eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
2016-07-08
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Warszawskiej i ul. Kraszewskiego w Złotokłosie oraz ul. Mokrej w Henrykowie Urocze
2016-06-22
2016-07-11
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Zagrodowej i ul. Świętojańskiej w Piasecznie.
2016-06-17
2016-07-07
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa fragmentu ul. Cyraneczki na szacowanej długości 70mb po wschodniej stronie skrzyżowania z ulicą Julianowską.
2016-06-16
2016-07-06
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Turkawki w Jastrzębiu
2016-06-15
2016-07-05
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Fabrycznej w Piasecznie
2016-06-15
2016-07-04
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Różanej w Zalesiu Dolnym oraz remontu ul. Zaleśnej w Piasecznie
2016-06-14
2016-07-04
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Leśnej w Pilawie oraz remont ul. Czereśniowej w Pilawie.
2016-06-07
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących remontów bieżących dróg gminnych-dróg o nawierzchni bitumicznej.
2016-06-02
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających związanych z profilowaniem dróg nieutwardzonych oraz ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków w zakresie remontów bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Piaseczno.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-07
2016-06-17
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piaseczno do szkół w roku szkolnym 2016/2017r
2016-06-07
2016-06-23
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Odwodnienie ciągu ulicAl. Lipowa, ul. Kurcewiczówny i ul. Kordeckiego w Piasecznie.
2016-06-02
2016-06-22
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Szaniec w Gołkowie
2016-05-31
2016-06-15
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia w ul. Wiejskiej w Piasecznie wraz z odtworzeniem terenu.
2016-05-24
2016-06-09
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Biedronki w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami oraz remont ul Jastrzębi Lot (odcinek od ul. Poranku) i ul. Złotej Jesieni w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa wraz z podbudową i krawężnikami
2016-05-23
2016-06-07
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2016-05-19
2016-05-30
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ul. Szkolnej na odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie o szacunkowej dł. 390mb wraz ze skrzyżowaniami, projekty map podziałowych oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.
2016-05-16
2016-06-01
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Grottgera w Złotokłosie ( na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. 3 Maja) - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia oraz remont ul. Grójeckiej w Złotokłosie ( na odcinku od ul. Grottgera do ul.Traugutta ) nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia.
2016-05-05
2016-05-13
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów , dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno
2016-04-22
2016-05-24
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja budynku przy ul. Puławskiej 42A w Piasecznie wraz z adaptacją pomieszczeń - lokale mieszkalne nr 104, 204, 304, 404 - I etap.
2016-04-19
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie dodatkowych projektów budowlanych i wykonawczych wzdłuż ul. Geodetów i ul. Energetycznej projekt zjazdu do AUCHAN wraz z projektem sygnalizacji świetlnej.
2016-04-16
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
2016-04-15
2016-04-29
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parku Zachodniego - Aleja Róż w Piasecznie.
2016-04-15
2016-05-04
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego wraz z instalacją gazową na terenie nr ew. działki 131/8 w Woli Gołkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - I etap.
2016-04-14
2016-05-09
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Barcelońskiej w Głoskowie, kostka brukowa z krawężnikami na istniejącej podbudowie z tłucznia.
2016-04-14
2016-05-12
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sybiraków w Julianowie odcinek od strony ul. Cyraneczki- nakładka asfaltowa wraz z chodnikiem
2016-04-14
2016-05-17
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
2016-04-14
2016-05-31
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonywanie robót murarsko - kamieniarskich na cmentarzu komunalnym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej
2016-04-14
2016-05-06
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
2016-04-12
2016-05-18
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa ulicOkrzei o szacowanej długości 300 m i fragmentu ul. Iwaszkiewicza o szacowanej długości 75m w Piasecznie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-23
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja budynku przy ul. Puławskiej 42A w Piasecznie wraz z adaptacją pomieszczeń - lokale mieszkalne nr 104, 204, 304, 404 - I etap.
2016-06-22
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia szkolnego, biurowego, (sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem), wyposażenia ruchomego dla ZSP w Jazgarzewie, gmina Piaseczno.
2016-06-21
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2016-06-16
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do dwóch szkolnych stołówek przy SP nr 5 w Piasecznie.
2016-06-13
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja Budynku Przedszkola nr 11 położonego przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie.
2016-06-13
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parku Zachodniego - Aleja Róż w Piasecznie.
2016-06-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Barcelońskiejw Głoskowie, kostka brukowa z krawężnikami na istniejącej podbudowie z tłucznia.
2016-06-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sybiraków w Julianowie odcinek od strony ul. Cyraneczki - nakładka asfaltowa wraz z chodnikiem.
2016-06-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego wraz z instalacją gazową na terenie nr ew. działki 131/8 w Woli Gołkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - I etap.
2016-06-08
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Przybosia w Piasecznie - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia oraz krawężniki
2016-06-08
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów , dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
2016-06-06
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługa asysty technicznej i konserwcji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
2016-06-01
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ul. Dworcowej na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie o szacunkowej długości 1060mb wraz ze skrzyżowaniem w formie ronda ul. Dworcowej z ul. Jana Pawła II i mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.
2016-05-31
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Krótkiej i ul. Jeżynowej w Woli Gołkowskiej, remont ul. Kaczej w Szczakach oraz remont ul. Zawadzkiej w Wólce Prackiej - poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na istniejącej podbudowie z tłucznia.
2016-05-24
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie wypoczynku letniego z oprogramowaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
2016-05-17
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie dodatkowych projektów budowlanych i wykonawczych wzdłuż ul. Geodetów i ul. Energetycznej projekt zjazdu do AUCHAN wraz z projektem sygnalizacji świetlnej.
2016-05-16
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do postępowań prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
2016-05-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostosowanie budynku ZSP w Jazgarzewie w Gminie Piaseczno pod względem zabezpieczeń P.Poż.
2016-05-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne w Zespole Szkół Publicznych mieszczącym się przy ul. Traugutta 10 w Złotokłosie.
2016-05-10
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Świdczenie usług polegających na rozszerzeniu nieodpłatnie świadczonych usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zorganizowanym przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.