eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
2015-08-11
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa mięsa i jego przetworów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie
2015-07-30
2015-08-18
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Spełnionych Marzeń, ul. Kwitnących Kwiatów i ul. Przyjemnej w Baszkówce, Gmina Piaseczno.
2015-07-29
2015-08-10
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie do budynku szkoły przy ul. Orężnej.
2015-07-29
2015-08-06
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa warzyw, owoców, przetworów warzywno-owocowych i jaj do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.
2015-07-28
2015-08-12
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie odwodnienia ul. Różanej w Zalesiu Dolnym, Gmina Piaseczno.
2015-07-22
2015-08-06
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie odwodnienia ul. Bieniowskiego w Piasecznie.
2015-07-20
2015-08-06
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Odwodnienie ul.Okrężnej i ul.Zaleśnej w Piasecznie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-17
2015-07-27
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Piaseczno do szkół.
2015-07-13
2015-07-28
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka.
2015-07-13
2015-07-28
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne instalacji oświetleniowej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 położonym przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie
2015-07-09
2015-07-24
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne w pomieszczeniach administracyjmych i prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 położonej przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie.
2015-07-08
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4
2015-07-07
2015-07-17
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie do budynku szkoły przy ul. Orężnej.
2015-07-07
2015-07-17
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych drogi DP1- przedłużenie ul. Radomskiej w Antoninowie do połączenia z projektowanym rondem przy węźle Antoninów w ciągu trasy S-7 oraz drogi DP3, rozpoczynającej się za rondem zlokalizowanym po stronie wschodniej trasy S-7 przy węźle Antoninów do skrzyżowania w formie ronda z ul. Ceramiczną, Gościniec i Asfaltową w Bąkówce o szacowanej łącznej dł. 2700mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.
2015-06-30
2015-07-16
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace remontowe bieżni lekkoatletycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie
2015-06-30
2015-07-15
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie dwóch boisk sportowych w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu
2015-06-24
2015-07-10
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie.
2015-06-22
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających związanych z profilowaniem dróg nieutwardzonych oraz ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków w zakresie remontów bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Piaseczno
2015-06-19
2015-07-06
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja ul. Morcinka, remont ul. Gałczyńskiego - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami oraz remont ul. Zielnej - nakładka asfaltowa lub kostka wraz z przykanalikami w Piasecznie.
2015-06-17
2015-06-25
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno
2015-06-17
2015-07-02
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Roboty remontowe w istniejącym budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu
2015-06-16
2015-07-02
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Roboty modernizacyjne istniejącego budynku - stołówka i korytarz na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 2 przy Al. Kasztanów 12 w Piasecznie.
2015-06-15
2015-06-30
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 18
2015-06-15
2015-06-30
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 położonej przy ul. Szkolnej w Piasecznie
2015-06-10
2015-06-18
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia szkolnego, biurowego, gospodarczego, sportowego i innego dla dobudowanej części ZSP w Józefosławiu ul. Kameralna 11, gmina Piaseczno.
2015-06-10
2015-06-24
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja rowów odwodnieniowych - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych, gmina Piaseczno
2015-06-10
2015-06-19
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia szkolnego, biurowego, gospodarczego, sportowego i wyposażenia ruchomego dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy 3 (lokalizacja docelowa ul. Sarenki 20) Gmina Piaseczno

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace remontowe bieżni lekkoatletycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie.
2015-07-31
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia szkolnego, biurowego, gospodarczego, sportowego i wyposażenia ruchomego dla Szkoły Podstawowej przy ul. Białej Brzozy 3 ( lokalizacja docelowa ul. Sarenki 20) Gmina Piaseczno.
2015-07-31
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Piaseczno do szkół.
2015-07-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie dwóch boisk sportowych w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.
2015-07-29
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 18.
2015-07-24
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4.
2015-07-23
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych dla dzieci i młodzieży.
2015-07-21
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 położonej przy ul. Szkolnej w Piasecznie
2015-07-21
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Roboty modernizacyjne istniejacego budynku - stołówka i korytarz na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 2 przy Al. Kasztanów 12 w Piasecznie.
2015-07-20
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Roboty remontowe w istniejącym budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu
2015-07-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających związanych z profilowaniem dróg nieutwardzonych oraz ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków w zakresie remontów bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Piaseczno
2015-07-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja rowów odwodnieniowych - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych, gmina Piaseczno.
2015-07-13
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usuwanie awarii sieci drenarskiej i odwodnieniowej na terenie gminy Piaseczno.
2015-07-13
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia szkonego, biurowego, sportowego i innego dla dobudowanej części SZP w Józefosławiu ul. Kameralna 11,gmina Piaseczno.
2015-07-02
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja ul. Szerokiej w Zalesiu Górnym, remont ul. Przeskok w Zalesiu Górnym - przedłużenie ul. Pięknej do ul. Młodych Wilcząt - nakładka, remont ul. Przebudzenia Wiosny - pomiędzy ul. Jastrzębi Lot i ul. Pionierów - nakładka asfaltowa.
2015-06-26
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Polnej na odc. od ul. Urbanistów do ul. Moniuszki oraz fragmentu ul. Moniuszki na odc. od ul. Polnej do ul.Wschodniej( droga wojewódzka nr 721) - Gmina Piaseczno.
2015-06-26
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla ZSP w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11, gmina Piaseczno
2015-06-25
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych
2015-06-22
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Odtworzenie elewacji, ułożenie izolacji na ścianach fundamentowych oraz renowacja tarasów i balkonów w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie
2015-06-19
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie inwentaryzacji systemu oświetlenia ulic miasta i gminy Piaseczno z bazą danych obiektów oświetlenia w formie aplikacji internetowej z elementami GIS

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.