eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-02
2015-10-12
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-09-30
2015-10-16
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Noskowskiego w Zalesiu Dolnym - wykonanie nakładki asfaltowej
2015-09-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4.
2015-09-28
2015-10-08
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Energetycznej w Piasecznie.
2015-09-25
2015-10-13
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja gminnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych / socjalnych oraz lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Piaseczno.
2015-09-23
2015-10-09
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Mokrej w Henrykowie-Urocze, wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-23
2015-10-05
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa warzyw, owoców, przetworów warzywno owocowych i jaj do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie
2015-09-21
2015-09-30
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa soków owocowych na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-09-21
2015-09-30
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa ryb na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-09-18
2015-09-29
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu
2015-09-18
2015-09-29
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu
2015-09-15
2015-10-01
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja, rozbiórka i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kasztanów 12 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawą wyposażenia i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
2015-09-15
2015-09-28
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2015-08-31
2015-09-10
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej budynku Centrum Edukacyjno - Multimedialnego w Piasecznie usytuowanego na terenie pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Dworcową, Nadarzyńską i torami PKP w Piasecznie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-08-25
2015-09-11
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie remontów chodników przy ul. Żeglińskiego i ul. Markowskiego w Piasecznie
2015-08-25
2015-09-10
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie odwodnienia ul. Beniowskiego w Piasecznie
2015-08-12
2015-08-31
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Gojawiczyńskiej na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Wyczółkowskiego w Piasecznie - wykonanie nakładki asfaltowej
2015-08-07
2015-08-28
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Piaseczyńskiej w Zalesiu Górnym-wykonanie nakładki asfaltowej wraz z przykanalikami.
2015-08-05
2015-08-25
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K. Jarząbka w Piasecznie.
2015-08-04
2015-08-25
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie.
2015-08-03
2015-08-24
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Przy Akacjach i ul. Pieszej w Woli Gołkowskiej - wykonanie nakładki asfaltowej.
2015-07-31
2015-08-11
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa mięsa i jego przetworów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie
2015-07-30
2015-08-18
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Spełnionych Marzeń, ul. Kwitnących Kwiatów i ul. Przyjemnej w Baszkówce, Gmina Piaseczno.
2015-07-29
2015-08-10
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie do budynku szkoły przy ul. Orężnej.
2015-07-29
2015-08-06
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa warzyw, owoców, przetworów warzywno-owocowych i jaj do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.
2015-07-28
2015-08-12
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie odwodnienia ul. Różanej w Zalesiu Dolnym, Gmina Piaseczno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-05
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie odwodnienia ul. Beniowskiego w Piasecznie.
2015-09-16
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Piaseczyńskiej w Zalesiu Górnym-wykonanie nakładki asfaltowej wraz z przykanalikami
2015-09-16
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Gojawiczyńskiej na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Wyczółkowskiego w Piasecznie - wykonanie nakładki asfaltowej.
2015-09-16
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Przy Akacjach i ul. Pieszej w Woli Gołkowskiej - wykonanie nakładki asfaltowej.
2015-09-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K. Jarząbka w Piasecznie.
2015-09-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie.
2015-09-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Spełnionych Marzeń, ul. Kwitnących Kwiatów i ul. Przyjemnej w Baszkówce, Gmina Piaseczno
2015-09-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Odwodnienie ul.Okrężnej i ul.Zaleśnej w Piasecznie
2015-09-08
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie do budynku szkoły przy ul. Orężnej
2015-09-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie odwodnienia ul. Różanej w Zalesiu Dolnym, Gmina Piaseczno
2015-08-28
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa mięsa i jego przetworów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.
2015-08-13
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Żurawiej i ul. Karmazynowej w Głoskowie Wsi - nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem..
2015-08-06
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno.
2015-08-06
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka.
2015-08-06
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych drogi DP1- przedłużenie ul. Radomskiej w Antoninowie do połączenia z projektowanym rondem przy węźle Antoninów w ciągu trasy S-7 oraz drogi DP3, rozpoczynającej się za rondem zlokalizowanym po stronie wschodniej trasy S-7 przy węźle Antoninów do skrzyżowania w formie ronda z ul. Ceramiczną, Gościniec i Asfaltową w Bąkówce o szacowanej łącznej dł. 2700mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno
2015-08-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Wierzbowej w Żabieńcu- nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami oraz remont ul. Kolejowej - nakładka asfaltowa z przykanalikami
2015-08-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja ul. Morcinka, remont ul. Gałczyńskiego - nakladka asfaltowa wraz z przykanalikami oraz remont ul. Zielnej - nakladka asfaltowa lub kostka wraz z przykanalikami w Piasecznie.
2015-07-31
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace remontowe bieżni lekkoatletycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie.
2015-07-31
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia szkolnego, biurowego, gospodarczego, sportowego i wyposażenia ruchomego dla Szkoły Podstawowej przy ul. Białej Brzozy 3 ( lokalizacja docelowa ul. Sarenki 20) Gmina Piaseczno.
2015-07-31
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Piaseczno do szkół.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.