eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargiUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-17
2017-08-25
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum wyłonienie wykonawcy usługi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Badacza i Sponsora w związku z badaniem klinicznym: European Network-Paediatric Hodgkin´s Lymphoma Study Group (EuroNet-PHL): Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin´s Lymphoma in Children and Adolescents". Date of version final 4.0, 2017-05-15 (including amendment 01, 02 and 03). EudraCT number: 2012-004053-88 Tytuł polski: "Europejska Sieć Chłoniaka Hodgkina: Drugie międzynarodowe, międzygrupowe badanie dotyczące leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży (EuroNet-PHL-C2)".
2017-08-16
2017-08-25
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-08-16
2017-08-25
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM
2017-08-10
2017-08-21
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-03
2017-08-11
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
2017-07-07
2017-07-17
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonanie systemu sterowania multimediami w Auli niebieskiej oraz dostawę dwóch projektorów multimedialnych instalacyjnych do sal wykładowych (Auli czerwonej i Auli niebieskiej) w Instytucie Stomatologii.
2017-07-06
2017-07-14
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
2017-06-30
2017-07-17
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie - I etap
2017-06-29
2017-07-14
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie
2017-06-29
2017-07-07
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Świadczenie usług ubezpieczenia: komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych;
2017-06-27
2017-07-05
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa projektora multimedialnego instalacyjnego. Sprawa znak: 141.2711.34.2017
2017-06-26
2017-07-05
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz usługi ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu (w skład, którego wchodzą budynki A, B, C i D) zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Badurskiego 13, 15, 17 i 19 wraz z prowadzącymi do nich ciągami komunikacyjnymi tj.: ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Zespołu Domów Studenckich, ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Biblioteki Medycznej (ul. Medyczna do ul. Kostaneckiego, wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego) oraz ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do wejścia głównego Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego (wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego i ulicy Medycznej).
2017-06-23
2017-07-04
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących kontynuacji remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej, realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie
2017-06-16
2017-06-26
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
2017-06-13
2017-06-21
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakupa i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do zaawansowanych i profesjonalnych programów obliczeniowych dla Zakładu Zdrowia i Środowiska UJ CM w Krakowie
2017-06-12
2017-06-20
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum świadczenie usług ubezpieczenia: posiadania mienia; odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności; komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych
2017-06-12
2017-06-21
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie
2017-06-09
2017-06-21
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia.
2017-06-08
2017-06-20
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
2017-06-07
2017-06-19
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
2017-06-01
2017-06-09
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa komputera do analizy i przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie
2017-05-24
2017-06-02
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne wykonywanie usług prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-05-17
2017-05-26
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
2017-05-15
2017-05-24
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-27
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części przedmiotu zamówienia.
2017-07-21
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumWyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie - I etap
2017-07-14
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
2017-07-12
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa projektora multimedialnego instalacyjnego. Sprawa znak141.2711.34.2017
2017-07-12
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakupa i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do zaawansowanych i profesjonalnych programów obliczeniowych dla Zakładu Zdrowia i Środowiska UJ CM w Krakowie
2017-07-11
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
2017-07-06
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów.
2017-06-30
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.
2017-06-28
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części przedmiotu zamówienia
2017-06-22
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.20.2017
2017-06-22
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa drukarek laserowych i skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak141.2711.22.2017
2017-06-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
2017-06-13
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
2017-05-26
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
2017-05-23
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa energii cieplnej do obiektu UJ CM przy ul. św. Anny 12 w Krakowie.
2017-05-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych do bieżących remontów, napraw i konserwacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-05-12
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.5.2017
2017-05-09
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
2017-04-25
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.5.2017

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.