eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim - przetargiUrząd Gminy Oświęcim - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-10
2019-09-25
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Remont drogi gminnej nr 510180K - ul. Borowiec w Zaborzu w km 0+000,00 - 0+328,40 oraz w km 0+510,00 - 1+452,00, Gmina Oświęcim

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy Oświęcim
Urząd Gminy Oświęcim - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-03
2019-09-17
Oświęcim Dostawy Urząd Gminy Oświęcim Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2020
2019-07-11
2019-07-26
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinków dróg: 1. Remont nawierzchni jezdni ul. Akacjowej w Zaborzu 2. Remont odcinka ul. Pod Dębem w Zaborzu
2019-06-05
2019-06-21
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Remont budynku gminnego w Harmężach przy ul. Borowskiego 31
2019-05-31
2019-06-17
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Remont dachu garażu OSP oraz wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w strażnicy OSP w Porębie Wielkiej z podziałem na zadania częściowe: 1. Remont dachu budynku garażu OSP w Porębie Wielkiej. 2. Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w strażnicy OSP w Porębie Wielkiej .
2019-05-29
2019-06-14
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinków dróg: 1. Modernizacja odcinka ul. Wodnej w m. Zaborze, 2. Modernizacja odcinka ul. Bagiennej w sołectwie Stawy Grojeckie w km od 0+155 do 0+373, 3. Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1550/4 - ul. Kółkowa w Grojcu - etap II, 4. Modernizacja odcinka ul. M. Radziwiłł w sołectwie Stawy Grojeckie.
2019-02-01
2019-02-18
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja sali widowiskowej w Domu Ludowym w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oświęcim.
2019-01-31
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług w zakresie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka"
2018-11-16
2018-11-27
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2019
2018-10-01
2018-10-15
Oświęcim Dostawy Urząd Gminy Oświęcim Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. Nr 755 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2019
2018-10-01
2018-10-09
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim
2018-09-25
2018-10-10
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinka drogi gminnej nr G510200K w km od 0+613 do 0+703 w m. Poręba Wielka i Zaborze oraz w km od 1+028 do 1+053 w Porębie Wielkiej.
2018-09-20
2018-10-05
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Al. Ogrodowej w Grojcu - etap II
2018-09-19
2018-10-04
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Al. Ogrodowej w Grojcu - etap I
2018-09-17
2018-10-02
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa miejsc postojowych w ramach przedsięwzięcia: Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola w Zaborzu
2018-09-05
2018-09-20
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinka drogi gminnej nr G510200K w km od 0+613 do 0+703 w m. Poręba Wielka i Zaborze oraz w km od 1+028 do 1+053 w Porębie Wielkiej
2018-08-24
2018-09-07
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1550/4 - ul. Kółkowa w Grojcu - etap II
2018-08-21
2018-09-06
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince.
2018-08-09
2018-08-24
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych - ETAP I
2018-07-23
2018-08-08
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych - ETAP I.
2018-07-11
2018-07-26
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1550/4 - ul. Kółkowa w Grojcu - etap I.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Oświęcim
Urząd Gminy Oświęcim - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-28
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinków dróg1. Remont nawierzchni jezdni ul. Akacjowej w Zaborzu, 2. Remont odcinka ul. Pod Dębem w Zaborzu
2019-07-23
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinków dróg1. Modernizacja odcinka ul. Wodnej w m. Zaborze, 2. Modernizacja odcinka ul. Bagiennej w sołectwie Stawy Grojeckie w km od 0+155 do 0+373, 3. Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1550/4 - ul. Kółkowa w Grojcu - etap III, 4. Modernizacja odcinka ul. M. Radziwiłł w sołectwie Stawy Grojeckie.
2019-07-23
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Remont budynku gminnego w Harmężach przy ul. Borowskiego 31
2019-07-23
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w strażnicy OSP w Porębie Wielkiej
2019-07-08
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Remont dachu garażu OSP oraz wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w strażnicy OSP w Porębie Wielkiej z podziałem na zadania częściowe1. Remont dachu budynku garażu OSP w Porębie Wielkiej. 2. Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w strażnicy OSP w Porębie Wielkiej
2019-03-27
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja sali widowiskowej w Domu Ludowym w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oświęcim
2019-03-08
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zamówienia podstawowego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 w Gminie Oświęcim
2019-01-23
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2019.
2019-01-23
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Usługa oświetleniowa - konserwacja i bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność TAURON na terenie Gminy Oświęcim
2018-12-21
brak danych
Oświęcim Dostawy Urząd Gminy Oświęcim Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 1059 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2019
2018-11-08
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja odcinka drogi gminnej nr G510200K w km od 0+613 do 0+703 w m. Poręba Wielka i Zaborze oraz w km od 1+028 do 1+053 w Porębie Wielkiej
2018-11-08
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Al. Ogrodowej w Grojcu - etap I
2018-11-08
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Al. Ogrodowej w Grojcu - etap II
2018-11-08
brak danych
Oświęcim Usługi Urząd Gminy Oświęcim Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim
2018-10-30
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa miejsc postojowych w ramach przedsięwzięciaModernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola w Zaborzu
2018-10-26
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznościowego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych - ETAP I
2018-10-26
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince.
2018-10-02
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1550/4 - ul. Kółkowa w Grojcu - etap I
2018-10-02
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1550/4 - ul. Kółkowa w Grojcu - etap II
2018-07-27
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Urząd Gminy Oświęcim Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Oświęcim
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.