eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
2019-04-26
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie oraz dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-18
2019-05-07
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont pokoi oraz sanitariatów Wydziału Nauk Technicznych w budynku przy ul. Oczapowskiego 11 UWM w Olsztynie.
2019-04-17
2019-05-06
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę oraz wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-16
2019-04-24
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup licencji do oprogramowania przeznaczonego do budowy systemu Platforma IPR w ramach projektu pn. "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.
2019-04-12
2019-04-23
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych mebli biurowych, mebli wypoczynkowych, krzeseł i foteli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Sząbruku Sile
2019-04-12
2019-04-22
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa wielofunkcyjnych, nowoczesnych urządzeń GNSS dla Instytutu Geodezji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-04-12
2019-04-22
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-11
2019-04-26
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Nauki o Środowisku w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 oraz Prawocheńskiego 1 UWM w Olsztynie.
2019-04-10
2019-04-25
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zagospodarowanie zieleni terenu zabytkowego Kortowa (w tym zakup i montaż małej architektury) wraz z przebudową parkingu i ciągów pieszych celem wzmocnienia i ochrony bioróżnorodności w ramach projektu pn.: "Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 - 2020
2019-04-09
2019-04-24
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont korytarza i klatki schodowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 14 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-08
2019-04-23
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa kolumbarium dla zmarłych, którzy przekazali swoje ciała do celów naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-11
2019-04-19
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-10
2019-04-18
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-09
2019-04-17
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji powierzchni II piętra i sal dydaktycznych Katedry Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
2019-04-09
2019-04-17
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne napojów gazowanych i niegazowanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-08
2019-04-16
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa akumulatorów na potrzeby funkcjonowania węzłów dystrybucyjnych (WD) i węzłów szkieletowych (WS) Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) do Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-08
2019-04-16
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją, wstępnym szkoleniem i obsługą serwisową nowych urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-08
2019-04-16
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa oprogramowania do planowania i realizacji misji BSL: Pix4D Mapper dla Instytutu Geodezji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-04-05
2019-04-15
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-05
2019-04-15
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną artykułów medycznych do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-05
2019-04-15
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sukcesywne świadczenie usług transportowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-04
2019-04-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-04
2019-04-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych i odzieży reklamowej na potrzeby promocji oferty kształcenia Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-04
2019-04-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna szczepionek na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-04
2019-04-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa materiałów zużywalnych do sal Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. "Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-04-02
2019-04-10
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie okresowej kontroli budynków wraz z instalacjami i przewodami kominowymi Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-02
2019-04-10
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-01
2019-04-09
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Szpitala Uniwersytec-kiego przy ul. Warszawskiej 30/A,B,6,30, w Olsztynie.
2019-04-01
2019-04-09
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna wykładzin dywanowych i listew podłogowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-03-29
2019-04-08
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Usługa outsourcingu druku wraz z usługą informowania o kosztach wydruku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-03-29
2019-04-08
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do dezintegracji substratu lignocelulozowego przy pomocy pulsacyjnego pola elektrycznego o wysokim napięciu do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji Projekt pt. "Opracowanie technologii dezintegracji biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego" finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IX (LIDER/8/0026/L-9/17/NCBR/2018)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-16
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż programów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa krążków antybiotykowych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-08
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna sączków jakościowych i ilościowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-08
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa akcesoriów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-04-04
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż z dostawą nowego ciągnika rolniczego średniej mocy z ładowaczem czołowym dla Działu Zabezpieczenia Logistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-04
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wymiana kabli oświetleniowych na terenie Parku Kortowskiego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-04
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-03
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z instalacją dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-03
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-03
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup oprogramowania pomiarowego do odbiorników GPS/GNSS na warsztaty z systemów informacji przestrzennej dla studentów/ek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa realizowanych w ramach projektu pt. "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie", nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw
2019-04-02
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych oraz leków weterynaryjnych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-04-01
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2019-03-29
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w bryle głównej bloku 106 w budynku przy ul. Oczapowskiego 14.
2019-03-28
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Katedry Agrotechnologii, Zarzadzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu WKŚiR Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-03-28
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją, wstępnym szkoleniem i obsługą serwisową nowych urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-03-28
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachu budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Heweliusza 6 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-03-27
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych siedzisk do dydaktycznej sali prosektoryjnej w Katedrze Anatomii Patologicznej Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-03-27
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nawozów mineralnych do Stacji Dydaktyczno - Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2019-03-26
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.