Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy w Starej Błotnicy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-03-26
2013-04-05
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie usługami przez Gminę Stara Błotnica w ramach realizacji Projektu:Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.
2013-03-26
2013-04-10
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Wykonanie robót dotyczących klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, systemu monitoringu , kontroli dostępu oraz RCP, w ramach realizacji Projektu :Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.
2013-02-19
2013-03-11
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy
2013-01-25
2013-02-11
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2012-12-12
2012-12-20
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica.
2012-11-27
2012-12-10
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dożywianie uczniów w roku 2013
2012-11-13
2012-11-21
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup energii elektrycznej.
2012-10-30
2012-11-12
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych - do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy
2012-10-12
2012-10-22
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kadłubie.
2012-10-01
2012-10-12
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica
2012-08-14
2012-08-22
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z terenu gminy Stara Błotnica do szkół w Kaszowie, Starych Sieklukach i Starej Błotnicy w okresie roku szkolnego 2012/2013. w dni zajęć szkolnych.
2012-07-27
2012-08-13
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2012-07-27
2012-08-13
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej nr 110415W Grodzisko -Trąbki -Wola Gozdowska - Stare Żdżary w km 0+711.
2012-07-23
2012-08-02
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego Nowe szanse - nowe możliwości realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2012-04-30
2012-05-21
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd
2011-12-02
2011-12-12
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Stara Błotnica w 2012 roku.
2011-11-02
2011-11-10
Stara Błotnica usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica.
2011-10-06
2011-10-17
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Zamówienie obejmujeDostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych - wartość opałowa 42 MJ/kg, - zawartość siarki poniżej 0,3 % , - gęstość w tem. 15 o 0,840 - 0,845 g/cm3 w ilości 95 .000 l transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników w szkole w Zespole Szkół w Starej Błotnicy , w miesiącach październik, listopad grudzień 2011r. styczeń, luty ,marzec, kwiecień , październik ,listopad, grudzień 2012r,styczeń ,luty, marzec, kwiecień 2013r
2011-10-06
2011-10-17
Stara Błotnica dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe
2011-08-24
2011-09-09
Stara Błotnica roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Kiełbów

Zobacz wiecej

Urząd Gminy w Starej Błotnicy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-04-08
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Budowę gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.
2013-02-26
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2013-01-03
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica.
2013-01-03
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-01-02
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dożywianie uczniów w roku 2013
2012-11-28
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy - Cyfrowa Szkoła
2012-11-23
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kadłubie
2012-10-22
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica.
2012-09-03
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z terenu gminy Stara Błotnica do szkół w Kaszowie, Starych Sieklukach i Starej Błotnicy w okresie roku szkolnego 2012/2013. w dni zajęć szkolnych.
2012-08-30
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej nr 110415W Grodzisko -Trąbki -Wola Gozdowska - Stare Żdżary w km 0+711.
2012-08-27
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2012-08-23
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego Nowe szanse - nowe możliwości realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy
2012-06-12
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd
2011-12-22
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Stara Błotnica w 2012roku
2011-11-24
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica.
2011-11-14
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Zamówienie obejmujeDostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych - wartość opałowa 42 MJ/kg, - zawartość siarki poniżej 0,3 % , - gęstość w tem. 15 o 0,840 - 0,845 g/cm3 w ilości 95 .000 l transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników w szkole w Zespole Szkół w Starej Błotnicy , w miesiącach październik, listopad grudzień 2011r. styczeń, luty ,marzec, kwiecień , październik ,listopad, grudzień 2012r,styczeń ,luty, marzec, kwiecień 2013r.
2011-11-14
brak danych
Stara Błotnica Dostawy Urząd Gminy w Starej Błotnicy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe
2011-09-27
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Kiełbów.
2011-09-08
brak danych
Stara Błotnica Roboty budowlane Urząd Gminy w Starej Błotnicy Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy
2011-09-08
brak danych
Stara Błotnica Usługi Urząd Gminy w Starej Błotnicy Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.556.169,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU