eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta

Urząd Miasta - przetargiUrząd Miasta - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
2018-07-05
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ulicy Niedziałkowskiego w Świdwinie
2018-06-18
2018-07-10
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
2018-06-07
2018-06-25
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2018 roku
2018-06-06
2018-06-21
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Zadanie 1 - Budowa parkingu w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA", Zadanie 2 - Rozbudowa infrastruktury drogowej w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino),
2018-06-05
2018-06-22
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie
2006-11-03
2206-11-10
Bielsk Podlaski Roboty budowlane Urząd Miasta Kanalizacja sanitarna w ul. 11-go Listopada.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Siemianowice Śląskie usługi Urząd Miasta Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 24.000.000 PLN.
2006-02-20
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Urząd Miasta Kredyt inwestycyjny długoterminowy.
2006-02-16
brak danych
Piotrków Trybunalski roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-02-15
brak danych
Jastrzębie-Zdrój dostawy -Urząd Miasta DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-05
2018-06-20
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Remont i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze". Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 "Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020", Działanie 9.3 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej", Poddziałanie 9.3.1 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT
2018-06-05
2018-06-20
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze" . Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej", Poddziałanie 9.3.1 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT"
2018-05-30
2018-06-18
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa ul. Świebodzińskiej
2018-05-23
2018-06-07
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ulicy Niedziałkowskiego w Świdwinie
2018-05-23
2018-06-07
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze
2018-05-22
2018-05-30
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze - Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu" realizowanego w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu.
2018-05-22
2018-05-30
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
2018-05-22
2018-06-04
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze - wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Dokumentacje budowlane (drogi gminne)
2018-05-17
2018-06-04
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania: "Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze".
2018-05-11
2018-05-29
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych" - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze". Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 "Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020" w ramach Działania 9.3. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej", Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formuła ZIT
2018-05-11
2018-05-29
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE" mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 "Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020" w ramach Działania 9.3. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej", Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny "Zawodowcy).
2018-05-02
2018-05-23
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie
2018-04-27
2018-05-09
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze - Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu" realizowanego w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
2018-04-25
2018-05-10
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Przylep, w ramach realizacji zadania Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
2018-04-25
2018-05-10
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup dwóch samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
2018-04-20
2018-05-09
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa ul. Gorzowskiej
2018-04-18
2018-04-27
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II - Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze".
2018-04-13
2018-05-09
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania: "Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze".
2018-04-11
2018-04-27
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych"
2018-04-11
2018-04-26
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego w Lubawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup dwóch samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego".
2018-06-20
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych"
2018-06-18
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Przylep, w ramach realizacji zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego".
2018-06-11
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II - Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze".
2018-06-06
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa
2018-05-28
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Dostawa sprzętu komputerowego dla miasta Zielona Góra.
2018-05-22
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Dokumentacja projektowa budowy czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, terenem zielonym, placem zabaw, parkingami, dojazdami przy ul. Suwalskiej na dz. nr 886/2, 896 obręb 43 w Zielonej Górze
2018-05-17
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. "Budowa ul. Ceramicznej"
2018-05-16
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Budowa ul. Borek w Lubawie - etap I
2018-05-15
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Miejskie Przedszkole nr 25 przy ul. Wojska Polskiego 82a w Zielonej Górze
2018-05-14
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze" w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra".
2018-05-14
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze - Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu w ramach zadania pn :" Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu".Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Program Współpracy Interreg Va Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Nr projektu 85015448.
2018-05-08
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Miejskie Przedszkole nr 38 przy ulicy Braniborskiej 13 w Zielonej Górze"
2018-04-30
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa drogi na terenie południoej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin"
2018-04-27
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze"
2018-04-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia oraz dekoracji świetlnej w okresie Dni Zielonej Góry. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe.
2018-04-24
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS"
2018-04-19
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie - etap I
2018-04-13
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska
2018-04-12
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II - Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.