eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargiUrząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-07-06
brak danych
Warszawa usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Prace porządkowe - oczyszczanie gminnych ulic, placów i terenów otwartych w latach 2006 - 2008.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-10
2016-10-26
Warszawa Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowy (w systemie zaprojektuj i wybuduj)
2016-10-10
2016-10-25
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie
2016-10-06
2016-10-21
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia
2016-09-30
2016-10-10
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Świadczenie usług pocztowych dla miasta stołecznego Warszawy - Urzędu Dzielnicy Praga-Południe w okresie 01.11.2016 r. - 30.06.2017 r.
2016-09-29
2016-10-14
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie wraz z hydroizolacją ścian piwnic.
2016-09-28
brak danych
Warszawa Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum 18 przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie
2016-09-23
2016-10-05
Warszawa Dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego, biurowego, sprzętu kuchennego i AGD w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych w ramach zadań pn. "Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20" oraz "Adaptacja poddasza w przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3" w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-09-23
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie
2016-09-22
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznych (etap II) na pierwszym piętrze budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie
2016-09-16
2016-10-03
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont wjazdów, chodników i opasek w Gimnazjum nr 22 ul. Boremlowska 6/12
2016-09-13
2016-09-21
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Konserwacja kanałów - Gocławskiego, Wystawowego i Kawęczyńskiego - zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe
2016-09-09
brak danych
Warszawa Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na lata 2016-2019 dla Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
2016-07-27
2016-08-11
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie
2016-07-27
2016-08-11
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont stropów, ścian i podłóg w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul.Komorskiej 17/23 w Warszawie
2016-07-27
2016-08-16
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont pionu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1
2016-07-27
2016-08-05
Warszawa dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej na lata 2016 -2019 dla Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
2016-07-25
2016-08-12
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w ciepłą wodę, instalacji ppoż. w Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie.
2016-07-22
2016-08-09
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego w Warszawie wraz z hydroizolacją ścian piwnic oraz wykonaniem dodatkowego zejścia do piwnic z zewnątrz
2016-07-21
2016-08-08
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont korytarzy parteru w Liceum Ogólnokształcącym LXXII w Warszawie przy ul. Grochowskiej 346/348
2016-07-21
2016-08-05
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 163 ul. Osiecka 28/32

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Budowa oświetlenia ulicy Rapperswilskiej w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-11-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont schodów wewnętrznych klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 143 al. Stanów Zjednoczonych 27
2016-09-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odc. od ulicy Zakopiańskiej, o łącznej długości ok. 65,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami oraz przebudowę ulic Zakopiańskiej, Radziłowskiej i Szczuczyńskiej
2016-09-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont pionu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1
2016-09-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w ciepłą wodę, instalacji ppoż. w Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie
2016-09-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana podłóg korytarzy i sal - I etap w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w Warszawie
2016-09-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Roboty budowlane w budynku hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku
2016-09-16
brak danych
Warszawa Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na lata 2016-2019 dla Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
2016-09-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie
2016-09-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont korytarzy parteru w Liceum Ogólnokształcącym LXXII w Warszawie przy ul. Grochowskiej 346/348
2016-09-09
brak danych
Warszawa Dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń wraz z pracami towarzyszącymi w celu realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego1) Siłownia plenerowa na Gocławiu Iskrze oraz 2 latarnie 2) Siłownia zewnętrzna 3) Plac do ćwiczeń kalistenicznych
2016-09-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont klatek schodowych w Gimnazjum nr 18, ul. Angorska 2.
2016-09-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont podłóg III piętra w Gimnazjum nr 21, ul. Siennicka 15
2016-09-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoż. w Zespole Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
2016-09-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont biblioteki w XIX Liceum Ogólnokształcącym ul. Zbaraska 1
2016-09-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie budowy zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - etap I i III przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie
2016-09-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Przebudowa oświetlenia ulicy Nizinnej w Dzielnicy Praga-Południe
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Rewitalizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Białowieskiej na odcinku pomiędzy ulicą Łukowską, a ul. Igańską.
2016-09-08
brak danych
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowy ul. Zagójskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.