eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta

Urząd Miasta - przetargiUrząd Miasta - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-19
2018-11-28
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT"
2018-11-14
2018-11-26
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT".
2018-11-08
2018-11-23
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie w 2019 roku
2006-11-03
2206-11-10
Bielsk Podlaski Roboty budowlane Urząd Miasta Kanalizacja sanitarna w ul. 11-go Listopada.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Siemianowice Śląskie usługi Urząd Miasta Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 24.000.000 PLN.
2006-02-20
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Urząd Miasta Kredyt inwestycyjny długoterminowy.
2006-02-16
brak danych
Piotrków Trybunalski roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-02-15
brak danych
Jastrzębie-Zdrój dostawy -Urząd Miasta DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-30
2018-11-09
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH PROJEKTU "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA - PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT"
2018-10-30
2018-11-09
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratoriów z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra
2018-10-30
2018-11-09
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT"
2018-10-30
2018-11-09
Lubawa Dostawy Gmina Miejska Lubawa Dostawa i montaż oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w obszarze starego miasta w Lubawie
2018-10-25
2018-11-05
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Usuwanie i parkowanie pojazdów
2018-10-23
2018-11-08
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze" mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 "Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020" w ramach Działania 9.3. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej", Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formuła ZIT
2018-10-16
2018-10-24
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
2018-10-08
2018-10-16
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa
2018-10-08
2018-10-16
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubawa
2018-10-08
2018-10-16
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta Lubawa
2018-10-05
2018-10-24
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Lubawa
2018-10-04
2018-10-15
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT"
2018-10-04
2018-10-12
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - część południowa, etap II w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra" - etap II.
2018-10-04
2018-10-12
Lubawa Dostawy Gmina Miejska Lubawa Dostawa i montaż oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w obszarze starego miasta w Lubawie
2018-10-01
brak danych
Zielona Góra Urząd Miasta Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
2018-10-01
2018-10-18
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze". Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej", Poddziałanie 9.3.1 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT".
2018-09-24
2018-10-10
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta MODERNIZACJA PARKU KOLEI SZPROTAWSKIEJ - ETAP II
2018-09-21
2018-10-09
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE" mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 "Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020" w ramach Działania 9.3. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej", Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny "Zawodowcy).
2018-09-19
2018-09-28
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT".
2018-09-07
2018-09-18
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021
2018-10-24
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
2018-10-12
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pnProgram budowy miejsc parkingowych etap I a w ramach zadania"Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze"
2018-10-10
brak danych
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Udzielenie kredytu w wysokości 3.950.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
2018-10-02
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych" - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze". Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 "Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020" w ramach Działania 9.3. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej", Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny "Zawodowcy").
2018-09-28
brak danych
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie
2018-09-25
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza
2018-09-17
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Program budowy miejsc parkingowych etap I w ramach zadania "Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze".
2018-09-13
brak danych
Świdwin Dostawy Urząd Miasta Zakup pojemników do segregacji odpadów.
2018-08-21
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Zadanie 1 - Budowa parkingu w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA", Zadanie 2 - Rozbudowa infrastruktury drogowej w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino)
2018-08-20
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie
2018-08-16
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta BUDOWA OŚWIETLENIA W ŁĘŻYCY - Zakres IVZielona Góra ul. Łężyca - Konwaliowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Różana, w ramach zadania Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca.
2018-08-07
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze
2018-07-26
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa parkingu w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA"
2018-07-25
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze - wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Dokumentacje budowlane (drogi gminne)
2018-07-24
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (byłym Publicznym Gimnazjum nr 1) w Świdwinie.
2018-07-18
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa ulicy Niedziałkowskiego w Świdwinie.
2018-07-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa ogrodzenia terenu parku w sołectwie Ochla" w ramach zadania 3. "Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla- Żagańska " w ramach zadania pn."Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze".
2018-07-05
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Budowa ogrodzenia terenu parku w sołectwie Ochla" w ramach zadania 3. "Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska" zadania pn."Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze".
2018-06-29
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Przebudowa skrzyżowania ul. Gdańskiej i Poznańskiej oraz utworzenie aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.