eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim - przetargiUrząd Gminy Oświęcim - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
2018-05-07
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy Oświęcim
Urząd Gminy Oświęcim - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-27
2018-04-11
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince
2018-03-15
2018-03-30
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince
2018-01-11
2018-01-26
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja/remont/przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Włosienica- Remont ul. Rzecznej w Włosienicy
2018-01-04
2018-01-19
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynku gminnym w Broszkowicach
2017-11-07
2017-11-22
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Nad Potokiem w Porębie Wielkiej
2017-11-06
2017-11-14
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2018
2017-10-06
2017-10-16
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w sezonie 2017/2018.
2017-09-26
2017-10-11
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince - rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej na I odcinku DA1 - DC10
2017-08-29
2017-09-14
Oświęcim Dostawy Urząd Gminy Oświęcim Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2012 r. Nr 1059 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art.16 ust1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2018
2017-06-27
2017-07-12
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince - w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego
2017-06-27
2017-07-11
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Ludowego w Grojcu (ośrodek zdrowia) na potrzeby przedszkola-etap II
2017-06-08
2017-06-23
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa, ul. Strażackiej w Brzezince
2017-06-02
2017-06-19
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince - w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego
2017-05-17
2017-06-01
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince
2017-05-16
2017-06-01
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince - w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego
2017-04-28
2017-05-15
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince
2017-04-27
2017-05-12
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince - w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego
2017-04-24
2017-05-10
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince- kontynuacja zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
2017-02-23
2017-03-10
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Usunięcie nieprawidłowości w budynku Szkoły Podstawowej we Włosienicy wskazanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z podziałem na zadania.
2017-02-14
2017-02-28
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Oświęcim
Urząd Gminy Oświęcim - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-13
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja/remont/przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Włosienica - Remont ul. Rzecznej w Włosienicy.
2018-02-21
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynku gminnym w Broszkowicach
2018-01-24
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2018,
2018-01-17
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim usługa oświetleniowa - konserwacja i bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność TAURON na terenie Gminy Oświęcim w roku 2018
2017-12-20
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Nad Potokiem w Porębie Wielkiej.
2017-11-20
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince - rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej na I odcinku DA1-DC10
2017-11-20
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w sezonie 2017/2018
2017-11-15
brak danych
Oświęcim Dostawy Urząd Gminy Oświęcim Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2012 r. Nr 1059 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art.16 ust1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2018
2017-08-23
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince - w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego
2017-07-28
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince
2017-07-20
brak danych
Oświęcim Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Ludowego w Grojcu (ośrodek zdrowia) na potrzeby przedszkola - etap II
2017-07-14
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Ludowego w Grojcu (ośrodek zdrowia) na potrzeby przedszkola-etap II
2017-05-15
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince - w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego
2017-05-15
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince
2017-04-21
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Usunięcie nieprawidłowości w budynku Szkoły Podstawowej we Włosienicy wskazanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z podziałem na zadania
2017-04-05
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa
2017-03-24
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W GROJCU
2017-03-03
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Ludowego w Grojcu(ośrodek zdrowia) na potrzeby przedszkola
2017-01-31
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Usługa oświetleniowa - konserwacja i bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność TAURON na ternie Gminy Oświęcim w roku 2017
2017-01-25
brak danych
Oświęcim Dostawy Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2017

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Oświęcim
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.