eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-15
2018-03-26
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego".
2018-03-13
2018-03-21
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego
2018-01-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście
2017-12-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Nadzór inwestorski sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-09
2018-03-19
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku.
2018-03-01
2018-03-09
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Lubuska Akademia Młodego Lidera - warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części."
2018-03-01
2018-03-09
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018.
2018-02-16
2018-02-26
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego
2018-02-14
2018-03-01
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyjnych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7
2018-02-13
2018-02-21
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze"
2018-01-31
2018-02-08
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
2018-01-17
2018-01-25
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r.
2018-01-11
2018-01-19
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.
2018-01-10
2018-01-18
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na trzy części
2018-01-05
2018-01-15
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook, Twitter oraz YouTube
2018-01-05
2018-01-15
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020."
2018-01-04
2018-01-12
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
2018-01-03
2018-01-11
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej RPO-L2020
2018-01-03
2018-01-11
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na siedem imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą".
2017-12-13
2017-12-21
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. "Gospodarcze lubuskie"
2017-12-06
2017-12-14
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r.
2017-12-05
2017-12-13
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
2017-12-01
2017-12-11
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego
2017-11-29
2017-12-07
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018 na terenie Województwa Lubuskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowegoFacebook, Twitter oraz YouTube
2018-03-15
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze".
2018-03-09
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
2018-03-07
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej RPO-L2020
2018-02-23
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.
2018-02-08
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r.
2018-02-06
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na siedem imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą".
2018-02-01
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. "Gospodarcze lubuskie".
2018-01-17
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży tury-stycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-buskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą".
2018-01-12
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
2018-01-12
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn.Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego".
2018-01-12
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.
2018-01-10
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych
2018-01-09
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r.
2018-01-09
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Kampania promocyjna w Internecie i prasie zachęcająca mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) do wzięcia udziału w siedmiu targach turystycznych
2018-01-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą.
2017-12-28
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018 na terenie Województwa Lubuskiego".
2017-12-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Promocja działań województwa lubuskiego - podsumowanie realizacji priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2017 r. oraz działań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz Internecie - portalach informacyjnych
2017-11-30
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zapewnienie miejsca na siedmiu targach turystycznych realizowanych w kraju i za granicą polegające na wynajęciu powierzchni i zabudowy wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych."
2017-11-22
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Przeprowadzenie Kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecieportalach informacyjnych i mediach społecznościowych".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.