eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta

Urząd Miasta - przetargiUrząd Miasta - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-21
2018-03-06
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze" w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra".
2018-02-20
2018-02-28
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze"
2018-02-14
2018-03-02
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa oświetlenia przy ulicy Kombatantów Polskich i ulicy Wojska Polskiego w Świdwinie
2018-02-09
2018-02-28
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa ulicy Ceramicznej
2018-02-08
2018-02-23
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie - etap I
2017-11-23
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni dróg ulicy 3 Marca i ulicy Kościuszki w Świdwinie.
2017-11-20
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej 10 w Świdwinie.
2006-11-03
2206-11-10
Bielsk Podlaski Roboty budowlane Urząd Miasta Kanalizacja sanitarna w ul. 11-go Listopada.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Siemianowice Śląskie usługi Urząd Miasta Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 24.000.000 PLN.
2006-02-20
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Urząd Miasta Kredyt inwestycyjny długoterminowy.
2006-02-16
brak danych
Piotrków Trybunalski roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-02-15
brak danych
Jastrzębie-Zdrój dostawy -Urząd Miasta DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-13
2018-02-21
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin"
2018-02-12
2018-02-21
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra.
2018-02-08
2018-02-19
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw
2018-02-06
2018-02-14
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze".
2018-02-01
2018-02-21
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II - Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze.
2018-01-26
2018-02-07
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym" w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 9, na działce nr 204/2, obręb 0031.
2018-01-26
2018-02-16
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska
2018-01-25
2018-02-09
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży"
2018-01-23
2018-02-08
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Budowa oświetlenia w Łężycy" - Zakres II: Zielona Góra ul. Łężyca - Geologów, Zielona Góra ul. Łężyca - Geodetów, Zielona Góra ul. Łężyca - Inwestycyjna w ramach zadania "Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca".
2018-01-18
2018-01-29
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS.
2018-01-17
2018-01-30
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Wyceny nieruchomości na 2018 rok z podziałem na 3 zadania: 1. wyceny lokali, 2. wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, 3. wyceny nieruchomości - aktualizacje opłat
2018-01-17
2018-01-29
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
2018-01-09
2018-01-17
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu Miasta Zielona Góra" ; Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Miasta Zielona Góra- Urzędu Miasta Zielona Góra
2017-12-29
2018-01-15
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin"
2017-12-28
2018-01-12
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Dokumentacja projektowa budowy czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, terenem zielonym, placem zabaw, parkingami, dojazdami przy ul. Suwalskiej na dz. nr 886/2, 896 obręb 43 w Zielonej Górze
2017-12-22
2018-01-08
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie
2017-12-21
2017-12-29
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: "Remont istniejących parkomatów w Strefie Płatnego Parkowana".
2017-12-14
2017-12-29
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży"
2017-12-06
2017-12-14
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH
2017-12-06
2017-12-15
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta
Urząd Miasta - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu Miasta Zielona Góra Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Miasta Zielona Góra - Urzędu Miasta Zielona Góra
2018-02-16
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II - Miejskie Przedszkole Nr 38 przy ul. Braniborskiej 13 w Zielonej Górze.
2018-02-01
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
2018-01-31
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej etap - I
2018-01-25
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze
2018-01-24
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze
2018-01-18
brak danych
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Udzielenie kredytu w wysokości 3.280.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2017 roku
2018-01-18
brak danych
Lubawa Roboty budowlane Gmina Miejska Lubawa Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie w 2018 roku
2018-01-16
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D" w ramach zadania pn."Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra" w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra".
2018-01-16
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Miasta Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
2018-01-15
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. "Budowa hali sportowej Przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)" w Zielonej Górze przy ul. Ochla- Szkolna, na działkach nr 234/2, nr 2080/1, nr 2080/4, obręb 0047.
2018-01-12
brak danych
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa
2018-01-12
brak danych
Lubawa Usługi Gmina Miejska Lubawa Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubawa
2018-01-10
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej
2018-01-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim
2017-12-29
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika "Łącznik Zielonogórski".
2017-12-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Miasta .Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka - Gęśnik na cele parku miejskiego "Park Odkrywców" w Zielonej Górze" w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra".
2017-12-14
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta Zadanie nr 1 budowa ul. Kolorowej, zadanie nr 2 budowa ul. Pomarańczowej, zadanie nr 3 budowa ul. Złotej, zadanie nr 4 budowa ul. Jeżynowej w ramach zadania pn. Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota i Tęczowa w Zielonej Górze
2017-12-13
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Miasta "Budowa oświetlenia w Łężycy" - Zakres IZielona Góra ul. Łężyca - Agrestowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Krokusowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Malinowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Porzeczkowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Stokrotkowa w ramach zadania "Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca":
2017-12-05
brak danych
Świdwin Roboty budowlane Urząd Miasta Budowa parkingu przy ulicy Sportowej w Świdwinie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.