eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargiUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-22
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.88.2016 z dnia 09.03.2017 r. pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-01
2017-12-11
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
2017-11-30
2017-12-08
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na lata 2018 i 2019 odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej dziewiątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.
2017-11-29
2017-12-07
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa jednorazowych zestawów do ekspansji komórek (Kartridge) i materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
2017-11-29
2017-12-07
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa drukarki dla Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.86.2017
2017-11-27
2017-12-06
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiarów szczelności czujek izotopowych oraz monitoringu przeciwpożarowego i konserwacji instalacji nagłośnieniowo - ewakuacyjnej DSO w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-11-16
2017-11-24
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate na rok 2018 odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
2017-11-10
brak danych
Kraków Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.25.2017 z dnia 01.08.2017 r. pn. "Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej" realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie" polegających na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji południowej - ryzalit wschodni z rekonstrukcją stolarki okiennej
2017-11-10
2017-11-20
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
2017-11-07
2017-11-15
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa monitora medycznego dla Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich UJ CM
2017-10-27
2017-11-14
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Czystej 18 w Krakowie.
2017-10-26
2017-11-06
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta pięćdziesiątej części przedmiotu zamówienia.
2017-10-26
2017-11-07
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego dla Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM.
2017-10-25
2017-11-06
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do dydaktyki w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.66.2017
2017-10-25
2017-11-06
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego wykonywania usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
2017-10-24
2017-11-06
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.70.2017
2017-10-23
2017-10-31
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw źródeł światła w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie wraz z odbiorem i utylizacją zużytych. Sprawa znak: 141.2711.67.2017.
2017-10-20
2017-10-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego o wysokiej wydajności dla Kliniki Torakochirurgii UJ CM.
2017-10-20
2017-10-30
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki skanera płaskiego.
2017-10-19
2017-10-27
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.61.2017
2017-10-12
2017-10-27
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-05
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego wykonywania usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
2017-11-30
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa dwóch przenośnych aparatów USG, w tym jednego Cardio, dla Katedry Anatomii UJ CM w Krakowie.
2017-11-23
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Świadczenie usług ubezpieczeniakomunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych;
2017-11-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.25.2017 z dnia 01.08.2017 r. pn. "Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej" realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie" polegających na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji południowej - ryzalit wschodni z rekonstrukcją stolarki okiennej
2017-11-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa laptopa hybrydowego z funkcją tabletu dla Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ CM w Krakowie.
2017-11-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego dla Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM.
2017-11-20
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia instruktorów symulacji medycznej podczas kursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowaniePOWR.05.03.00-00-0006/15-00
2017-11-20
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki skanera płaskiego.
2017-11-10
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Zakup i dostawa komputera przenośnego do prac naukowo-badawczych w Katedrze Pediatrii z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami.
2017-11-07
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa respiratora do intubacji myszy kompatybilnego z zestawem do gazowej anestezji wraz z koniecznymi do podłączenia akcesoriami, w związku z realizacją projektu "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" Akronim CIRCULATE, umowa nrSTRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
2017-11-06
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-10-27
brak danych
Kraków Usługi Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum wyłonienie wykonawcy usługi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Badacza i Sponsora w związku z badaniem klinicznymEuropean Network-Paediatric Hodgkin´s Lymphoma Study Group (EuroNet-PHL)Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin´s Lymphoma in Children and Adolescents". Date of version final 4.0, 2017-05-15 (including amendment 01, 02 and 03). EudraCT number2012-004053-88 Tytuł polski"Europejska Sieć Chłoniaka HodgkinaDrugie międzynarodowe, międzygrupowe badanie dotyczące leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży (EuroNet-PHL-C2)".
2017-10-26
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Dostawa komputera przenośnego do opracowania wyników badań w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej UJ CM.
2017-10-26
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM
2017-10-18
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-10-13
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-10-06
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia.
2017-10-05
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-09-29
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
2017-09-29
brak danych
Kraków Dostawy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.