eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
2017-03-03
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Kauna 4 w Piasecznie wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię.
2017-02-17
2017-02-28
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.
2017-02-13
2017-02-23
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2016-11-24
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-07
2017-02-22
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do ZSP w Zalesiu Górnym.
2017-02-06
2017-02-17
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Szacowanie nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2017-02-06
2017-02-21
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań i prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-02-03
2017-02-14
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 8 w Piasecznie.
2017-01-30
2017-02-15
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno
2017-01-30
2017-02-10
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
2017-01-27
2017-02-07
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie z siedzibą przy ul. Głównej 50.
2017-01-26
2017-02-16
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Realizacja talonów wydawanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup artykułów spożywczych i czystościowych pierwszej potrzeby, jako pomoc rzeczowa, podopiecznym M-GOPS z terenu gminy Piaseczno
2017-01-24
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wzmocnienie ław fundamentowych na istniejącym obiekcie oraz wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej pomieszczeń piwnicznych budynku SP nr 2
2017-01-17
2017-02-01
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowieckiej w Bobrowcu na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej, gmina Piaseczno
2017-01-17
2017-01-30
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa owoców i warzyw mrożonych oraz ryb do ZSP w Jazgarzewie
2017-01-10
2017-01-19
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
2017-01-05
2017-01-24
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja lokali i budynków należących do zasobu Gminy Piaseczno
2017-01-05
2017-01-17
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Przedszkola nr 6 w Głoskowie.
2017-01-04
2017-01-13
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Przewóz dzieci z Gołkowa, Woli Gołkowskiej, Baszkówki, Głoskowa, Runowa, Henrykowa do Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie na 5 trasach "
2017-01-02
2017-01-11
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech I dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2016-12-30
2017-01-11
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przewóz dzieci z Pilawy, Orzeszyna, Chojnowa, Dobiesza, Wojciechowic, Krępy, Ustanowa do Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym oraz przewóz dzieci na basen na trasie Zalesie Górne - GOSiR Piaseczno.
2016-12-30
2017-01-10
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.
2016-12-30
2017-01-16
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Głoskowie.
2016-12-22
2017-01-05
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-15
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa owoców i warzyw mrożonych oraz ryb do ZSP w Jazgarzewie
2017-02-08
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Przewóz dzieci z Gołkowa, Woli Gołkowskiej, Baszkówki, Głoskowa, Runowa, Henrykowa do Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie na 5 trasach "
2017-02-08
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ulicy Wenus na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Alaski w Józefosławiu.
2017-02-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja lokali i budynków należących do zasobu Gminy Piaseczno
2017-02-02
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
2017-01-19
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech I dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2017-01-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ciągu ul. Wilanowskiej - Jeziorki o długości 1197,00 mb na odcinku od ul. Granicznej do ul. Dworskiej w Piasecznie - roboty dodatkowe.
2017-01-19
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2017-01-13
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do ZSP w Józefosławiu
2017-01-10
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do ZSP w Jazgarzewie
2017-01-10
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do postępowań prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
2017-01-03
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci z autyzmem, podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno świadczone w miejscu ich zamieszkania, bądź w miejscu pobierania nauki szkolnej w formie asystenta osoby niepełnosprawnej
2016-12-30
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2016-12-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku od ul. Uroczej do ul. Działkowej.
2016-12-08
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Zagrodowej w Piasecznie
2016-12-01
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2016-11-25
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odc. od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej
2016-11-22
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Suchej w Piasecznie.
2016-11-22
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Zespołu Szkół publicznych w Zalesiu Górnym, Gmina Piaseczno.
2016-11-16
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Zaleśnej w Piasecznie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.