eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński - przetargiUniwersytet Jagielloński - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-14
2019-02-22
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.44.2019)
2019-02-14
2019-02-22
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Druk w dwóch rodzajach oprawy trzytomowej publikacji "Pediatria", pod redakcją Jana Józefa Pietrzyka, Przemko Kwinty (Tom 1 ISBN 978-83-233-4153-6, Tom 2 ISBN 978-83-233-4154-3, Tom 3 ISBN 978-83-233-4322-6) wraz z dostawą nakładu, dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2019-02-13
2019-02-21
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Dostawa sterylizatora parowego z komorą przelotową na potrzeby Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 9.
2019-02-12
2019-02-20
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania jako operator-montażysta 2025 minut (45 godzin lekcyjnych") materiałów audiowizualnych w jakości Full HD z zakresu kursu "Programowania symulacji fizyki w czasie rzeczywistym" oraz 2025 minut (45 godzin lekcyjnych) materiałów audiowizualnych w jakości Full HD z zakresu kursu "Geometria 3D dla projektantów gier wideo"
2019-02-12
2019-02-20
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu systemów informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zarządzania działalnością badawczą
2019-02-06
2019-02-21
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo - budowlanych pomieszczeń zwierzętarni Instytutu Nauk o Środowisku, Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie.
2019-02-05
2019-02-20
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie kontynuacji wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie położonego na działce nr 6/4 obręb K-18 Krowodrza

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-11
2019-02-19
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: "LEGO(R)-Based Therapy: How to build social competence through LEGO(R)-based Clubs for children with autism and related conditions", autorstwa Daniela B. LeGoffa, Giny Gómez de la Cuesta, GW Kraussa i Simona Barona-Cohena, ISBN 978-1-84905-537-6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.53.2019)
2019-02-11
2019-02-19
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: "Autism Mothers Speak Out. Stories of Advocacy and Activism from Around the World", autorstwa ed. Maggi Golding i Jill Stacey, ISBN 978-1-78592-515-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.54.2019)
2019-02-08
2019-02-18
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii, UJ, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków.
2019-02-07
2019-02-15
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru biurowego, na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum).
2019-02-06
2019-02-14
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy podręczników do kursów języków obcych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2019-02-05
2019-02-13
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów
2019-01-30
2019-02-07
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (31-001) przy ul. Grodzkiej 53.
2019-01-24
2019-02-01
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 250 sztuk interaktywnych bezprzewodowych pilotów wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem
2019-01-23
2019-01-31
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowa 7.
2019-01-23
2019-02-04
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy układu instalacji chłodzenia rezonansu magnetycznego o dodatkowy agregat wody lodowej, wyposażony w zewnętrzny układ free cooling wraz z instalacją elektryczną i podłączeniem do BMS-u oraz modernizacja istniejącego układu w budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie
2019-01-22
2019-01-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.
2019-01-22
2019-01-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.
2019-01-18
2019-01-29
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy podręczników do kursów języków obcych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2019-01-17
2019-01-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy bluz promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem UJ Collegium Medicum)
2019-01-14
2019-01-22
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz kamery dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale na dwie części zamówienia
2019-01-11
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie - remont pomieszczeń II p. część południowa oraz zachodnia
2019-01-07
2019-01-22
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo - budowlanych pomieszczeń zwierzętarni Instytutu Nauk o Środowisku, Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie.
2018-12-31
2019-01-08
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi utrzymania System Informatycznego Portal UJ.
2018-12-31
2019-01-09
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie naprawy klimakonwektorów w budynkach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie
2018-12-31
2019-01-24
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Teleskop optyczny o parametrach technicznych i ilościowych nie gorszych niż podane w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego UJ, w Krakowie wraz z usługą wykonania niezbędnych czynności montażowych i kalibracji astronomicznej wymaganych do rozpoczęcia pracy teleskopu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Teleskop optyczny o parametrach technicznych i ilościowych nie gorszych niż podane w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego UJ, w Krakowie wraz z usługą wykonania niezbędnych czynności montażowych i kalibracji astronomicznej wymaganych do rozpoczęcia pracy teleskopu
2019-02-14
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera plików dla Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Nr sprawy80.272.360.2018)
2019-02-14
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wymiany akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. (Nr sprawy80.272.357.2018)
2019-02-14
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów stacjonarnych dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Nr sprawy80.272.364.2018)
2019-02-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania modernizacji instalacji chłodniczej w celu zwiększenia wydajności chłodzenia wraz z dostawą urządzeń dla komór badawczych w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
2019-02-12
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu CCTV wraz z wymianą okablowania w budynkach KampusuWydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Centrum badań Przyrodniczych UJ oraz Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ. (nr sprawy80.272.270.2018)
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-110) przy ul. Czapskich 4. (Nr sprawy80.272.356.2018)
2019-02-11
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie naprawy klimakonwektorów w budynkach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie
2019-02-11
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi utrzymania System Informatycznego Portal UJ.
2019-02-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i rozbudową budynku biurowo-dydaktycznego UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie.
2019-02-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót elektroinstalacyjnych związanych z wymianą systemu automatyki i BMS w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul Gronostajowej 7 w Krakowie
2019-01-29
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt."Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents, Third Edition", autorstwa ed. Johna R. Weisza & Alana E. Kazdina, ISBN 9781462522699, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy80.272.373.2018)
2019-01-29
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt."INFLUENZAThe Hundred Year Hunt to Cure the Deadliest Disease in History", autorstwa Jeremy´ego Browna, ISBN 978-1501181245, liczącej 269 stron, tłumaczenie 9 stron rzymskich oraz tekstu na okładce, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zlecona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy80.272.346.2018)
2019-01-29
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt."Motivational Interviewing and CBT. Combining Strategies for Maximum Effectiveness", autorstwa Sylvie Naar, Stevena A. Safrena, ISBN 9781462531547, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy80.272.399.2018)
2019-01-28
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego klasy All in One dla Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
2019-01-28
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
2019-01-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie - remont pomieszczeń II p. część południowa oraz zachodnia
2019-01-21
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt."The Genius Within. Smart pills, brain hacks and adventures in intelligence", autorstwa Davida Adama, ISBN 978-1-5098-0499-3, liczącej 336 stron, oraz tłumaczenie tekstu na okładce, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zlecona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy80.272.333.2018)
2019-01-21
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 3.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Jagielloński
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.