 2008.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-11
2016-05-25
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoż. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-05-10
2016-05-25
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Siennickiej w Warszawie z odwodnieniem, oświetleniem (wymiana i zabezpieczenie kabli zasilających oraz ewentualna zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych), usunięciem kolizji z siecią RWE, urządzeniem zieleni drogowej
2016-05-04
2016-05-20
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Przebudowa oświetlenia ulicy Nizinnej w Dzielnicy Praga-Południe
2016-04-29
2016-05-17
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Kickiego, z odwodnieniem, oświetleniem (wymiana i zabezpieczenie kabli zasilających oraz ewentualna zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych), usunięciem kolizji z siecią RWE, urządzeniem zieleni drogowej w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie
2016-04-29
2016-05-16
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont schodów wewnętrznych klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 143 al. Stanów Zjednoczonych 27
2016-04-27
2016-05-13
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie budowy zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - etap I i III przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie
2016-04-25
2016-05-11
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoż. w XCIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie
2016-04-22
2016-05-09
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie remontu szatni, korytarzy I piętra w Szkole Podstawowej nr 135 przy ul. Bartosika 5 w Warszawie
2016-04-19
2016-05-06
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pod nazwą Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych
2016-04-15
2016-05-04
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Budowa oświetlenia ulicy Rapperswilskiej w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-04-13
2016-04-28
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy
2016-04-11
2016-04-27
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Olszynki Grochow. na odc. między ulicamiMakowską i Pabianicką, o łącznej długości ok. 456,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami oraz budowa całej ulicy na odc. między ul. Makowską a ul. Grochowską, łącznie z odcinkiem ulicy Pabianickiej, od ul. Olszynki Grochowskiej aż do skrzyżowania z ul. Naddnieprzańską, w Dz. Praga - Płd. m. st. Warszawy
2016-04-07
2016-04-22
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 250 przy ul. Kinowej 10A w Warszawie
2016-04-07
2016-04-25
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016 dla zadaniaRealizacja projektu Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-04-06
2016-04-21
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11
2016-04-04
2016-04-11
Warszawa usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Bieżącą konserwację i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji fontanny, letniego nawadniania oraz oświetlenia w parku im. J. Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie w 2016 roku.
2016-03-31
2016-04-18
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznej IV etap w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie
2016-03-25
2016-04-12
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej piwnic, instalacji oświetlenia awaryjnego, wymiana instalacji pomieszczenia parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 przy ul. Siennickiej 40.
2016-03-22
2016-04-06
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznej III etap w budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie
2016-03-18
2016-04-04
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji oświetlenia w salach Przedszkola nr 230, ul. Szaserów 118a w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 250 przy ul. Kinowej 10A w Warszawie
2016-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont sanitariatów chłopców w Gimnazjum nr 19 - XXXV L.O. ul. Zwycięzców 7/9
2016-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Przebudowa ulicy Kwiatkowskiego pomiędzy ulicą Jugosłowiańską a ulicą T. Bora-Komorowskiego w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
2016-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznej IV etap w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie
2016-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016 dla zadaniaRealizacja projektu Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-05-12
brak danych
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Konserwacja i eksploatacja instalacji fontanny i iluminacji na Placu Szembeka w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-05-12
brak danych
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Bieżąca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji fontanny, letniego nawadniania oraz oświetlenia w parku im. J. Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie w 2016 roku.
2016-05-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznej III etap w budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie
2016-05-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie
2016-05-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont ogrodzenia zewnętrznego w Przedszkolu nr 295 przy ul. Afrykańskiej 9 w Warszawie w Warszawie
2016-05-09
brak danych
Warszawa Dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wyposażenie technologicznego bloku żywieniowego dla Przedszkola przy ul. Rechniewskiego w Warszawie w ramach zadania wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-04-26
brak danych
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej remontu bloku żywieniowego, wymiany instalacji zimnej wody, instalacji ppoż., kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, doposażenia w ciepłą wodę dla Przedszkola Nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie.
2016-04-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanisława Augusta w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2016-04-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remonty oraz awaryjne naprawy chodników i nawierzchni jezdni z trylinki, kostki betonowej, kamienia naturalnego oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe
2016-04-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonywanie drobnych robót remontowych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2016-04-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie adaptacji (przebudowy) poddasza w Przedszkolu Nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie
2016-04-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remonty oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej i awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe
2016-04-04
brak danych
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie
2016-03-31
brak danych
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX przy ul. Zbaraskiej 1 oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie
2016-03-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Roboty związane z organizacją ruchu (znaki poziome i pionowe) na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.