eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy - przetargi



Urząd Miasta Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-26
2020-06-10
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wdrożenie instalacji fotowoltaicznych w 11 budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
2020-05-18
2020-06-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu i łącznika komunikacyjnego łączącego basen z istniejącym budynkiem szkoły na terenie Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy
2020-04-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej w celu przystosowania obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych
2020-03-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie auli budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 zlokalizowanego przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Bydgoszczy




Urząd Miasta Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-24
brak danych
Bydgoszcz usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Oczyszczanie miasta Bydgoszczy.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta Bydgoszczy




Urząd Miasta Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-14
2020-05-22
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie operatów szacunkowych i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie miasta Bydgoszczy
2020-04-24
2020-05-05
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Bydgoszczy
2020-04-21
2020-05-06
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy ul. Żmudzkiej na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy
2020-03-26
2020-04-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy zlokalizowanych przy ul. Jezuickiej w Bydgoszczy
2020-03-23
2020-04-13
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie auli budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 zlokalizowanego przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy
2020-03-18
2020-04-03
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skateparku jako odrębnego, niezależnego elementu funkcjonalnego, w ramach zagospodarowania terenu sportowego na osiedlu Bohaterów - Nowy Fordon
2020-03-11
2020-03-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bieżni lekkoatletycznej oraz doziemnej linii kablowej na terenie KS Gwiazda zlokalizowanego przy ulicy Nakielskiej 84 w Bydgoszczy
2020-02-25
2020-03-04
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy
2020-02-17
2020-03-03
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie tarasów, pergoli północnej i uszkodzonych tynków na elewacji w Pałacu Nowym Zespołu Pałacowo - Parkowego zlokalizowanym w Ostromecku przy ul. Bydgoskiej 9
2020-02-11
2020-02-26
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skateparku jako odrębnego, niezależnego elementu funkcjonalnego, w ramach zagospodarowania terenu sportowego na osiedlu Bohaterów - Nowy Fordon w Bydgoszczy przy ul. Piwnika Ponurego
2020-02-06
2020-02-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy
2020-02-05
2020-02-20
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy platformowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących wewnątrz 3 - kondygnacyjnego budynku przy ul. Dworcowej 82 w Bydgoszczy
2020-01-31
2020-02-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji budynku głównego Zespołu Szkół Samochodowych (ZSS) oraz robót naprawczo-remontowych pomieszczeń ZSS przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy
2020-01-30
2020-02-10
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa artykułów kancelaryjno-biurowych i papieru ksero dla potrzeb Urzędu Miasta Bydgoszczy w 2020 roku
2020-01-30
2020-02-14
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy
2020-01-28
2020-02-06
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie druku materiałów informacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
2020-01-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w budynku magazynowym Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul.Barwnej 14 w Bydgoszczy na pracownię montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej wraz z przebudową wewnetrznej instalacji, w tym wentylacji mechanicznej
2020-01-24
2020-02-03
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Usuwanie odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bydgoszcz
2020-01-23
2020-01-31
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy
2020-01-13
2020-01-28
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Bydgoszczy




Urząd Miasta Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-28
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Bydgoszczy
2020-04-27
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Sprzątanie budynków i posesji Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie 12 miesięcy, tj. od 24 kwietnia 2020r. do 23 kwietnia 2021r.
2020-04-06
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji budynku głównego Zespołu Szkół Samochodowych (ZSS) oraz robót naprawczo-remontowych pomieszczeń ZSS przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy
2020-04-01
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy platformowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących wewnątrz 3 - kondygnacyjnego budynku przy ul. Dworcowej 82 w Bydgoszczy
2020-03-31
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy
2020-03-31
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie tarasów, pergoli północnej i uszkodzonych tynków na elewacji w Pałacu Nowym Zespołu Pałacowo - Parkowego zlokalizowanym w Ostromecku przy ul. Bydgoskiej 9
2020-03-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy
2020-03-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego
2020-03-11
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy
2020-03-09
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie druku materiałów informacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
2020-03-05
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy
2020-03-04
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych zlokalizowanego na terenie osiedla Tatrzańskiego w Bydgoszczy
2020-03-04
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Dostawa artykułów kancelaryjno-biurowych i papieru ksero dla potrzeb Urzędu Miasta Bydgoszczy w 2020 roku
2020-02-18
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Utworzenie bazy danych BDOT500 oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Bydgoszczy realizowanych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2020-02-14
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Usuwanie odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bydgoszcz
2020-02-03
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Urząd Miasta Bydgoszczy Konserwacja i naprawa drukarek zainstalowanych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i zwrotem zużytych pojemników
2020-01-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Urząd Miasta Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pumptracku na osiedlu Miedzyń-Prądy w Bydgoszczy przy ul. Spacerowej
2020-01-23
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usługi nadzoru autorskiego i wsparcia technicznego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD SIDAS firmy MADKOM S.A. w okresie 48 miesięcy
2020-01-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r
2020-01-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Urząd Miasta Bydgoszczy Świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Bydgoszczy przy użyciu własnej obsługi dyspozytorskiej opartej na komunikacji telefonicznej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Bydgoszczy




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.