eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargiUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-12
2017-10-27
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
2017-10-06
2017-10-23
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 w Krakowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-06
2017-10-16
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa komputera przenośnego do prac naukowo-badawczych w Katedrze Pediatrii z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami.
2017-10-02
2017-10-10
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa dwóch przenośnych aparatów USG, w tym jednego Cardio, dla Katedry Anatomii UJ CM w Krakowie.
2017-09-22
2017-10-02
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa respiratora do intubacji myszy kompatybilnego z zestawem do gazowej anestezji wraz z koniecznymi do podłączenia akcesoriami, w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
2017-09-19
2017-09-27
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia instruktorów symulacji medycznej podczas kursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
2017-09-19
2017-09-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa laptopa hybrydowego z funkcją tabletu dla Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ CM w Krakowie.
2017-09-14
2017-09-22
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
2017-09-12
2017-09-27
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2017-09-07
2017-09-15
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
2017-08-30
2017-09-07
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM
2017-08-30
2017-09-07
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa komputera przenośnego do opracowania wyników badań w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej UJ CM.
2017-08-21
2017-09-06
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
2017-08-17
2017-08-25
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum wyłonienie wykonawcy usługi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Badacza i Sponsora w związku z badaniem klinicznym: European Network-Paediatric Hodgkin´s Lymphoma Study Group (EuroNet-PHL): Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin´s Lymphoma in Children and Adolescents". Date of version final 4.0, 2017-05-15 (including amendment 01, 02 and 03). EudraCT number: 2012-004053-88 Tytuł polski: "Europejska Sieć Chłoniaka Hodgkina: Drugie międzynarodowe, międzygrupowe badanie dotyczące leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży (EuroNet-PHL-C2)".
2017-08-16
2017-08-25
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-08-16
2017-08-25
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM
2017-08-10
2017-08-21
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
2017-08-03
2017-08-11
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
2017-07-07
2017-07-17
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonanie systemu sterowania multimediami w Auli niebieskiej oraz dostawę dwóch projektorów multimedialnych instalacyjnych do sal wykładowych (Auli czerwonej i Auli niebieskiej) w Instytucie Stomatologii.
2017-07-06
2017-07-14
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.
2017-06-30
2017-07-17
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie - I etap
2017-06-29
2017-07-14
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-13
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-10-06
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
2017-10-05
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-09-29
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-09-29
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-09-25
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
2017-09-21
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-09-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
2017-09-19
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
2017-09-08
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa fartuchów lekarskich dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Lekarskim UJ CM.
2017-08-28
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonanie systemu sterowania multimediami w Auli niebieskiej oraz dostawę dwóch projektorów multimedialnych instalacyjnych do sal wykładowych (Auli czerwonej i Auli niebieskiej) w Instytucie Stomatologii.
2017-08-25
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz usługi ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu (w skład, którego wchodzą budynki A, B, C i D) zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Badurskiego 13, 15, 17 i 19 wraz z prowadzącymi do nich ciągami komunikacyjnymi tj.ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Zespołu Domów Studenckich, ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Biblioteki Medycznej (ul. Medyczna do ul. Kostaneckiego, wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego) oraz ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do wejścia głównego Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego (wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego i ulicy Medycznej).
2017-08-18
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum świadczenie usług ubezpieczeniaposiadania mienia; odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności; komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych
2017-08-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących kontynuacji remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej, realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
2017-08-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.
2017-08-02
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia
2017-07-27
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części przedmiotu zamówienia.
2017-07-21
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumWyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie - I etap
2017-07-14
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn."Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE" nr umowySTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.