eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargiUrząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
2016-06-07
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Urząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-13
2016-05-23
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla podłączeniaa) 20 działek - na terenie miasta Myślenice b) 80 działek - na terenie gminy Myślenice w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.
2016-04-26
2016-05-05
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2016.
2016-03-25
2016-04-18
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wewnętrznej (dz. nr 1297/5) w miejscowości Trzemeśnia - Gmina Myślenice
2016-03-22
2016-04-12
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm - Gmina Myślenice
2016-03-11
2016-03-28
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków-Chyżne).
2015-12-15
2015-12-23
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2015-12-15
2015-12-23
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
2015-11-30
2015-12-08
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-11-10
2015-11-18
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-10-26
2015-11-03
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-10-14
2015-10-22
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-09-23
2015-10-01
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-09-15
2015-09-23
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja pikniku plenerowego w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
2015-09-07
2015-09-15
Myślenice dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa-uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Myślenice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2015-09-01
2015-09-16
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach
2015-09-01
2015-09-16
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki
2015-08-28
2015-09-07
Myślenice dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice oraz dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2015-06-09
2015-06-24
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zmiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie
2015-06-09
2015-06-24
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie
2015-05-05
2015-05-20
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej i muru oporowego w km 0+000 - 0+035 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000 - 0+035 i 0+865 - 0+965 w ciągu ul. Parkowej w Myślenicach (dz. 628/5, 628/10, 628/26, 628/60)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Urząd Miasta i Gminy Myślenice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-12
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków-Chyżne).
2016-04-20
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja i realizacja Imprezy artystycznej o charakterze plenerowym pn. Letnia Scena Eski na Myślenickim Festiwalu Lata 2016 w dniach 2-3 lipca 2016 r. Myślenice - Zarabie-plaża trawiasta.
2016-01-08
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2016-01-05
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2016-01-05
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-12-11
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-11-27
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zmiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie - roboty uzupełniające
2015-10-13
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki
2015-10-12
brak danych
Myślenice Dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa -uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2015-10-08
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach
2015-10-08
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja pikniku plenerowego w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Myślenice
2015-09-21
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie - roboty uzupełniające
2015-09-14
brak danych
Myślenice Dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice oraz dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2015-07-21
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie
2015-07-17
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zmiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie
2015-06-17
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej i muru oporowego w km 0+000 - 0+035 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000 - 0+035 i 0+865 - 0+965 w ciągu ul. Parkowej w Myślenicach (dz. 628/5, 628/10, 628/26, 628/60)
2015-06-12
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa cieku komunalnego San (działki nr 910/7 obr. 1, 1201/1, 1201/7 obr. 2) w Myślenicach w km 1+330 - 2+330
2015-05-29
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji części zamówienia nr 2 pn.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. M. Reja, Kazimierza Wielkiego i Kraszewskiego
2015-05-29
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji części zamówienia nr 4 pn.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. Piłsudskiego, Zdrojowa, Parkowa, Mickiewicza, Drogowców, Solskiego, Batorego, Jagiellońska, Żwirki i Wigury. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w Myślenicach
2015-05-25
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa ul. Sienkiewicza boczna w Myślenicach (dz. 1021/1 obr. 2) w km 0+000 - 0+222

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.