eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - przetargiUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-13
2018-07-30
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.6 i 2.7

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-05
2018-07-13
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-06-29
2018-07-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Remont ogólnobudowlany segmentów mieszkalnych pokoi studenckich X piętra, remont ciągów komunikacyjnych, dostawa i montaż stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1F i 2F
2018-06-26
2018-07-04
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa mikroskopu badawczego
2018-06-21
2018-07-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum
2018-06-20
2018-06-28
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: "Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
2018-06-11
2018-06-19
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa kombajnu poletkowego
2018-06-06
2018-06-14
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-06-04
2018-06-12
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
2018-05-18
2018-06-04
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności - gospodarstwo Minikowo
2018-05-15
2018-05-30
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-05-14
2018-05-22
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa zestawu do pomiarów liczników i jakości energii elektrycznej
2018-05-09
2018-05-17
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-04-27
2018-05-07
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2018-04-27
2018-05-14
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-04-19
2018-05-07
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności - gospodarstwo Minikowo
2018-04-18
2018-04-26
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sieczkarni samojezdnej
2018-04-13
2018-04-23
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-04-12
2018-04-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-03-20
2018-04-04
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Modernizacja instalacji grzewczej z wymianą węzła w budynkach B, C i D ul. Sucha
2018-03-16
2018-03-26
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa i montaż kabiny z ruchomym opryskiwaczem laboratoryjnym dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-11
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
2018-07-09
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-07-02
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa kombajnu poletkowego
2018-06-20
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
2018-06-13
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa zestawu do pomiarów liczników i jakości energii elektrycznej
2018-05-22
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
2018-05-18
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. "PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy" nr POWER.03.01.00-00-K230/16
2018-05-16
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sieczkarni samojezdnej
2018-04-27
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
2018-04-24
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa i montaż kabiny z ruchomym opryskiwaczem laboratoryjnym dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2018-03-27
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2018-03-13
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
2018-03-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.2 i 2.3
2018-03-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Termomodernizacja budynków naukowo - dydaktycznych B, C i D
2018-03-02
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
2018-03-01
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa oleju napędowego i opałowego
2018-02-15
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej
2018-02-09
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
2018-01-24
brak danych
Bydgoszcz Usługi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Opracowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych
2018-01-11
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Dostawa nawozów mineralnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.