Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-24
2015-07-09
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont (modernizacja) dróg gminnych dojazdowych do pól

Zobacz wiecej

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-25
2015-06-02
Miechów dostawy Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych z terenu Gminy Miechów.
2015-04-28
2015-05-15
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont budynku mieszkalno-użytkowego wraz z wymianą pokrycia dachowego w Miechowie przy ul. Racławickiej 15
2015-04-23
2015-05-04
Miechów usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Prowadzenie kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.
2015-04-22
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane realizowane w ramach Umowy o roboty budowlane pn.Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów
2015-03-27
2015-04-13
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych
2015-02-16
2015-03-04
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych
2015-02-13
2015-03-02
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Miechowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Miechowie
2015-01-30
2015-02-09
Miechów dostawy Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn.:Program wyrównywanie różnic między regionami w 2014 -obszar D- Likwidacja barier transportowych.
2015-01-09
2015-01-26
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa dostępności do placówki oświatowej i ośrodka administracji publicznej - przebudowa dróg gminnychul. Topolowa, ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej w Miechowie w km 0+000-1+395,74
2015-01-08
2015-01-23
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont oświetlenia ulicznego w centrum wsi Bukowska Wola oraz budowa oświetlenia ulicznego w centrum wsi Kamieńczyce oraz Komorów wraz z budową peronu do obsługi trasy rowerowej
2014-11-28
2014-12-15
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów
2014-11-28
2014-12-08
Miechów usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Miechów.
2014-11-21
2014-12-02
Miechów usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Miechów
2014-11-13
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Odwodnienie gruntu dla posadowienia pompowni P1, P2, P3 z uwagi na niekorzystne warunki wodno - gruntowe
2014-10-08
2014-10-16
Miechów usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miechów
2014-09-25
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Wykonanie robót uzupełniających przy zadaniu inwestycyjnym Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Folusz oraz budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Folusz w Miechowie
2014-09-05
2014-09-22
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławice oraz części miejscowości Parkoszowice i Pojałowice wraz z budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości - I etap
2014-09-02
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania zadania Remont dróg gminnych na terenie miasta Miechów w zakresie ul. Pęckowskiego w Miechowie.
2014-08-29
2014-09-15
Miechów roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont drogi gminnej Parkoszowice - Kresy, nr dz. ewid. 248, 122, 108 w miejscowości Parkoszowice, w km 0+000-1+300
2014-08-18
2014-08-26
Miechów usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Miechowie w roku szkolnym 2014/2015.

Zobacz wiecej

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-23
brak danych
Miechów Dostawy Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych z terenu Gminy Miechów
2015-06-03
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont budynku mieszkalno-użytkowego wraz z wymianą pokrycia dachowego w Miechowie przy ul. Racławickiej 15
2015-05-19
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych
2015-05-05
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane realizowane w ramach Umowy o roboty budowlane pn.Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów
2015-04-01
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Miechowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Miechowie
2015-03-25
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych
2015-03-19
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Zmiana formy umocnienia ścian wykopów pompowni P2 - ścianka szczelna
2015-03-10
brak danych
Miechów Dostawy Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn.:Program wyrównywanie różnic między regionami w 2014 -obszar D- Likwidacja barier transportowych
2015-03-02
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa dostępności do placówki oświatowej i ośrodka administracji publicznej - przebudowa dróg gminnychul. Topolowa, ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej w Miechowie w km 0+000-1+395,74
2015-02-11
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont oświetlenia ulicznego w centrum wsi Bukowska Wola oraz budowa oświetlenia ulicznego w centrum wsi Kamieńczyce oraz Komorów wraz z budową peronu do obsługi trasy rowerowej
2015-01-13
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Miechów.
2015-01-12
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów
2014-12-19
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Miechów
2014-12-08
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Odwodnienie gruntu dla posadowienia pompowni P1, P2, P3 z uwagi na niekorzystne warunki wodno - gruntowe
2014-10-09
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławice oraz części miejscowości Parkoszowice i Pojałowice wraz z budową przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości - I etap
2014-10-09
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Wykonanie robót uzupełniających przy zadaniu inwestycyjnym Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Folusz oraz budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Folusz w Miechowie
2014-10-02
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont drogi gminnej Parkoszowice - Kresy, nr dz. ewid. 248, 122, 108 w miejscowości Parkoszowice, nr dz. ewid. 248, 122, 108 w miejscowości Parkoszowice, w km 0+000-1+300.
2014-09-11
brak danych
Miechów Usługi Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Miechowie w roku szkolnym 2014/2015.
2014-09-11
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania zadania Remont dróg gminnych na terenie miasta Miechów w zakresie ul. Pęckowskiego w Miechowie.
2014-08-14
brak danych
Miechów Roboty budowlane Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Remont świetlicy wiejskiej w Pojałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU