eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-26
2017-06-13
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Lisie Jary w Zalesiu Górnym
2017-05-26
2017-06-05
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-05-25
2017-06-14
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C" na terenie działki nr ew. 41, obręb 56 przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
2017-05-24
2017-06-09
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Rozbudowa ulic: Północnej, Świerkowej, Borowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem - etap nr 2 - rozbudowa ulic Świerkowej i Borowej."
2017-05-24
2017-06-12
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Wiejskiej w Piasecznie.
2017-05-24
2017-06-09
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Wspólna Droga w Kamionce wraz z odwodnieniem.
2017-05-22
2017-06-02
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Projekt budowlany ul. 11-go Listopada w Piasecznie.
2017-05-19
2017-06-06
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny oraz dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i decyzji pozwolenia na użytkowanie.
2017-05-15
2017-06-01
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont pozostałej części ul. Korczunkowej w Głoskowie Wieś.
2017-05-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ul.Granicznej w Zalesiu Dolnym.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-12
2017-05-24
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa materiałów do remontu nawierzchni dróg gminnych terenu miasta i gminy Piaseczno".
2017-05-10
2017-05-29
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Nadrzecznej w Chylicach.
2017-04-27
2017-05-18
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Kochanowskiego w Piasecznie.
2017-04-27
2017-05-17
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Zagajników w Zalesiu Górnym.
2017-04-22
2017-05-16
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa zieleńca przy ul. Młynarskiej w Piasecznie.
2017-04-22
2017-05-11
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ul. Urbanistów w Piasecznie i Julianowie o szacunkowej dł. 800mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.
2017-04-21
2017-05-08
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno.
2017-04-21
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługa asysty technicznej i konserwację oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO.
2017-04-20
2017-05-10
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny oraz dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i decyzji pozwolenia na użytkowanie.
2017-04-20
2017-05-12
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C" na terenie działki nr ew. 41, obręb 56 przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
2017-04-18
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Roboty dodatkowe w branży elektrycznej i drogowej w zakresie przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drógul. Kościuszki i Sierakowskiego na długości skweru i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie
2017-04-12
2017-04-28
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego w Piasecznie.
2017-04-12
2017-04-25
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa talonów na zakup artykułów spożywczych i środków czystości, higieny osobistej, art. kosmetycznych, chemii gospodarstwa domowego wydawanych jako pomoc rzeczowa, podopiecznym M-GOPS z terenu gminy Piaseczno.
2017-04-06
2017-04-26
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł cieplny budynku przy ul. Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie.
2017-04-05
2017-04-19
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa materiałów do remontu nawierzchni dróg gminnych terenu miasta i gminy Piaseczno.
2017-03-30
2017-04-20
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Wymiana murawy na boisku zewnętrznym w Zespole Szkół Publicznych mieszczącym się przy ul. R. Traugutta 10 w Złotokłosie."
2017-03-29
2017-04-18
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa kolektora odwodnieniowego ul. Staszica w Złotokłosie, gmina Piaseczno.
2017-03-29
2017-04-24
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 2, Al Kalin 30 w Piasecznie."
2017-03-28
2017-04-12
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C" na terenie działki nr ew. 41, obręb 56 przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
2017-03-24
2017-04-19
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Konika Polnego w Jesówce.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-25
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa toalety publicznej przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu.
2017-05-23
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Roboty dodatkowe w branży elektrycznej i drogowej w zakresie przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drógul. Kościuszki i Sierakowskiego na długości skweru i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie.
2017-05-18
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie.
2017-05-12
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa talonów na zakup artykułów spożywczych i środków czystości, higieny osobistej, art. kosmetycznych, chemii gospodarstwa domowego wydawanych jako pomoc rzeczowa, podopiecznym M-GOPS z terenu gminy Piaseczno.
2017-05-11
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań i prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-05-10
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Biedronki w Zalesiu Górnym.
2017-05-10
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Konika Polnego w Jesówce.
2017-05-04
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Przewóz dzieci z Pilawy, Orzeszyna, Chojnowa, Dobiesza, Wojciechowic, Krępy, Ustanowa do Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym oraz przewóz dzieci na basen na trasie Zalesie Górne - GOSiR Piaseczno".
2017-04-25
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dotyczy przetargu nieograniczonego naModernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu I Etap inwestycji - modernizacja ogrodzenia na terenie działek nr ew. 3/4,3/5,3/9 obr. 39 przy ul. Sienkiewicza w Piasecznie.
2017-04-18
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie". Dotyczy części I,II,V.
2017-04-18
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
2017-04-06
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowożenie uczniów na basen Złotokłos-Piaseczno.
2017-04-04
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 8 w Piasecznie.
2017-04-04
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie z siedzibą przy ul. Głównej 50.
2017-04-04
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach.
2017-04-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno.
2017-03-31
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2017-03-30
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej w ZSP w Złotokłosie.
2017-03-30
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przewóz dzieci z Pilawy, Orzeszyna, Chojnowa, Dobiesza, Wojciechowic, Krępy, Ustanowa do Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym oraz przewóz dzieci na basen na trasie Zalesie Górne - GOSiR Piaseczno.
2017-03-30
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do ZSP w Zalesiu Górnym

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.