eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta

Urząd Miasta - przetargiUrząd Miasta - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-16
2017-01-25
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi
2017-01-13
2017-01-23
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta USŁUGA ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIASTEM OTAGO
2006-11-03
2206-11-10
Bielsk Podlaski Roboty budowlane Urząd Miasta Kanalizacja sanitarna w ul. 11-go Listopada.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Siemianowice Śląskie usługi Urząd Miasta Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 24.000.000 PLN.
2006-02-20
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Urząd Miasta Kredyt inwestycyjny długoterminowy.
2006-02-16
brak danych
Piotrków Trybunalski roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-02-15
brak danych
Jastrzębie-Zdrój dostawy -Urząd Miasta DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-03
2017-01-13
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta WYCENY NIERUCHOMOŚCI (LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE, PROJEKTY WYDZIELENIA LOKALI, SZKICE LOKALI) WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH, NIEZABUDOWANYCH, ODSZKODOWAŃ I INNYCH NA 2017 ROK Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI
2016-12-14
2016-12-23
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra w 2017 r.
2016-12-14
2016-12-23
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.
2016-12-14
2016-12-27
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA DOKONYWANY W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM NA PODSTAWIE KART PALIWOWYCH
2016-12-09
2016-12-29
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadaniaZagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra".
2016-12-05
2016-12-22
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową w ramach zadania pn. "zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra".
2016-12-02
2016-12-12
Lubawa Usługi Burmistrz Miasta Lubawa Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta Lubawa
2016-12-02
2016-12-19
Lubawa Roboty budowlane Burmistrz Miasta Lubawa Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie w 2017 roku
2016-12-01
2016-12-09
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta USŁUGA PROMOCYJNA POLEGAJĄCA NA SKŁADZIE, OPRACOWANIU GRAFICZNYM, WYDRUKU I DYSTRYBUCJI TYGODNIKA ŁĄCZNIK ZIELONOGÓRSKI
2016-11-29
2016-11-16
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza
2016-11-28
2016-12-07
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
2016-11-24
2016-12-12
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Budynek Socjalny Spotkań polsko - niemieckich wraz z basenem w Zielonej Górze (ul. Przylep - Skokowa 18d, działka nr 9/16 obręb 60 Zielona Góra) realizowana w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra
2016-11-22
2016-12-13
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów (ul. Lubuska 11, działka nr 383/7 obręb 32 Zielona Góra) realizowana w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra
2016-11-21
2016-12-02
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg (Drzonków).
2016-11-21
2016-12-13
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta BUDOWA STOŁÓWKI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
2016-11-04
2016-11-23
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ul. Przylep- Józefa Piłsudskiego i ul. Przylep- Ogrodnicza w Zielonej Górze w ramach zadań inwestycyjnych pn. Budowa ul. Przylep- Józefa Piłsudskiego, Budowa ul. Przylep- Ogrodnicza.
2016-10-19
2016-11-04
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Miasta Remont nawierzchni ul. Wiejskiej, ul. Żeromskiego i ul. Okrzei w Bartoszycach.
2016-10-19
2016-10-27
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup dodatkowego wyposażenia do zadania "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (dla OSP Racula) w ramach zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"
2016-10-12
2016-10-28
Bartoszyce Roboty budowlane Urząd Miasta Remont nawierzchni drogi gminnej ul. PCK w Bartoszycach.
2016-10-12
2016-10-27
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta BUDOWA OŚWIETLENIA UL.STARY KISIELIN-WIOSENNA BUDOWA OŚWIETLENIA UL.STARY KISIELIN-RÓŻANA BUDOWA OŚWIETLENIA UL.STARY KISIELIN-MALINOWA BUDOWA OŚWIETLENIA UL.STARY KISIELIN-ZAGAJNIKOWA

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-13
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra w 2017 r.
2017-01-10
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg (Drzonków).
2017-01-10
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.
2017-01-02
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych.
2016-12-28
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
2016-12-28
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta USŁUGA PROMOCYJNA POLEGAJĄCA A SKŁADZIE, OPRACOWANIU GRAFICZNYM, WYDRUKU I DYSTRYBUCJI TYGODNIKA ŁĄCZNIK ZIELONOÓRSKI
2016-12-20
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa oświetlenia drogowego ul. Racula - Kamieniecka, budowa oświetlenia drogowego ul. Racula - Wiktorii Dzierżkowej, budowa oświetlenia drogowego ul. Racula - Modrzewiowa.
2016-12-15
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Budowa oświetlenia ul. Stary Kisielin-Wiosenna, budowa oświetlenia ul. Stary Kisielin-Różana, budowa oświetlenia ul. Stary Kisielin-Malinowa, budowa oświetlenia ul. Stary Kisielin-Zagajnikowa.
2016-11-28
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Budowa ulic Złotej, Srebrnej, Tęczowej i Kolorowej w Zielonej Górze
2016-11-15
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Zimowe utrzymanie chodników oraz schodów terenowych w ramach zadania Bieżące Utrzymanie ulic Miasta - Zadanie nr 1 - rejon Północny, Zadanie nr 2 - rejon Zachodni i zadanie nr 3 rejon Wschodni
2016-11-15
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Budowa chodnika przy ul. Nowy Kisielin-Odrzańska
2016-11-10
brak danych
Bartoszyce Urząd Miasta Budowa uzbrojenia osiedla 650 - lecia w Bartoszycach.
2016-11-09
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Zakładanie i modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej dla dzielnicy Nowe Miast
2016-11-09
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Zielona Góra
2016-10-27
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Remonty fragmentów jezdni ulic.
2016-10-21
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Budowa placu festynowego (Krępa)- II etap.
2016-10-13
brak danych
Bartoszyce Urząd Miasta Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na odcinku ulicy Boh. Warszawy przez park miejski w Bartoszycach
2016-10-12
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kiełpin dz. nr 221)
2016-10-05
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (dla OSP Racula) w ramach zadania Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
2016-09-27
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Remonty dróg gruntowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.