eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski w Chojnowie

Urząd Miejski w Chojnowie - przetargiUrząd Miejski w Chojnowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-05
2017-12-20
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski w Chojnowie
Urząd Miejski w Chojnowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-20
2017-12-06
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego (część I zamówienia) - Remont grobowca rodziny Pospiszyl (część II zamówienia) - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego (część III zamówienia)
2017-11-14
2017-11-30
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) -BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ WRAZ BUDOWĄ ULICY REYMONTA -I ETAP (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-10-11
2017-10-26
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-10-06
2017-10-23
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE
2017-09-22
brak danych
Chojnów Urząd Miejski w Chojnowie MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE
2017-09-12
2017-09-27
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. SŁOWIAŃSKIEJ Z POŁĄCZENIEM UL. OKRZEI W CHOJNOWIE (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGACH ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-09-11
2017-09-19
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie
2017-09-05
2017-09-21
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE W RAMACH ZADANIA PN. PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO
2017-08-02
2017-08-31
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11+825 W CHOJNOWIE
2017-07-07
2017-07-24
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11+825 W CHOJNOWIE
2017-07-04
2017-07-20
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W CHOJNOWIE
2017-06-29
2017-07-17
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE
2017-06-20
2017-07-06
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSiR
2017-06-08
2017-06-26
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W CHOJNOWIE
2017-05-19
2017-06-06
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11+825 W CHOJNOWIE
2017-05-12
2017-05-29
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWA PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSiR (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-04-21
2017-05-08
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSiR
2017-04-06
2017-04-19
Chojnów Dostawy Urząd Miejski w Chojnowie Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej do oczyszczania miasta.
2017-03-24
2017-04-10
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - PRZEBUDOWĘ DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWĘ PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA) - BUDOWĘ PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSiR (CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA) - PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA (CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA)
2017-03-17
2017-04-03
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski w Chojnowie
Urząd Miejski w Chojnowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-24
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. SŁOWIAŃSKIEJ Z POŁĄCZENIEM UL. OKRZEI W CHOJNOWIE (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGACH ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-11-23
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE W RAMACH ZADANIA PN. PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO
2017-08-14
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWĘ PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSiR
2017-07-20
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR
2017-07-10
brak danych
Chojnów Urząd Miejski w Chojnowie -BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWA PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSIR (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-06-13
brak danych
Chojnów Dostawy Urząd Miejski w Chojnowie Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej do oczyszczania miasta.
2017-05-02
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2017 r.
2017-03-21
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego w Chojnowie
2017-03-21
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) -PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA I ULICY OGRODOWEJ W CHOJNOWIE - ETAP 1 (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2016-11-25
brak danych
Chojnów Urząd Miejski w Chojnowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów.
2016-09-30
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY ULICY REJA W CHOJNOWIE
2016-09-22
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY KRASZEWSKIEGO ORAZ W ULICY WRZOSOWEJ W CHOJNOWIE
2016-08-02
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W ULICACH NIEMCEWICZA - MAŁACHOWSKIEGO ORAZ WITOSA W CHOJNOWIE
2016-06-08
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH, SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO, KTÓRE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. NA TERENIE MIASTA CHOJNÓW.
2016-06-07
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRZEBUDOWA UL. REJTANA ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL.BRONIEWSKIEGO W CHOJNOWIE
2016-05-10
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA CHOJNOWA
2016-05-02
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU GMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE
2016-03-30
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, POMPOWNI ŚCIEKÓWM WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W UL. WYSPIAŃSKIEGO W CHOJNOWIE
2016-03-03
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH, SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA CHOJNOWA STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
2015-09-29
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski w Chojnowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.