eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargiUrząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
2016-02-26
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności dla Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym
2016-02-10
2016-02-29
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku SP nr 5 położonej w przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie
2016-02-09
2016-02-24
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań geodezyjnych do postępowań prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację techniczną
2016-02-05
2016-02-22
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dwukrotnego koszenia i czyszczenia przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno
2016-02-05
2016-02-23
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kościuszki i Sierakowskiego na długości skweru i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na odcinku od istniejącej studni przy budynku sądu do wlotu kanału otwartego w rejonie parku w Piasecznie.
2016-02-05
2016-02-24
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych, gmina Piaseczno
2016-02-01
2016-02-12
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ulicBerberysowej, Irysów oraz ulicy Astrów wraz z łącznikami do ulicy Irysów w Piasecznie o łącznej dł. 1240mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji w Gminie Piaseczno.
2016-02-01
2016-02-15
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa warzyw, owoców, przetworów warzywno - owocowych i jaj do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie
2016-02-01
2016-02-19
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbudowa ulicPółnocnej, Świerkowej, Brzozowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o długości 2 km wraz z odwodnieniem - etap I - rozbudowa ul. Północnej oraz parkingu prz ZSP w Piasecznie/Kamionka.
2016-01-29
2016-02-18
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach
2016-01-28
2016-02-17
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Odławianie, przygotowanie do adopcji oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Piaseczno.
2016-01-26
2016-02-16
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie opracowań i prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Piaseczno
2016-01-25
2016-02-15
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Ulica Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki - dł. odc. 300 mb.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa wodociągu do PGR Runów, gm. Piaseczno.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa ul. Jarząbka na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi dł. 600 mb.w Piasecznie.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa budynków socjalnych w Piasecznieprzy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej.
2006-01-30
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dokumentacja - Projekt Techniczny - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runow, gm. Piaseczno.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Nadzór nad realizacją projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie.
2006-01-26
brak danych
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przebudowa i rozbudowaoczyszczalni ścieków w Piasecznie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-21
2016-02-11
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki - modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16 - etap II
2016-01-21
2016-01-29
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa soków (100%) na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2016-01-21
2016-02-01
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faxów oraz dostawa papieru
2016-01-19
2016-02-10
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wielobranżowa wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.
2016-01-12
2016-01-25
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa owoców i warzyw mrożonych i ryb na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2016-01-11
2016-01-21
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Piaseczno.
2015-12-30
2016-01-19
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa i serwis oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu na drogach na terenie Gminy Piaseczno
2015-12-21
2016-01-08
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie wymiany ogrodzenia od strony ul. Fabrycznej w Budynku Przedszkola nr 4 położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.
2015-12-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4.
2015-12-08
2015-12-21
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności dla Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2015-12-07
2015-12-17
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaseczno
2015-11-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących remontów bieżących dróg gminnych - nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych
2015-11-24
2015-12-09
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Kmicica w Piasecznie - kostka brukowa wraz z odwodnieniem.
2015-11-18
2015-12-03
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sarenki w Zalesiu Górnym - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnika wraz z odwodnieniem
2015-11-10
2015-11-20
Piaseczno usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci z autyzmem, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno świadczone w miejscu ich zamieszkania, bądź w miejscu pobierania nauki szkolnej w formie asystenta osoby niepełnosprawnej
2015-11-10
2015-11-27
Piaseczno roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parkingu oraz ukladu drogowego łącznika przy ul. Puławskiej 32C w Plasecznie.
2015-11-06
2015-11-18
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
2015-11-04
2015-11-17
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech I , dla podopiecznych Ośrodka z terenu miasta i gminy Piaseczno
2015-11-04
2015-11-12
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup jednej sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jazgarzewie.
2015-10-29
2015-11-09
Piaseczno dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-05
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Szacowanie nieruchomości na terenie miasta i gminy Piaseczno
2016-01-22
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robot uzupełniających dotyczących remontow bieżących dróg gminnych - nawierzchnia chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.
2016-01-22
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dostawa żywności dla Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
2016-01-15
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wielobranżowa modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 20 w Piasecznie..
2016-01-13
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie.
2015-12-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Prace modernizacyjne instalacji oświetleniowej i elektrycznej w budynku SP nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie.
2015-12-29
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Kmicica w Piasecznie - kostka brukowa wraz z odwodnieniem.
2015-12-29
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa parkingu oraz układu drogowego łącznika przy ul. Puławskiej 32C w Piasecznie.
2015-12-22
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4..
2015-12-22
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup, dostawa i rozładunek workowanego węgla Orzech I , dla podopiecznych Ośrodka z terenu miasta i gminy Piaseczno.
2015-12-21
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organrm prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
2015-12-18
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Sarenki w Zalesiu Górnym - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnika wraz z odwodnieniem.
2015-12-15
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Przygotowanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
2015-12-14
brak danych
Piaseczno Usługi Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci z autyzmem, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno świadczone w miejscu ich zamieszkania, bądź w miejscu pobierania nauki szkolnej w formie asystenta osoby niepełnosprawnej.
2015-12-14
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Budowa kanalizacji odwodnieniowej na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki w Józefosławiu wraz z włączeniem do istniejącego kolektora.
2015-12-09
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja, rozbiórka i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kasztanów 12 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawą wyposażenia i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
2015-12-07
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Modernizacja elementów budynku sali gimnastycznej w Zalesiu Górnym zlokalizowanej przy ul. Sarenki 20, Gmina Piaseczno (w tym wykonanie nowej podłogi sportowej).
2015-12-07
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11, oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie - przygotowanie pod budowę Centrum Edukacyjno- Multimedialnego.
2015-11-30
brak danych
Piaseczno Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Remont ul. Łąkowej i ul. Wschodniej w Żabieńcu - wykonanie nakładki asfaltowej.
2015-11-30
brak danych
Piaseczno Dostawy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jazgarzewie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.