eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przetargiUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-21
2018-06-05
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Przebudowa na potrzeby dostosowania istniejącego budynku Uczelni Uniwersytetu Papieskiego dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę wewnętrznego dźwigu osobowego i przebudowę pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-05
2018-04-13
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa nadzoru prac konserwatorskich w procesie konserwacji tkanin obiciowych ze ścian Kapitularza Krakowskiej Kapituły Katedralnej
2018-03-19
2018-03-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wraz z montażem osprzętu informatycznego na potrzeby portalu internetowego dla projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski
2018-03-12
2018-03-20
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego
2018-02-20
2018-02-28
Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie ProjektuSakralne Dziedzictwo Małopolski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, z Europejskiego Rozwoju Regionalnego nr Umowy RPMP.02.01.02-12-0044/16-00
2018-02-05
2018-02-13
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu informatycznego - laptopy, monitory
2018-02-01
2018-02-12
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2018-01-26
2018-02-04
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
2018-01-18
2018-01-26
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku materiałów reklamowych wraz z dostawą do siedziby zamawaijącego
2017-11-24
2017-12-04
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego
2017-11-22
2017-11-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 30-06.2019 dla obiektów Zamawiającego
2017-11-16
2017-11-24
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie usługi przygotowania, weryfikacji i wdrożenia oferty kulturalnej i edukacyjnej opartej o efekty projektu w podziale na trzy części zamówienia w ramach projektu "Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych"
2017-11-06
2017-11-14
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy, drukarki
2017-10-26
2017-11-03
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa wykonania konserwacji szat liturgicznych
2017-10-06
2017-10-16
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie USŁUGA NADZORU PRAC KONSERWATORSKICH W PROCESIE KONSERWACJI TKANIN OBICIOWYCH ZE ŚCIAN KAPITULARZA KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ
2017-10-04
2017-10-12
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
2017-09-19
2017-09-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy
2017-09-11
2017-09-19
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu informatycznego - switche, komputery stacjonarne, monitory
2017-08-31
2017-09-08
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla tytułów (posiadających numer ISBN) wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
2017-08-21
2017-10-05
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy elewacjach dziedzińca oraz w piwnicach pod budynkiem frontalnym w "Domu Długosza" przy ul. Kanoniczej 25w Krakowie - ETAP I - wzmocnienie elewacji ściany południowej w części nadziemnej
2017-06-28
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wraz z montażem osprzętu do centrum danych - switche, moduły SFP+

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-23
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY PORTALU INTERNETOWEGO DLA PROJEKTU SAKRALNE DZIEDZICTWO MAŁOPOLSKI
2018-04-06
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego według dwóch części
2018-03-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu informatycznego - laptopy, monitory
2018-03-02
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku materiałów reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
2018-03-02
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
2018-03-02
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2017-12-21
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.901.2018 do 30.06.2019r.
2017-12-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu informatycznego - switche, komputery stacjonarne, monitory
2017-12-19
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla tytułów (posiadających numer ISBN) wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2017-12-14
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa przygotowania, weryfikacji i wdrożenia oferty kulturalnej i edukacyjnej opartej o efekty projektu w podziale na trzy części
2017-12-07
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego
2017-09-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy elewacjach dziedzińca oraz w piwnicach pod budynkiem frontalnym w "Domu Długosza" przy ul. Kanoniczej 25w Krakowie - ETAP I - wzmocnienie elewacji ściany południowej w części nadziemnej
2017-09-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy elewacjach dziedzińca oraz w piwnicach pod budynkiem frontalnym w "Domu Długosza" przy ul. Kanoniczej 25w Krakowie - ETAP I - wzmocnienie elewacji ściany południowej w części nadziemnej
2017-08-22
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa redakcji naukowej i językowej
2017-07-14
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wraz z montażem osprzętu do centrum danych
2017-07-11
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wraz z montażem osprzętu do centrum danych - - switche, moduły SFP+
2017-06-29
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Usługa opracowania graficznego zdjęć archiwaliów
2017-06-21
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa sprzętu komputerowego według 4 części
2017-05-26
brak danych
Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa generatora błysku wraz z osprzętem i akcesoriami
2017-05-26
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa aparatu cyfrowego wraz obektywami, gripem i osprzętem

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.