eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargiUrząd Miasta i Gminy Myślenice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-23
2015-10-01
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
2015-09-15
2015-09-23
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja pikniku plenerowego w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
2015-09-07
2015-09-15
Myślenice dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa-uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Myślenice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2015-09-01
2015-09-16
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach
2015-09-01
2015-09-16
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki
2015-08-28
2015-09-07
Myślenice dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice oraz dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2015-06-09
2015-06-24
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zmiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie
2015-06-09
2015-06-24
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie
2015-05-05
2015-05-20
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej i muru oporowego w km 0+000 - 0+035 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000 - 0+035 i 0+865 - 0+965 w ciągu ul. Parkowej w Myślenicach (dz. 628/5, 628/10, 628/26, 628/60)
2015-05-05
2015-05-20
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa cieku komunalnego San (działki nr 910/7 obr. 1, 1201/1, 1201/7 obr. 2) w Myślenicach w km 1+330 - 2+330
2015-05-05
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w Trzemeśni przysiółek Radlanki - Kontrakt nr 29 - roboty uzupełniające
2015-04-27
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji części zamówienia nr 4 pn.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. Piłsudskiego, Zdrojowa, Parkowa, Mickiewicza, Drogowców, Solskiego, Batorego, Jagiellońska, Żwirki i Wigury. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w Myślenicach
2015-04-27
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji części zamówienia nr 2 pn.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. M. Reja, Kazimierza Wielkiego i Kraszewskiego
2015-04-08
2015-04-23
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa ul. Sienkiewicza boczna w Myślenicach (dz.1021/1 obr.2) w km 0+000-0+222.
2015-04-08
2015-04-23
Myślenice roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa ul. Stromej w Myślenicach (dz.262/2 obr.4) w km 0+000-0+045 i 0+143-0+195
2015-03-24
2015-03-31
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja imprezy plenerowej - Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2015.
2015-03-19
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do zrealizowania inwestycjiBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Droginia - Kontrakt nr 34
2015-03-11
2015-03-19
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja imprezy plenerowej - Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2015
2015-03-09
2015-03-16
Myślenice usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2015
2015-03-06
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do zrealizowania inwestycjiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada etap II - Kontrakt nr 35

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Urząd Miasta i Gminy Myślenice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-21
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie - roboty uzupełniające
2015-09-14
brak danych
Myślenice Dostawy Urząd Miasta i Gminy Myślenice Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice oraz dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2015-07-21
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie
2015-07-17
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Zmiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie
2015-06-17
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej i muru oporowego w km 0+000 - 0+035 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000 - 0+035 i 0+865 - 0+965 w ciągu ul. Parkowej w Myślenicach (dz. 628/5, 628/10, 628/26, 628/60)
2015-06-12
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa cieku komunalnego San (działki nr 910/7 obr. 1, 1201/1, 1201/7 obr. 2) w Myślenicach w km 1+330 - 2+330
2015-05-29
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji części zamówienia nr 2 pn.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. M. Reja, Kazimierza Wielkiego i Kraszewskiego
2015-05-29
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji części zamówienia nr 4 pn.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - ul. Piłsudskiego, Zdrojowa, Parkowa, Mickiewicza, Drogowców, Solskiego, Batorego, Jagiellońska, Żwirki i Wigury. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w Myślenicach
2015-05-25
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa ul. Sienkiewicza boczna w Myślenicach (dz. 1021/1 obr. 2) w km 0+000 - 0+222
2015-05-25
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Odbudowa ul. Stromej w Myślenicach (dz. 262/2 obr. 4) w km 0+000 - 0+045 i 0+143 - 0+195
2015-05-19
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w Trzemeśni przysiółek Radlanki - Kontrakt nr 29 - roboty uzupełniające.
2015-05-12
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Organizacja imprezy plenerowej - Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2015.
2015-04-27
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2015
2015-04-08
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do zrealizowania inwestycjiBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Droginia - Kontrakt nr 34
2015-03-19
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do zrealizowania inwestycjiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada etap II - Kontrakt nr 35.
2015-01-30
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Roboty uzupełniającePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na bud wie chodnika lewostronnego w km 0+116,50-0+426,70 i od 0+433,75-0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00-0,214,15 i od km 0+381,00-0+457,20 zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach.
2015-01-21
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Roboty uzupełniającePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w km 0+116,50-0+426,70 i od 0+433,75-0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00-0,214,15 i od km 0+381,00-0+457,20 zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach.
2015-01-20
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
2015-01-20
brak danych
Myślenice Usługi Urząd Miasta i Gminy Myślenice Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników
2015-01-20
brak danych
Myślenice Roboty budowlane Urząd Miasta i Gminy Myślenice Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Bysina w ramach programu Leader.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta i Gminy Myślenice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.