eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-21
2017-08-04
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Remont ul. Beniowskiego na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Głównej w Piasecznie".
2017-07-17
2017-08-10
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C" na terenie działki nr ew. 41, obręb 56 przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
2017-07-07
2017-07-31
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji.
2017-07-06
2017-07-25
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2017-07-05
2017-07-24
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ul.Przy Stawie w Kamionce

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-27
2017-07-07
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa trybun stelażowych na Stadion Miejski w Piasecznie"
2017-06-26
2017-07-13
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remonty bieżące dróg gminnych - profilowanie dróg, ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków.
2017-06-23
2017-07-11
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.
2017-06-22
2017-07-12
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remonty bieżące dróg gminnych - drogi o nawierzchni bitumicznej.
2017-06-21
2017-07-10
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa produktów żywnościowych do trzech stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie
2017-06-21
2017-07-06
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piaseczno do placówek oświatowych.
2017-06-19
2017-07-07
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Przedszkola nr 4 w Piasecznie
2017-06-08
2017-06-23
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno.
2017-06-08
2017-06-20
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa materiałów do remontu nawierzchni dróg gminnych terenu miasta i gminy Piaseczno.
2017-06-05
2017-06-21
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-06-02
2017-06-20
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Hemara w Piasecznie.
2017-06-02
2017-06-13
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa trybun stelażowych na Stadion Miejski w Piasecznie.
2017-06-02
2017-06-19
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.
2017-05-26
2017-06-13
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Lisie Jary w Zalesiu Górnym
2017-05-26
2017-06-05
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-05-25
2017-06-14
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C" na terenie działki nr ew. 41, obręb 56 przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
2017-05-24
2017-06-09
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Rozbudowa ulic: Północnej, Świerkowej, Borowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem - etap nr 2 - rozbudowa ulic Świerkowej i Borowej."
2017-05-24
2017-06-12
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Wiejskiej w Piasecznie.
2017-05-24
2017-06-09
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Wspólna Droga w Kamionce wraz z odwodnieniem.
2017-05-22
2017-06-02
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Projekt budowlany ul. 11-go Listopada w Piasecznie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno.
2017-07-19
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-07-18
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Hemara w Piasecznie.
2017-07-10
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ul. Urbanistów w Piasecznie i Julianowie o szacunkowej dł. 800mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.
2017-07-10
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Lisie Jary w Zalesiu Górnym.
2017-07-06
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 2, Al Kalin 30 w Piasecznie.
2017-07-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Nadrzecznej w Chylicach.
2017-06-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont pozostałej części ul. Korczunkowej w Głoskowie Wieś.
2017-06-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Wymiana murawy na boisku zewnętrznym w Zespole Szkół Publicznych mieszczącym się przy ul. R. Traugutta 10 w Złotokłosie."
2017-06-26
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ul.Granicznej w Zalesiu Dolnym.
2017-06-20
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa zieleńca przy ul. Młynarskiej w Piasecznie.
2017-06-14
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego w Piasecznie.
2017-06-14
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego w Piasecznie.
2017-06-05
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa materiałów do remontu nawierzchni dróg gminnych terenu miasta i gminy Piaseczno
2017-05-25
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa toalety publicznej przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu.
2017-05-23
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Roboty dodatkowe w branży elektrycznej i drogowej w zakresie przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drógul. Kościuszki i Sierakowskiego na długości skweru i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie.
2017-05-18
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie.
2017-05-12
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa talonów na zakup artykułów spożywczych i środków czystości, higieny osobistej, art. kosmetycznych, chemii gospodarstwa domowego wydawanych jako pomoc rzeczowa, podopiecznym M-GOPS z terenu gminy Piaseczno.
2017-05-11
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań i prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-05-10
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Biedronki w Zalesiu Górnym.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.