eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski w Chojnowie

Urząd Miejski w Chojnowie - przetargiUrząd Miejski w Chojnowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-21
2017-05-08
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSiR

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski w Chojnowie
Urząd Miejski w Chojnowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-06
2017-04-19
Chojnów Dostawy Urząd Miejski w Chojnowie Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej do oczyszczania miasta.
2017-03-24
2017-04-10
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - PRZEBUDOWĘ DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWĘ PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA) - BUDOWĘ PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSiR (CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA) - PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA (CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA)
2017-03-17
2017-04-03
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie
2017-03-06
2017-03-15
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2017 r.
2017-02-23
2017-03-13
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) -PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA I ULICY OGRODOWEJ W CHOJNOWIE - ETAP 1 (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA),
2017-02-17
2017-03-06
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11 + 825 w Chojnowie.
2017-01-25
2017-02-09
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11 + 825 w Chojnowie.
2017-01-17
2017-02-02
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego w Chojnowie
2016-10-19
2016-11-03
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU MICHÓW - CHOJNÓW
2016-07-27
2016-08-25
Chojnów roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY ULICY REJA W CHOJNOWIE
2016-07-21
2016-08-24
Chojnów roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY KRASZEWSKIEGO ORAZ W ULICY WRZOSOWEJ W CHOJNOWIE
2016-07-12
2016-07-28
Chojnów roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE
2016-06-17
2016-07-04
Chojnów roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH NIEMCEWICZA-MAŁACHOWSKIEGO ORAZ WITOSA W CHOJNOWIE
2016-04-13
2016-04-29
Chojnów roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRZEBUDOWA UL. REJTANA ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. BRONIEWSKIEGO W CHOJNOWIE
2016-03-08
2016-03-18
Chojnów usługi Urząd Miejski w Chojnowie UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA CHOJNOWA W TERMINIE DO 30.11.2016 R.
2016-03-04
2016-03-21
Chojnów roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE
2016-02-11
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH, SERWISU SIECI I URZADZEŃ OŚWITLENIA DROGOWEGO, KTÓRE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. NA TERENIE MIASTA CHOJNÓW.
2016-02-10
2016-02-24
Chojnów roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, POMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNY W UL. WYSPIAŃSKIEGO W CHOJNOWIE
2016-02-02
2016-02-09
Chojnów usługi Urząd Miejski w Chojnowie ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH, SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA CHOJNOWA, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
2015-11-27
2015-12-04
Chojnów usługi Urząd Miejski w Chojnowie Zaciągnięcie kredytu długoterminoqwego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski w Chojnowie
Urząd Miejski w Chojnowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-21
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego w Chojnowie
2017-03-21
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) -PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA I ULICY OGRODOWEJ W CHOJNOWIE - ETAP 1 (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2016-11-25
brak danych
Chojnów Urząd Miejski w Chojnowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów.
2016-09-30
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY ULICY REJA W CHOJNOWIE
2016-09-22
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY KRASZEWSKIEGO ORAZ W ULICY WRZOSOWEJ W CHOJNOWIE
2016-08-02
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W ULICACH NIEMCEWICZA - MAŁACHOWSKIEGO ORAZ WITOSA W CHOJNOWIE
2016-06-08
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH, SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO, KTÓRE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. NA TERENIE MIASTA CHOJNÓW.
2016-06-07
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRZEBUDOWA UL. REJTANA ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL.BRONIEWSKIEGO W CHOJNOWIE
2016-05-10
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA CHOJNOWA
2016-05-02
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU GMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE
2016-03-30
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, POMPOWNI ŚCIEKÓWM WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W UL. WYSPIAŃSKIEGO W CHOJNOWIE
2016-03-03
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH, SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA CHOJNOWA STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
2015-09-29
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.
2015-06-24
brak danych
Chojnów Dostawy Urząd Miejski w Chojnowie Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D
2015-05-14
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL. GEN.ST.MACZKA W CHOJNOWIE
2015-04-03
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W CHOJNOWIE
2015-03-16
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulicy:Witosa, Kolejowaj i Placu Dworcowego w Chojnowie
2015-03-03
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2015 r.
2014-11-06
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Przebudowa ulicy Południowej w Chojnowie
2014-10-28
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOLISZOWIE - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOLISZOWIE

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski w Chojnowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.