eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-29
brak danych
Opole dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa lekkiego pojazdu szynowego z napędem spalinowym - tzw. autobusu szynowego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-19
2016-08-29
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Aktualizacja baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000. Część 1Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k. Część 2Aktualizacja tematycznej bazy danych dla potrzeb planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego oraz jej implementacja w Centralnej Bazie Danych.
2016-04-08
2016-04-19
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k
2015-07-24
2015-08-03
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego
2015-07-17
2015-07-27
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Aktualizacja baz danych dotyczących struktury władania gruntami oraz struktury użytkowania gruntów wraz z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach dla obszaru województwa opolskiego
2015-06-03
2015-06-12
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie 25 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa opolskiego
2014-10-15
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych - w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego w 2014r. Postępowanie nrDOA-IV.272.73.2014
2014-10-02
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługi cateringowe na potrzeby szkoleń, posiedzenia Zespołów Roboczych oraz konferencji organizowanych przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w tym w ramach projektu pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGOs
2014-09-30
2014-10-08
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Skład / łamanie, druk, szycie oraz dostawa prospektów w języku niemieckim, języku czeskim oraz języku angielskim, upowszechniających dokument pn. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r
2014-09-29
2014-10-07
Opole dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku
2014-09-26
2014-10-06
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przygotowanie do druku oraz druk wizytówek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego
2014-09-22
2014-09-30
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa przeprowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczo-technicznych dla szczególnie uzdolnionych licealistów w ramach projektu pn. Szlifujemy opolskie diamenty
2014-09-19
2014-09-29
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa cateringowa na Regionalne Święto Edukacji. Nr postępowania DOA-IV.272.67.2014
2014-09-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przebudowa pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych przy ul. J. Hallera 9 w Opolu
2014-09-12
2014-09-23
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego NazwaEwaluacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 w województwie opolskim. Nr postępowaniaDOA-IV.272.65.2014.
2014-09-11
2014-09-19
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Emisja spotów promujących województwo opolskie w Internecie
2014-09-05
2014-09-15
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych - w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego w 2014r. Postępowanie nrDOA-IV.272. 62.2014
2014-09-02
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Skład i emisja ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zamóienie nr DOA-IV.272. 61.2014
2014-08-26
2014-09-03
Opole dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, PO KL, PO WT RCz - RP 2007-2013 oraz PO PT 2007-2013
2014-08-26
2014-09-04
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Aktualizacja i rozbudowa baz danych dotyczących struktury władania gruntami oraz struktury użytkowania gruntów wraz z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach dla obszaru województwa opolskiego. Nr postepowania DOA-IV.272.60.2014
2014-08-13
2014-08-21
Opole usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wykonanie projektu, wydruk i dostawa plakatów oraz zaproszeń w ramach projektu pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGOs, Poddziałanie 5.4.2 PO KL nr postępowania DOA-IV.272.57.2014

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-29
brak danych
Opole Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Aktualizacja baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000. Część 1Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k. Część 2Aktualizacja tematycznej bazy danych dla potrzeb planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego oraz jej implementacja w Centralnej Bazie Danych.
2016-05-30
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k
2015-09-09
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego
2015-08-10
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Aktualizacja baz danych dotyczących struktury władania gruntami oraz struktury użytkowania gruntów wraz z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach dla obszaru województwa opolskiego
2015-07-13
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie 25 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa opolskiego
2014-12-22
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa przeprowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczo-technicznych dla szczególnie uzdolnionych licealistów w ramach projektu pn. Szlifujemy opolskie diamenty
2014-11-14
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Ewaluacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 w województwie opolskim. Nr postępowaniaDOA-IV.272.65.2014
2014-11-06
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przygotowanie do druku oraz druk wizytówek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.Nr postępowaniaDOA-IV.272.69.2014
2014-11-05
brak danych
Opole Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przebudowa pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych przy ul. J. Hallera 9 w Opolu
2014-10-22
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych - w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego w 2014r. Postępowanie nrDOA-IV.272.73.2014
2014-10-20
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Emisja spotów promujących województwo opolskie w Internecie. Nr postępowaniaDOA-IV.272.63.2014
2014-10-15
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa cateringowa na Regionalne Święto Edukacji. Nr postępowania DOA-IV.272.67.2014
2014-10-15
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku
2014-10-08
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, PO KL, PO WT RCz - RP 2007-2013 oraz PO PT 2007-2013.
2014-10-07
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługi cateringowe na potrzeby szkoleń, posiedzenia Zespołów Roboczych oraz konferencji organizowanych przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w tym w ramach projektu pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGOs
2014-10-03
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opracowanie graficzne okładki, skład, korekta, przygotowanie do druku i druk poradnika informacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Postępowanie nrDOA-IV.272.56.2014
2014-10-03
brak danych
Opole Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, PO KL, PO WT RCz - RP 2007-2013 oraz PO PT 2007-2013.
2014-09-30
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Usługa badania ewaluacyjnego pn. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki. Nr postępowaniaDOA-IV.272.55.2014
2014-09-25
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Skład i emisja ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zamówienie nr DOA-IV.272. 61.2014
2014-09-25
brak danych
Opole Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Aktualizacja i rozbudowa baz danych dotyczących struktury władania gruntami oraz struktury użytkowania gruntów wraz z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach dla obszaru województwa opolskiego. Nr postepowania DOA-IV.272.60.2014

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.