Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-29
brak danych
Opole dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa lekkiego pojazdu szynowego z napędem spalinowym - tzw. autobusu szynowego.

Zobacz wiecej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-03
2015-06-12
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie 25 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa opolskiego
2014-10-15
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych - w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego w 2014r. Postępowanie nrDOA-IV.272.73.2014
2014-10-02
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługi cateringowe na potrzeby szkoleń, posiedzenia Zespołów Roboczych oraz konferencji organizowanych przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w tym w ramach projektu pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGOs
2014-09-30
2014-10-08
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Skład / łamanie, druk, szycie oraz dostawa prospektów w języku niemieckim, języku czeskim oraz języku angielskim, upowszechniających dokument pn. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r
2014-09-29
2014-10-07
Opole dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku
2014-09-26
2014-10-06
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przygotowanie do druku oraz druk wizytówek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego
2014-09-22
2014-09-30
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa przeprowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczo-technicznych dla szczególnie uzdolnionych licealistów w ramach projektu pn. Szlifujemy opolskie diamenty
2014-09-19
2014-09-29
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa cateringowa na Regionalne Święto Edukacji. Nr postępowania DOA-IV.272.67.2014
2014-09-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przebudowa pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych przy ul. J. Hallera 9 w Opolu
2014-09-12
2014-09-23
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego NazwaEwaluacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 w województwie opolskim. Nr postępowaniaDOA-IV.272.65.2014.
2014-09-11
2014-09-19
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Emisja spotów promujących województwo opolskie w Internecie
2014-09-05
2014-09-15
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych - w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego w 2014r. Postępowanie nrDOA-IV.272. 62.2014
2014-09-02
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Skład i emisja ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zamóienie nr DOA-IV.272. 61.2014
2014-08-26
2014-09-03
Opole dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, PO KL, PO WT RCz - RP 2007-2013 oraz PO PT 2007-2013
2014-08-26
2014-09-04
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Aktualizacja i rozbudowa baz danych dotyczących struktury władania gruntami oraz struktury użytkowania gruntów wraz z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach dla obszaru województwa opolskiego. Nr postepowania DOA-IV.272.60.2014
2014-08-13
2014-08-21
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wykonanie projektu, wydruk i dostawa plakatów oraz zaproszeń w ramach projektu pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGOs, Poddziałanie 5.4.2 PO KL nr postępowania DOA-IV.272.57.2014
2014-08-04
2014-08-12
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie graficzne okładki, skład, korekta, przygotowanie do druku i druk poradnika informacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Postępowanie nrDOA-IV.272.56.2014
2014-07-31
2014-08-08
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa badania ewaluacyjnego pn. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki. Nr postępowaniaDOA-IV.272.55.2014
2014-07-23
2014-08-01
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wykonanie i emisja w prasie krajowej jednego artykułu informacyjno-promocyjnego oraz w prasie czeskiej jednego artykułu informacyjno-promocyjnego. Nr postępowaniaDOA-IV.272.54.2014
2014-07-17
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa w zakresie transportu osób świadczona na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego polegająca na wynajmie autobusów/autokarów, busów i samochodów osobowych wraz z kierowcą podczas organizacji wyjazdów w Polsce i poza granicami RP. POSTĘPOWANIE NR DOA-IV.272.53.2014

Zobacz wiecej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-22
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa przeprowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczo-technicznych dla szczególnie uzdolnionych licealistów w ramach projektu pn. Szlifujemy opolskie diamenty
2014-11-14
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Ewaluacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 w województwie opolskim. Nr postępowaniaDOA-IV.272.65.2014
2014-11-06
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przygotowanie do druku oraz druk wizytówek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.Nr postępowaniaDOA-IV.272.69.2014
2014-11-05
brak danych
Opole Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przebudowa pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych przy ul. J. Hallera 9 w Opolu
2014-10-22
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych - w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego w 2014r. Postępowanie nrDOA-IV.272.73.2014
2014-10-20
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Emisja spotów promujących województwo opolskie w Internecie. Nr postępowaniaDOA-IV.272.63.2014
2014-10-15
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa cateringowa na Regionalne Święto Edukacji. Nr postępowania DOA-IV.272.67.2014
2014-10-15
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku
2014-10-08
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, PO KL, PO WT RCz - RP 2007-2013 oraz PO PT 2007-2013.
2014-10-07
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługi cateringowe na potrzeby szkoleń, posiedzenia Zespołów Roboczych oraz konferencji organizowanych przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w tym w ramach projektu pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGOs
2014-10-03
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie graficzne okładki, skład, korekta, przygotowanie do druku i druk poradnika informacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Postępowanie nrDOA-IV.272.56.2014
2014-10-03
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, PO KL, PO WT RCz - RP 2007-2013 oraz PO PT 2007-2013.
2014-09-30
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa badania ewaluacyjnego pn. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki. Nr postępowaniaDOA-IV.272.55.2014
2014-09-25
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Skład i emisja ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zamówienie nr DOA-IV.272. 61.2014
2014-09-25
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Aktualizacja i rozbudowa baz danych dotyczących struktury władania gruntami oraz struktury użytkowania gruntów wraz z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach dla obszaru województwa opolskiego. Nr postepowania DOA-IV.272.60.2014
2014-09-03
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa fabrycznie nowych kaset z tonerami i kartridży do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, będących na wyposażeniu Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu I, II i III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2014-09-02
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wykonanie projektu, wydruk i dostawa plakatów oraz zaproszeń w ramach projektu pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGOs, Poddziałanie 5.4.2 PO KL
2014-08-21
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wykonanie i emisja w prasie krajowej jednego artykułu informacyjno-promocyjnego oraz w prasie czeskiej jednego artykułu informacyjno-promocyjnego. Nr postępowaniaDOA-IV.272.54.2014
2014-08-01
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa papieru na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, PO KL, PO PT 2007-2013, PO WT RCz - RP 2007-2013
2014-08-01
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa artykułów biurowych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowana ze Schematu I, II, III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU