eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-11
2018-01-19
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.
2018-01-10
2018-01-18
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na trzy części
2018-01-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście
2017-12-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Nadzór inwestorski sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna
2017-10-26
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-05
2018-01-15
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook, Twitter oraz YouTube
2018-01-05
2018-01-15
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020."
2018-01-04
2018-01-12
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
2018-01-03
2018-01-11
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej RPO-L2020
2018-01-03
2018-01-11
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na siedem imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą".
2017-12-13
2017-12-21
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. "Gospodarcze lubuskie"
2017-12-06
2017-12-14
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r.
2017-12-05
2017-12-13
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
2017-12-01
2017-12-11
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego
2017-11-29
2017-12-07
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018 na terenie Województwa Lubuskiego
2017-11-29
2017-12-07
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.
2017-11-29
2017-12-07
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych
2017-11-27
2017-12-05
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn.: Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego".
2017-11-22
2017-11-30
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez wykonanie portalu gospodarczego oraz wykonanie aplikacji zawierającej lotnicze panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych w województwie lubuskim.
2017-11-20
2017-11-28
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży tury-stycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-buskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą".
2017-11-20
2017-11-28
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą.
2017-11-10
2017-11-20
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Kampania promocyjna w Internecie i prasie zachęcająca mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) do wzięcia udziału w siedmiu targach turystycznych
2017-11-08
2017-11-16
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Promocja działań województwa lubuskiego - podsumowanie realizacji priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2017 r. oraz działań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz Internecie - portalach informacyjnych
2017-10-16
2017-10-24
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Przeprowadzenie Kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych".
2017-10-11
2017-10-19
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostarczenie przewodnika po atrakcjach województwa lubuskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-12
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
2018-01-12
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn.Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego".
2018-01-12
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.
2018-01-10
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych
2018-01-09
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r.
2018-01-09
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Kampania promocyjna w Internecie i prasie zachęcająca mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) do wzięcia udziału w siedmiu targach turystycznych
2018-01-04
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą.
2017-12-28
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018 na terenie Województwa Lubuskiego".
2017-12-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Promocja działań województwa lubuskiego - podsumowanie realizacji priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2017 r. oraz działań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz Internecie - portalach informacyjnych
2017-11-30
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Zapewnienie miejsca na siedmiu targach turystycznych realizowanych w kraju i za granicą polegające na wynajęciu powierzchni i zabudowy wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych."
2017-11-22
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Przeprowadzenie Kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecieportalach informacyjnych i mediach społecznościowych".
2017-11-15
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych z podziałem na części (2)
2017-11-13
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego z podziałem na części (2)".
2017-11-03
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego z podziałem na części (2)".
2017-10-30
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Usługa pełnienia ogólnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn."Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego".
2017-10-16
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
2017-10-04
brak danych
Zielona Góra Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze".
2017-09-29
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Realizacja siedmiodniowej kampanii promocyjnej, pn. "Promocja działań województwa lubuskiego podczas IX Lubuskiego Kongresu Kobiet w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecieportalach informacyjnych i mediach społecznościowych
2017-09-27
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Usługa polegająca na produkcji czterech różnych 60 sekundowych spotów promocyjnych i 30 sekundowych skróconych wersji - (min. 60% materiału filmowego stworzonego w ramach niniejszego postępowania), w języku polskim, niemieckim i angielskim prezentujących atrakcje turystyczne województwa lubuskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych grup docelowych, zrealizowanych w ustalonych scenariuszem miejscach i obiektach.
2017-09-15
brak danych
Zielona Góra Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydanie publikacji pt. Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.