eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-10
2018-12-18
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą "Lubuski e-Urząd II", w charakterze Inżyniera Kontraktu".
2018-12-05
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie
2018-11-27
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie
2018-11-27
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie
2018-11-06
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze".
2018-08-31
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie
2018-08-30
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-05
2018-12-13
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
2018-12-04
2018-12-12
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania."
2018-11-29
2018-12-07
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019 na terenie Województwa Lubuskiego."
2018-10-31
2018-11-09
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego w podziale na części (3)
2018-10-02
2018-10-10
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
2018-09-27
2018-10-05
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku.
2018-09-10
2018-09-18
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby promocji Kongresu Gospodarczego - Lubuskie 2018 w Zielonej Górze wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu "Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT
2018-09-07
2018-09-17
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą "Lubuskie e-Zdrowie", w charakterze Inżyniera Kontraktu.
2018-08-30
2018-09-07
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
2018-08-28
2018-09-05
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Wykonanie ekspertyzy pn. "Analiza sytuacji społeczno - ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych"
2018-08-28
2018-09-05
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Organizacja techniki scenicznej wraz z obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze
2018-08-24
2018-09-03
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach spotkań "Technologiczne Lubuskie"
2018-08-22
2018-08-30
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Kampania informacyjno-promocyjna Kongresu Gospodarczego - Lubuskie 2018 w Zielonej Górze w podziale na dwie części."
2018-08-02
2018-08-10
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Usługa cateringowa wraz z kompleksową obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze.
2018-08-01
2018-08-17
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przebudowa z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych schodów ze-wnętrznych przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem
2018-07-24
2018-08-01
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kampanii medialnej - informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej - Część A oraz rozgłośniach radiowych - Część B.
2018-07-11
2018-07-26
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Park Technologii Kosmicznych."
2018-07-06
2018-07-17
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kampanii medialnej - informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej - Część A oraz rozgłośniach radiowych - Część B.
2018-06-28
brak danych
Zielona Góra Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Usługa polegająca na promocji Województwa Lubuskiego podczas XXIV Festiwalu "Pol and Rock" w Kostrzynie nad Odrą w dniach od 2-4 sierpnia 2018 r.
2018-06-22
2018-07-02
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Park Technologii Kosmicznych."

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
2018-11-19
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku.
2018-11-06
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Wykonanie ekspertyzy pn. Analiza sytuacji społeczno - ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych".
2018-10-22
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów informacyjnopromocyjnych na potrzeby promocji Kongresu Gospodarczego - Lubuskie 2018 w Zielonej Górze wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu "Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT
2018-10-17
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach spotkań "Technologiczne Lubuskie
2018-10-01
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Park Technologii Kosmicznych."
2018-10-01
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Organizacja techniki scenicznej wraz z obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze".
2018-10-01
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Przebudowa z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych schodów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem"
2018-09-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Usługa cateringowa wraz z kompleksową obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze.
2018-09-13
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części".
2018-08-28
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kampanii medialnej - informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej - Część A oraz rozgłośniach radiowych - Część B.
2018-08-01
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części".
2018-07-24
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przedmiotem zamówienia jest "Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na dwie części":
2018-07-20
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Usługa polegająca na promocji Województwa Lubuskiego podczas XXIV Festiwalu "Pol and Rock" w Kostrzynie nad Odrą w dniach od 2-4 sierpnia 2018 r.
2018-07-18
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Budowa agregatu prądotwórczego na fundamencie (zasilanie rezerwowe) wraz z siecią energetyczną, przebudową kanalizacji teletechnicznej i sieci energetycznej na działce 127/9 obręb 17, przy ulicy Podgórnej 7 w Zielonej Górze."
2018-07-17
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego.
2018-07-11
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części". Część 3 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - zakup sprzętu drukującego.
2018-07-09
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez dostarczenie sprzętu niezbędnego do obsługi portalu.
2018-07-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Organizacja jednodniowej konferencji pt. ,,Promuj lubuskie´´ wraz z pokazem kulinarnym i sommelierskim dla uczestników Projektu realizowanego w ramach projektu nr RPLB.01.04.01-08-0003/16 pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych.
2018-06-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Ogólnopolska kampania wizerunkowa regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego dla inwestora/przedsiębiorcy z elementami międzynarodowymi."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.