eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przetargiUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-11
2019-02-20
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2019-01-25
2019-02-05
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku materiałów reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2019-01-11
2019-01-22
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z analizą przedwdrożeniową i modernizacją oraz rozwojem użytkowanego przez UPJPII systemu administracyjnego w oparciu o oprogramowania SIMPLE.ERP oraz XPRIMER.
2018-12-11
2018-12-20
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wraz z montażem osprzętu do centrum danych - macierz dyskowa
2018-10-24
2018-11-05
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa digitalizacji, wykonania wizualizacji i modeli 3D oraz replik obiektów Katedry Wawelskiej i Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu
2018-10-23
2018-10-31
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
2018-09-27
2018-10-05
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa digitalizacji, wykonania wizualizacji i modeli 3D oraz replik obiektów Katedry Wawelskiej i Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu
2018-09-18
2018-09-26
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
2018-08-27
2018-09-04
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi digitalizacji, wykonania wizualizacji i modeli 3D oraz replik obiektów Katedry Wawelskiej i Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu
2018-08-27
2018-09-11
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Remont konserwatorski budynku Domu Jana Długosza - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie - wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz konserwacja elementów drewnianych polichromowanych.
2018-07-23
2018-07-31
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku cyfrowego oraz offsetowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) czasopism posiadających numer lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Wydawnictwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2018-07-06
2018-07-24
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie "Prace budowlane w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej przy zabytku - kamienica przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie"
2018-06-18
2018-06-26
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy, monitory, urządzenia wielofunkcyjne
2018-06-14
2018-06-29
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Prace budowlane w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej przy zabytku - kamienica przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie
2018-05-29
2018-06-07
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku cyfrowego oraz offsetowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) czasopism posiadających numer lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Wydawnictwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2018-05-21
2018-06-05
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Przebudowa na potrzeby dostosowania istniejącego budynku Uczelni Uniwersytetu Papieskiego dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę wewnętrznego dźwigu osobowego i przebudowę pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie
2018-04-05
2018-04-13
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa nadzoru prac konserwatorskich w procesie konserwacji tkanin obiciowych ze ścian Kapitularza Krakowskiej Kapituły Katedralnej
2018-03-19
2018-03-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wraz z montażem osprzętu informatycznego na potrzeby portalu internetowego dla projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski
2018-03-12
2018-03-20
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego
2018-02-20
2018-02-28
Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie ProjektuSakralne Dziedzictwo Małopolski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, z Europejskiego Rozwoju Regionalnego nr Umowy RPMP.02.01.02-12-0044/16-00

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-10
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
2018-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Remont konserwatorski budynku Domu Jana Długosza - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie - wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz konserwacja elementów drewnianych polichromowanych
2018-09-24
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku cyfrowego oraz offsetowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) czasopism posiadających numer lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Wydawnictwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2018-08-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Prace budowlane w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej przy zabytku - kamienica przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie
2018-07-31
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy, monitory, urządzenia wielofunkcyjne
2018-05-23
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY PORTALU INTERNETOWEGO DLA PROJEKTU SAKRALNE DZIEDZICTWO MAŁOPOLSKI
2018-04-06
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego według dwóch części
2018-03-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu informatycznego - laptopy, monitory
2018-03-02
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku materiałów reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
2018-03-02
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
2018-03-02
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2017-12-21
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.901.2018 do 30.06.2019r.
2017-12-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu informatycznego - switche, komputery stacjonarne, monitory
2017-12-19
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla tytułów (posiadających numer ISBN) wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2017-12-14
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa przygotowania, weryfikacji i wdrożenia oferty kulturalnej i edukacyjnej opartej o efekty projektu w podziale na trzy części
2017-12-07
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego
2017-09-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy elewacjach dziedzińca oraz w piwnicach pod budynkiem frontalnym w "Domu Długosza" przy ul. Kanoniczej 25w Krakowie - ETAP I - wzmocnienie elewacji ściany południowej w części nadziemnej
2017-09-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy elewacjach dziedzińca oraz w piwnicach pod budynkiem frontalnym w "Domu Długosza" przy ul. Kanoniczej 25w Krakowie - ETAP I - wzmocnienie elewacji ściany południowej w części nadziemnej
2017-08-22
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa redakcji naukowej i językowej
2017-07-14
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wraz z montażem osprzętu do centrum danych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.