eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - przetargiUrząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-08
2016-04-25
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 1.Modernizacja drogi gminnej 600023K Pobiednik Wielki AWRSP dz. nr 398/2 i dz. nr 400/1 w Pobiedniku Wielkim, 2. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 439 w Koźlicy,3.Modernizacja drogi gminnej dz. nr 333/2 w Żydowie,4. Modernizacja drogi gminnej 600080K Żydów Sklep-Wawrzeńczyce Hektary dz. nr 338/3 w Żydowie,5. Modernizacja drogi gminnej 600051K Wawrzeńczyce Hektary Wawrzeńczyce Podgaje dz. nr 2515/2 w Wawrzeńczycach,6. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 302/20 w Wawrzeńczycach,7. Modernizacja drogi gminnej 600062K Wawrzeńczyce I Wygon-Błonia dz. nr 2563/2 w Wawrzeńczycach
2015-11-10
2015-11-20
Wawrzeńczyce usługi Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
2015-06-18
2015-06-26
Wawrzeńczyce usługi Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2015-05-14
2015-06-01
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 1. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach Międzygórze - dz. nr ewid. 859, 2. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach za GS-em - dz. nr ewid. 2525, 3. Modernizacja drogi gminnej w Igołomi - dz. nr ewid. 1111/1, 4. Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym Morawy - dz. nr ewid. 510, 5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym za cmentarzem - dz. nr ewid. 23, 6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach za lasem w kier. cegielni - dz. nr ewid. 904, 7. Modernizacja drogi gminnej w Zofipolu - dz. nr. ewid. 440/2.
2015-04-30
2015-05-15
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i elektr. na dz. nr 456/3
2015-04-30
2015-05-18
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej
2015-02-23
2015-03-16
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Igołomia - Zofipole o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
2015-02-18
2015-03-09
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach w km 0+430-1+750, 2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce - Góra Złotnicka w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotniki w km 0+870-1+650, 3. Remont drogi gminnej Dobranowice Stare Pola (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach w km 0+100-0+850.
2014-12-10
2014-12-18
Wawrzeńczyce usługi Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2014-11-21
2014-12-08
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - rurociąg zasilający pompownię Wawrzeńczyce D 225 PE
2014-06-27
2014-07-14
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Termomodernizacja budynków komunalnych w Pobiedniku Małym i Koźlicy
2014-06-03
2014-06-24
Wawrzeńczyce usługi Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I
2014-05-21
2014-06-11
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2014-05-16
2014-06-02
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Remont drogi gminnej Koźlica - Zofipole od sklepu w kierunku północno - zachodnim do p. Pacha, dz. nr ewid. 431/2 i 451/2 w Koźlicy - Zofipolu km 0+000-1+200
2014-05-09
2014-05-27
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych- droga gminna w Wawrzeńczycach Kolonia - dz. nr ewid. 2533/1 dł. 0,680 km, - droga gminna w Dobranowicach Nowowawrzeńczyce - dz. nr ewid. 537/1 dł. 0,610 km, - droga gminna w Stręgoborzycach od p. Godzickiego w kierunku zachodnim - dz. nr ewid. 860 dł. 0,530 km, - droga gminna w Wawrzeńczycach od zabudowań p. Siciarza w kierunku północnym- dz. nr ewid. 150/3 i 96/4 dł. 0,510 km.
2014-03-06
2014-03-21
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Rozbudowa budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz przebudowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej do istniejącego budynku OSP Stręgoborzyce.
2014-02-24
2014-03-11
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 1. Remont drogi gminnej Odwiśle-Zastruże, dz. nr ewid. 2594 i 2563/2 w Wawrzeńczycach km 0+000-0+680, 1+280-2+480, 2. Remont drogi gminnej Odwiśle od Bujaka - wału wiślanego do rampy, dz. nr ewid. 1120/2 i 588 w Igołomi - Odwiślu km 0+530-1+390, 3. Remont drogi gminnej ROLPAK koło sklepu i ogrodu działkowego od strony północnej, dz. nr ewid. 471/1 w Tropiszowie km 0+000-0+550.
2014-02-18
2014-03-06
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia
2014-01-10
2014-01-29
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1- 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2013-12-03
2013-12-19
Wawrzeńczyce roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-12-04
brak danych
Wawrzeńczyce Usługi Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
2015-09-28
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i elektr. na dz. nr 456/3
2015-08-28
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Igołomia - Zofipole o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
2015-07-23
brak danych
Wawrzeńczyce Usługi Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
2015-07-15
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 1. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach Międzygórze - dz. nr ewid. 859, 2. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach za GS-em - dz. nr ewid. 2525, 3. Modernizacja drogi gminnej w Igołomi - dz. nr ewid. 1111/1, 4. Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym Morawy - dz. nr ewid. 510, 5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym za cmentarzem - dz. nr ewid. 23, 6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach za lasem w kier. cegielni - dz. nr ewid. 904, 7. Modernizacja drogi gminnej w Zofipolu - dz. nr. ewid. 440/2
2015-07-02
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej
2015-04-09
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach w km 0+430-1+750, 2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce - Góra Złotnicka w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotniki w km 0+870-1+650, 3. Remont drogi gminnej Dobranowice Stare Pola (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach w km 0+100-0+850.
2015-01-12
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - rurociąg zasilający pompownię Wawrzeńczyce D 225 PE.
2015-01-07
brak danych
Wawrzeńczyce Usługi Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
2014-08-14
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Termomodernizacja budynków komunalnych w Pobiedniku Małym i Koźlicy.
2014-07-31
brak danych
Wawrzeńczyce Usługi Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I
2014-07-11
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2014-06-26
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Remont drogi gminnej Koźlica - Zofipole od sklepu w kierunku północno - zachodnim do p. Pacha, dz. nr ewid. 431/2 i 451/2 w Koźlicy - Zofipolu km 0+000-1+200
2014-06-26
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych- droga gminna w Wawrzeńczycach Kolonia - dz. nr ewid. 2533/1 dł. 0,680 km, - droga gminna w Dobranowicach Nowowawrzeńczyce - dz. nr ewid. 537/1 dł. 0,610 km, - droga gminna w Stręgoborzycach od p. Godzickiego w kierunku zachodnim - dz. nr ewid. 860 dł. 0,530 km, - droga gminna w Wawrzeńczycach od zabudowań p. Siciarza w kierunku północnym- dz. nr ewid. 150/3 i 96/4 dł. 0,510 km
2014-04-14
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia.
2014-04-14
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Rozbudowa budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz przebudowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej do istniejącego budynku OSP Stręgoborzyce.
2014-04-08
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1- 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2014-03-31
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 1. Remont drogi gminnej Odwiśle-Zastruże, dz. nr ewid. 2594 i 2563/2 w Wawrzeńczycach km 0+000-0+680, 1+280-2+480, 2. Remont drogi gminnej Odwiśle od Bujaka - wału wiślanego do rampy, dz. nr ewid. 1120/2 i 588 w Igołomi - Odwiślu km 0+530-1+390, 3. Remont drogi gminnej ROLPAK koło sklepu i ogrodu działkowego od strony północnej, dz. nr ewid. 471/1 w Tropiszowie km 0+000-0+550.
2013-12-03
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Remont / modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym
2013-10-17
brak danych
Wawrzeńczyce Roboty budowlane Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej K600040 Tropiszów Sachalina (nr ew. 258) w miejscowości Tropiszów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.