eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Besko

Urząd Gminy Besko - przetargiUrząd Gminy Besko - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-09-09
2011-09-26
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Modernizacja boiska sportowego w Besku
2011-09-06
2011-09-16
Besko usługi Urząd Gminy Besko Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 1 695 205,00 zł z wykorzystaniem do 31 grudnia 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2011-08-18
2011-09-02
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Remont drogi gminnej nr 117240R Skałki działka nr 3125/1 w km 0+000-0+900
2011-06-24
2011-07-11
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko
2011-05-13
2011-05-23
Besko usługi Urząd Gminy Besko Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko
2011-05-04
2011-05-20
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Rozbudowa i przebudowa domu ludowego w Mymoniu z przeznaczeniem dobudowanej części na środowiskową świetlicę młodzieżową
2011-04-19
2011-05-09
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa i rozbudowa części mieszkalnej budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na Zakład Rehabilitacji
2011-04-06
2011-04-15
Besko usługi Urząd Gminy Besko Usługa wywozu odpadów komunalnych
2011-03-10
2011-03-25
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Remont nawierzchni bitumicznej i przepustów na drodze gminnej nr 117218R ul. Wiejska w km 0+000 - 1+100.
2011-03-10
2011-03-28
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Remont nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Besko
2011-02-25
2011-03-14
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Remont nawierzchni i poboczy na ul. Błonie - droga gminna nr 117201R w miejscowości Besko.
2011-02-25
2011-03-14
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej, ul. Długiej, ul. Wolskiej, ul. Nadwisłocze, ul. Kolejowej w miejscowości Besko
2011-01-03
2011-01-17
Besko dostawy Urząd Gminy Besko Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania dla UG Besko
2010-12-28
2011-01-14
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Besku
2010-12-02
2010-12-15
Besko usługi Urząd Gminy Besko Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Besku
2010-08-24
2010-09-10
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Besko i Mymoń w Gminie Besko
2010-07-30
2010-08-09
Besko usługi Urząd Gminy Besko Udzielenie kredytu do wysokości 1 000 000,- zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Besku.
2010-07-26
2010-08-10
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Besku IV etap
2010-06-09
2010-06-25
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Besku III-etap
2010-04-28
2010-05-14
Besko roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa dróg gminnychul. Nadwisłocze nr działki 1223/16 , ul. Podkarpacka nr działki 1885, ul. Górska nr działki 3450/2 i ul. Kolejowa nr działki 1517.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Besko
Urząd Gminy Besko - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-10-07
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Modernizacja boiska sportowego w Besku
2011-09-27
brak danych
Besko Usługi Urząd Gminy Besko Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 1 695 205,00 zł z wykorzystaniem do 31 grudnia 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2011-09-16
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Remont drogi gminnej nr 117240R Skałki działka nr 3125/1 w km 0+000-0+900
2011-08-12
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko
2011-06-16
brak danych
Besko Usługi Urząd Gminy Besko Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko
2011-06-03
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Rozbudowa i przebudowa domu ludowego w Mymoniu z przeznaczeniem dobudowanej części na środowiskową świetlicę młodzieżową
2011-05-26
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa i rozbudowa części mieszkalnej budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na Zakład Rehabilitacji
2011-05-20
brak danych
Besko Usługi Urząd Gminy Besko Usługa wywozu odpadówm komunalnych
2011-04-15
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Remont nawierzchni bitumicznej i przepustów na drodze gminnej nr 117218R ul. Wiejska w km 0+000 - 1+100
2011-04-15
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Remont nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Besko
2011-04-01
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Remont nawierzchni i poboczy na ul. Błonie - droga gminna nr 117201R w miejscowości Besko
2011-04-01
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej, ul. Długiej, ul. Wolskiej, ul. Nadwisłocze, ul. Kolejowej w miejscowości Besko
2011-03-02
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudwa i modernizacja gminnej oczyszalni ścieków w Besku
2011-02-01
brak danych
Besko Dostawy Urząd Gminy Besko Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania dla UG Besko
2010-12-29
brak danych
Besko Usługi Urząd Gminy Besko Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Besku
2010-09-23
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Besko i Mymoń w Gminie Besko
2010-08-30
brak danych
Besko Usługi Urząd Gminy Besko Udzielenie kredytu do wysokośći 1 000 000,- zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Besku
2010-08-27
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Besku IV Etap
2010-07-02
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Besku III-etap
2010-05-31
brak danych
Besko Roboty budowlane Urząd Gminy Besko Przebudowa dróg gminnychul. Nadwisłocze nr działki 1223/16 , ul. Podkarpacka nr działki 1885, ul. Górska nr działki 3450/2 i ul. Kolejowa nr działki 1517.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Besko
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.