eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta

Urząd Miasta - przetargiUrząd Miasta - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-17
2017-08-29
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP "Ochla" w ramach zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego".
2017-08-10
2017-08-22
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup i dostawa wyposażenia do zadania pn.: "Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze"
2017-08-01
2017-09-07
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry
2006-11-03
2206-11-10
Bielsk Podlaski Roboty budowlane Urząd Miasta Kanalizacja sanitarna w ul. 11-go Listopada.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Siemianowice Śląskie usługi Urząd Miasta Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 24.000.000 PLN.
2006-02-20
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Urząd Miasta Kredyt inwestycyjny długoterminowy.
2006-02-16
brak danych
Piotrków Trybunalski roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-02-15
brak danych
Jastrzębie-Zdrój dostawy -Urząd Miasta DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-27
2017-08-09
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze" wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania dokumentacja budowlana (drogi powiatowe).
2017-07-24
2017-08-09
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym
2017-06-29
2017-07-07
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza".
2017-06-29
2017-07-10
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski - Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze
2017-06-26
2017-07-04
Świdwin Usługi Urząd Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Urzędu Miasta Świdwin oraz wszystkich podległych jednostek
2017-06-23
2017-07-11
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)
2017-06-21
2017-06-30
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W CELU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 18 PRZY ULICY ST.MONIUSZKI 16 W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI - LICZBA CZĘŚCI 5
2017-06-21
2017-07-06
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą w Świdwinie.
2017-06-20
2017-07-06
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Remonty fragmentów jezdni ulic
2017-06-20
2017-07-06
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze
2017-06-13
2017-06-28
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie
2017-06-08
2017-06-19
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Opracowanie mapy akustycznej miasta Zielona Góra."
2017-06-07
2017-06-28
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry
2017-06-05
2017-06-20
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa- przebudowa budynku gimnazjum
2017-06-05
2017-06-20
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa- przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego
2017-06-02
2017-06-19
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie.
2017-06-01
2017-06-16
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie - remont sali gimnastycznej
2017-05-26
2017-06-13
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową - etap III (ogrodzenie)" w ramach zadania pn. "Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze".
2017-05-26
2017-06-05
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów Iw) w cyklu trzech lat tj. w 2017 r., 2018 r., 2019 r.
2017-05-23
2017-06-08
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-25
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nad Regą w Świdwinie.
2017-07-21
brak danych
Lubawa Gmina Miejska Lubawa Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu "Nowa Gdańska"
2017-07-18
brak danych
Świdwin Usługi Urząd Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Urzędu Miasta oraz wszystkich podległych jednostek.
2017-07-13
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową - etap III (ogrodzenie)" w ramach zadania pn. "Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze".
2017-07-05
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie.
2017-07-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)"
2017-06-30
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta NAPRAWA, KONSERWACJA I MALOWANIE URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY. REMONTY CIĄGÓW PIESZYCH I SCHODÓW NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ I MIENIA KOMUNALNEGO
2017-06-21
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pn. Przebudowa budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Stanisława Moniuszki 19 w Zielonej Górze na potrzeby przedszkola miejskiego
2017-06-14
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)
2017-06-08
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze z podziałem na zadaniaA) Zadanie 1. Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park przy ulicy Partyzantów; B) Zadanie 2. Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park Sowińskiego; C) Zadanie 3. Udostępnienie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla - Żagańska.
2017-06-07
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
2017-06-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Utrzymanie zieleniw pasach drogowych, na nieruchomościach gruntowych, na deptaku.
2017-05-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania świąt Bożego Narodzenia oraz dekoracji świetlnej w okresie Dni Zielonej Góry. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe.
2017-05-22
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa drogi ul. Łączna w Świdwinie.
2017-05-18
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Usługa w zakresie zarządzania projektem - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT"
2017-05-05
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa
2017-04-28
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze z podziałem na zadaniaA) Zadanie 2Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park Sowińskiego; B) Zadanie 3Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska
2017-04-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago".
2017-04-26
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie.
2017-04-14
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.