eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-27
2020-06-10
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie "
2020-05-27
2020-06-10
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie pasa rowerowego wzdłuż ul. Kilińskiego, Sierakowskiego oraz Warszawskiej , kontrpasa rowerowego w ulicy Wschodniej oraz pasów kontraruchu rowerowego w ramach zadania: Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT.
2020-05-14
2020-06-01
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego - budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. "Przebudowa stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie"
2020-05-12
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRID i realizacja zadania pn"Rozbudowa dróg gminnych ul. Dworcowej i ul. Jana Pawła II w Piasecznie w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami" - roboty dodatkowe w ramach zadania "Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy.
2020-04-23
2021-04-15
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Zagajnikowej w Piasecznie".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-13
2020-05-28
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Utwardzenie dróg gruntowych w ramach zadania"Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych"
2020-05-11
2020-05-27
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno
2020-05-08
2020-05-20
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie oznakowania na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2020-05-07
2020-05-26
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Powstańców Warszawy na odcinku od ul.Okulickiego do ul.Jana Pawła II w Piasecznie w ramach zadania: -"Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT".
2020-05-05
2020-05-21
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking w centrum.
2020-04-27
2020-05-13
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa ulicy Urbanistów na odcinku od ulicy Julianowskiej do studni D-28 w ulicy Urbanistów w Piasecznie - Etap I w ramach zadania "Ulica Urbanistów w Piasecznie."
2020-04-22
2020-05-05
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa talonów towarowych na zakup artykułów spożywczych i środków czystości, higieny osobistej, art. kosmetycznych, chemii gospodarstwa domowego, wydawanych jako pomoc rzeczowa podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno.
2020-04-22
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
2020-04-20
2020-05-06
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Koszenie poboczy , usuwanie krzaków
2020-04-15
2020-04-27
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Uruchomienie E-usług związanych z Piaseczyńska Kartą Mieszkańca.
2020-04-10
2020-04-24
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Rozbudowa ulicy gminnej - ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Nadarzyńskiej ( wraz ze skrzyżowaniem) w Piasecznie w ramach zadania: Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie"
2020-03-30
2020-04-16
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno."
2020-03-20
2020-04-23
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie 14 - dniowego wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno
2020-03-18
2020-04-06
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i siłowni plenerowych usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2020r.
2020-03-11
2020-03-27
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz przy ul. Warszawskiej 1 w 2020 roku
2020-03-06
2020-03-24
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Utrzymanie dróg gminnych - profilowanie dróg "
2020-03-04
2020-03-20
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ulicy Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego" w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
2020-02-28
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2020-02-27
2020-03-09
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej oraz numerycznego modelu terenu na podstawie skaningu laserowego dla obszaru administracyjnego gminy Piaseczno
2020-02-26
2020-03-06
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa i montaż wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie przy ul. Głównej 50 ".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa ulicy gminnej - ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Nadarzyńskiej ( wraz ze skrzyżowaniem) w Piasecznie w ramach zadaniaUlica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.
2020-05-22
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa talonów towarowych na zakup artykułów spożywczych i środków czystości, higieny osobistej, art. kosmetycznych, chemii gospodarstwa domowego, wydawanych jako pomoc rzeczowa podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno.
2020-05-18
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji zabytkowego budynku tzw. "Domu Zośki" położonego przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej, zamiennej decyzji pozwolenia na budowę uwzględniającej zmianę sposobu użytkowania, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku "Dom Zośki"-prace projektowe + realizacja.
2020-05-13
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa i montaż wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie przy ul. Głównej 50".
2020-05-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ulicy Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego" w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
2020-04-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Utrzymanie dróg gminnych - profilowanie dróg".
2020-04-21
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa instalacji fotowoltaicznej w układzie on - grid w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno"
2020-04-20
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Roboty dodatkowe do umowy w ramach "Budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragment ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej"
2020-04-15
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań i prac geodezyjnych dla potrzeb gminy Piaseczno.
2020-04-14
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej oraz numerycznego modelu terenu na podstawie skaningu laserowego dla obszaru administracyjnego gminy Piaseczno.
2020-04-02
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ulicy Marka Grechuty w Chylicach
2020-04-01
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2020-03-26
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul.Iwa,Henryków Urocze-odc.od km 0+375 do km 0+600".
2020-03-16
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Szacowanie nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2020-03-16
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych".
2020-03-11
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno
2020-03-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Piaseczno".
2020-03-06
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie wielobranżowej koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg 2KDD, 3KDD, 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno w ramach zadania" Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie".
2020-03-05
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie w zakresie dostawy mrożonych ryb, warzyw i owoców
2020-03-05
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Złotokłosie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.