eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-22
2017-12-05
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Piaseczno.
2017-11-21
2017-11-29
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Złotokłosie
2017-11-21
2017-12-01
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Józefosławiu
2017-11-20
2017-11-27
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.
2017-11-16
2017-12-01
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2017-11-16
2017-11-28
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie".
2017-11-15
2017-11-27
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech gat I dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2017-11-13
2017-11-24
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2017-11-09
2017-11-29
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Budowlanej w Chyliczkach.
2017-11-09
2017-11-24
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci z autyzmem, podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z terenu Gminy Piaseczno świadczone w miejscu ich zamieszkania, bądź w miejscu pobierania nauki szkolnej w formie asystenta osoby niepełnosprawnej.
2017-11-08
2017-11-23
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-09
2017-11-21
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Projekt budowy ul. 4KDD w Józefosławiu.
2017-11-07
2017-11-22
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Chylicach".
2017-11-06
2017-11-21
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie
2017-11-03
2017-11-13
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.
2017-11-02
2017-11-20
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu
2017-11-02
2017-11-17
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Ogrodowej w Józefosławiu.
2017-10-30
2017-11-17
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami.
2017-10-30
2017-11-20
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ulicy Śląskiej w Piasecznie.
2017-10-26
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remonty bieżące dróg gminnych - nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.
2017-10-24
2017-10-31
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-10-23
2017-11-03
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Świadczenie usługi polegającej na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Piaseczyński Rower Miejski w Piasecznie."
2017-10-23
2017-11-02
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa produktów żywnościowych do ZSP w Zalesiu Górnym
2017-10-13
2017-10-23
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowożenie uczniów wraz z zapewnieniem opieki do i ze Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym oraz dowożenie uczniów do GOSiR w Piasecznie.
2017-10-11
2017-10-27
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Piaskowej w Piasecznie
2017-10-10
2017-10-26
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Budowlanej w Chyliczkach.
2017-10-10
2017-10-24
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Piaseczno.
2017-10-05
2017-10-25
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej w formule zaprojektuj i wybuduj
2017-10-04
2017-10-20
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.
2017-10-02
2017-10-12
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji.
2017-09-29
2017-10-11
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-21
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2017-11-20
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej w formule zaprojektuj i wybuduj
2017-11-17
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Piaskowej w Piasecznie
2017-11-13
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji.
2017-11-13
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie".
2017-11-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont wraz z odwodnieniem fragmentu ul. Bukietowej w Piasecznie.
2017-11-08
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gerbera w Piasecznie.
2017-11-08
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Beniowskiego na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Głównej w Piasecznie.
2017-11-07
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remonty bieżące dróg gminnych - nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.
2017-11-03
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Rzecznej w Złotokłosie i ul. Wschodniej w Henrykowie Urocze (w kierunku ul. Gromadzkiej)
2017-10-31
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Przykrycie płyty boiska piłkarskiego na terenie stadionu miejskiego, przy ul.1 Maja 16 w Piasecznie".
2017-10-26
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Paderewskiego w Piasecznie
2017-10-23
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawę produktów żywnościowych do trzech stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie".
2017-10-16
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Remont ul. Olszynowej i ul. Kwitnących Kwiatów w Baszkówce "
2017-10-13
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ulic Skalnej i Przyjaznej w Bobrowcu, Gmina Piaseczno.
2017-10-13
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno.
2017-10-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Granicznej w Zalesiu Dolnym.
2017-10-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Remont ul. Ruczajowej i części ul. Malinkowej w Żabieńcu".
2017-10-10
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa odwodnienia ciągu ulicJałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym."
2017-10-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Kukułczej i ul. Jaskółczej w Jastrzębiu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.