eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargiUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
2018-06-04
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego dla Zakładu Żywienia Człowieka Instytut Zdrowia Publicznego WNZ Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2018-05-25
2018-06-06
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-11
2018-05-22
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa 4 serwerów i 2 przełączników sieci LAN wraz z odpowiednimi licencjami.
2018-05-08
2018-05-16
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki monochromatycznej laserowej ze zszywaczem dla Zakładu Biofizyki, Katedry Fizjologii UJ CM
2018-04-30
2018-05-10
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwunastu części przedmiotu zamówienia.
2018-04-26
2018-05-11
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowych w pomieszczeniach przyziemia i na parterze budynku Centrum Dydaktyczno - Kongresowego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanego przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie, na potrzeby Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM"
2018-04-24
2018-05-04
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa specjalistycznego zestawu komputerowego (stacji roboczej i monitora) do obróbki graficznej modeli trójwymiarowych oraz obsługi drukarek 3D dla Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM.
2018-03-20
2018-03-28
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa komputera stacjonarnego i dwóch monitorów dla Katedry Anatomii UJ CM, w związku z realizacją projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 2.0." pt. "Morfometria ludzkich zastawek serca: aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr MNISW/2017/98/DIR/NN.
2018-03-19
2018-03-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2018-03-16
2018-03-26
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.
2018-02-19
2018-02-28
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.
2018-01-23
2018-02-07
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
2018-01-16
2018-01-24
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych.
2018-01-11
2018-01-19
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Jednorazowa dostawa pipet automatycznych o nastawnej objętości wraz ze statywami karuzelowymi w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
2018-01-09
2018-01-17
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Sprawa znak: 141.2711.90.2017
2018-01-04
2018-01-12
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-12-01
2017-12-11
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
2017-11-30
2017-12-08
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na lata 2018 i 2019 odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej dziewiątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.
2017-11-29
2017-12-07
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa jednorazowych zestawów do ekspansji komórek (Kartridge) i materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
2017-11-29
2017-12-07
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa drukarki dla Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.86.2017
2017-11-27
2017-12-06
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiarów szczelności czujek izotopowych oraz monitoringu przeciwpożarowego i konserwacji instalacji nagłośnieniowo - ewakuacyjnej DSO w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-11-22
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.88.2016 z dnia 09.03.2017 r. pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-17
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.
2018-05-08
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2018-04-24
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.
2018-04-24
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa komputera stacjonarnego i dwóch monitorów dla Katedry Anatomii UJ CM, w związku z realizacją projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 2.0." pt. "Morfometria ludzkich zastawek sercaaortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr MNISW/2017/98/DIR/NN.
2018-03-30
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa odczynników do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.
2018-03-23
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych.
2018-03-05
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Sprawa znak141.2711.90.2017
2018-02-15
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Jednorazowa dostawa pipet automatycznych o nastawnej objętości wraz ze statywami karuzelowymi w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
2018-02-07
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2018-01-16
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
2018-01-16
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiarów szczelności czujek izotopowych oraz monitoringu przeciwpożarowego i konserwacji instalacji nagłośnieniowo - ewakuacyjnej DSO w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2018-01-11
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na lata 2018 i 2019 odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej dziewiątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.
2018-01-11
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zakupu i dostawy drukarki dla Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie. Sprawa znak141.2711.86.2017
2018-01-10
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak141.2711.70.2017
2018-01-08
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nrPOWR.05.03.00-00-0006/15-00.
2017-12-28
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta pięćdziesiątej części przedmiotu zamówienia.
2017-12-27
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
2017-12-27
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa jednorazowych zestawów do ekspansji komórek (Kartridge) i materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
2017-12-22
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do dydaktyki w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM w Krakowie. Sprawa znak141.2711.66.2017
2017-12-19
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate na rok 2018 odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.