eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
2019-02-26
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników i podłoży do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-02-14
2019-03-01
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie remontu pokoju nr 207 Biura Nauki w budynku przy ul. Oczapowskiego 2 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-02-14
2019-03-01
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie modernizacji części holu oraz Sali nr 212 na potrzeby Biura Mediów i Promocji w budynku przy ul. Oczapowskiego 2 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-02-13
2019-02-21
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż programów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2019-02-12
2019-02-20
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-02-12
2019-02-20
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna pasz i komponentów pasz do Katedry Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-02-11
2019-02-19
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych mebli, krzeseł, foteli i regałów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-02-11
2019-02-19
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-06
2019-02-14
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do analizatorów firmy IDEXX Laboratories do Katedry Ichtiologii Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-02-05
2019-02-13
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-02-05
2019-02-13
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż oprogramowania antywirusowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-02-04
2019-02-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-31
2019-02-08
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku przy ul. Prawocheńskiego 2 w Olsztynie, zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dz. Nr 1/10 obr. 54, realizowanego w ramach projektu pn. "kortovskyHUB - ośrodek aktywności biznesowej" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji
2019-01-31
2019-02-08
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup papieru i kartonu (offsetowego, powlekanego i ozdobnego) oraz tektury do druku, oprawy książek i czasopism do Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-30
2019-02-13
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-29
2019-02-06
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup artykułów reklamowych na potrzeby Biura Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-28
2019-02-05
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do analizatorów firmy IDEXX Laboratories do Katedry Ichtiologii Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-23
2019-01-31
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-22
2019-01-30
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych płyt drewnianych i fornirowanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-21
2019-01-29
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-21
2019-02-05
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w bryle głównej bloku 106 w budynku przy ul. Oczapowskiego 14
2019-01-21
2019-02-05
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wykonanie remontu nawierzchni ulicy Heweliusza na odcinku od wjazdu na parking za budynkiem przy ul. Heweliusza 1 do budynku przy ul. Heweliusza 12 wraz z regulacją studni, wymianą jednostronną krawężnika oraz remontem fragmentu chodnika UWM w Olsztynie
2019-01-21
2019-01-30
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych siedzisk do dydaktycznej sali prosektoryjnej w Katedrze Anatomii Patologicznej Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-17
2019-01-25
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup licencji do przeprowadzania warsztatów z oprogramowania do projektowania bryłowego: system komputerowego wspomagania projektowania oraz system do wizualizacji przebiegu procesów technologicznych, w ramach projektu pt. "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie", nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2019-01-17
2019-01-25
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie oraz dostawa materiałów promujących działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-17
2019-01-25
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-16
2019-01-25
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne sprężonego helu wraz z dzierżawą butli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-15
2019-01-23
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z instalacją dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-14
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz zużywalnych materiałów medycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-02-12
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. "Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-02-04
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-02-01
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne sprężonego helu wraz z dzierżawą butli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-31
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-31
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-29
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie projektu, składu, wydruku oraz oprawy informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-26
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-26
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-25
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż programów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-25
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-01-24
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-22
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-22
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz fantomów szkoleniowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-17
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-16
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie likwidacji awarii zakładowej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej zlokalizowanej przy budynku "Starej Kotłowni" na ul. Prawocheńskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
2019-01-16
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu medycznego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-16
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup materiałów promujących Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2019-01-14
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowego zestawu do pomiaru koncentracji wzroku wraz z laptopem do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.