eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy w Jeżowie

Urząd Gminy w Jeżowie - przetargiUrząd Gminy w Jeżowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-19
2020-05-28
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy w Jeżowie
Urząd Gminy w Jeżowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-07
2020-05-15
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2020-04-06
2020-04-16
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023".
2020-03-25
2020-04-03
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2020-03-04
2020-03-19
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do drogi gminnej nr 121107E - Etap III
2019-08-06
2019-08-14
Jeżów Dostawy Urząd Gminy w Jeżowie "Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK" w ramach projektu pn. "Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość": CZĘŚĆ I - Dostawa pomocy dydaktycznych; CZĘŚĆ II - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK.
2019-05-10
2019-05-27
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowie
2018-12-21
2019-01-04
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie "Przewóz uczniów wraz z opieką po zajęciach realizowanych w ramach projektu "Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość" w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020"
2018-11-28
2018-12-06
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2018-11-19
2018-11-27
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2018-11-02
2018-11-13
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2018-08-13
2018-08-28
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie "Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do drogi gminnej nr 121107E - Etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00".
2018-07-26
2018-08-10
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie "Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do drogi gminnej nr 121107E - Etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00".
2018-05-23
2018-06-04
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie "Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów"
2018-04-17
2018-05-07
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie "Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów"
2017-07-20
2017-08-04
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów" poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżów w ramach dofinansowania z WFOŚiGW
2017-06-29
2017-07-14
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów" poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżów w ramach dofinansowania z WFOŚiGW
2017-06-21
2017-06-29
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
2017-06-13
2017-06-21
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
2017-06-12
2017-06-27
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów" poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżów w ramach dofinansowania z WFOŚiGW
2017-05-25
2017-06-02
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy w Jeżowie
Urząd Gminy w Jeżowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-15
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-04-09
brak danych
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do drogi gminnej nr 121107E - Etap III
2019-09-30
brak danych
Jeżów Dostawy Urząd Gminy w Jeżowie "Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK" w ramach projektu pn. "Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość"CZĘŚĆ I - Dostawa pomocy dydaktycznych; CZĘŚĆ II - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK.
2019-06-26
brak danych
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowie
2019-01-10
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2018-09-24
brak danych
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie "Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do drogi gminnej nr 121107E - Etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00"
2018-07-03
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2017-09-20
brak danych
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów" poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżów w ramach dofinansowania z WFOŚiGW
2017-07-27
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
2016-12-19
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2016-05-17
brak danych
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie Przebudowa drogi gminnej nr 121105 E na trasie od DK nr 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918 E - ETAP II
2015-06-24
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku
2015-06-17
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
2015-04-30
brak danych
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do drogi gminnej nr 121107E - Etap I od km 0+0,00 do km 1+100,00
2015-02-27
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO SAMOCZYNNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI POJAZDÓW ORAZ OTRZYMANYCH INFORMACJI O WŁAŚCICIELU POJAZDU
2014-12-30
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
2014-11-04
brak danych
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosiska
2014-08-20
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I GMINNEGO PRZEDSZKOLA W JEŻOWIE w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
2014-08-08
brak danych
Jeżów Usługi Urząd Gminy w Jeżowie Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2014-05-13
brak danych
Jeżów Roboty budowlane Urząd Gminy w Jeżowie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica Kolonia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy w Jeżowie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.