eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących remontów bieżących dróg gminnych - nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych
2015-11-24
2015-12-09
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Kmicica w Piasecznie - kostka brukowa wraz z odwodnieniem.
2015-11-18
2015-12-03
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sarenki w Zalesiu Górnym - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnika wraz z odwodnieniem

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-10
2015-11-20
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci z autyzmem, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno świadczone w miejscu ich zamieszkania, bądź w miejscu pobierania nauki szkolnej w formie asystenta osoby niepełnosprawnej
2015-11-10
2015-11-27
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parkingu oraz ukladu drogowego łącznika przy ul. Puławskiej 32C w Plasecznie.
2015-11-06
2015-11-18
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
2015-11-04
2015-11-17
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech I , dla podopiecznych Ośrodka z terenu miasta i gminy Piaseczno
2015-11-04
2015-11-12
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup jednej sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jazgarzewie.
2015-10-29
2015-11-09
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-10-28
2015-11-13
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wielobranżowa modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 20 w Piasecznie.
2015-10-28
2015-11-16
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa kanalizacji odwodnieniowej na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki w Józefosławiu wraz z włączeniem do istniejącego kolektora.
2015-10-21
2015-11-06
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11 oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie - przygotowanie pod budowę Centrum Edukacyjno - Multimedialnego.
2015-10-15
2015-11-03
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja elementów budynku sali gimnastycznej w Zalesiu Górnym zlokalizowanej przy ul. Sarenki 20, Gmina Piaseczno (w tym wykonanie nowej podłogi sportowej)
2015-10-14
2015-10-30
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Łąkowej i ul. Wschodniej w Żabieńcu- wykonanie nakładki asfaltowej.
2015-10-13
2015-10-28
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne instalacji oświetleniowej i elektrycznej w budynku SP nr 5 położonego przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie.
2015-10-12
2015-10-29
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantów/ul. Wenus dotycząca rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów etap 2 (od przejazdu kolejowego do ul. Cyraneczki).
2015-10-12
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących remontów bieżących dróg gminnych - nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.
2015-10-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących remontów bieżących dróg gminnych-dróg o nawierzchni bitumicznej.
2015-10-08
2015-10-23
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Markowskiego w Piasecznie polegająca na demontażu istniejącego oświetlenia typu parkowego i budowie nowego oświetlenia ulicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.
2015-10-08
2015-10-22
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
2015-10-07
2015-10-21
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne w pomieszczeniach administracyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 położonej przy ul. Szkolnej w Piasecznie
2015-10-02
2015-10-12
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-09-30
2015-10-16
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Noskowskiego w Zalesiu Dolnym - wykonanie nakładki asfaltowej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Łąkowej i ul. Wschodniej w Żabieńcu - wykonanie nakładki asfaltowej.
2015-11-30
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jazgarzewie.
2015-11-24
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantów/ul. Wenus dotycząca rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów etap 2 (od przejazdu kolejowego do ul. Cyraneczki)
2015-11-16
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-11-10
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Markowskiego w Piasecznie polegająca na demontażu istniejącego oświetlenia typu parkowego i budowie nowego oświetlenia ulicznego w formule zaprojektuj i wybuduj..
2015-11-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących remontów bieżących dróg gminnych- nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.
2015-11-06
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne w pomieszczeniach administracyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 położonej przy ul. Szkolnej w Piasecznie.
2015-11-02
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących remontów bieżących dróg gminnych-dróg o nawierzchni bitumicznej.
2015-11-02
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Noskowskiego w Zalesiu Dolnym - wykonanie nakładki asfaltowej.
2015-10-30
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa warzyw, owoców, przetworów warzywno owocowych i jaj do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.
2015-10-27
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2015-10-27
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Konserwacja gminnych budynków mieszkalnych , lokali mieszkalnych / socjalnych oraz lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Piaseczno.
2015-10-26
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont nawierzchni ul. Mokrej w Henrykowie - Urocze , wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia.
2015-10-26
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4.
2015-10-21
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-10-21
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa soków owocowych na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-10-20
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa ryb na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu..
2015-10-07
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie remontów chodników przy ul. Żeglińskiego i ul. Markowskiego w Piasecznie.
2015-10-06
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej budynku Centrum Edukacyjno - Multimedialnego w Piasecznie usytuowanego na terenie pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Dworcową, Nadarzyńską i torami PKP w Piasecznie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2015-10-05
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie odwodnienia ul. Beniowskiego w Piasecznie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.