eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
2018-05-09
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno.
2018-04-19
2018-05-08
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Brzóz w Piasecznie na odcinku Al. Kasztanów - ul. Modrzewiowa.
2018-04-18
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
2018-04-18
2018-05-11
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wymiana nawierzchni ogródka jordanowskiego w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego oraz zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia rekreacyjno - sportowe i zabawowe
2018-04-18
2018-04-27
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie".
2018-04-17
2018-05-11
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Piaseczno do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
2018-04-13
2018-04-23
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Zagospodarowanie zielenią Skweru im. Stefana Kisielewskiego w ramach zadania "Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z budową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz budowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180 m + budowa" oraz zagospodarowanie zielenią fragmentu Traktu Perełki w ramach zadania "Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego".
2018-04-11
2018-04-27
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Beniowskiego na odcinku od ul. Gwalberta do ul. Głównej w Piasecznie.
2018-04-10
2018-04-25
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3KDD w Józefosławiu plus budowa."
2018-04-09
2018-04-26
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ul. Uroczej w Złotokłosie.
2018-04-09
2018-04-23
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 722- ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.
2018-04-04
2018-04-20
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 1 filia przy Al. Kalin 30 w Piasecznie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-10
2018-04-17
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa tłucznia do sołectw na terenie miasta i gminy Piaseczno.
2018-04-04
2018-04-19
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu, przy ul. Sowiej".
2018-03-23
2018-04-10
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Myszki w Szczakach, ul. Skowronków w Wólce Prackiej, ul. Widokowej i Zasobnej w Bąkówce, ul. Darniowej w Mieszkowie.
2018-03-22
2018-04-10
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Pachnącej, Babiego Lata, Polnych Maków, Majowych Konwalii w Baszkówce
2018-03-22
2018-04-10
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Remont ul. Polnej Brzozy, Żurawinowej (od ul. Pieszej), Sielankowej w Woli Gołkowskiej "
2018-03-19
2018-04-06
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Piasecznie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego
2018-03-15
2018-03-27
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
2018-03-15
2018-04-06
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj".
2018-03-14
2018-04-05
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ulicy Szkolnej w Piasecznie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.
2018-03-13
2018-04-03
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II 53 w Piasecznie nr dz. ew 11
2018-03-13
2018-04-04
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2018-03-12
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drógul. Kościuszki i Sierakowskiego na długości skweru i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie - roboty dodatkowe w zakresie- obłożenia płytami granitowymi żelbetowych elementów fontanny i jej ponowny rozruch - przestawienia złącza kablowego w ul. Kościuszki - kosztów dodatkowych wynikłych z wydłużonego czasu realizacji umowy na skutek wstrzymania robót przez PINB.
2018-03-12
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowę Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drógul. Kościuszki i Sierakowskiego na długości skweru i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie w zakresie robót uzupełniających branży drogowej
2018-03-12
2018-03-29
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie - etap I
2018-03-09
2018-03-26
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Żytniej w Piasecznie
2018-03-08
2018-03-23
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno."
2018-03-06
2018-03-27
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa mostu wraz z budową i przebudową chodników, budową oświetlenia i przebudową sieci teletechnicznej w rejonie Parku w Piasecznie
2018-03-06
2018-03-28
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu, przy ul. Sowiej".
2018-03-05
2018-03-22
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ul. Sosnowej wraz z ul. Daleką i ul. Miłą w Piasecznie.
2018-03-05
2018-03-26
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Leśnej 20 w Żabieńcu w formule zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno."
2018-04-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa odwodnienia ul. Pod Dębami w Kamionce.
2018-04-16
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zagospodarowanie skweru przy Straży Miejskiej pomiędzy budynkiem Przystanek Kultura a budynkiem UMiGP wraz z budową sieci elektroenergetycznej z przyłączem.
2018-04-13
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie
2018-04-11
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach / wariant nr 1 i wariant nr 2 /
2018-04-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drógul. Kościuszki i Sierakowskiego na długości skweru i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie - roboty dodatkowe w zakresie- obłożenia płytami granitowymi żelbetowych elementów fontanny i jej ponowny rozruch - przestawienia złącza kablowego w ul. Kościuszki - kosztów dodatkowych wynikłych z wydłużonego czasu realizacji umowy na skutek wstrzymania robót przez PINB.
2018-04-07
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa oświetlenia drogowego Al. Lipowej w Piasecznie po południowej stronie linii wąskotorowej w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-04-06
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno.
2018-04-06
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drógul. Kościuszki i Sierakowskiego na długości skweru i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie w zakresie robót uzupełniających branży drogowej.
2018-04-06
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Budowa oświetlenia drogowego ul. Czarnieckiego w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj".
2018-04-06
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Piaseczno.
2018-03-29
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa i serwis oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Piaseczno
2018-03-29
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie oznakowania na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2018-03-26
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób liniami transportu publicznego P-1 i P-2 na terenie Piaseczna.
2018-03-21
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz dzieci na basen na trasie Złotokłos - Piaseczno - Złotokłos
2018-03-21
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie".
2018-03-20
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie".
2018-03-20
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno
2018-03-20
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2018-03-19
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Piaseczno.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.