eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski w Łabiszynie

Urząd Miejski w Łabiszynie - przetargiUrząd Miejski w Łabiszynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-31
2017-02-09
Łabiszyn Roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn w 2017r.
2016-12-07
2016-12-15
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łabiszyn w roku 2017
2016-12-01
2016-12-09
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn
2016-08-12
2016-08-22
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
2016-06-09
2016-06-28
Łabiszyn roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 130103C W MIEJSCOWOŚCI NOWE DĄBIE, GMINA ŁABISZYN
2016-06-01
2016-06-09
Łabiszyn dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie DOSTAWA KOSTKI BETONOWEJ TYPU STAROBRUK NA POTRZEBY INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z REWITALIZACJĄ PLACU 1000-LECIA W ŁABISZYNIE
2016-05-31
2016-06-08
Łabiszyn usługi Urząd Miejski w Łabiszynie DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁABISZYN W 2016 ROKU
2016-04-27
2016-05-13
Łabiszyn roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŁABISZYN WIEŚ, SMOGORZEWO
2016-04-15
2016-04-29
Łabiszyn roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.
2016-04-15
2016-05-05
Łabiszyn roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn
2016-02-25
2016-03-04
Łabiszyn usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2016r.
2016-02-05
2016-02-15
Łabiszyn dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie DOSTAWA PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWEJ NA TEREN GMINY ŁABISZYN W 2016r.
2016-02-05
2016-02-15
Łabiszyn dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie DOSTAWA ELEMENTÓW WIBROPRASOWANYCH NA TEREN GMINY ŁABISZYN W 2016r.
2016-02-05
2016-02-15
Łabiszyn usługi Urząd Miejski w Łabiszynie USŁUGI SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY BIEŻĄCYM UTRZYMANIU I REMONTACH DRÓG NA TERENIE GMINY ŁABISZYN W 2016r.
2016-02-02
2016-02-10
Łabiszyn dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie DOSTAWA KRUSZYWA CEGLANO - BETONOWEGO NA TEREN GMINY ŁABISZYN W 2016r
2015-11-24
2015-12-01
Łabiszyn usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn
2015-07-16
2015-07-30
Łabiszyn roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO OD km 0+000-1+470 dz. nr 103, 155, 22.
2015-06-25
2015-07-09
Łabiszyn roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Remont elewacji Zespołu Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn
2015-05-26
2015-06-08
Łabiszyn usługi Urząd Miejski w Łabiszynie DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁABISZYN W 2015 ROKU
2015-01-29
2015-02-16
Łabiszyn roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI WŁADYSŁAWOWO, GMINA ŁABISZYN

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski w Łabiszynie
Urząd Miejski w Łabiszynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-27
brak danych
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn
2017-01-27
brak danych
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łabiszyn w roku 2017
2016-12-14
brak danych
Łabiszyn Urząd Miejski w Łabiszynie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieCzęść I ZamówieniaUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II ZamówieniaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance. Część III ZamówieniaUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
2016-09-21
brak danych
Łabiszyn Urząd Miejski w Łabiszynie Przebudowa dogi gminnej Jeżewo - Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
2016-09-14
brak danych
Łabiszyn Roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2016r
2016-09-14
brak danych
Łabiszyn Dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2016r
2016-09-14
brak danych
Łabiszyn Dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie Dostawa kostki betonowej typu starobruk na potrzeby inwestycji związanej z rewitalizacją Placu 1000- lecia w Łabiszynie
2016-09-14
brak danych
Łabiszyn Roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łabiszyn Wieś, Smogorzewo,
2016-09-13
brak danych
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁABISZYN
2016-09-13
brak danych
Łabiszyn Roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na podbudowie tłuczniowej w m. Ojrzanowo dz. nr 88
2016-09-13
brak danych
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn
2016-09-13
brak danych
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn
2016-09-12
brak danych
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie USŁUGI SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY BIEŻĄCYM UTRZYMANIU I REMONTACH DRÓG NA TERENIE GMINY ŁABISZYN W 2015r.
2016-09-12
brak danych
Łabiszyn Dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie DOSTAWA ELEMENTÓW WIBROPRASOWANYCH NA TEREN GMINY ŁABISZYN W 2015r.
2016-09-12
brak danych
Łabiszyn Dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie DOSTAWA KRUSZYWA CEGLANO - BETONOWEGO NA TEREN GMINY ŁABISZYN W 2015r.
2016-09-12
brak danych
Łabiszyn Dostawy Urząd Miejski w Łabiszynie DOSTAWA PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWEJ NA TEREN GMINY ŁABISZYN W 2015r.
2016-09-12
brak danych
Łabiszyn Usługi Urząd Miejski w Łabiszynie Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn w sezonie 2014/2015
2016-09-08
brak danych
Łabiszyn Roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Modernizacja ulicy żnińskiej w Łabiszynie na odcinku od km 0+000 do km 0+950
2016-09-06
brak danych
Łabiszyn Urząd Miejski w Łabiszynie Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
2016-08-08
brak danych
Łabiszyn Roboty budowlane Urząd Miejski w Łabiszynie Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski w Łabiszynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.