eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Brwinów

Urząd Gminy Brwinów - przetargiUrząd Gminy Brwinów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-02-17
2011-03-01
Brwinów usługi Urząd Gminy Brwinów PRACE OGRODNICZE NA TERENIE GMINY BRWINÓW W 2011 ROKU
2011-02-17
2011-03-01
Brwinów dostawy Urząd Gminy Brwinów ZAKUP I DOSTAWA BRYKIETU DRZEWNEGO MIĘKKIEGO
2011-02-15
2011-02-28
Brwinów usługi Urząd Gminy Brwinów WYKONANIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO RAKOWI SZYJKI MACICY WŚRÓD DZIEWCZĄT ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE BRWINÓW
2011-02-04
2011-02-13
Brwinów usługi Urząd Gminy Brwinów Część I - Przyjmowanie bezpańskich (bezdomnych) psów do schroniska/ pensjonatu. Część II - Odławianie bezdomnych (bezpańskich) zwierząt z terenu gminy Brwinów wraz z wykonywaniem zabiegów weterynaryjnych w przypadku ewentualnych adopcji.
2011-01-20
2011-02-04
Brwinów roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Gminy Brwinów
2010-12-23
2010-12-30
Brwinów usługi Urząd Gminy Brwinów ZAKUP USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW GMINY NA TRASACH1) Błonie - Brwinów-Pruszków; Pruszków - Parzniew - Brwinów, 2) Brwinów-Żółwin-Brwinów
2010-12-16
2010-12-27
Brwinów usługi Urząd Gminy Brwinów OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ KONTENERA
2010-12-08
2010-12-20
Brwinów usługi Urząd Gminy Brwinów Część I. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z OBIEKTÓW KOMUNALNYCH GMINY BRWINÓW Część II. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z POSESJI KOMUNALNYCH GMINY BRWINÓW, WYWÓZ WODY Z TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BRWINOWIE W 2011r.
2010-11-26
2010-12-09
Brwinów dostawy Urząd Gminy Brwinów ZAKUP BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DLA URZĘDU GMINY, STRAŻY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE BRWINÓW
2010-11-25
2010-12-06
Brwinów usługi Urząd Gminy Brwinów DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W OKRESIE OD 01.01.2011R. DO 22.06.2011R.
2010-11-05
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-17/2010) naREMONT ZACHODNIEJ CZĘŚCI RYNKU MIASTA BRWINOWA ORAZ BUDOWA NOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, W TYM FONTANNY, WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU WOKÓŁ NIEJ, NA RYNKU W BRWINOWIE
2010-10-20
2010-11-04
Brwinów roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWIN W BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNYM NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 4 W BRWINOWIE
2010-10-12
2010-10-28
Brwinów roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA CIĄGÓW PIESZO JEZDNYCH PRZED BUDYNKIEM PAŁACYK TOEPLITZA UL. WIEJSKA 1 W OTRĘBUSACH
2010-09-29
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (przetarg nieograniczony nr ZP. 3410-50/2009) na DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 dziecka z Brwinowa ul. Armii Krajowej, do przedszkola w Warszawie przy ul. Teligi 1 - codziennie.
2010-09-21
2010-10-07
Brwinów roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów PRZEBUDOWA DRÓG POLEGAJĄCA NA UTRWARDZENIU DESTRUKTEM
2010-09-14
2010-09-27
Brwinów usługi Urząd Gminy Brwinów Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów, w tymw Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, boczna od ul. Słonecznej, ulica boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia wg załącznika nr 1 do umowy; Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie wg załącznika nr 2 do umowy;
2010-09-09
2010-09-24
Brwinów roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA PARKINGU PRZED CMENTARZEM W BRWINOWIE OD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
2010-09-07
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (przetarg nieograniczony nr ZP. 3410-50/2009) na DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Kań ul. Piłsudskiego do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennie
2010-09-03
2010-09-20
Brwinów roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA ODWODNIENIA W UL. M. DĄBROWSKIEJ I UL. SYGIETYŃSKIEGO ORAZ CZĘŚCI UL. SADOWEJ I UL. KOLBERGA W OTRĘBUSACH W GMINIE BRWINÓW
2010-09-02
2010-09-20
Brwinów roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BRWINOWIE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Brwinów
Urząd Gminy Brwinów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-02-17
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Gminy Brwinów
2011-02-07
brak danych
Brwinów Dostawy Urząd Gminy Brwinów 1. DOSTAWA PAPIERU KSERO I PERFOROWANEGO /część II/ 2. DOSTAWA TONERÓW DO KSEROKOPIAREK I MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH /część III/ Z TRANSPORTEM DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO (dotyczy każdej części)
2011-01-17
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ KONTENERA
2011-01-10
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów Część I. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z OBIEKTÓW KOMUNALNYCH GMINY BRWINÓW Część II. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z POSESJI KOMUNALNYCH GMINY BRWINÓW, WYWÓZ WODY Z TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BRWINOWIE W 2011r.
2010-12-28
brak danych
Brwinów Dostawy Urząd Gminy Brwinów ZAKUP BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DLA URZĘDU GMINY, STRAŻY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE BRWINÓW
2010-12-27
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W OKRESIE OD 01.01.2011R. DO 22.06.2011R.
2010-12-03
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWIN W BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNYM NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 4 W BRWINOWIE
2010-11-19
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.3410-17/2010) naREMONT ZACHODNIEJ CZĘŚCI RYNKU MIASTA BRWINOWA ORAZ BUDOWA NOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, W TYM FONTANNY, WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU WOKÓŁ NIEJ, NA RYNKU W BRWINOWIE
2010-11-05
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów, w tymw Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, boczna od ul. Słonecznej, ulica boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia wg załącznika nr 1 do umowy; Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie wg załącznika nr 2 do umowy;
2010-10-27
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów PRZEBUDOWA DRÓG POLEGAJĄCA NA UTRWARDZENIU DESTRUKTEM
2010-10-21
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BRWINOWIE
2010-10-19
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W UL. DOBREJ W ŻÓŁWINIE W GMINIE BRWINÓW
2010-10-18
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA PARKINGU PRZED CMENTARZEM W BRWINOWIE OD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
2010-10-14
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (przetarg nieograniczony nr ZP. 3410-50/2009) na DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 dziecka z Brwinowa ul. Armii Krajowej, do przedszkola w Warszawie przy ul. Teligi 1 - codziennie.
2010-10-11
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA ODWODNIENIA W UL. M. DĄBROWSKIEJ I UL. SYGIETYŃSKIEGO ORAZ CZĘŚCI UL. SADOWEJ I UL. KOLBERGA W OTRĘBUSACH W GMINIE BRWINÓW
2010-09-29
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów REMONT CHODNIKÓW W ULICACH NA TERENIE GMINY BRWINÓW1) UL. KĘPIŃSKIEJ W BRWINOWIE NA ODCINKACH- OD UL. WILSONA DO NR 74B, - ORAZ OD NR 78 DO UL. NA SKRAJU W OTRĘBUSACH. 2) UL. KRASZEWSKIEGO W BRWINOWIE NA ODCINKACH- OD UL. PSZCZELIŃSKIEJ DO UL. KONOPNICKIEJ, - ORAZ OD UL. KĘPIŃSKIEJ DO UL. LILPOPA.
2010-09-22
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (przetarg nieograniczony nr ZP. 3410-50/2009) na DOWOŻENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POWRÓT DO DOMU W ROKU 2010, polegające na objęciu dowożeniem 1 ucznia z Kań ul. Piłsudskiego do szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej - codziennie
2010-09-22
brak danych
Brwinów Dostawy Urząd Gminy Brwinów Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu do wspomagania działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie
2010-09-06
brak danych
Brwinów Roboty budowlane Urząd Gminy Brwinów BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. MALINOWEJ I ŚWIERKOWEJ W OTRĘBUSACH
2010-09-01
brak danych
Brwinów Usługi Urząd Gminy Brwinów WYKONANIE PROJEKTÓW DOŚWIETLENIA ULICZNEGO - PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Brwinów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.