eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargiUrząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
2018-04-20
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2018

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Urząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-22
2018-03-30
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
2018-02-09
2018-02-19
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja imprezy plenerowej - Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2018
2018-02-09
2018-02-19
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
2018-01-10
2018-01-18
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - sołectwa Bysina, Jasienica
2017-12-12
2017-12-20
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2017-12-12
2017-12-20
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
2017-12-05
2017-12-13
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie wskazanych sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
2017-11-17
2017-11-27
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie wskazanych sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
2017-11-14
2017-11-29
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa parkingu typu "Parkuj i Jedź" w rejonie ulicy Słowackiego w Myślenicach
2017-11-02
2017-11-13
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2017-10-27
2017-11-13
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa parkingu typu "Parkuj i Jedź" w rejonie ulicy Słowackiego w Myślenicach
2017-10-26
2017-11-13
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Modernizacja kotłowni gazowej w ramach zadnia Rozbudowa szkoły na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną".
2017-09-28
2017-10-12
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Usługi Inspektorów Nadzoru nad: Budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"
2017-08-18
2017-09-04
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Regulacja cieku wodnego "SAN" działa nr 910/9 obręb 1 w Myślenicach na odcinku od ul. Piastów do ul. Partyzantów - etap I -odcinek A-H."
2017-07-28
2017-08-08
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej przy ulicy Zdrojowej w Myślenicach
2017-07-17
2017-08-01
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Regulacja cieku wodnego "SAN" działa nr 910/9 obręb 1 w Myślenicach na odcinku od ul. Piastów do ul. Partyzantów - etap I -odcinek A-H."
2017-07-14
2017-07-24
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej przy ulicy Zdrojowej w Myślenicach
2017-07-10
2017-07-25
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa łącznika dróg gminnych w rejonie basenu na Osiedlu 1000-lecia
2017-05-10
2017-05-26
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice"
2017-05-09
2017-05-17
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2017

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Urząd Miasta i Gminy Myślenice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta.
2018-02-21
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta.
2018-02-09
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terrnie wskazanych sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2018-02-08
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2018-01-11
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie wskazanych sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2018-01-10
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
2018-01-09
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi Inspektorów Nadzoru nadBudowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2
2018-01-02
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa parkingu typu "Parkuj i Jedź" w rejonie ulicy Słowackiego w Myślenicach
2018-01-02
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Modernizacja kotłowni gazowej w ramach zadnia Rozbudowa szkoły na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną".
2017-10-06
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Regulacja cieku wodnego SAN działa nr 910/9 obręb 1 w Myślenicach na odcinku od ul. Piastów do ul. Partyzantów etap I - odcinek A-H."
2017-10-06
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej przy ulicy Zdrojowej w Myślenicach"
2017-07-12
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice"
2017-07-04
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2017
2017-06-29
brak danych
Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice-Przebudowa drogi na działkach nr 817,854/2,990/2,992/1,995,1023,1035,1022/1,1020 w miejscowości Borzęta."
2017-01-26
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2017-01-26
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
2017-01-26
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice
2016-12-31
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - cześć 2
2016-08-26
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - wykonanie nawierzchni utwardzonych
2016-07-28
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla podłączeniaa) 20 budynków - na terenie miasta Myślenice b) 88 budynków - na terenie gminy Myślenice w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.