eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Wilamowice

Urząd Gminy Wilamowice - przetargiUrząd Gminy Wilamowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-11
2020-04-07
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Wilamowicach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy Wilamowice
Urząd Gminy Wilamowice - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-23
brak danych
Wilamowice roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DOMOWYMI W ZASOLU BIELAŃSKIM W REJONIE UL. SOLSKIEGO, SŁONECZNEJ, ŻWIRKI I WIGURY, SOLNEJ I PIĘKNEJ.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Gminy Wilamowice
Urząd Gminy Wilamowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-31
2020-02-18
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach.
2019-11-07
2019-11-18
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i cmentarzy na terenie Gminy Wilamowice oraz sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilamowice.
2019-09-17
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś.
2019-09-10
2019-09-19
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników i parkingów na terenie Gminy Wilamowice.
2019-08-30
2019-09-16
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.465.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2019 roku.
2019-08-26
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku Ludowego Klubu Sportowego w Pisarzowicach na publiczny punkt przedszkolny w Pisarzowicach.
2019-07-29
2019-08-20
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Wykonywanie remontu elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice.
2019-06-26
2019-07-11
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku Ludowego Klubu Sportowego w Pisarzowicach na publiczny punkt przedszkolny w Pisarzowicach.
2019-06-26
2019-07-05
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 02.09.2019r do 31.08.2020r.
2019-05-15
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach.
2019-04-19
2019-05-07
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś.
2019-04-18
2019-05-07
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach w km 1+100 do 2+325,76 - etap I.
2019-04-10
2019-04-18
Wilamowice Dostawy Urząd Gminy Wilamowice Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice".
2019-02-25
2019-03-05
Wilamowice Dostawy Urząd Gminy Wilamowice Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice".
2019-02-08
2019-02-20
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Pisarzowicach.
2019-01-10
2019-02-04
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach - I etap.
2018-12-18
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Przebudowa ulicy Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach.
2018-11-09
2018-11-22
Wilamowice Dostawy Urząd Gminy Wilamowice Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu: ,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice".
2018-10-31
2018-11-15
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim
2018-10-31
2018-11-15
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, przystanków komunikacyjnych oraz cmentarzy na terenie Gminy Wilamowice.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Wilamowice
Urząd Gminy Wilamowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-24
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach.
2020-01-29
brak danych
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Wilamowice.
2019-12-18
brak danych
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i cmentarzy na terenie Gminy Wilamowice oraz sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilamowice.
2019-10-28
brak danych
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników i parkingów na terenie Gminy Wilamowice.
2019-10-18
brak danych
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.465.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2019 roku.
2019-09-10
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Wykonywanie remontu elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice.
2019-08-21
brak danych
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w okresie od 02.09.2019r do 31.08.2020r.
2019-08-21
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku Ludowego Klubu Sportowego w Pisarzowicach na publiczny punkt przedszkolny w Pisarzowicach.
2019-07-11
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś.
2019-06-03
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach w km 1+100 do 2+325,76 - etap I.
2019-05-16
brak danych
Wilamowice Dostawy Urząd Gminy Wilamowice Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice".
2019-04-09
brak danych
Wilamowice Dostawy Urząd Gminy Wilamowice Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice".
2019-03-07
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach - I etap.
2019-02-04
brak danych
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Wilamowice.
2019-01-09
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim
2019-01-03
brak danych
Wilamowice Dostawy Urząd Gminy Wilamowice Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu,,Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice".
2018-12-19
brak danych
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, przystanków komunikacyjnych oraz cmentarzy na terenie Gminy Wilamowice.
2018-09-14
brak danych
Wilamowice Usługi Urząd Gminy Wilamowice Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice.
2018-09-12
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice.
2018-09-10
brak danych
Wilamowice Roboty budowlane Urząd Gminy Wilamowice Remont drogi gminnej ul. Zaolziańskiej w Dankowicach w km 0+000 do 0+674,41.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Wilamowice
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.