eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przetargiUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-30
2015-12-08
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego dla potrzeb Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2015-11-24
2015-12-02
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa profesjonalnego oprogramowania studia radiowego w ramach przetargu na Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII - 5
2015-11-10
2015-11-19
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wyświetlacza ekranowego do sali badań fokusowych w ramach przetargu na Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII - 4
2015-11-10
2015-11-19
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa profesjonalnego oprogramowania studia radiowego w ramach przetargu na Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII - 4
2015-11-05
2015-11-13
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu elektronicznego wraz z akcesoriami dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPI-3
2015-10-29
2015-11-06
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie WYŁONIENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.
2015-10-26
2015-11-03
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII - 3
2015-10-26
2015-11-03
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII - 3
2015-10-15
2015-10-23
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu elektronicznego wraz z akcesoriami dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPI-2
2015-10-12
2015-10-20
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII - 2
2015-10-12
2015-10-20
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII - 2
2015-09-28
2015-10-06
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu elektronicznego wraz z akcesoriami dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPI
2015-09-28
2015-10-06
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII
2015-09-28
2015-10-06
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII
2015-02-04
2015-02-12
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w 2015 roku
2014-11-25
2014-12-03
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2015 dla Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2014-10-16
2014-10-27
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego i licencji wraz z nośnikami
2014-06-10
2014-06-18
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego i licencji wraz z nośnikami
2014-05-21
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Integracja systemu obsługi toku studiów ProAkademia z systemem SIMPLE.ERP
2014-05-14
2014-05-22
Kraków dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup modułu zajęć i kursów e-learningowych wraz z narzędziami weryfikowania wiedzy w ramach rozbudowy systemu zarządzania dydaktyką 4.1.0

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-12-23
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII - 3
2015-12-23
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa profesjonalnego oprogramowania studia radiowego w ramach przetargu na Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII - 5
2015-12-23
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup oprogramowania analitycznego dla laboratorium nowych mediów.
2015-12-16
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego dla potrzeb Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2015-12-15
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa wyświetlacza ekranowego do sali badań fokusowych w ramach przetargu na Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII - 4
2015-12-15
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII - 3.
2015-12-15
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu elektronicznego wraz z akcesoriami dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPI-3
2015-12-07
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu elektronicznego wraz z akcesoriami dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII-2
2015-11-30
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII - 2.
2015-11-27
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie WYŁONIENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD. 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.
2015-11-24
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII
2015-03-09
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w 2015 roku
2015-01-29
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2015 dla Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2014-11-17
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego i licencji wraz z nośnikami
2014-07-17
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego i licencji wraz z nośnikami
2014-07-07
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Zakup modułu zajęć i kursów e-learningowych wraz z narzędziami weryfikowania wiedzy w ramach rozbudowy systemu zarządzania dydaktyką 4.1.0
2014-07-03
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Integracja systemu obsługi toku studiów ProAkademia z systemem SIMPLE.ERP
2014-06-26
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems
2014-05-16
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dostawa, montaż i instalacja sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb sal dydaktycznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie
2014-05-06
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Opracowanie systemu dokumentacji osiągnięć studenta zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.