eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta

Urząd Miasta - przetargiUrząd Miasta - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-18
2017-06-02
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta NAPRAWA,KONSERWACJA I MALOWANIE URZADZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY. REMONTY CIĄGÓW PIESZYCH I SCHODÓW NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ I MIENIA KOMUNALNEGO
2017-05-18
2017-05-26
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)",
2017-05-17
2017-06-02
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra
2017-05-08
2017-05-23
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Lubawie przy ulicy Kupnera
2006-11-03
2206-11-10
Bielsk Podlaski Roboty budowlane Urząd Miasta Kanalizacja sanitarna w ul. 11-go Listopada.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Siemianowice Śląskie usługi Urząd Miasta Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 24.000.000 PLN.
2006-02-20
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Urząd Miasta Kredyt inwestycyjny długoterminowy.
2006-02-16
brak danych
Piotrków Trybunalski roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-02-15
brak danych
Jastrzębie-Zdrój dostawy -Urząd Miasta DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-08
2017-05-17
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze
2017-04-28
2017-05-15
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)
2017-04-27
2017-05-09
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta WYKONANIE DEKORACJI ŚWIETLNEJ NA CZAS TRWANIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ DEKORACJI ŚWIETLNEJ W OKRESIE DNI ZIELONEJ GÓRY. REMONTY ELEMENTÓW ŚWIETLNYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH, CZĘŚCI NAPRAWCZE I SERWISOWE
2017-04-26
2017-05-09
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
2017-04-21
2017-05-04
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Utrzymanie zieleniw pasach drogowych, na nieruchomościach gruntowych, na deptaku. Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI1)CZĘŚĆ I - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - Rejon I Północny. 2)CZĘŚĆ II - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - Rejon II Zachodni. 3)CZĘŚĆ III - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - Rejon III Wschodni. 4)CZĘŚĆ IV - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych - rejon komunalny I północno-wschodni. 5)CZĘŚĆ V - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych - rejon komunalny II południowo-zachodni. 6)CZĘŚĆ VI - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych - rejon ABM I. 7)CZĘŚĆ VII - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych - rejon ABM II. 8)CZĘŚĆ VIII - Utrzymanie zieleni na deptaku.
2017-04-13
2017-04-28
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa drogi ul. Łączna w Świdwinie.
2017-04-13
2017-04-28
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie
2017-04-12
2017-04-21
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta BIEŻĄCE UTRZYMANIE WÓD PŁYNĄCYCH (WP) I ROWÓW (W)
2017-04-12
2017-04-28
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Lubawie przy ulicy Kupnera
2017-04-10
2017-04-25
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)
2017-04-06
2017-04-20
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski nad Rewitalizacją parku Winnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
2017-04-03
2017-04-12
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski - Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze
2017-04-03
2017-04-20
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wykonanie dokumentacji projektowej - Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu".
2017-03-31
2017-04-21
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Rewitalizacja centrum - przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta
2017-03-30
2017-04-10
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA1. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE - PARK PRZY ULICY PARTYZANTÓW; 2. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE - PARK SOWIŃSKIEGO; 3. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE - PARK W SOŁECTWIE OCHLA PRZY ULICY OCHLA-ŻAGAŃSKA
2017-03-16
2017-04-03
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)
2017-03-14
2017-03-31
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie.
2017-03-13
2017-03-23
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Usługa w zakresie zarządzania projektem - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT"
2017-03-07
2017-03-22
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa
2017-02-24
2017-03-07
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-22
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa drogi ul. Łączna w Świdwinie.
2017-05-18
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Usługa w zakresie zarządzania projektem - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT"
2017-05-05
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa
2017-04-28
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze z podziałem na zadaniaA) Zadanie 2Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park Sowińskiego; B) Zadanie 3Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska
2017-04-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago".
2017-04-26
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie.
2017-04-14
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi
2017-04-06
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta ASYSTA TECHNICZNA NA OPROGRAMOWANIE FUNKCJONUJĄCE W RAMACH SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU GIS
2017-04-06
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wyceny nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe, projekty wydzielenia lokali, szkice lokali),wyceny nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, odszkodowań i innych na 2017 rok z podziałem na 3 części.
2017-04-05
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie
2017-04-05
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie
2017-03-28
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra z podziałem na zadaniaA) Zadanie 1Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - park przy ulicy Partyzantów; B) Zadanie 2Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park Sowińskiego; C) Zadanie 3Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska
2017-03-21
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór Inwestorski - Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (przy ul. Zyty 26, działka nr 61/8 i nr 68/9, obręb 17) realizowana w ramach zadania pn."Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze"
2017-03-13
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ( ul. Lubuska 11, działka nr 383 /7, obręb 32 Zielona Góra) realizowana w ramach zadania pn"Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - miasto Zielona Góra"
2017-02-23
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadaniaZagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra".
2017-02-13
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Urząd Miasta Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra, dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.
2017-02-07
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza
2017-02-03
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową w ramach zadania pn. "zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra".
2017-01-27
brak danych
Lubawa Usługi Burmistrz Miasta Lubawa Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa
2017-01-27
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Burmistrz Miasta Lubawa Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie w 2017 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.