eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - przetargiUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-20
2019-09-30
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa unitów stomatologicznych oraz fotela laryngologicznego na potrzeby jednostek organizacyjnych UMW we Wrocławiu. Przedmiot podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane: Część A - Dostawa unitu stomatologicznego dla Katedry i Zakładu Periodontologii, Część B - Dostawa 2 (dwóch) unitów stomatologicznych dla Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Część C - Dostawa fotela laryngologicznego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
2019-09-19
2019-09-27
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-09-18
2019-09-26
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Prowadzenie zajęć nauki języków obcych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-09-10
2019-09-24
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Kompleksowe Ubezpieczenie Majątkowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na lata 2019 - 2021 z możliwością przedłużenia do 2023 roku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-10
2019-09-18
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywne wykonywanie badań diagnostycznych w ramach realizacji projektu badawczego PURE/25/2007 pt.: "Prospektywne Epidemiologiczne Badanie Ludności Miejskiej i Wiejskiej"
2019-09-09
2019-09-17
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa leków dla ośrodków współpracujących w badaniu SECURE na potrzeby Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-09-04
2019-09-13
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno - medycznych i środków do dezynfekcji na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/IZ/PN-86/19)
2019-09-04
2019-09-12
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu stomatologicznego na potrzeby Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UMW we Wrocławiu w ramach projektu: "Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"
2019-09-03
2019-09-19
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wymiana wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, ppoż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Hotelu Asystenta przy ul. Ślężnej 96 we Wrocławiu.
2019-08-30
2019-09-09
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług szkoleniowych podczas dwunastu edycji Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" nr POWR.05.04.00-00-0166/18 (Umowa nr POWR.0504.00-00-0166/18-00/1211/2018 /461 z dnia 09.10.2018 r.).
2019-08-29
2019-09-06
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa leków dla ośrodków współpracujących w badaniu SECURE na potrzeby Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-08-29
2019-09-06
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-08-14
2019-08-27
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczącej się w Domu Studenckim "Bliźniak" przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12.
2019-08-14
2019-08-29
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Część A - "Częściowa realizacja projektu budowlanego pn. "Przebudowa, remont budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt zagospodarowania terenu" polegająca na ymianie głównych drzwi wejściowych do budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy Wybrzeżu Pasteura 1 we Wrocławiu".Część B -"Wykonanie remontu pomieszczenia nr 106 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW przy
2019-08-13
2019-08-23
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Organizacja szkolenia OSCE (Objective Structured Clinical Examination) dla jednego nauczyciela, w ramach projektu pn. "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2019-08-08
2019-08-23
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Malowanie klatki schodowej (bez stopni schodowych) w budynku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza Radeckiego 5 we Wrocławiu
2019-08-02
2019-08-12
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu tutoringu jako nowej metody nauczania dla pracowników dydaktycznych w ramach realizacji zadania 7 w projekcie: "Dolnośląscy liderzy Medycyny - wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Zamówienie jest finansowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00.
2019-07-12
2019-07-22
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa bluz i koszulek z logo uczelni na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2019-07-12
2019-07-22
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu stomatologicznego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UMW we Wrocławiu w ramach projektu: "Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Przedmiot podzielono na 2 (dwie) części osobno ocenianych: Część A - Dostawa sprzętu stomatologicznego, Część B - Dostawa materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z systemem Cerec CAD/CAM (Sirona)
2019-07-11
2019-07-19
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług szkoleniowych w ramach "Szkoły letniej" pt. "USG FAST", w ramach projektu pn. "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2019-07-09
2019-07-19
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Usługa opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-06-28
2019-07-09
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Usługa najmu odzieży specjalistycznej - bezpyłowej i szafki na odzież oraz świadczenie przez Wykonawcę usług prania i serwisu odzieży specjalistycznej dla pracowników pracujących w pomieszczeniach laboratoryjnych clean-room w strefach czystości D, C, B i A na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2019-06-25
2019-07-12
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wymiana stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu.
2019-06-19
2019-07-03
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług ciągłego bilansu kompetencji w ramach realizacji projektu: "Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-12
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sporządzenie programów funkcjonalno - użytkowych budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2019-09-06
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Usługa opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-09-02
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sporządzenie programów funkcjonalno - użytkowych budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-09-02
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Całodobowa Ochrona nieruchomości UMW położonych we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, poprzez monitoring wizyjny tj. system kamer połączonych drogą internetową z Centrum Monitoringu Wykonawcy.
2019-08-27
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług ciągłego bilansu kompetencji w ramach realizacji projektu"Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu".
2019-08-19
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wymiana stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu.
2019-08-13
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne, korekty tekstów oraz uwierzytelnienia tłumaczeń na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2019-08-09
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Naprawa i rozbudowa systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego we wszystkich obiektach na drogach komunikacyjnych oraz w innych miejscach, w których jest to wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, dla Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
2019-08-07
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania i zakupu wiz na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2019-08-07
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług szkoleniowych w ramach "Szkoły letniej" pt. "USG FAST", w ramach projektu pn. "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój
2019-07-19
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych oraz czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2019-07-15
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych, będących wsadem do pojemników typu TORK, opisanych w zał. nr 2 do Siwz, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2019-07-09
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-07-03
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa i montaż mebli w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część A - Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia w pomieszczeniach biurowych Katedry i Zakładu Genetyki
2019-07-03
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia w pomieszczeniach biurowych Katedry i Kliniki Chorób Serca
2019-07-02
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-07-02
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu i obsłudze kadry instruktorskiej kursów ETC (European Trauma Course) oraz w ramach projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" nr POWR.05.04.00-00-0166. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2019-05-31
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa i montaż mebli w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część E - Dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach biurowych Katedry i Kliniki Chorób Serca
2019-05-28
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2019-05-27
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.