Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Miejski w Augustowie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-11
2015-02-19
Augustów usługi Urząd Miejski w Augustowie . Konserwacja i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie
2015-02-06
2015-02-24
Augustów roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie
2014-12-03
2014-12-12
Augustów usługi Urząd Miejski w Augustowie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Augustowa
2014-12-03
2014-12-11
Augustów usługi Urząd Miejski w Augustowie Wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek ulicznych z ulic i terenów miejskich w Augustowie w latach 2015 - 2017
2014-10-04
2014-11-14
Augustów roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w oparciu o systemy solarne w budynkach odbiorców indywidualnych i obiekcie użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Augustów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej
2014-09-16
2014-10-02
Augustów roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim w Augustowie.
2014-07-25
2014-08-11
Augustów roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Modernizacja krytej pływalni w Augustowie.
2014-07-01
2014-07-17
Augustów roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I
2014-06-04
2014-06-12
Augustów dostawy Urząd Miejski w Augustowie Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
2014-06-03
2014-06-18
Augustów roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 2 w Augustowie
2014-05-15
2014-05-30
Augustów roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej
2014-04-16
2014-04-28
Augustów dostawy Urząd Miejski w Augustowie Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
2014-03-27
2014-04-08
Augustów usługi Urząd Miejski w Augustowie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.Budowa ulicy Wioślarskiej, ulicy Masztowej, ulicy Krętej, ulicy Ukośnej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Nowomiejskiej, ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Zakątek, ulicy Cichej, ulicy Sadowej, ulicy Garncarskiej, ulicy Złotej w Augustowie.
2014-03-21
2014-04-07
Augustów roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miasto Augustów
2014-03-19
2014-03-28
Augustów usługi Urząd Miejski w Augustowie Wykoszenie wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa.
2014-03-10
2014-03-19
Augustów usługi Urząd Miejski w Augustowie Zamiatanie mechaniczne dróg gminnych i dróg wewnętrznych w Augustowie
2014-02-25
2014-03-06
Augustów dostawy Urząd Miejski w Augustowie Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów realizowanego przez Gminę Miasto Augustów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
2014-02-07
2014-02-18
Augustów dostawy Urząd Miejski w Augustowie Dostawa sprzętu do narciarstwa biegowego w ramach realizacji projektu LT-PL/185 Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy.
2014-01-30
2014-02-14
Augustów usługi Urząd Miejski w Augustowie Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Augustowie
2014-01-22
2014-01-30
Augustów dostawy Urząd Miejski w Augustowie Dostawa sprzętu do narciarstwa biegowego w ramach realizacji projektu LT-PL/185 Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy.

Zobacz wiecej

Urząd Miejski w Augustowie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-16
brak danych
Augustów Usługi Urząd Miejski w Augustowie Konserwacja i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie
2015-03-16
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie
2015-01-08
brak danych
Augustów Usługi Urząd Miejski w Augustowie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Augustowa
2015-01-08
brak danych
Augustów Usługi Urząd Miejski w Augustowie Wywóz nieczystości stałych ze śmietniczek ulicznych z ulic i terenów miejskich w Augustowie w latach 2015 - 2017
2014-12-11
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w oparciu o systemy solarne w budynkach odbiorców indywidualnych i obiekcie użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Augustów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej
2014-10-16
brak danych
Augustów Usługi Urząd Miejski w Augustowie Wykoszenie wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa.
2014-10-09
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim w Augustowie.
2014-08-26
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 2 w Augustowie
2014-08-26
brak danych
Augustów Dostawy Urząd Miejski w Augustowie Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
2014-08-26
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Modernizacja krytej pływalni w Augustowie
2014-08-19
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I
2014-07-03
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej
2014-05-07
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miasto Augustów
2014-04-25
brak danych
Augustów Usługi Urząd Miejski w Augustowie Zamiatanie mechaniczne dróg gminnych i dróg wewnętrznych w Augustowie
2014-04-02
brak danych
Augustów Dostawy Urząd Miejski w Augustowie Dostawa sprzętu do narciarstwa biegowego w ramach realizacji projektu LT-PL/185 Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy.
2014-03-21
brak danych
Augustów Dostawy Urząd Miejski w Augustowie Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów realizowanego przez Gminę Miasto Augustów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
2014-03-07
brak danych
Augustów Usługi Urząd Miejski w Augustowie Konserwacja bieżąca sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa.
2014-03-06
brak danych
Augustów Usługi Urząd Miejski w Augustowie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Augustów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2014-01-31
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Utrzymanie bieżące tablic z nazwami ulic, urzędów publicznych i innych, utrzymanie bieżące oznakowania pionowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych, konserwacja oraz naprawa uszkodzonych elementów małej architektury, remonty cząstkowe - naprawa chodników, parkingów, zatok parkingowych, nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta Augustowa
2014-01-31
brak danych
Augustów Roboty budowlane Urząd Miejski w Augustowie Profilowanie z zagęszczaniem nawierzchni gruntowej dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie miasta Augustowa

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.