eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy w Dywitach

Urząd Gminy w Dywitach - przetargiUrząd Gminy w Dywitach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-21
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa dróg na strefie przedsiębiorczości Dywity-Ługwałd .
2019-03-20
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa wodociągu Dywity-Ługwałd.
2019-03-14
2019-03-28
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa ulicy Kwiatowej w Dywitach.
2019-03-13
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach-Etap I .
2019-02-28
brak danych
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach konserwacja , bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2019 r.
2019-01-09
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa ulicy Jeżynowej, gmina Dywity .
2019-01-03
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce nr 818/4 etap II .
2019-01-02
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Przebudowa ulicy Edyty Stein w Kieźlinach.
2018-11-29
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa wodociągu Dywity-Różnowo
2018-11-29
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Przebudowa ulicy Edyty Stein w Kieźlinach.
2018-11-28
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa wodociągu Dywity-Ługwałd.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy w Dywitach
Urząd Gminy w Dywitach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-06
2019-03-14
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna.
2019-02-28
2019-03-08
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2019 r.
2019-02-14
2019-02-22
Dywity Dostawy Urząd Gminy w Dywitach Sukcesywna dostawa materiałów do naprawiania nawierzchni drogowych na terenie Gminy Dywity w 2019 r.
2019-01-07
2019-01-15
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach Konserwacja , bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2019 r.
2018-11-21
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa wodociągu Dywity-Ługwałd.
2018-11-16
2018-11-26
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach : Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Dywity w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
2018-11-06
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa kanalizacji deszczowej w Dywitach w ramach zadaniaBudowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej, Wilczkowo.
2018-10-31
2018-11-08
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach Odśnieżanie 14 obszarów dróg gminnych na terenie Gminy Dywity.
2018-10-11
2018-10-31
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa wodociągu Myki-Zalbki.
2018-09-26
2018-10-15
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu .
2018-09-25
2018-10-10
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach-Etap I .
2018-09-24
2018-10-03
Dywity Dostawy Urząd Gminy w Dywitach dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Dywitach, Szkoły Podstawowej w Tuławkach i Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie .
2018-09-20
2018-10-05
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego Etap 1 - Budowa kładki edukacyjnej.
2018-09-13
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity, Część 1.1 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Różnowo od km 3+000 do km 4+078.
2018-08-29
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa dróg na strefie przedsiębiorczości Dywity-Ługwałd .
2018-08-09
2018-08-24
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa ulicy Jeżynowej , gmina Dywity.
2018-08-02
2018-08-17
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa sieci wodociągowej w celu przyłączenia miejscowości Dywity, Ługwałd, Różnowo do olsztyńskiej sieci wodociągowej - etap I, odcinek Olsztyn- Osiedle Sterowców, gmina Dywity.
2018-07-11
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa wodociągu Dywity-Ługwałd.
2018-07-11
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa wodociągu Dywity-Różnowo.
2018-07-06
2018-07-23
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barkwedzie - etap II w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy w Dywitach
Urząd Gminy w Dywitach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-13
brak danych
Dywity Dostawy Urząd Gminy w Dywitach Sukcesywna dostawa materiałów do naprawiania nawierzchni drogowych na terenie Gminy Dywity w 2019 r.
2018-12-19
brak danych
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Dywity w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
2018-12-10
brak danych
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach odśnieżanie 14 obszarów dróg gminnych na terenie Gminy Dywity.
2018-11-19
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa wodociągu Myki-Zalbki.
2018-11-19
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu .
2018-10-24
brak danych
Dywity Dostawy Urząd Gminy w Dywitach dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Dywitach, Szkoły Podstawowej w Tuławkach i Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie .
2018-10-24
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach-Etap I .
2018-10-22
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego Etap 1 - Budowa kładki edukacyjnej.
2018-09-20
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa ul. Jeżynowej , gmina Dywity.
2018-09-10
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa sieci wodociągowej w celu przyłączenia miejscowości Dywity, Ługwałd, Różnowo do olsztyńskiej sieci wodociągowej - etap I, odcinek Olsztyn- Osiedle Sterowców, gmina Dywity.
2018-08-08
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barkwedzie - etap II w ramach zadaniaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda.
2018-07-30
brak danych
Dywity Usługi Urząd Gminy w Dywitach Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2018 r
2018-07-25
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach budowa kanalizacji deszczowej w Dywitach w ramach zadaniaBudowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej, Wilczkowo.
2018-07-25
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa dróg na strefie przedsiębiorczości Dywity-Ługwałd .
2018-07-10
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Przebudowa ulicy Edyty Stein w Kieźlinach.
2018-06-21
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce nr 818/4 etap II.
2018-06-13
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie.
2018-06-12
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Przebudowa ulicy Nad Stawem w Dywitach.
2018-05-21
brak danych
Dywity Dostawy Urząd Gminy w Dywitach Dostawa 3 szt. nowych autobusów miejskich o długości do 7,7 m w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity .
2018-05-17
brak danych
Dywity Roboty budowlane Urząd Gminy w Dywitach Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy w Dywitach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.