eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargiUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-22
2017-03-02
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" Akronim VALE, umowa nrSTRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.
2017-02-21
2017-03-01
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonanie badań mikrobiologicznych (część I - przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomieszczeń - powietrza i powierzchni oraz systemu modułowego typu Xvivo2 do hodowli komórek, część II - identyfikacja kolonii drobnoustrojów na podłożach przekazanych przez Zamawiającego, część III - wykonanie oceny żyzności i jałowości podłoży przekazanych od Zamawiającego) w związku z realizacją projektu pn., "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim "CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio dla od jednej do trzech części zamówienia
2017-02-21
2017-03-01
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.5.2017
2017-02-20
2017-02-28
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakupu i dostawa Inkubatora z atmosferą CO2 i O2 dla potrzeb Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków w ramach realizacji projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
2016-12-22
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowiea)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia), b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych
2016-12-22
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowiea)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia), b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych
2016-11-17
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i konserwacja elewacji - I etap" budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.
2016-11-14
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Remont konserwatorski elewacji - I etapryzalit środkowy elewacji południowej budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
2016-11-14
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Remont konserwatorski elewacji - I etapryzalit środkowy elewacji południowej" budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
2016-11-14
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Remont konserwatorski elewacji - I etapryzalit środkowy elewacji południowej" budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
2016-11-14
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Remont konserwatorski elewacji - I etapryzalit środkowy elewacji południowej" budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
2016-11-14
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonanie robót remontowych w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.
2016-11-10
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i konserwacja elewacji ze stolarką - I etap budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
2017-02-27
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z remontem dwóch auli wykładowych w budynku Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Montelupich 4 w Krakowie
2017-02-16
2017-02-24
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2017-02-15
2017-02-23
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych.
2017-02-14
2017-02-22
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na remoncie biblioteki wraz z wymianą stolarki okiennej (3 sztuk) zlokalizowanej na I-szym piętrze budynku oraz remont dwóch sal wykładowych nr 18 i 18A na parterze budynku w zespole budynków Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie
2017-02-07
2017-02-15
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
2017-01-26
2017-01-03
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
2017-01-19
2017-01-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" Akronim VALE, umowa nrSTRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.
2017-01-19
2017-01-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowySTRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie.
2017-01-17
2017-01-25
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-01-16
2017-01-26
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dostawa, montaż i instalacja laptopów, głośników komputerowych, projektorów, uchwytów sufitowych do projektorów, ekranów elektrycznych, kabli sygnałowych i napięciowych w korytkach, gniazd przyłączeniowych dla potrzeb realizacji projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.". Nr umowy o dofinansowaniePOWR.05.03.00-00-0006/15-00.
2017-01-10
2017-01-18
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-01-05
2017-01-13
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18
2017-01-05
2017-01-13
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowySTRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie.
2017-01-03
2017-01-11
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2017 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.
2017-01-02
2017-01-10
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przewozu osób uczestniczących w rehabilitacji. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo - badawczego "SPRINTT - Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszychwieloskładnikowe strategie leczenia".
2016-12-30
2017-01-09
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa jednorazowych, przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych, zestawów do ekspansji komórek (kartigde) w związku z realizacją projektu pn., "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim "CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
2016-12-29
2017-01-10
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.132.2016
2016-12-23
2017-01-04
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.
2016-12-21
2016-12-29
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie.
2016-12-19
2016-12-28
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostęp do baz danychAccess Medicine, Access Surgery, BMJ Journals, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-22
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-02-20
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przewozu osób uczestniczących w rehabilitacji. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo - badawczego "SPRINTT - Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszychwieloskładnikowe strategie leczenia".
2017-02-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.
2017-02-17
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostęp do baz danychAccess Medicine, Access Surgery, BMJ Journals, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-02-15
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" Akronim VALE, umowa nrSTRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015
2017-02-15
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania oprogramowania/systemu/aplikacji bazodanowej do gromadzenia, zarządzania i dystrybucji danych oraz monitoringu skuteczności terapeutycznej produktu leczniczego. Zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
2017-02-09
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.Sprawa znak 141.2711.94.2016
2017-02-08
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa jednorazowych, przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych, zestawów do ekspansji komórek (kartigde) w związku z realizacją projektu pn., "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowonaczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim "CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
2017-02-07
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-02-03
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.132.2016
2017-02-01
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.132.2016
2017-02-01
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy butelek laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
2017-01-31
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-01-30
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.132.2016
2017-01-26
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-01-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowySTRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie.
2017-01-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa wyposażenia (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w związku z realizacją projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nrPOWR.05.03.00-00-0006/15-00.
2017-01-11
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy sterylnego gotowego do użycia roztworu 20 % ludzkiej albuminy w płynie o objętości 10 ml w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
2017-01-11
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dzierżawa urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-01-09
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne wykonywanie usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.