eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - przetargiUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-03
2018-10-18
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2. Etap 2 robót budowlanych Przetarg na Generalnego wykonawcę robót budowlanych Sali im. St. Moniuszki
2018-10-03
2018-10-18
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie - etap I (drugie postępowanie)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-01
2018-10-09
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina PROJEKT REWITALIZACJI INSTRUMENTARIUM OGANOWEGO UMFC część I (2018)
2018-09-19
2018-10-08
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie" III etap - wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie głównej klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2
2018-08-31
2018-09-18
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie" - etap I
2018-08-29
2018-09-07
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku folderu koncertowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na sezon 2018/2019
2018-08-23
2018-09-04
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina PROJEKT REWITALIZACJI INSTRUMENTARIUM OGANOWEGO UMFC część I (2018)
2018-08-23
2018-09-04
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-08-07
2018-08-16
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2
2018-06-18
2018-07-05
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie - drugie postępowanie
2018-06-13
2018-06-28
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2. Etap 1 robót budowlanych - Przetarg na Generalnego wykonawcę robót budowlanych Sali im. H. Melcera i Szymanowskiego w systemie projektuj i buduj
2018-06-05
2018-06-14
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wykonanie wielobranżowych usług projektowych dla dostosowania części budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie podstrefy pożarowej oraz budowę klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2
2018-05-18
2018-05-28
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-05-16
2018-05-24
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2
2018-05-15
2018-05-23
Warszawa Dostawy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina dostawa energii elektrycznej czynnej do obiektów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-05-10
2018-05-21
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wykonanie wielobranżowych usług projektowych dla dostosowania części budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie podstrefy pożarowej oraz budowę klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2 wraz pełnieniem nadzoru autorskiego (nadzór autorski w ramach prawa opcji)
2018-04-27
2018-05-29
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
2018-04-16
2018-05-08
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 (w tym część prac w systemie zaprojektuj i wybuduj)
2018-03-22
2018-04-03
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównego oraz Domu Studenckiego Dziekanka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z utrzymaniem czystości na terenie przyległym
2018-03-20
2018-04-10
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wykonanie robót malarskich w gmachu głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie
2018-03-20
2018-04-05
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-02-12
2018-02-26
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Świadczenie kompleksowej usługi doradztwa finansowego, w tym sporządzanie i rozliczanie wniosków o zaliczkę, sporządzanie wniosków o płatność oraz raportów i sprawozdań z realizacji projektu modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-01
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku folderu koncertowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na sezon 2018/2019
2018-09-25
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-09-19
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2
2018-08-13
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wykonanie wielobranżowych usług projektowych dla dostosowania części budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie podstrefy pożarowej oraz budowę klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2
2018-07-05
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina dostawa energii elektrycznej czynnej do obiektów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-06-14
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-05-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wykonanie robót malarskich w gmachu głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie
2018-04-26
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-01-18
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Dostawa sprzętu w ramach modernizacji sieci LAN Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2018-01-16
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Dostawa imiennych kart sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2017-12-22
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2017-12-19
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Dostawa sprzętu studyjnego dla potrzeb Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2017-10-02
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku folderu koncertowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na sezon 2017/2018
2017-07-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO "A" UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. KAWALERYJSKA 5
2017-07-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 Rozbiórki, demontaże i podstawowe roboty budowlane przewidziane dla sali im. H. Melcera i zespołu pomieszczeń zaplecza sal - drugie postępowanie
2017-07-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE REMONTU POKOI STUDENCKICH W CZĘŚCI BUDYNKU NOWEJ DZIEKANKI
2017-04-21
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2017-03-10
brak danych
Warszawa Dostawy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
2017-01-24
brak danych
Warszawa Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina DOSTAWA IMIENNYCH KART SPORTOWO - REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
2016-12-02
brak danych
Warszawa Usługi Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Druk wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.