Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-12
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z przebudową oraz nadbudową budynku dworca PKP w Piasecznie.
2014-12-12
2014-12-22
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności dla Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2014-12-09
2014-12-23
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu
2014-12-05
2014-12-22
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa budynku OSP w Jazgarzewie przy ul. Głównej 31.
2014-11-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20.

Zobacz wiecej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

Zobacz wiecej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-11
2014-12-19
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Odławiania, przygotowania do adopcji oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Piaseczno
2014-11-27
2014-12-16
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Saperów na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Towarowej w Piasecznie.
2014-11-25
2014-12-05
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2014-11-25
2014-12-12
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej, demontaż starego i budowa tarasu, wymiana ślusarki okiennej w strefie dobudowywanej klatki schodowej, demontaż schodów wewnętrznych w budynku Klubu Kultury w Zalesiu Górnym.
2014-11-24
2014-12-04
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2014-11-19
2014-12-03
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2014-11-14
2014-12-02
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech I dla podopiecznych Ośrodka z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2014-11-05
2014-11-21
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu
2014-11-04
2014-11-20
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie jezdni z kostki betonowej na ul. Sarmackiej w Głoskowie po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, wodociągu i odwodnienia.
2014-10-17
2014-11-04
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont bieżący dróg gminnych, Gmina Piaseczno.
2014-10-16
2014-11-03
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej, demontaż starego i budowa tarasu, wymiana ślusarki okiennej w strefie dobudowywanej klatki schodowej, demontaż schodów wewnętrznych w budynku Klubu Kultury w Zalesiu Górnym.
2014-10-14
2014-10-29
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Piasecznie - wykonanie nakładek asfaltowych
2014-10-13
2014-10-24
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy ulicy Geodetów w Józefosławiu wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulicy, wykonanie oświetlenia i monitoringu ul. Granitowej oraz ul. Energetycznej na odcinku od ul. Geodetów do Rubinowej.
2014-10-10
2014-10-27
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722- ul. Pod Bateriami w Piasecznie.
2014-10-09
2014-10-24
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Staszica w Piasecznie - remont istniejącej nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z ul. 17 Stycznia do ul. Armii Krajowej
2014-10-08
2014-10-23
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu
2014-10-07
2014-10-20
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Krótkiej, ul. Olchowej, fragmentu ul. Ogrodowej w Józefosławiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2014-10-07
2014-10-22
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont odcinka ul. Jastrzębi Lot w Zalesiu Górnym - wykonanie nakładki asfaltowej w krawężnikach wraz z podbudową i wpustami odwodnieniowymi pomiędzy ul. Poranku i ul. Droga Dzików
2014-10-07
2014-10-22
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa dużego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła na działce nr ew. 9 obr. 36 w Piasecznie przy Szkole Podstawowej nr 2 Al. Kasztanów 12.
2014-10-03
2014-10-16
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie zimowiska dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Piaseczno.

Zobacz wiecej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-12
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu
2014-12-12
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie zimowiska dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Piaseczno.
2014-12-10
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy ulicy Geodetów w Józefosławiu wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulicy, wykonanie oświetlenia i monitoringu ul. Granitowej oraz ul. Energetycznej na odcinku od ul. Geodetów do Rubinowej.
2014-12-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie jezdni z kostki betonowej na ul. Sarmackiej w Głoskowie po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, wodociągu i odwodnienia.
2014-12-03
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie odwodnienia ul. Biedronki,Jesionowej i Zaczarowanej Róży w Zalesiu Górnym.
2014-12-02
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie prac rozbiorkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8 w Piasecznie wraz z zabezpieczeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Nadarzyńskiej 6.
2014-11-26
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Krótkiej, ul. Olchowej, fragmentu ul. Ogrodowej w Józefosławiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2014-11-24
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
2014-11-24
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont bieżący dróg gminnych, Gmina Piaseczno.
2014-11-21
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Staszica w Piasecznie - remont istniejącej nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z ul. 17 Stycznia do ul. Armii Krajowej
2014-11-21
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Piasecznie - wykonanie nakładek asfaltowych
2014-11-20
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 ul. Pod Bateriami w Piasecznie
2014-11-19
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa dużego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła na działce nr ew. 9 obr. 36 w Piasecznie przy Szkole Podstawowej nr 2 Al. Kasztanów 12.
2014-11-07
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej o długości ok. 500 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wykonaniem projektu mapy podziałowej i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2014-10-31
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Prackiej w Henrykowie-Urocze na odcinku od ul. Mokrej do ul. Różanej - wykonanie nakładki asfaltowej.
2014-10-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont odcinka ul. Jastrzębi Lot w Zalesiu Górnym - wykonanie nakładki asfaltowej w krawężnikach wraz z podbudową i wpustami odwodnieniowymi pomiędzy ul. Poranku i ul. Droga Dzików
2014-10-29
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont chodników na osiedlu komunalnym w Piasecznie wraz z remontem ul. Fabrycznej.
2014-10-29
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sułkowskiego w Piasecznie - wykonanie nakładki asfaltowej w krawężnikach wraz z podbudową, przykanalikami i formą spowolnienia ruchu.
2014-10-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Uporządkowanie i tymczasowe utwardzenie terenu przy ul. Kniaziewicza w Piasecznie.
2014-10-28
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Uporządkowanie i tymczasowe utwardzenie terenu po rozbiórce budynku Puławska 5 w Piasecznie

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.