eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
2019-01-03
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie likwidacji awarii zakładowej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej zlokalizowanej przy budynku "Starej Kotłowni" na ul. Prawocheńskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
2018-12-13
2018-12-21
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowych laptopów do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-12-10
2018-12-18
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych mebli do Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-07
2018-12-19
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla osób uprawnionych zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz osób im towarzyszących przez Wykonawcę

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-07
2018-12-17
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawę jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-06
2018-12-14
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-06
2018-12-14
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie projektu, składu, wydruku oraz oprawy informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-06
2018-12-14
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-06
2018-12-14
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych mebli, krzeseł, foteli i regałów metalowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-06
2018-12-14
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowego zestawu do pomiaru koncentracji wzroku wraz z laptopem do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-04
2018-12-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-30
2018-12-10
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowego aparatu do transferu półsuchego w technice Western Blott do Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-29
2018-12-10
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą elementów do modernizacji węzła przyłączeniowego budynku przy ul. Heweliusza 4 do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-29
2018-12-10
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń 301, 302 i 303 na potrzeby studia nagrań w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11
2018-11-28
2018-12-06
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa blankietów w postaci elektronicznych kart procesowych do Biura Informatycznej Obsługi Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-28
2018-12-06
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowego zestawu do pomiaru koncentracji wzroku wraz z laptopem do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-28
2018-12-06
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa wraz z montażem 301 sztuk opraw rastrowych LED w pomieszczeniach dydaktycznych Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.
2018-11-28
2018-12-07
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-28
2018-12-06
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją, wstępnym szkoleniem i obsługą serwisową nowych urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-27
2018-12-05
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz fantomów szkoleniowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-11-27
2018-12-12
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Modernizacja istniejącej kotłowni w Pawilonie Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie mieszczącej się przy ul. Oczapowskiego 13
2018-11-26
2018-12-04
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji II- piętra w budynku Katedry Biotechnologii Żywności.
2018-11-23
2018-12-03
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa zestawu pomiarowego do Ośrodka Sprzętu Geodezyjnego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-11-23
2018-12-03
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu medycznego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-17
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych mebli, krzeseł, foteli, taboretów i regałów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-17
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury dydaktycznej oraz oprogramowania do laboratoriów dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2018-12-14
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą elementów do modernizacji węzła przyłączeniowego budynku przy ul. Heweliusza 4 do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w budynku przy ul. Oczapowskiego 13, celem utworzenia strukturyCentrum Badawcze Jakości Zdrowej Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Konsumenta na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, w ramach projektu pt. "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1. , nr umowyRPWM 01.01.00-28-000217-00)
2018-12-12
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa zestawu pomiarowego do Ośrodka Sprzętu Geodezyjnego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-12-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury badawczej dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-12-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą używanego analizatora bliskiej podczerwieni NIR dla Katedry Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska WKŚiR Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-12-11
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę oraz realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania sieci światłowodowej dla potrzeb Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-11
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa i montaż jednego drewnianego domku letniskowego wraz z zadaniami towarzyszącymi na potrzeby ośrodka wypoczynkowego w Sząbruku Sile Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2019 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2018-12-10
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Usługa sprzątania obiektów Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie remontu korytarza II-go piętra budynku przy ul. Oczapowskiego 8 Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-07
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-07
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2018-12-05
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu weterynaryjnego oraz laboratoryjnego w ramach projektu "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości".
2018-12-05
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie modernizacji pomieszczeń Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-12-04
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie modernizacji wjazdu oraz parkingu przy budynku Wydziału Nauk Technicznych Katedry Mechatroniki na ul. Słonecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-12-04
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją, wstępnym szkoleniem i obsługą serwisową nowych urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-30
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-11-29
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup wsparcia technicznego dla specjalistycznych urządzeń firm CISCO, JUNIPER oraz Palo Alto w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.