eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński - przetargiUniwersytet Jagielloński - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-24
2019-05-09
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu sal 37, 37a, 37b oraz 57, 57a, 57b w budynku Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.
2019-04-24
2019-05-09
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy remontu elewacji Dworu w Modlnicy wraz z rekonstrukcją stolarki elewacyjnej
2019-04-19
2019-04-29
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy i automatyzacji prognostycznego modelu popytu na pracę studentów i absolwentów UJ
2019-04-19
2019-04-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Udzielenie licencji niewyłącznej na oprogramowanie Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami Systemu na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2019-04-18
2019-04-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy podręczników dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2019-04-18
2019-04-29
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zajęć "Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka" / "Pracownia Badań Materiałów III - materiały memrystywne" dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2019-04-17
2019-04-25
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego na potrzeby Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.141.2019)
2019-04-17
2019-04-26
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch klastrów przełączników sieciowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ
2019-04-17
2019-04-26
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy switcha dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2019-04-16
2019-04-26
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania modeli graficznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-16
2019-04-24
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
2019-04-16
2019-04-24
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w odniesieniu od jednej do pięciu części.(Nr sprawy: 80.272.140.2019)
2019-04-12
2019-04-23
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu, montażu instalacji oraz uruchomienia systemu audiowizualnego w Sali nr 52 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2019-04-12
2019-04-23
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Usługa wydawnicza obejmująca pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: "Coping with Critical, Demanding and Dysfunctional Parents", autorstwa Davida M. Allena, MD, ISBN 9781462522699, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zlecona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2019-04-12
2019-04-24
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch drukarek laserowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. (Nr sprawy: 80.272.117.2019)
2019-04-11
2019-04-23
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem UJ Collegium Medicum).
2019-04-08
2019-04-16
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-016) przy ul. Sławkowskiej 17.
2019-04-05
2019-04-15
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: "Positive Parenting for Autism: Powerful Strategies to Help Your Child Overcome Challenges and Thrive", autorstwa Victorii Boone, ISBN 9781462522699, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.115.2019)
2019-04-05
2019-04-15
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (NR sprawy: 80.272.108.2019)
2019-04-04
2019-04-19
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy remontu elewacji Dworu w Modlnicy wraz z rekonstrukcją stolarki elewacyjnej
2019-04-04
2019-04-12
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy switcha dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2019-04-04
2019-04-12
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów reklamowych i promocyjnych z logo UJ.
2019-04-01
2019-04-09
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Działu Socjalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.75.2019)
2019-03-29
2019-04-16
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy realizacji obiektu Laboratorium Innowacyjnych Technologii w obrębie III Kampusu UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 2
2019-03-26
2019-04-03
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: "A Death in the Rainforest", autorstwa Dona Kulicka, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.95.2019)
2019-03-26
2019-04-03
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania redakcji językowo-stylistycznej z opracowaniem edytorskim tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, na zamówienie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr sprawy: 80.272.94.2019)
2019-03-21
2019-03-29
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy switcha dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2019-03-20
2019-04-01
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy układu instalacji chłodzenia rezonansu magnetycznego o dodatkowy agregat wody lodowej, wyposażony w zewnętrzny układ free cooling wraz z instalacją elektryczną i podłączeniem do BMS-u oraz modernizacja istniejącego układu w budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie
2019-03-19
2019-04-02
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi konserwacji centrali telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urządzeń końcowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2019-03-19
2019-03-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów biologicznych (medycznych i weterynaryjnych) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum) wraz z dzierżawą 8 kontenerów dla jednostek określonych w załącznikach A oraz B do SIWZ.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-23
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Druk jednokolorowy (czarny) i wielokolorowy bloku (wnętrza) książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa UJ, położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A
2019-04-18
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i dostawy 13 numerów miesięcznika "Alma Mater" dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2019-04-16
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt."A Death in the Rainforest", autorstwa Dona Kulicka, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy80.272.95.2019)
2019-04-12
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. St. Łojasiewicza 4.
2019-04-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo - budowlanych pomieszczeń zwierzętarni Instytutu Nauk o Środowisku, Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie.
2019-04-08
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia firewall dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2019-04-04
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
2019-04-01
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Druk w dwóch rodzajach oprawy trzytomowej publikacji "Pediatria", pod redakcją Jana Józefa Pietrzyka, Przemko Kwinty (Tom 1 ISBN 978-83-233-4153-6, Tom 2 ISBN 978-83-233-4154-3, Tom 3 ISBN 978-83-233-4322-6) wraz z dostawą nakładu, dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2019-03-26
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu systemów informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zarządzania działalnością badawczą
2019-03-25
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy podręczników do kursów języków obcych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2019-03-22
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów
2019-03-21
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt."LEGOŽ-Based TherapyHow to build social competence through LEGOŽ-based Clubs for children with autism and related conditions", autorstwa Daniela B. LeGoffa, Giny Gómez de la Cuesta, GW Kraussa i Simona Barona-Cohena, ISBN 978-1-84905-537-6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy80.272.53.2019)
2019-03-21
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt."Autism Mothers Speak Out. Stories of Advocacy and Activism from Around the World", autorstwa ed. Maggi Golding i Jill Stacey, ISBN 978-1-78592-515-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy80.272.54.2019)
2019-03-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru biurowego, na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum).
2019-03-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii UJ, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków.
2019-03-18
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania jako operator-montażysta 2025 minut (45 godzin lekcyjnych") materiałów audiowizualnych w jakości Full HD z zakresu kursu "Programowania symulacji fizyki w czasie rzeczywistym" oraz 2025 minut (45 godzin lekcyjnych) materiałów audiowizualnych w jakości Full HD z zakresu kursu "Geometria 3D dla projektantów gier wideo"
2019-03-08
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy bluz promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem UJ Collegium Medicum)
2019-03-07
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.
2019-03-05
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowa 7.
2019-03-05
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (31-001) przy ul. Grodzkiej 53.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Jagielloński
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.