eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miejski w Chojnowie

Urząd Miejski w Chojnowie - przetargiUrząd Miejski w Chojnowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-28
brak danych
Chojnów Urząd Miejski w Chojnowie Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miejski w Chojnowie
Urząd Miejski w Chojnowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-30
2018-06-14
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja (część I zamówienia), - Budowa oświetlenia drogowego w ul. samorządowej (część II zamówienia)
2018-05-08
2018-05-16
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów
2018-04-24
2018-05-09
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.
2018-04-13
2018-04-30
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - Budowę nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia) - Przebudowę chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego (część II zamówienia) - Przebudowę chodników przy ulicach Kilińskiego i Kochanowskiego (część III zamówienia) - Przebudowę chodnika przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania z ulicą Chmielną do ulicy Wyspiańskiego (część IV zamówienia)
2018-03-29
2018-04-16
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4
2018-03-23
2018-04-09
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej.
2018-03-16
2018-03-16
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i pl. Konstytucji 3-ego Maja do ul. Dąbrowskiego w Chojnowie wraz z budową oświetlenia ulicznego ( część I zamówienia). Przebudowa chodnika w ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego w Chojnowie (część II zamówienia).
2018-03-13
2018-03-21
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.: Część I zamówienia - Utrzymanie terenów zielonych miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r. zgodnie z wykazem prac. Część II zamówienia - Przygotowanie podłoża i posadzenie kwiatów na rabatach, w gazonach, kolumnach kwiatowych, skrzynkach i donicach montowanych na słupach oświetlenia ulicznego w roku 2018 zgodnie z wykazem prac. Część III zamówienia - Utrzymanie terenów zielonych w Rynku, przy ul. Ściegiennego oraz przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko), a także rabaty przy MOKSiR w terminie do 30.11.2018r. zgodnie z wykazem prac.
2018-02-28
2018-03-15
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4
2018-02-20
brak danych
Chojnów Urząd Miejski w Chojnowie ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI PUBLICZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH, SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO, KTÓRE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. NA TERENIE MIASTA CHOJNÓW
2018-02-20
2018-03-01
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.
2018-02-07
2018-03-07
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD ULICY REJA DO ULICY ŻEROMSKIEGO.
2018-02-02
2018-02-21
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMÓWM JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REJMONTA I ULICY OGRODOWEJ W CHOJNOWIE - ETAP I
2018-01-29
2018-02-14
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE
2018-01-12
2018-01-29
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicech: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego (Część I zamówienia), - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy ogrodowej w Chojnowie - EtapI (część II zamówienia)
2017-12-13
2018-01-04
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona - część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach" - część II zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego - część III zamówienia - Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie część IV zamówienia
2017-12-05
2017-12-20
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328
2017-11-20
2017-12-06
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego (część I zamówienia) - Remont grobowca rodziny Pospiszyl (część II zamówienia) - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego (część III zamówienia)
2017-11-14
2017-11-30
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) -BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ WRAZ BUDOWĄ ULICY REYMONTA -I ETAP (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-10-11
2017-10-26
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miejski w Chojnowie
Urząd Miejski w Chojnowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-06
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów
2018-06-04
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (Część I zamówienia) -Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego (Część II zamówienia) Przebudowa chodników przy ulicach Kilińskiego i Kochanowskiego (Część III zamówienia) - Przebudowa chodnika przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania z ulicą Chmielną do ulicy Wyspiańskiego Część IV zamówienia)
2018-05-24
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, które stanowią własność TAURON Aystrybucja S.A. na terenie Miasta Chojnów
2018-05-16
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4
2018-04-25
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Utrzymanie terenów zielonych Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.
2018-04-17
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Legnickiej na odcinku od ulicy Reja do ulicy Żeromskiego.
2018-04-11
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE
2018-04-06
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Utrzymanie terenów zielonych Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.
2018-01-24
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
2018-01-02
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego (część I zamówienia), - Remont grobowca rodziny Pospiszyl (część II zamówienia), - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego (część III zamówienia)
2017-12-19
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały - Chopina z połączeniem ul. Kościuszki w Chojnowie
2017-11-24
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. SŁOWIAŃSKIEJ Z POŁĄCZENIEM UL. OKRZEI W CHOJNOWIE (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGACH ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-11-23
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE W RAMACH ZADANIA PN. PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO
2017-08-14
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie BUDOWĘ PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSiR
2017-07-20
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR
2017-07-10
brak danych
Chojnów Urząd Miejski w Chojnowie -BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) - BUDOWA PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSIR (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)
2017-06-13
brak danych
Chojnów Dostawy Urząd Miejski w Chojnowie Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej do oczyszczania miasta.
2017-05-02
brak danych
Chojnów Usługi Urząd Miejski w Chojnowie Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2017 r.
2017-03-21
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego w Chojnowie
2017-03-21
brak danych
Chojnów Roboty budowlane Urząd Miejski w Chojnowie PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA) -PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA I ULICY OGRODOWEJ W CHOJNOWIE - ETAP 1 (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miejski w Chojnowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.