eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów - przetargiUrząd Gminy Skrzyszów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-03
2016-02-18
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Przebudowa, rozbudowa, remont i budowa drogi gminnej Pogórz o długości 1560m w miejscowości Pogórska Wola
2016-01-26
2016-02-10
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika o długości 356 m wraz z odwodnieniem w miejscowości Łękawica - etap III

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy Skrzyszów
Urząd Gminy Skrzyszów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-15
2016-02-01
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ładna - droga Księża - etap I
2015-10-20
2015-11-04
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Wykonanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowościach Pogórska Wola i Łękawica
2015-09-30
2015-10-09
Skrzyszów usługi Urząd Gminy Skrzyszów Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów w sezonie 2015/2016
2015-09-07
2015-09-22
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w gminie Skrzyszów
2015-08-21
2015-08-31
Skrzyszów usługi Urząd Gminy Skrzyszów Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 948 521,81 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
2015-07-07
2015-07-22
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1376K w miejscowości Ładna - etap I (od E94 w kierunku huty szkła)
2015-07-01
2015-07-10
Skrzyszów usługi Urząd Gminy Skrzyszów Dowóz dzieci z terenu gminy Skrzyszów do Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie, Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli w roku szkolnym 2015/2016
2015-06-29
2015-07-14
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Wykonanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowościach Skrzyszów i Szynwałd
2015-06-05
2015-06-22
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1357K w Szynwałdzie - etap III
2015-05-22
2015-06-01
Skrzyszów dostawy Urząd Gminy Skrzyszów Dostawa kruszywa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Skrzyszów
2015-05-05
2015-05-20
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w km od 6+150 do skrętu w kierunku Pilzna w miejscowości Skrzyszów i Szynwałd - etap II - odcinek w km od 6+603 do 6+762,6
2015-04-14
2015-04-29
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika o długości 283,20 m wraz z odwodnieniem w miejscowości Łękawica - etap II
2015-03-17
2015-03-25
Skrzyszów dostawy Urząd Gminy Skrzyszów Dostawa kruszywa na budowę i modernizację dróg żwirowych w gminie Skrzyszów
2015-03-03
2015-03-18
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogórskiej Woli (przysiółek Poskle) - etap I
2015-02-04
2015-02-19
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Odbudowa, rozbudowa, przebudowa i remont drogi gminnej Pogórz wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od skrzyżowania przy Ośrodku Zdrowia do działki nr 1419 w miejscowości Pogórska Wola
2014-10-14
2014-10-22
Skrzyszów usługi Urząd Gminy Skrzyszów Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów w sezonie 2014/2015
2014-10-09
2014-10-24
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika w Skrzyszowie
2014-10-03
2014-10-20
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w gminie Skrzyszów
2014-08-20
2014-09-04
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowościach Pogórska Wola i Szynwałd oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Ładna
2014-08-08
2014-08-25
Skrzyszów roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika w Łękawicy - etap I oraz odcinków chodnika w Skrzyszowie i Szynwałdzie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Skrzyszów
Urząd Gminy Skrzyszów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty uzupełniające na zadaniu pn. Wykonanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowościach Skrzyszów i Szynwałd
2015-11-19
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Wykonanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowościach Pogórska Wola i Łękawica
2015-11-04
brak danych
Skrzyszów Usługi Urząd Gminy Skrzyszów Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów w sezonie 2015/2016
2015-10-08
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w gminie Skrzyszów
2015-10-07
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty uzupełniające na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1357K w Szynwałdzie - etap III
2015-09-10
brak danych
Skrzyszów Usługi Urząd Gminy Skrzyszów Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 948 521,81 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
2015-08-20
brak danych
Skrzyszów Usługi Urząd Gminy Skrzyszów Dowóz dzieci z terenu gminy Skrzyszów do Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie, Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli w roku szkolnym 2015/2016
2015-08-18
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1376K w miejscowości Ładna - etap I (od E94 w kierunku huty szkła)
2015-07-28
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Wykonanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowościach Skrzyszów i Szynwałd
2015-07-21
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty uzupełniające na zadaniu pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łękawicy
2015-07-17
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1357K w Szynwałdzie - etap III
2015-07-16
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty uzupełniające na zadaniu pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1376K w miejscowości Skrzyszów - etap I
2015-07-14
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Odbudowa, rozbudowa, przebudowa i remont drogi gminnej Pogórz wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od skrzyżowania przy Ośrodku Zdrowia do działki nr 1419 w miejscowości Pogórska Wola
2015-07-08
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łękawicy
2015-06-22
brak danych
Skrzyszów Dostawy Urząd Gminy Skrzyszów Dostawa kruszywa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Skrzyszów
2015-06-15
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w km od 6+150 do skrętu w kierunku Pilzna w miejscowości Skrzyszów i Szynwałd - etap II - odcinek w km od 6+603 do 6+762,6
2015-06-12
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogórskiej Woli (przysiółek Poskle) - etap I
2015-06-12
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ładna i Pogórska Wola
2015-06-10
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Roboty uzupełniające na zadaniu pn.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ładna i Pogórska Wola
2015-05-27
brak danych
Skrzyszów Roboty budowlane Urząd Gminy Skrzyszów Budowa chodnika o długości 283,20 m wraz z odwodnieniem w miejscowości Łękawica - etap II

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Skrzyszów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.