eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Biały Dunajec

Urząd Gminy Biały Dunajec - przetargiUrząd Gminy Biały Dunajec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-30
brak danych
Biały Dunajec Usługi Urząd Gminy Biały Dunajec ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONACH ZIMOWYCH 2016-2017, 2017-2018

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Gminy Biały Dunajec
Urząd Gminy Biały Dunajec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-12
2017-12-20
Biały Dunajec Usługi Urząd Gminy Biały Dunajec "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W REJONACH II, III, IV"
2017-10-05
2017-10-20
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec "Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w granicach istniejącego pasa drogowego" - ETAP 2 obejmujący modernizację drogi gminnej ul. Kościuszki w Białym Dunajcu celem dostosowania do wymogów trasy rowerowej VeloDunajec
2017-08-11
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Sierockiem na oddział przedszkolny wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych
2017-06-07
2017-06-22
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu
2017-05-19
2017-05-29
Biały Dunajec Dostawy Urząd Gminy Biały Dunajec Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sierockiem
2017-05-10
2017-05-25
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Sierockiem na oddział przedszkolny wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych
2017-04-13
2017-04-28
Biały Dunajec Urząd Gminy Biały Dunajec "Przebudowa dróg gminnych ulicy Jana Pawła II o nr G1.2 oraz ulicy Gile o nr G2.2i G2.3 na terenie Gminy Biały Dunajec"
2017-01-31
brak danych
Biały Dunajec Urząd Gminy Biały Dunajec Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki o nazwach lokalnych Do Kuspra, Do boiska sportowego, Do Zonia oraz ul. Jana Pawła II o nazwie lokalnej Koło Sióstr na terenie Gminy Biały Dunajec
2016-12-28
brak danych
Biały Dunajec Urząd Gminy Biały Dunajec Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki o nazwach lokalnych Do Kuspra, Do boiska sportowego, Do Zonia oraz ul. Jana Pawła II o nazwie lokalnej Koło Sióstr na terenie Gminy Biały Dunajec
2016-12-28
brak danych
Biały Dunajec Urząd Gminy Biały Dunajec Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki o nazwach lokalnych Do Kuspra, Do boiska sportowego, Do Zonia oraz ul. Jana Pawła II o nazwie lokalnej Koło Sióstr na terenie Gminy Biały Dunajec
2016-11-07
2016-11-22
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec "Odbudowa zabezpieczenia kolektora kanalizacji sanitarnej przy potoku Matygowym w obrębie ul. Kościuszki na długości 200 m w miejscowości Biały Dunajec"
2016-10-28
2016-11-14
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec "Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Biały Dunajec"
2016-10-18
2016-10-26
Biały Dunajec Usługi Urząd Gminy Biały Dunajec ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONACH ZIMOWYCH 2016-2017, 2017-2018
2016-09-15
2016-09-30
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki o nazwach lokalnych Do Kuspra, Do boiska sportowego, Do Zonia oraz ul. Jana Pawła II o nazwie lokalnej Koło Sióstr na terenie Gminy Biały Dunajec
2016-07-20
2016-08-04
Biały Dunajec roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEROCKIEM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY.
2016-07-13
2016-07-28
Biały Dunajec roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec Budowa odwodnienia drogi gminnej (dz. nr ewid. 12494/1) z odprowadzeniem wód do cieku wodnego (dz. nr ewid. 12605/1) w miejscowości Biały Dunajec, w zakresie obejmującymbudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi gminnej
2016-07-05
2016-07-20
Biały Dunajec roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W GLICZAROWIE GÓRNYM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
2016-06-27
2016-07-12
Biały Dunajec roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEROCKIEM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
2016-06-07
2016-06-22
Biały Dunajec roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ODBUDOWA ZABEZPIECZEŃ OD STRONY POTOKU ORAZ NAWIERZCHNI DROGI UL. JANA PAWŁA II - BOCZNA NAD DUNAJCEM (K420012) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+035 - 0+155
2016-06-04
2016-06-20
Biały Dunajec roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ODBUDOWA ZABEZPIECZEŃ OD STRONY POTOKU BIAŁY DUNAJEC DROGI UL. GENERAŁA GALICY (K420001) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+045 - 0+145

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Biały Dunajec
Urząd Gminy Biały Dunajec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-29
brak danych
Biały Dunajec Usługi Urząd Gminy Biały Dunajec "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W REJONACH II, III, IV"
2017-11-15
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec "Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w granicach istniejącego pasa drogowego" - ETAP 2 obejmujący modernizację drogi gminnej ul. Kościuszki w Białym Dunajcu celem dostosowania do wymogów trasy rowerowej VeloDunajec
2017-07-12
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu
2017-06-21
brak danych
Biały Dunajec Dostawy Urząd Gminy Biały Dunajec Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sierockiem
2017-06-21
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Sierockiem na oddział przedszkolny wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych
2017-05-26
brak danych
Biały Dunajec Urząd Gminy Biały Dunajec "Przebudowa dróg gminnych ulicy Jana Pawła II o nr G1.2 oraz ulicy Gile o nr G2.2i G2.3 na terenie Gminy Biały Dunajec"
2016-12-07
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec "Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Biały Dunajec"
2016-12-07
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec "Odbudowa zabezpieczenia kolektora kanalizacji sanitarnej przy potoku Matygowym w obrębie ul. Kościuszki na długości 200 m w miejscowości Biały Dunajec"
2016-11-21
brak danych
Biały Dunajec Urząd Gminy Biały Dunajec ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W SEZONACH ZIMOWYCH 2016-2017, 2017-2018
2016-10-24
brak danych
Biały Dunajec Urząd Gminy Biały Dunajec Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki o nazwach lokalnych Do Kuspra, Do boiska sportowego, Do Zonia oraz ul. Jana Pawła II o nazwie lokalnej Koło Sióstr na terenie Gminy Biały Dunajec
2016-08-25
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W GLICZAROWIE GÓRNYM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY.
2016-08-25
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec Budowa odwodnienia drogi gminnej (dz. nr ewid. 12494/1) z odprowadzeniem wód do cieku wodnego (dz. nr ewid. 12605/1) w miejscowości Biały Dunajec, w zakresie obejmującymbudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi gminnej.
2016-07-01
brak danych
Biały Dunajec Usługi Urząd Gminy Biały Dunajec ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BIAŁY DUNAJEC.
2016-06-30
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ODBUDOWA ZABEZPIECZEŃ OD STRONY POTOKU ORAZ NAWIERZCHNI DROGI UL. JANA PAWŁA II - BOCZNA NAD DUNAJCEM (K420012) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+035 - 0+155.
2016-06-28
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec REMONT DROGI GMINNEJ GILE (K420010) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+400 - 0+606.
2016-06-28
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ODBUDOWA ZABEZPIECZEŃ OD STRONY POTOKU BIAŁY DUNAJEC DROGI UL. GENERAŁA GALICY (K420001) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+045 - 0+145
2016-05-25
brak danych
Biały Dunajec Usługi Urząd Gminy Biały Dunajec ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BIAŁY DUNAJEC.
2015-06-23
brak danych
Biały Dunajec Usługi Urząd Gminy Biały Dunajec ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BIAŁY DUNAJEC
2015-05-22
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ODBUDOWA DROGI DO BUSTRYKU (NR EWID. 12529) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+000 - 1+380
2015-05-22
brak danych
Biały Dunajec Roboty budowlane Urząd Gminy Biały Dunajec ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DO WÓJCIZNY (K420013) W MIEJSCOWOŚCI GLICZARÓW DOLNY W KM 0+000 - 1+100

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Biały Dunajec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.