eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargiUrząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-10
2017-05-26
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice"
2017-05-09
2017-05-17
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2017
2017-04-26
2017-05-09
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej łączącej ulicę Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 967 - etap I"
2017-04-25
2017-05-19
Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice-Przebudowa drogi na działkach nr 817,854/2,990/2,992/1,995,1023,1035,1022/1,1020 w miejscowości Borzęta." INW
2017-03-30
2017-04-06
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę (projekt budowlany, projekt wykonawczy) pn. Przebudowa kamienicy Rynek 27,w ramach zadania pn. Rewitalizacja miasta- przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki
2017-03-21
2017-03-29
Myślenice Dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice
2017-02-28
2017-03-07
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja imprezy plenerowej - Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2017
2017-02-20
2017-02-28
Myślenice Dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice
2017-01-27
2017-02-06
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Opracowanie pełniej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę (projekt budowlany, projekt wykonawczy) dla zadania pn. Rewitalizacja miasta- przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki
2017-01-12
2017-01-27
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rozbudowa szkoły na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną.
2016-12-30
2017-01-09
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pnBudowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościachGłogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK 7 od km 685+800 do 693+200"
2016-12-15
2016-12-23
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2016-12-15
2016-12-23
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
2016-12-15
2016-12-23
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice
2016-10-06
2016-10-14
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2016-07-26
2016-08-10
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Tarnówka
2016-07-26
2016-08-12
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pnBudowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościachGłogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK 7 od km 685+800 do 693+200
2016-06-29
2016-07-14
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - cześć 2
2016-06-10
2016-06-27
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe
2016-06-10
2016-06-27
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - wykonanie nawierzchni utwardzonych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Urząd Miasta i Gminy Myślenice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-26
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2017-01-26
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
2017-01-26
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice
2016-12-31
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - cześć 2
2016-08-26
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - wykonanie nawierzchni utwardzonych
2016-07-28
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla podłączeniaa) 20 budynków - na terenie miasta Myślenice b) 88 budynków - na terenie gminy Myślenice w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice
2016-07-26
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe
2016-06-09
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2016
2016-06-08
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i budowy drogi publicznej (dz. nr 1297/5) w miejscowości Trzemeśnia - Gmina Myślenice.
2016-06-08
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm - Gmina Myślenice
2016-05-12
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków-Chyżne).
2016-04-20
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja i realizacja Imprezy artystycznej o charakterze plenerowym pn. Letnia Scena Eski na Myślenickim Festiwalu Lata 2016 w dniach 2-3 lipca 2016 r. Myślenice - Zarabie-plaża trawiasta.
2016-01-08
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2016-01-05
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2016-01-05
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-12-11
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-11-27
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zmiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie - roboty uzupełniające
2015-10-13
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki
2015-10-12
brak danych
Myślenice Dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa -uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2015-10-08
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.