eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-20
2017-10-04
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Beniowskiego na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Głównej w Piasecznie.
2017-09-20
2017-10-06
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gerbera w Piasecznie.
2017-09-15
2017-10-02
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Rzecznej w Złotokłosie i ul. Wschodniej w Henrykowie Urocze (w kierunku ul. Gromadzkiej)
2017-09-15
2017-09-28
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Dostawa produktów żywnościowych do trzech stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie"
2017-09-15
2017-09-27
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowego budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Szkolnej w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji .
2017-09-12
2017-09-29
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Piaskowej w Piaseczne
2017-09-11
2017-09-28
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Bajecznej w Piasecznie
2017-09-08
2017-09-27
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Paderewskiego w Piasecznie
2017-09-07
2017-09-26
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Remont wraz z odwodnieniem fragmentu ul. Bukietowej w Piasecznie".
2017-09-06
2017-09-25
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-06
2017-09-22
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Ogrodowej w Józefosławiu
2017-09-05
2017-09-14
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2017-09-04
2017-09-21
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa mostu wraz z budową i przebudową chodników, budową oświetlenia i przebudową sieci teletechnicznej w rejonie Parku w Piasecznie.
2017-08-30
2017-09-15
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ulic Skalnej i Przyjaznej w Bobrowcu, Gmina Piaseczno.
2017-08-30
2017-09-18
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 na terenie działki nr ew.42 obręb 56 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku."
2017-08-29
2017-09-14
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji .
2017-08-25
2017-09-12
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym."
2017-08-24
2017-09-13
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2017-08-23
2017-09-11
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa chodnika w ul. Jesionowej na odcinku od przedłużenia ul. Pionierów (DW nr 873) do ul. Sinych Mgieł w Zalesiu Górnym."
2017-08-23
2017-09-12
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu.
2017-08-21
2017-09-07
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Kukułczej i ul. Jaskółczej w Jastrzębiu.
2017-08-21
2017-09-08
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Granicznej w Zalesiu Dolnym.
2017-08-17
2017-09-05
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Przykrycie płyty boiska piłkarskiego na terenie stadionu miejskiego, przy ul.1 Maja 16 w Piasecznie".
2017-08-11
2017-09-04
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa rowu R-1 w Piasecznie
2017-08-10
2017-08-31
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont wraz z odwodnieniem ul.Tuwima w Piasecznie.
2017-08-10
2017-08-31
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont wraz z odwodnieniem ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej
2017-08-10
2017-09-01
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach
2017-08-04
2017-08-29
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Kmicica w Piasecznie
2017-08-04
2017-08-30
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Remont ul. Olszynowej i ul. Kwitnących Kwiatów w Baszkówce "
2017-08-02
2017-08-28
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno " Remont ul. Ruczajowej i części ul. Malinkowej w Żabieńcu".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-20
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Przedszkola nr 4 w Piasecznie.
2017-09-14
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie
2017-09-08
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa trybun stelażowych na Stadion Miejski w Piasecznie.
2017-08-31
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piaseczno do placówek oświatowych.
2017-08-22
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Budowa odwodnienia ul. Przy Stawie w Kamionce".
2017-08-21
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-07-26
brak danych
Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa ulicPółnocnej, Świerkowej, Borowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem - etap nr 2 - rozbudowa ulic Świerkowej i Borowej.
2017-07-25
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Projekt budowlany ul. 11-go Listopada w Piasecznie.
2017-07-25
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Wiejskiej w Piasecznie.
2017-07-24
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie oznakowania na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2017-07-24
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Wspólna Droga w Kamionce wraz z odwodnieniem
2017-07-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno.
2017-07-19
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu własności dróg gminnych dla potrzeb Gminy Piaseczno.
2017-07-18
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Hemara w Piasecznie.
2017-07-10
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ul. Urbanistów w Piasecznie i Julianowie o szacunkowej dł. 800mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.
2017-07-10
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul.Lisie Jary w Zalesiu Górnym.
2017-07-06
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 2, Al Kalin 30 w Piasecznie.
2017-07-04
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Nadrzecznej w Chylicach.
2017-06-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont pozostałej części ul. Korczunkowej w Głoskowie Wieś.
2017-06-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno "Wymiana murawy na boisku zewnętrznym w Zespole Szkół Publicznych mieszczącym się przy ul. R. Traugutta 10 w Złotokłosie."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.