eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie - przetargiUrząd Gminy i Miasta w Miechowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-13
2019-10-01
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000".
2019-09-10
2019-09-26
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów w miejscowości Jaksice, stacja Kamieńczyce
2019-08-16
2019-09-03
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Budowa dwóch placów zabaw w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie"
2019-07-26
2019-08-12
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Miechów
2019-07-26
2019-08-12
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Przebudowa parkingu Północna Pierzeja Rynku w Miechowie".
2019-06-21
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy i Miasta Miechów
2019-06-21
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy i Miasta Miechów
2019-06-21
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy i Miasta Miechów
2019-06-10
brak danych
Miechów Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie - decyzja z dnia 24.02.2016 znak BA.6740.416.2015 ze zmianami oraz dokumentacją wykonawczą.
2019-06-03
2019-06-18
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont budynku remizy OSP w Dziewięciołach
2019-05-31
2019-06-18
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Miechów
2019-05-17
2019-06-03
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Remont budynku remizy OSP w Dziewięciołach".
2019-05-08
2019-05-23
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Utworzenie Dziennego Domu Seniora+ w budynku Złota Jesień przy ul. Jagiellońskiej w Miechowie
2019-04-29
2019-05-14
Miechów Dostawy Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Dostawa i montaż wyposażenia w nowych pomieszczeniach dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych w szkole podstawowej w Pojałowicach w ramach projektu pn.:"Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej"
2019-04-03
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach projektu "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie"
2019-03-26
2019-04-10
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Usunięcie nieprawidłowości nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych - budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy Miechów.
2019-01-29
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy i Miasta Miechów
2019-01-23
2019-01-31
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Pełnienie funkcji wychowawców placówki wsparcia dziennego w formie placówki opiekuńczo - specjalistycznej w Miechowie pn. "Strefa Odkrywania Wiedzy".
2019-01-22
2019-01-30
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn. Przebudowa dróg gminnych polegających na budowie ścieżki rowerowej w Gminie Miechów w ramach projektu pn. "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - odcinek na terenie Gminy Miechów"
2019-01-11
2019-01-31
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-11
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Miechów".
2019-09-11
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Przebudowa parkingu Północna Pierzeja Rynku w Miechowie"
2019-07-30
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach projektu "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie".
2019-07-18
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Remont budynku remizy OSP w Dziewięciołach". Zadanie dofinansowane w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2019".
2019-07-17
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Miechów".
2019-07-04
brak danych
Miechów Dostawy Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Dostawa i montaż wyposażenia w nowych pomieszczeniach dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych w szkole podstawowej w Pojałowicach w ramach projektu pn."Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej".
2019-06-25
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Utworzenie Dziennego Domu Seniora+ w budynku Złota Jesień przy ul. Jagiellońskiej w Miechowie".
2019-06-04
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Usunięcie nieprawidłowości nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych - budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy Miechów.
2019-05-10
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach projektu "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie"
2019-05-02
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie"
2019-03-06
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Pełnienie funkcji wychowawców placówki wsparcia dziennego w formie placówki opiekuńczo - specjalistycznej w Miechowie pn. "Strefa Odkrywania Wiedzy".
2019-02-19
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn. Przebudowa dróg gminnych polegających na budowie ścieżki rowerowej w Gminie Miechów w ramach projektu pn. "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - odcinek na terenie Gminy Miechów"
2019-02-15
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w okresie styczeń - marzec 2019
2019-02-13
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Przebudowa dróg gminnych polegających na budowie ścieżki rowerowej w Gminie Miechów w ramach projektu pn. "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców - odcinek na terenie Gminy Miechów"
2019-01-28
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Zimowe utrzymanie ulic i chodników administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w okresie styczeń - marzec 2019".
2019-01-28
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie "Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
2018-11-29
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont budynku Remizy OSP w Dziewięciołach, gmina Miechów , działka nr ewid. 228/2
2018-11-29
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie " Dzieciaki na 5+ w ramach programu RPO WM 2014-2020".
2018-11-09
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miechów
2018-10-30
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont drogi gminnej Komorów Góry, nr 140299K, dz. nr ewid. 245,244,311,104 w miejscowości Komorów w km 0+000 - 1+560

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.