eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Zielonka

Urząd Miasta Zielonka - przetargiUrząd Miasta Zielonka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-16
2019-09-24
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2019-09-03
2019-09-18
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remonty dróg gminnych na terenie miasta Zielonka masą mineralno-bitumiczną
2019-09-03
2019-09-18
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont/modernizacja boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce
2019-09-03
2019-09-18
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Budowa sieci komputerowych Wi-Fi oraz LAN w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 3 w Zielonce
2019-07-18
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Staszica 56 w Zielonce

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Zielonka
Urząd Miasta Zielonka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-30
2019-09-10
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU inwestorskiego nad realizacją zadania: "Zagospodarowanie terenu zieleni Glinianek położonych na terenie miasta Zielonka
2019-08-30
2019-09-10
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU inwestorskiego nad realizacją zadania: "Zagospodarowanie terenu zieleni (rekreacji) przy ul. Wojska Polskiego tzw. "terenu po Koszarowcu" terenie miasta Zielonka"
2019-08-20
2019-08-29
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka "Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2019-07-29
2019-08-12
Zielonka Dostawy Urząd Miasta Zielonka Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach projektu Pt. "ABC... Uczę się...,
2019-07-26
2019-08-09
Zielonka Dostawy Urząd Miasta Zielonka "Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach projektu Pt. "ABC... Uczę się...",
2019-07-24
2019-08-08
Zielonka Dostawy Urząd Miasta Zielonka "Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce w ramach projektu ABC... Uczę się..."
2019-07-23
2019-07-31
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Żwirki i Wigury w Zielonce
2019-07-23
2019-07-31
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Jagiellońskiej w Zielonce, wraz z ulicą Pogonowskiego oraz ulicą J. Gromali
2019-07-23
2019-08-07
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont dróg gminnych na terenie miasta Zielonka o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych
2019-07-11
2019-07-19
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2019-07-10
2019-07-18
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji powstałych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka
2019-07-08
2019-07-23
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Utwardzenie frezem asfaltowym dróg na terenie miasta Zielonka
2019-07-08
2019-07-23
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie miasta Zielonka
2019-07-05
2019-07-22
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont dróg gminnych na terenie miasta Zielonka o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych
2019-06-25
2019-07-03
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU inwestorskiego nad realizacją zadania: Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru im. Armii Krajowej położonego na terenie Miasta Zielonka
2019-06-14
2019-07-01
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Zielonce na odcinku od ul. Wyszyńskiego do bocznicy kolejowej
2019-06-12
2019-06-27
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Krzywej w Zielonce wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
2019-05-31
2019-06-17
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku etap II w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Staszica 56 w Zielonce
2019-05-16
2019-05-27
Zielonka Dostawy Urząd Miasta Zielonka "Dostawa wyposażenia w ramach projektu ABC... Uczę się... - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 4
2019-04-29
2019-05-14
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Staszica 56 w Zielonce

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Zielonka
Urząd Miasta Zielonka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-12
brak danych
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Żwirki i Wigury w Zielonce
2019-09-03
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie miasta Zielonka
2019-09-03
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont dróg gminnych na terenie miasta Zielonka o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych
2019-09-03
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Usługi remontowe i awaryjne związane z konserwacją oświetlenia ulicznego w Zielonce
2019-08-01
brak danych
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji powstałych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka
2019-07-30
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont dróg gminnych na terenie miasta Zielonka o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych
2019-07-26
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Krzywej w Zielonce wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
2019-07-22
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remont drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Zielonce na odcinku od ul. Wyszyńskiego do bocznicy kolejowej
2019-07-16
brak danych
Zielonka Dostawy Urząd Miasta Zielonka "Dostawa wyposażenia w ramach projektu ABC... Uczę się... - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 4
2019-07-15
brak danych
Zielonka Dostawy Urząd Miasta Zielonka Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "ABC... Uczę się..."
2019-07-03
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku etap II w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Staszica 56 w Zielonce
2019-05-10
brak danych
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Młodzieżowej i Nauczycielskiej w Zielonce
2019-05-08
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Modernizacja drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Zielonce na odcinku w km 0+515,27 do km 0+707,15
2019-04-30
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta Zielonka oraz wykonanie wyspowych progów zwalniających
2019-03-14
brak danych
Zielonka Roboty budowlane Urząd Miasta Zielonka Przebudowa oświetlenia terenu Parku Dębinki w Zielonce wraz z budową kanalizacji światłowodowej
2019-02-19
brak danych
Zielonka Dostawy Urząd Miasta Zielonka Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce w ramach projektu ABC... Uczę się
2019-01-24
brak danych
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Armii Krajowej na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Paderewskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Zielonce
2019-01-11
brak danych
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa budowy ul. Długiej - na odcinku od DW 631 do wlotu w ulicę Lipową łącznie z odcinkiem ulicy Wolności w Zielonce
2019-01-11
brak danych
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wiejskiej - na odcinku od DW 631 do wlotu w ulicę ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce
2018-12-28
brak danych
Zielonka Usługi Urząd Miasta Zielonka Konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy na terenie Miasta Zielonka

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Zielonka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.