eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargiUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-17
2017-05-26
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
2017-05-15
2017-05-24
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-10
2017-05-19
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa drukarek laserowych i skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.22.2017
2017-04-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa energii cieplnej do obiektu UJ CM przy ul. św. Anny 12 w Krakowie
2017-04-11
2017-04-21
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.20.2017
2017-04-06
2017-04-18
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów.
2017-03-29
2017-04-06
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-03-22
2017-03-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
2017-03-15
2017-03-23
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
2017-03-02
2017-03-10
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
2017-02-22
2017-03-02
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" Akronim VALE, umowa nrSTRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.
2017-02-21
2017-03-01
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonanie badań mikrobiologicznych (część I - przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomieszczeń - powietrza i powierzchni oraz systemu modułowego typu Xvivo2 do hodowli komórek, część II - identyfikacja kolonii drobnoustrojów na podłożach przekazanych przez Zamawiającego, część III - wykonanie oceny żyzności i jałowości podłoży przekazanych od Zamawiającego) w związku z realizacją projektu pn., "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim "CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio dla od jednej do trzech części zamówienia
2017-02-21
2017-03-01
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.5.2017
2017-02-20
2017-02-28
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakupu i dostawa Inkubatora z atmosferą CO2 i O2 dla potrzeb Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków w ramach realizacji projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
2017-02-17
2017-02-27
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z remontem dwóch auli wykładowych w budynku Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Montelupich 4 w Krakowie
2017-02-16
2017-02-24
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2017-02-15
2017-02-23
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych.
2017-02-14
2017-02-22
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na remoncie biblioteki wraz z wymianą stolarki okiennej (3 sztuk) zlokalizowanej na I-szym piętrze budynku oraz remont dwóch sal wykładowych nr 18 i 18A na parterze budynku w zespole budynków Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie
2017-02-07
2017-02-15
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
2017-01-26
2017-01-03
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
2017-01-19
2017-01-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" Akronim VALE, umowa nrSTRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.
2017-01-19
2017-01-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowySTRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-05-12
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.5.2017
2017-05-09
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
2017-04-25
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.5.2017
2017-04-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa medium różnicującego i Recombinant Human EGF, w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2017-04-14
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
2017-04-13
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-04-10
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa Inkubatora z atmosferą CO2 i O2, w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 28262 -2017 z dnia 20.02.2017 r.
2017-04-03
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dostawa, montaż i instalacja laptopów, głośników komputerowych, projektorów, uchwytów sufitowych do projektorów, ekranów elektrycznych, kabli sygnałowych i napięciowych w korytkach, gniazd przyłączeniowych dla potrzeb realizacji projektu "Dydaktyka, Innowacja,Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.". Nr umowy o dofinansowaniePOWR.05.03.00-00-0006/15-00.
2017-03-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na remoncie biblioteki wraz z wymianą stolarki okiennej (3 sztuk) zlokalizowanej na I-szym piętrze budynku oraz remont dwóch sal wykładowych nr 18 i 18A na parterze budynku w zespole budynków Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie.
2017-03-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z remontem dwóch auli wykładowych w budynku Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Montelupich 4 w Krakowie
2017-03-27
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" Akronim VALE, umowa nrSTRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015
2017-03-20
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych.
2017-03-17
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE,nr umowySTRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie.
2017-03-01
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2017 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.
2017-02-28
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.132.2016
2017-02-22
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów hydraulicznych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-02-20
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przewozu osób uczestniczących w rehabilitacji. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo - badawczego "SPRINTT - Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszychwieloskładnikowe strategie leczenia".
2017-02-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.
2017-02-17
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostęp do baz danychAccess Medicine, Access Surgery, BMJ Journals, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.