eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim - przetargiUrząd Gminy Oświęcim - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-24
2017-05-10
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince- kontynuacja zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy Oświęcim
Urząd Gminy Oświęcim - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-23
2017-03-10
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Usunięcie nieprawidłowości w budynku Szkoły Podstawowej we Włosienicy wskazanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z podziałem na zadania.
2017-02-14
2017-02-28
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa
2017-02-07
2017-02-21
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w m. GROJEC
2017-01-19
2017-02-02
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w m. GROJEC
2017-01-05
2017-01-20
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Ludowego w Grojcu(ośrodek zdrowia) na potrzeby przedszkola
2016-12-08
2016-12-16
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2017
2016-11-25
2016-12-05
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2017
2016-10-11
2016-10-26
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa kanalizacji sanitarnej jako I etap realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince"
2016-09-30
2016-10-10
Oświęcim Dostawy Urząd Gminy Oświęcim Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2012 r. Nr 1059 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art.16 ust1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2017
2016-09-30
2016-10-10
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w sezonie 2016/2017.
2016-07-27
2016-08-10
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Kółkowej w m. Grojec na odcinku od ul. M. Radziwiłł do ul. Skotnica
2016-07-26
2016-08-09
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Grojec
2016-07-15
2016-07-29
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Bernasia we Włosienicy od ul. Rzecznej do ul. Strażaków
2016-06-15
2016-07-04
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Pławskiej w Brzezince
2016-04-14
2016-04-29
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa odcinka ul. M. Radziwiłł w m. Grojec (Osada Stawy Grojeckie).
2016-04-04
2016-04-20
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej - ul. Starowiślna w m. Babice.
2016-03-04
2016-03-21
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Przecznica w Grojcu w km 1+927 - 2+577
2016-02-26
2016-03-25
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa chodnika wzdłuż ul. Brzozowej w Brzezince
2016-02-24
2016-03-24
Oświęcim roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej i ul. Polaka w Harmężach, .
2015-12-10
2015-12-18
Oświęcim usługi Urząd Gminy Oświęcim Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla Gminy Oświęcim z podziałem na zdania.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Oświęcim
Urząd Gminy Oświęcim - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-21
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Usunięcie nieprawidłowości w budynku Szkoły Podstawowej we Włosienicy wskazanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z podziałem na zadania
2017-04-05
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa
2017-03-24
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W GROJCU
2017-03-03
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Ludowego w Grojcu(ośrodek zdrowia) na potrzeby przedszkola
2017-01-31
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Usługa oświetleniowa - konserwacja i bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność TAURON na ternie Gminy Oświęcim w roku 2017
2017-01-25
brak danych
Oświęcim Dostawy Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2017
2016-12-29
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2017.
2016-12-12
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa kanalizacji sanitarnej jako I etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince".
2016-11-23
brak danych
Oświęcim Urząd Gminy Oświęcim Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2012 r. Nr 1059 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art.16 ust1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2017.
2016-11-09
brak danych
Oświęcim Urząd Gminy Oświęcim Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w sezonie 2016/2017
2016-08-26
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Bernasia we Włosienicy od ul. Rzecznej do ul. Strażaków.
2016-08-26
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Kółkowej w m. Grojec na odcinku ul. M. Radziwiłł do ul. Skotnica.
2016-08-03
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Pławskiej w Brzezince
2016-06-22
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Starowiślna w m. Babice.
2016-06-01
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa odcinka ul. M. Radziwiłł w m. Grojec (Osada Stawy Grojeckie).
2016-05-11
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej - ul. Starowiślna w m. Babice
2016-05-09
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej i ul. Polaka w Harmężach
2016-05-06
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa chodnika wzdłuż ul. Brzozowej w Brzezince
2016-01-22
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla Gminy Oświęcim z podziałem na zdania.
2016-01-08
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2016.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Oświęcim
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.