eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-22
2018-03-09
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Śląskiej w Piasecznie.
2018-02-21
2018-03-08
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ul. Pod Dębami w Kamionce.
2018-02-16
2018-03-02
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie".
2018-02-12
2018-03-01
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Konserwacja rowów odwodnieniowych - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych."
2018-02-12
2018-03-02
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie gminy Piaseczno
2018-02-09
2018-02-28
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2018-02-05
2018-02-27
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego Al. Lipowej w Piasecznie po południowej stronie linii wąskotorowej w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-02-05
2018-02-23
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remonty bieżące nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.
2018-02-02
2018-02-27
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Budowa oświetlenia drogowego ul. Czarnieckiego w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj."

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-09
2018-02-16
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób liniami transportu publicznego P-1 i P-2 na terenie Piaseczna.
2018-02-02
2018-02-22
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zagospodarowanie skweru przy Straży Miejskiej pomiędzy budynkiem Przystanek Kultura a budynkiem UMiGP wraz z budową sieci elektroenergetycznej z przyłączem
2018-02-01
2018-02-20
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa i serwis oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Piaseczno.
2018-02-01
2018-02-21
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Wykonanie i pielęgnacja nawierzchni typu Hanse Grand ".
2018-01-30
2018-02-15
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno.
2018-01-29
2018-02-13
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie".
2018-01-29
2018-02-14
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno
2018-01-29
2018-02-08
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno "
2018-01-26
2018-02-05
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz dzieci na basen na trasie Złotokłos - Piaseczno - Złotokłos
2018-01-26
2018-02-07
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób liniami transportu publicznego P-1 i P-2 na terenie Piaseczna.
2018-01-25
2018-02-09
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno".
2018-01-22
2018-02-08
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa mostu wraz z budową i przebudową chodników, budową oświetlenia i przebudową sieci teletechnicznej w rejonie Parku w Piasecznie
2018-01-22
2018-02-19
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie.
2018-01-11
2018-01-25
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2018-01-11
2018-01-22
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Przedszkola nr 4 w Piasecznie.
2018-01-10
2018-01-23
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Szacowanie nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2018-01-08
2018-01-24
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Żytniej w Piasecznie
2018-01-05
2018-01-17
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie
2018-01-03
2018-01-19
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno
2018-01-03
2018-01-16
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań i prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-15
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie
2018-02-13
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Szacowanie nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2018-02-09
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Złotokłosie
2018-02-02
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2018-02-01
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicChyliczkowska - Puławska i Chyliczkowska - Warszawska w Piasecznie.
2018-01-31
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa dróg gminnychul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami.
2018-01-24
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2018-01-23
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.
2018-01-10
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Józefosławiu.
2018-01-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Bajecznej w Piasecznie
2018-01-09
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności na potrzeby ZSP w Zalesiu Górnym
2018-01-08
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki w Głoskowie
2018-01-08
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 6 w Głoskowie.
2018-01-05
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu
2018-01-05
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie
2018-01-04
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowożenie uczniów wraz z zapewnieniem opieki do i ze Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym oraz dowożenie uczniów do GOSiR-u w Piasecznie.
2018-01-04
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie".
2018-01-04
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Chylicach
2018-01-02
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych.
2018-01-02
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech gat. I dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.