eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta

Urząd Miasta - przetargiUrząd Miasta - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
2017-12-14
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH
2017-12-06
2017-12-15
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim
2017-11-30
2017-12-15
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie w 2018 roku
2017-11-29
2017-12-15
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II - Miejskie Przedszkole Nr 38 przy ul. Braniborskiej 13 w Zielonej Górze.
2017-11-24
2017-12-11
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Miejskie Przedszkole nr 25 przy ul. Wojska Polskiego 82a w Zielonej Górze
2017-11-24
2017-12-11
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II - Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze.
2017-11-23
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni dróg ulicy 3 Marca i ulicy Kościuszki w Świdwinie.
2017-11-20
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie.
2006-11-03
2206-11-10
Bielsk Podlaski Roboty budowlane Urząd Miasta Kanalizacja sanitarna w ul. 11-go Listopada.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Siemianowice Śląskie usługi Urząd Miasta Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 24.000.000 PLN.
2006-02-20
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Urząd Miasta Kredyt inwestycyjny długoterminowy.
2006-02-16
brak danych
Piotrków Trybunalski roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-02-15
brak danych
Jastrzębie-Zdrój dostawy -Urząd Miasta DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-30
2017-12-08
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika "Łącznik Zielonogórski"
2017-11-24
2017-12-04
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Udzielenie kredytu w wysokości 3.280.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2017 roku
2017-11-22
2017-12-07
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze
2017-11-21
2017-12-07
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze
2017-11-17
2017-12-04
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. "Budowa hali sportowej Przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)" w Zielonej Górze przy ul. Ochla- Szkolna, na działkach nr 234/2, nr 2080/1, nr 2080/4, obręb 0047.
2017-11-16
2017-12-01
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Budowa oświetlenia w Łężycy" - Zakres V: Zielona Góra ul. Łężyca - Urbanistów w ramach zadania "Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca".
2017-11-14
2017-11-29
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie w 2018 roku
2017-11-09
2017-11-17
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D" w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra".
2017-11-09
2017-11-24
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Budowa boiska przy Zespole Edukacyjnym nr 1 w Zielonej Górze" w Zielonej Górze przy ul. Truskawkowej na terenie działek nr 308/1,309/1 oraz 474/4 obręb 11.
2017-11-09
2017-11-27
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej
2017-11-06
2017-11-17
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago.
2017-10-31
2017-11-16
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta MODERNIZACJA PARKU KOLEI SZPROTAWSKIEJ - ETAP I
2017-10-31
2017-11-15
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa parkingu przy ulicy Sportowej w Świdwinie.
2017-10-23
2017-11-08
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Zadanie nr 1 budowa ul. Kolorowej, zadanie nr 2 budowa ul. Pomarańczowej, zadanie nr 3 budowa ul. Złotej, zadanie nr 4 budowa ul. Jeżynowej w ramach zadania pn. Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota i Tęczowa w Zielonej Górze
2017-10-18
2017-10-27
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa
2017-10-18
2017-10-27
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubawa
2017-10-13
2017-10-30
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa oświetlenia w Łężycy - Zakres I: Zielona Góra ul. Łężyca - Agrestowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Krokusowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Malinowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Porzeczkowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Stokrotkowa w ramach zadania "Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca".
2017-10-11
2017-10-27
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Remont ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do nowobudowanego ronda przy galerii Grono Park, w ramach zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową
2017-10-04
2017-10-13
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej" w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra".
2017-10-04
2017-10-12
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka - Gęśnik na cele parku miejskiego "Park Odkrywców" w Zielonej Górze" w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-05
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa parkingu przy ulicy Sportowej w Świdwinie
2017-11-02
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ulicy Łąkowej w świdwinie.
2017-10-31
brak danych
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Obsługa bankowa budżetu Miasta Lubawa i jednostek organizacyjnych
2017-10-20
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup i dostawa wyposażenia do zadania pn."Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze".
2017-10-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Nadzór inwestorski - Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze"
2017-10-17
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH
2017-10-05
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta BUDOWA STOŁÓWKI W III LO
2017-10-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza.
2017-10-03
brak danych
Lubawa Dostawy Gmina Miejska Lubawa Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska
2017-10-02
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem dla OSP "Ochla" w ramach zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"
2017-09-21
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)
2017-09-19
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole w Zielonej Górze przy ul. Świętej Kingi 1"
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Lubawie przy ulicy Kupnera
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie - remont sali gimnastycznej
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa- przebudowa budynku gimnazjum
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa- przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie
2017-08-03
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Opracowanie mapy akustycznej miasta Zielona Góra.
2017-07-25
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą w Świdwinie.
2017-07-21
brak danych
Lubawa Gmina Miejska Lubawa Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu "Nowa Gdańska"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.