eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy w Gdowie

Urząd Gminy w Gdowie - przetargiUrząd Gminy w Gdowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-25
brak danych
Gdów Usługi Urząd Gminy w Gdowie "Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, zatok na terenie Gminy Gdów w sezonie 2018/2019 "
2019-02-08
brak danych
Gdów Usługi Urząd Gminy w Gdowie "Dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i opieka w czasie dowozu do szkół, przedszkoli na terenie Gminy Gdów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy w Gdowie
Urząd Gminy w Gdowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
2019-02-26
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaroszówce, gmina Gdów- etap I .
2019-01-15
2019-01-31
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Stryszowa i Winiary w gminie Gdów
2018-11-13
2018-11-30
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Remont istniejącego ciągu pieszo- rowerowego na działkach nr 668, 872/1 w miejscowości Marszowice, gm. Gdów w ramach zadania : " Trasa pieszo- rowerowa prowadzona pętlami wzdłuż rzeki Raba "
2018-10-15
2018-10-29
Gdów Dostawy Urząd Gminy w Gdowie "Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach komunalnych na terenie Gminy Gdów w okresie od 1.01.2019r do 31.12.2019r."
2018-09-26
2018-10-08
Gdów Usługi Urząd Gminy w Gdowie "Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, zatok na terenie Gminy Gdów w sezonie 2018/2019 "
2018-09-21
2018-10-16
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichawie wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazową oraz elektryczną), wewnętrzne linie zalicznikowe energii elektrycznej, dwa szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe wraz z instalacjami kanalizacyjnymi, rozbiórka istniejącego budynku nieużytkowego oraz fundamentów, na działce nr 662/1 w msc. Cichawa, w gminie Gdów.
2018-09-18
2018-10-05
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów - Liplas od skrzyżowania z DW nr 966 do ul. Przemysłowej w km 0+321 - 0+507 (prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
2018-09-17
2018-10-03
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Budowa zbiornika wody surowej przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Cichawa w gminie Gdów
2018-08-07
2018-08-22
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Przebudowa dróg gminnych, chodników wraz z odwodnieniami - Przebudowa drogi gminnej nr 560116K Wieniec - Jaroszówka w km 0+000 - 2+000"
2018-07-16
2018-08-01
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Ożywienie życia rekreacyjno - kulturalnego poprzez remont połączony z modernizacją nawierzchni parkingu w miejscowości Gdów - etap III
2018-07-04
2018-07-23
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, odgromowej, instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej, z przełożeniem instalacji oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniem terenu na części działki nr ewid. 1419/3 w Gdowie
2018-06-27
2018-07-10
Gdów Usługi Urząd Gminy w Gdowie Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 10 obszarów położonych w Gminie Gdów
2018-06-20
2018-07-06
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów - Liplas od skrzyżowania z DW nr 966 do ul. Przemysłowej w km 0+321 - 0+507 (prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
2018-06-19
2018-07-04
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2018r
2018-05-30
2018-06-15
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gdów w 2018r."
2018-05-29
2018-06-14
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2018r"
2018-05-21
2018-06-11
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Wykonanie prac budowlano - remontowych w remizie strażackiej w Bilczycach w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2018
2018-05-14
2018-05-29
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Remont przyszkolnego boiska sportowego w Pierzchowie realizowanego w ramach programu "Małopolskie Boiska"
2018-03-26
2018-04-16
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów - Liplas od skrzyżowania z DW nr 966 do ul. Przemysłowej w km 0+321 - 0+507 (prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
2018-02-20
2018-03-12
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Bilczycach : dobudowa garażu dla samochodu pożarniczego wraz z zapleczem socjalnym- Etap III

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy w Gdowie
Urząd Gminy w Gdowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-11
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaroszówce, gm. Gdów - etap I"
2019-03-06
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Stryszowa i Winiary w gminie Gdów
2019-01-25
brak danych
Gdów Usługi Urząd Gminy w Gdowie Konserwacja sieci oświetleniowej i wymiana uszkodzonych źródeł światła oświetlenia dróg na terenie Gminy Gdów w terminie od 01.01.2019r do 31.12.2019 r.
2019-01-07
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2018.- roboty o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych"
2018-12-31
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Remont istniejącego ciągu pieszo- rowerowego na działkach nr 668, 872/1 w miejscowości Marszowice, gm. Gdów w ramach zadania " Trasa pieszo- rowerowa prowadzona pętlami wzdłuż rzeki Raba "
2018-11-22
brak danych
Gdów Dostawy Urząd Gminy w Gdowie "Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach komunalnych na terenie Gminy Gdów w okresie od 1.01.2019r do 31.12.2019r."
2018-11-22
brak danych
Gdów Usługi Urząd Gminy w Gdowie "Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, zatok na terenie Gminy Gdów w sezonie 2018/2019"
2018-11-05
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów - Liplas od skrzyżowania z DW nr 966 do ul. Przemysłowej w km 0+321 - 0+507 (prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
2018-10-30
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Przebudowa istniejącego targowiska przy ul.Targowej w Gdowie poprzez budowę Punktu Promocji Produktów Regionalnych oraz modernizację i budowę sanitariatów - roboty o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp
2018-10-02
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Ożywienie życia rekreacyjno - kulturalnego poprzez remont połączony z modernizacją nawierzchni parkingu w miejscowości Gdów - etap III
2018-10-02
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjamiwodną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, oświetleniowej i gniazd wtyczkowych, odgromowej, instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej, z przełożeniem instalacji oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniem terenu na części działki nr ewid. 1419/3 w Gdowie.
2018-09-25
brak danych
Gdów Usługi Urząd Gminy w Gdowie Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 10 obszarów położonych w Gminie Gdów
2018-09-18
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Przebudowa dróg gminnych, chodników wraz z odwodnieniami - Przebudowa drogi gminnej nr 560116K Wieniec - Jaroszówka w km 0+000 - 2+000"
2018-07-27
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gdów w 2018r."
2018-07-19
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2018r
2018-07-11
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie "Wykonanie prac budowlano - remontowych w remizie strażackiej w Bilczycach w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2018"
2018-06-20
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Remont przyszkolnego boiska sportowego w Pierzchowie realizowanego w ramach programu "Małopolskie Boiska"
2018-06-01
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie roboty budowlane o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówienia IPZ.IV.271.ZP-1.2017 p.n."Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce nr 702 w miejscowości Marszowice gm. Gdów - etap IV."
2018-05-18
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Budowa stref rekreacyjno- turystycznych w miejscowości Gdów, gmina Gdów- roboty o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp
2018-04-25
brak danych
Gdów Roboty budowlane Urząd Gminy w Gdowie Przebudowa istniejącego targowiska przy ul.Targowej w Gdowie poprzez budowę Punktu Promocji Produktów Regionalnych oraz modernizację i budowę sanitariatów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy w Gdowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.