eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miejska Lubawa

Gmina Miejska Lubawa - przetargiGmina Miejska Lubawa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
2017-10-27
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa
2017-10-18
2017-10-27
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubawa
2017-10-13
2017-10-30
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa oświetlenia w Łężycy - Zakres I: Zielona Góra ul. Łężyca - Agrestowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Krokusowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Malinowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Porzeczkowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Stokrotkowa w ramach zadania "Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca".
2017-10-11
2017-10-27
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Remont ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do nowobudowanego ronda przy galerii Grono Park, w ramach zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową
2006-11-03
2206-11-10
Bielsk Podlaski Roboty budowlane Urząd Miasta Kanalizacja sanitarna w ul. 11-go Listopada.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miejska Lubawa
Gmina Miejska Lubawa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Siemianowice Śląskie usługi Urząd Miasta Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 24.000.000 PLN.
2006-02-20
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Urząd Miasta Kredyt inwestycyjny długoterminowy.
2006-02-16
brak danych
Piotrków Trybunalski roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-02-15
brak danych
Jastrzębie-Zdrój dostawy -Urząd Miasta DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miejska Lubawa
Gmina Miejska Lubawa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-04
2017-10-13
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej" w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra".
2017-10-04
2017-10-12
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka - Gęśnik na cele parku miejskiego "Park Odkrywców" w Zielonej Górze" w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra".
2017-09-21
2017-10-02
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D" w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra
2017-09-18
2017-09-26
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski - Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze.
2017-09-07
2017-09-15
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Obsługa bankowa budżetu Miasta Lubawa i jednostek organizacyjnych
2017-09-05
2017-09-20
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową
2017-08-31
2017-09-08
Lubawa Dostawy Gmina Miejska Lubawa Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska
2017-08-22
2017-09-07
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie
2017-08-17
2017-08-29
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP "Ochla" w ramach zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego".
2017-08-10
2017-08-22
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup i dostawa wyposażenia do zadania pn.: "Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze"
2017-08-01
2017-09-07
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry
2017-07-27
2017-08-09
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze" wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania dokumentacja budowlana (drogi powiatowe).
2017-07-24
2017-08-09
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym
2017-06-29
2017-07-07
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza".
2017-06-29
2017-07-10
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski - Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze
2017-06-26
2017-07-04
Świdwin Usługi Urząd Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Urzędu Miasta Świdwin oraz wszystkich podległych jednostek
2017-06-23
2017-07-11
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)
2017-06-21
2017-06-30
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W CELU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 18 PRZY ULICY ST.MONIUSZKI 16 W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI - LICZBA CZĘŚCI 5
2017-06-21
2017-07-06
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą w Świdwinie.
2017-06-20
2017-07-06
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Remonty fragmentów jezdni ulic

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miejska Lubawa
Gmina Miejska Lubawa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-17
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH
2017-10-05
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta BUDOWA STOŁÓWKI W III LO
2017-10-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza.
2017-10-03
brak danych
Lubawa Dostawy Gmina Miejska Lubawa Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska
2017-10-02
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z wyposażeniem dla OSP "Ochla" w ramach zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"
2017-09-21
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)
2017-09-19
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole w Zielonej Górze przy ul. Świętej Kingi 1"
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Lubawie przy ulicy Kupnera
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie - remont sali gimnastycznej
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa- przebudowa budynku gimnazjum
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa- przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego
2017-08-11
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie
2017-08-03
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Opracowanie mapy akustycznej miasta Zielona Góra.
2017-07-25
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą w Świdwinie.
2017-07-21
brak danych
Lubawa Gmina Miejska Lubawa Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu "Nowa Gdańska"
2017-07-18
brak danych
Świdwin Usługi Urząd Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Urzędu Miasta oraz wszystkich podległych jednostek.
2017-07-13
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową - etap III (ogrodzenie)" w ramach zadania pn. "Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze".
2017-07-05
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie.
2017-07-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)"
2017-06-30
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta NAPRAWA, KONSERWACJA I MALOWANIE URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY. REMONTY CIĄGÓW PIESZYCH I SCHODÓW NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ I MIENIA KOMUNALNEGO

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miejska Lubawa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.