eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-01
2016-12-15
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja lokali i budynków należących do zasobu Gminy Piaseczno
2016-11-28
2016-12-08
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do ZSP w Jazgarzewie
2016-11-24
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
2016-11-14
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ciągu ul. Wilanowskiej - Jeziorki o długości 1197,00 mb na odcinku od ul. Granicznej do ul. Dworskiej w Piasecznie - roboty dodatkowe.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-24
2016-12-02
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do ZSP w Józefosławiu
2016-11-14
2016-11-28
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech I dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2016-11-04
2016-11-21
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do postępowań prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
2016-10-24
2016-11-04
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2016-10-21
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remonty bieżące nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.
2016-10-14
2016-11-02
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Zagrodowej w Piasecznie
2016-10-13
2016-11-02
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Suchej w Kamionce.
2016-10-11
2016-10-28
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej
2016-10-05
2016-10-21
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Zaleśnej w Piasecznie.
2016-10-05
2016-10-21
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku od ul. Uroczej do ul. Działkowej
2016-07-27
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Piaseczno.
2016-07-27
2016-08-22
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie
2016-07-27
2016-08-24
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1
2016-07-26
2016-08-22
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Hemara oraz ul. Sobieskiego w Piasecznie.
2016-07-25
2016-08-12
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Sarenki w Zalesiu Górnym.
2016-07-25
2016-08-17
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sienkiewicza w Piasecznie.
2016-07-25
2016-08-18
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remontu ul. Granicznej w Głoskowie Letnisko.
2016-07-25
2016-08-19
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa krytego boiska piłkarskiego typu orlik na terenie działki nr ew. 79 obr. 59 na Stadionie Miejskim w Piasecznie - I etap inwestycji
2016-07-22
2016-08-11
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Krótkiej w Woli Gołkowskiej oraz remont ul.Wierzbowej w Baszkówce.
2016-07-21
2016-08-10
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Markowskiego i ul. Żeglińskiego w Piasecznie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-01
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2016-11-25
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odc. od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej
2016-11-22
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Suchej w Piasecznie.
2016-11-22
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Zespołu Szkół publicznych w Zalesiu Górnym, Gmina Piaseczno.
2016-11-16
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Zaleśnej w Piasecznie.
2016-11-02
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remonty bieżące nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.
2016-10-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Sarenki w Zalesiu Górnym
2016-10-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Markowskiego i ul. Żeglińskiego w Piasecznie
2016-10-07
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie.
2016-10-06
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sienkiewicza w Piasecznie
2016-10-06
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
2016-10-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Krótkiej w Woli Gołkowskiej oraz remont ul. Wierzbowej w Baszkówce.
2016-09-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Osiedlowej w Józefosławiu
2016-09-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Hemara oraz ul. Sobieskiego w Piasecznie
2016-09-22
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa altany w Parku Zachodnim - Aleja Róż w Piasecznie.
2016-09-21
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remontu ul. Granicznej w Głoskowie Letnisko.
2016-09-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa krytego boiska piłkarskiego typu orlik na terenie działki nr ew. 79 obr.59 na Stadionie Miejskim w Piasecznie - I etap inwestycji
2016-09-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont pobocza ul. K Jarząbka w Piasecznie - ułożenie płyt
2016-09-15
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1
2016-09-12
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Zagrodowej i ul. Świętojańskiej w Piasecznie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.