eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargiUrząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-22
2016-08-09
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego w Warszawie wraz z hydroizolacją ścian piwnic oraz wykonaniem dodatkowego zejścia do piwnic z zewnątrz
2016-07-21
2016-08-08
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont korytarzy parteru w Liceum Ogólnokształcącym LXXII w Warszawie przy ul. Grochowskiej 346/348
2016-07-21
2016-08-05
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 163 ul. Osiecka 28/32
2016-07-19
2016-08-04
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Roboty budowlane w budynku hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku
2016-07-18
2016-08-02
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana podłóg korytarzy i sal - I etap w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w Warszawie
2016-07-14
2016-07-25
Warszawa dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dostawa i przesył/dystrybucję energii cieplnej na lata 2016 -2019 dla Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
2016-07-14
2016-07-27
Warszawa dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dostawa i montaż ławek na terenie Dzielnicy Praga-Południe w celu realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego ptŁaweczka dla seniora
2016-07-12
2016-07-27
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w przedszkolu nr 178 ul. Londyńska 10 w Warszawie.
2016-07-11
2016-07-26
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odc. od ulicy Zakopiańskiej, o łącznej długości ok. 65,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami oraz przebudowę ulic Zakopiańskiej, Radziłowskiej i Szczuczyńskiej
2016-07-06
2016-07-25
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Białowieskiej na odcinku pomiędzy ulicą Łukowską, a ul. Igańską

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-07-06
brak danych
Warszawa usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Prace porządkowe - oczyszczanie gminnych ulic, placów i terenów otwartych w latach 2006 - 2008.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-08
2016-07-18
Warszawa dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Bezpieczne stojaki dla rowerów - dostawa i montaż 300 szt. stojaków rowerowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-07-06
2016-07-21
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX im. Powstańców Warszawy przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych
2016-07-05
2016-07-14
Warszawa dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń wraz z pracami towarzyszącymi w celu realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego1) Siłownia plenerowa na Gocławiu Iskrze oraz 2 latarnie 2) Siłownia zewnętrzna 3) Plac do ćwiczeń kalistenicznych
2016-07-04
2016-07-13
Warszawa usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Frycza-Modrzewskiego w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
2016-06-30
2016-07-20
Warszawa usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zagójskiej w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-06-30
2016-07-18
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Rewitalizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117
2016-06-27
2016-07-12
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, małej architektury i alejek parkowych w ramach zadania pt. Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie
2016-06-27
2016-07-07
Warszawa dostawy Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego w Warszawie w meble, urządzenia elektroniczne, elementy małej architektury oraz pomoce dydaktyczne, w ramach zadania Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego
2016-06-27
2016-07-12
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Przebudowa oświetlenia ulicFundamentowej, Chodakowskiej, (Kamionkowska - Mińska; Żupnicza - PKP), Gocławskiej, Kamionkowskiej, Majdańskiej, Kickiego, prochowej, Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych), Siennickiej, Wspólnej Drogi i Kinowej w Dzielnicy Praga-Południe
2016-06-21
2016-07-08
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie wraz z wymianą węzła cieplnego i modernizacją instalacji sanitarnej grzewczej
2016-06-20
2016-07-06
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wybudowanie zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78 w Warszawie
2016-06-17
2016-07-05
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie wraz z wymianą węzła cieplnego i modernizacją instalacji sanitarnej grzewczej
2016-06-16
2016-07-01
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont pionu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1
2016-06-15
2016-07-01
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont dachu, stropu i ścian w Przedszkolu Nr 291 przy ul. Siennickiej 19B w Warszawie
2016-06-13
2016-06-29
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pod nazwą Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych
2016-06-13
2016-06-28
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont klatek schodowych w Gimnazjum nr 18, ul. Angorska 2
2016-06-10
2016-06-27
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont podłóg III piętra w Gimnazjum nr 21, ul. Siennicka 15
2016-06-07
2016-06-22
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont biblioteki, wjazdów, chodników i opasek w Gimnazjum nr 22, ul. Boremlowska 6/12
2016-06-03
2016-06-23
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Nr 51 ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie
2016-05-31
2016-06-15
Warszawa roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 163 ul. Osiecka 28/32

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Kickiego, z odwodnieniem, oświetleniem (wymiana i zabezpieczenie kabli zasilających oraz ewentualna zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych), usunięciem kolizji z siecią RWE, urządzeniem zieleni drogowej w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie
2016-07-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie dokumentacji projekt. przebud. ulicy Olszynki Grochowskiej na odc. między ulicamiMakowską i Pabianicką, o łącznej długości ok. 456,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezp. urządzeń elektroenergetycznych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami oraz budowa całej ulicy na odc. między ul. Makowską a ul. Grochowską, łącznie z odcinkiem ul. Pabianickiej, od ul. Olszynki Grochowskiej aż do skrzyżowania z ul. Naddnieprzańską, w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy
2016-07-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt w Warszawie
2016-07-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Dokonanie przebudowy ul. Garwolińskiej w ramach zadania Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-06-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoż. w XCIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie
2016-06-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11
2016-06-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji oświetlenia w salach Przedszkola nr 230, ul. Szaserów 118a w Warszawie
2016-06-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej piwnic, instalacji oświetlenia awaryjnego, wymiana instalacji pomieszczenia parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 przy ul. Siennickiej 40
2016-06-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy
2016-06-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 312 ul. Umińskiego 12
2016-05-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wykonanie remontu szatni, korytarzy I piętra w Szkole Podstawowej nr 135 przy ul. Bartosika 5 w Warszawie
2016-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 250 przy ul. Kinowej 10A w Warszawie
2016-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont sanitariatów chłopców w Gimnazjum nr 19 - XXXV L.O. ul. Zwycięzców 7/9
2016-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Przebudowa ulicy Kwiatkowskiego pomiędzy ulicą Jugosłowiańską a ulicą T. Bora-Komorowskiego w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
2016-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznej IV etap w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie
2016-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016 dla zadaniaRealizacja projektu Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-05-12
brak danych
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Konserwacja i eksploatacja instalacji fontanny i iluminacji na Placu Szembeka w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-05-12
brak danych
Warszawa Usługi Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Bieżąca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji fontanny, letniego nawadniania oraz oświetlenia w parku im. J. Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie w 2016 roku.
2016-05-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Wymiana instalacji elektrycznej III etap w budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie
2016-05-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.