eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy w Starej Błotnicy

Urząd Gminy w Starej Błotnicy - przetargiUrząd Gminy w Starej Błotnicy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-03-26
2013-04-05
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie usługami przez Gminę Stara Błotnica w ramach realizacji Projektu:Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.
2013-03-26
2013-04-10
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Wykonanie robót dotyczących klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, systemu monitoringu , kontroli dostępu oraz RCP, w ramach realizacji Projektu :Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.
2013-02-19
2013-03-11
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy
2013-01-25
2013-02-11
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2012-12-12
2012-12-20
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica.
2012-11-27
2012-12-10
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dożywianie uczniów w roku 2013
2012-11-13
2012-11-21
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup energii elektrycznej.
2012-10-30
2012-11-12
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych - do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy
2012-10-12
2012-10-22
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kadłubie.
2012-10-01
2012-10-12
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica
2012-08-14
2012-08-22
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z terenu gminy Stara Błotnica do szkół w Kaszowie, Starych Sieklukach i Starej Błotnicy w okresie roku szkolnego 2012/2013. w dni zajęć szkolnych.
2012-07-27
2012-08-13
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2012-07-27
2012-08-13
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej nr 110415W Grodzisko -Trąbki -Wola Gozdowska - Stare Żdżary w km 0+711.
2012-07-23
2012-08-02
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego Nowe szanse - nowe możliwości realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2012-04-30
2012-05-21
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd
2011-12-02
2011-12-12
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Stara Błotnica w 2012 roku.
2011-11-02
2011-11-10
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica.
2011-10-06
2011-10-17
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Zamówienie obejmujeDostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych - wartość opałowa 42 MJ/kg, - zawartość siarki poniżej 0,3 % , - gęstość w tem. 15 o 0,840 - 0,845 g/cm3 w ilości 95 .000 l transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników w szkole w Zespole Szkół w Starej Błotnicy , w miesiącach październik, listopad grudzień 2011r. styczeń, luty ,marzec, kwiecień , październik ,listopad, grudzień 2012r,styczeń ,luty, marzec, kwiecień 2013r
2011-10-06
2011-10-17
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe
2011-08-24
2011-09-09
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Kiełbów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy w Starej Błotnicy
Urząd Gminy w Starej Błotnicy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-04-08
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Budowę gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.
2013-02-26
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2013-01-03
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica.
2013-01-03
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-01-02
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dożywianie uczniów w roku 2013
2012-11-28
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy - Cyfrowa Szkoła
2012-11-23
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kadłubie
2012-10-22
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica.
2012-09-03
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z terenu gminy Stara Błotnica do szkół w Kaszowie, Starych Sieklukach i Starej Błotnicy w okresie roku szkolnego 2012/2013. w dni zajęć szkolnych.
2012-08-30
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej nr 110415W Grodzisko -Trąbki -Wola Gozdowska - Stare Żdżary w km 0+711.
2012-08-27
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2012-08-23
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego Nowe szanse - nowe możliwości realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy
2012-06-12
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd
2011-12-22
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Stara Błotnica w 2012roku
2011-11-24
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica.
2011-11-14
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Zamówienie obejmujeDostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych - wartość opałowa 42 MJ/kg, - zawartość siarki poniżej 0,3 % , - gęstość w tem. 15 o 0,840 - 0,845 g/cm3 w ilości 95 .000 l transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników w szkole w Zespole Szkół w Starej Błotnicy , w miesiącach październik, listopad grudzień 2011r. styczeń, luty ,marzec, kwiecień , październik ,listopad, grudzień 2012r,styczeń ,luty, marzec, kwiecień 2013r.
2011-11-14
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe
2011-09-27
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Kiełbów.
2011-09-08
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy
2011-09-08
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.556.169,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy w Starej Błotnicy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.