eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
2016-06-09
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Biedronki w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami oraz remont ul Jastrzębi Lot (odcinek od ul. Poranku) i ul. Złotej Jesieni w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa wraz z podbudową i krawężnikami
2016-05-23
2016-06-07
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2016-05-19
2016-05-30
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ul. Szkolnej na odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie o szacunkowej dł. 390mb wraz ze skrzyżowaniami, projekty map podziałowych oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.
2016-05-16
2016-06-01
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Grottgera w Złotokłosie ( na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. 3 Maja) - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia oraz remont ul. Grójeckiej w Złotokłosie ( na odcinku od ul. Grottgera do ul.Traugutta ) nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia.
2016-04-14
2016-05-31
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonywanie robót murarsko - kamieniarskich na cmentarzu komunalnym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-05
2016-05-13
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów , dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno
2016-04-22
2016-05-24
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja budynku przy ul. Puławskiej 42A w Piasecznie wraz z adaptacją pomieszczeń - lokale mieszkalne nr 104, 204, 304, 404 - I etap.
2016-04-19
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie dodatkowych projektów budowlanych i wykonawczych wzdłuż ul. Geodetów i ul. Energetycznej projekt zjazdu do AUCHAN wraz z projektem sygnalizacji świetlnej.
2016-04-16
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
2016-04-15
2016-04-29
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parku Zachodniego - Aleja Róż w Piasecznie.
2016-04-15
2016-05-04
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego wraz z instalacją gazową na terenie nr ew. działki 131/8 w Woli Gołkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - I etap.
2016-04-14
2016-05-09
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Barcelońskiej w Głoskowie, kostka brukowa z krawężnikami na istniejącej podbudowie z tłucznia.
2016-04-14
2016-05-12
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sybiraków w Julianowie odcinek od strony ul. Cyraneczki- nakładka asfaltowa wraz z chodnikiem
2016-04-14
2016-05-17
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2016-04-14
2016-05-06
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
2016-04-12
2016-05-18
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa ulicOkrzei o szacowanej długości 300 m i fragmentu ul. Iwaszkiewicza o szacowanej długości 75m w Piasecznie wraz z odwodnieniem i oświetleniem
2016-04-11
2016-05-12
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Przybosia w Piasecznie - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia oraz krawężniki
2016-04-09
2016-05-20
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do dwóch stołówek szkolnych przy SP nr 5 w Piasecznie.
2016-04-09
2016-04-28
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 położonego przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie.
2016-04-08
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostosowanie budynku ZSP w Jazgarzewie w Gminie Piaseczno pod względem zabezpieczeń P.Poż.
2016-04-07
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie miejsc umożliwiających mieszkańcom nieodpłatne oddanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i problemowych, działających w okresie kwiecień- listopad 2016 w Piasecznie - Zalesiu Dolnym oraz Głoskowie.
2016-04-07
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Świadczenie usług polegających na rozszerzeniu nieodpłatnie świadczonych usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zorganizowanym przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.
2016-04-06
2016-04-22
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Przejazd w Chylicach (odcinek od ul. Starachowickiej do ul. Świętego Mikołaja) - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.
2016-04-06
2016-04-26
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do postępowań prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
2016-04-05
2016-04-21
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia szkolnego, biurowego, (sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem), wyposażenia ruchomego dla ZSP w Jazgarzewie, gmina Piaseczno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie wypoczynku letniego z oprogramowaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
2016-05-17
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie dodatkowych projektów budowlanych i wykonawczych wzdłuż ul. Geodetów i ul. Energetycznej projekt zjazdu do AUCHAN wraz z projektem sygnalizacji świetlnej.
2016-05-16
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do postępowań prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
2016-05-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostosowanie budynku ZSP w Jazgarzewie w Gminie Piaseczno pod względem zabezpieczeń P.Poż.
2016-05-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne w Zespole Szkół Publicznych mieszczącym się przy ul. Traugutta 10 w Złotokłosie.
2016-05-10
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Świdczenie usług polegających na rozszerzeniu nieodpłatnie świadczonych usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zorganizowanym przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.
2016-05-10
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Przejazd w Chylicach (odcinek od ul. Starachowickiej do ul. Świętego Mikołaja) - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.
2016-05-09
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa owoców, soków owocowych 100% i wrzyw na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie.
2016-05-05
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki - modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16 - etap II.
2016-05-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wielobranżowa wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.
2016-04-29
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie miejsc umożliwiających mieszkańcom nieodpłatne oddanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i problemowych, działających w okresie kwiecień- listopad 2016 w Piasecznie - Zalesiu Dolnym oraz Głoskowie.
2016-04-23
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa mięsa, artykułów spożywczych, wyrobów garmażeryjnych, owoców, warzyw mrożonych i ryb na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie.
2016-04-23
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa warzyw,owoców, przetworów warzywno-owocowych i jaj do Szkoły Postawowej nr 1 w Piasecznie.
2016-04-22
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku mieszkalnego wielobranżowego A2 na terenie działki nr ew. 42 obręb 56 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
2016-04-21
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa mięsa, drobiu, artykułów spożywczych, owoców i warzyw na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym.
2016-04-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie.
2016-04-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Adaptacja na cele użytkowe poddasza budynku OSP przy ul. Mazowieckiej 27 w Bobrowcu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
2016-04-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczenie charakterystyki energetycznej budynku.
2016-04-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku SP nr 5 położonej w przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie.
2016-04-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa ulicPółnocnej, Świerkowej, Brzozowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o długości 2 km wraz z odwodnieniem - etap I - rozbudowa ul. Północnej oraz parkingu prz ZSP w Piasecznie/Kamionka.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.