eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-15
2018-10-23
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa wapna i nawozu wieloskładnikowego do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-15
2018-10-23
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-10-12
2018-10-22
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-11
2018-10-19
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2019 wraz z bezpłatnymi dostępami on-line oraz zakupem bazy ISSN do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2018-10-11
2018-10-19
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do jednostek organizacynych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-10
2018-10-25
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w salach laboratoryjnych KTMiM, w budynku WNT przy ul. Oczapowskiego 11 B,C, E.
2018-10-10
2018-10-18
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2019 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2018-10-04
2018-10-19
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie renowacji elewacji budynku CSM nr 3 Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30
2018-10-03
2018-10-18
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont sal dydaktycznych nr 503 i 504 w budynku Wydziału Nauki o Żywności przy ul. Plac Cieszyński 1 w Olsztynie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-04
2018-10-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-10-04
2018-10-12
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie projektu modernizacji wysokospecjalistycznego boksu do hodowli komórek Pracowni Medycyny Regeneracyjnej Banku Komórek Macierzystych UWM w budynku przy ul. Warszawskiej 30
2018-10-04
2018-10-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa materiałów medycznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-10-04
2018-10-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna zestawów operacyjnych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-04
2018-10-12
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz leków weterynaryjnych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-03
2018-10-11
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa trójfazowego suchego żywicznego transformatora 15/0,4 kV z dławikami, modułów łączników tyrystorowych i modułów sterowników, elementów i podzespołów elektronicznych do budowy układów elektronicznych, elementów biernych do wykonania testowego obciążenia elektrycznego, oraz elektromechanicznych elementów i podzespołów do budowy układów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-10-01
2018-10-09
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna odczynników do badań hematologicznych do Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-27
2018-10-12
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej , okiennej wraz z nawiewnikami w budynku WNS przy ul. Prawocheńskiego 13 UWM w Olsztynie.
2018-09-27
2018-10-05
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji laboratorium przyrodniczych uwarunkowań produkcji i oceny surowców roślinnych w bloku 19 przy Palcu Łódzkimi (skrzydło południowe) w ramach projektu Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife.
2018-09-26
2018-10-04
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-26
2018-10-04
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-25
2018-10-03
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa nowych mebli , krzeseł, foteli, taboretów i regałów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-09-25
2018-10-03
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-25
2018-10-04
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakup materiałów promujących Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-24
2018-10-03
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Jednorazowy zakup sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-24
2018-10-02
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-21
2018-10-02
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu weterynaryjnego oraz laboratoryjnego w ramach projektu "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości".
2018-09-21
2018-10-01
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne pelletu drzewnego do celów grzewczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-09-21
2018-10-01
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-20
2018-09-28
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-12
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna paszy specjalistycznej dla bydła mlecznego do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-10
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu weterynaryjnego oraz laboratoryjnego w ramach projektu "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości".
2018-10-10
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zaprojektowania agregatu prądotwórczego wraz z instalacją awaryjną zasilającą urządzenia laboratoryjne w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 13 oraz rozbudowy laboratorium drobiarskiego w miejscowości Bałdy gm. Purda.
2018-10-10
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych do badań biochemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-10
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa jednorazową specjalistycznych odczynników chemicznych oraz leków weterynaryjnych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-09
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. "Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018-10-08
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Remont sali dydaktycznej 122, holu oraz klatki schodowej budynku przy placu Łódzkim Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-10-08
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonywanie zgodnie z wymogami dozoru UDT comiesięcznej obsługi serwisowej urządzeń dźwigowych użytkowanych przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Warszawskiej 30.
2018-10-08
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-10-04
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie modernizacji izolacji pionowej fundamentu budynku Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego przy ul. Dybowskiego 7 oraz wykonanie 2 miejsc parkingowych i chodnika
2018-10-03
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Centrum Symulacji Medycznych nr 3 Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30
2018-10-03
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wykonanie remontu ulicy Heweliusza na odcinku od wjazdu przy starej pętli do skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego wraz z regulacją studni, wymianą jednostronną krawężnika na terenie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2018-09-25
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dzierżawa systemów produkcyjnych druku cyfrowego czarno-białego i kolorowego wraz z obsługą serwisową świadczoną dla Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2018-09-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-21
brak danych
Olsztyn Usługi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2018-09-18
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-17
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
2018-09-13
brak danych
Olsztyn Dostawy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2018-09-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Modernizacja instalacji wodociągowej Kortowo III polegająca na opomiarowaniu zgodnie z projektem w obiektach Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.