eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-14
2018-06-22
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego.
2018-05-02
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie
2018-03-29
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-11
2018-06-19
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na dwie części
2018-06-05
2018-06-13
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części".
2018-05-23
2018-06-07
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Budowa agregatu prądotwórczego na fundamencie (zasilanie rezerwowe) wraz z siecią energetyczną, przebudową kanalizacji teletechnicznej i sieci energetycznej na działce 127/9 obręb 17, przy ulicy Podgórnej 7 w Zielonej Górze."
2018-05-22
2018-05-30
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Organizacja jednodniowej konferencji pt. "Promuj lubuskie" wraz z pokazem kulinarnym i sommelierskim dla uczestników Projektu (...)".
2018-05-18
2018-05-28
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez dostarczenie sprzętu niezbędnego do obsługi portalu.
2018-05-14
2018-05-22
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kampanii medialnej - informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej oraz rozgłośniach radiowych
2018-05-08
2018-05-16
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji 12 imprez plenerowych edukacyjno - profilaktycznych w 2018 i 2019 roku w ramach projektu Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego".
2018-05-08
2018-05-16
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. Lubuskiego na rok 2018
2018-04-24
2018-05-04
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12".
2018-04-17
2018-04-25
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Ogólnopolska kampania wizerunkowa regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego dla inwestora/przedsiębiorcy z elementami międzynarodowymi.
2018-04-10
2018-04-18
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12
2018-04-10
2018-04-18
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części.
2018-03-29
2018-04-10
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Kampania pn. "Promocja działań województwa lubuskiego - realizacja priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2018 r. oraz działań związanych z realizacją funduszy unijnych - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym
2018-03-15
2018-03-26
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego".
2018-03-13
2018-03-21
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego
2018-03-09
2018-03-19
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku.
2018-03-01
2018-03-09
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Lubuska Akademia Młodego Lidera - warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części."
2018-03-01
2018-03-09
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018.
2018-02-16
2018-02-26
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
2018-02-14
2018-03-01
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyjnych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji 12 imprez plenerowych edukacyjno - profilaktycznych w 2018 i 2019 roku w ramach projektu Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego".
2018-06-12
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego
2018-06-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typuBillboard 12".
2018-05-21
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018.
2018-05-14
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Kampania pn. "Promocja działań województwa lubuskiego - realizacja priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2018 r. oraz działań związanych z realizacją funduszy unijnych - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym
2018-05-11
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego".
2018-05-07
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku.
2018-04-23
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Lubuska Akademia Młodego Lidera - warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części."
2018-04-18
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
2018-03-22
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyj-nych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7
2018-03-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na trzy części
2018-03-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowegoFacebook, Twitter oraz YouTube
2018-03-15
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze".
2018-03-09
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
2018-03-07
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej RPO-L2020
2018-02-23
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.
2018-02-08
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r.
2018-02-06
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na siedem imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą".
2018-02-01
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. "Gospodarcze lubuskie".
2018-01-17
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży tury-stycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-buskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.