eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - przetargiUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-17
2019-04-26
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa odczynników dla Izolacji DNA/RNA z dzierżawą automatu, zestawu do kompensacji light mix do badań wirusologicznych oraz amoniaku i kwasów żółciowych do dzierżawionych analizatorów na okres 12 miesięcy
2019-04-12
2019-04-26
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa licencji wraz z integracją systemów PACS (AGFA) i RIS (ALTERIS)
2019-04-11
2019-04-30
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej
2019-04-10
brak danych
Wrocław Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
2019-04-09
2019-04-25
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie remontu pomieszczeń w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w budynku przy wyb. Pasteura 4 USK we Wrocławiu
2019-04-04
brak danych
Wrocław Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa leku Inotuzumab
2019-04-03
2019-04-25
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
2019-03-26
brak danych
Wrocław Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa nośników technetowych, generatorów, zestawu do elucji i tabletek jodowych dla Pracowni Medycyny Nuklearnej - 2 pakiety
2018-04-27
2019-05-09
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa nośników technetowych, generatorów, zestawów elucji i tabletek jodowych dla Pracowni Medycyny Nuklearnej.
2017-11-30
2019-12-11
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy - powtórzenie postępowania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-11
2019-04-19
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa specjalistycznego sprzętru medycznego dla Kliniki Okulistyki- dogrywka
2019-04-03
2019-04-11
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemu Cato w okresie 12 miesięcy
2019-04-01
2019-04-09
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
2019-03-28
2019-04-05
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego "Przegląd okresowy aparatów RTG w pakietach od 1 do 11 w okresie 36 miesięcy"
2019-03-28
2019-04-09
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Odczynniki dla Pracowni hematologicznych, Laboratorium Analitycznego oraz Poradni Genetycznej w okresie 24 miesięcy.
2019-03-28
2019-04-05
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52 - powtórzenie
2019-03-27
2019-04-05
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - endoprotezy
2019-03-25
2019-04-04
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Rękawice jednorazowe dla USK - wyczerpanie
2019-03-22
2019-04-03
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętów neonatologicznych / akcesoriów dla Kliniki Neonatologii w lokalizacji przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej
2019-03-22
2019-04-03
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
2019-03-22
2019-04-05
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb laboratorium w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu ul. Borowska 213 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych
2019-03-22
2019-04-01
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa wyposażenia meblowego, wraz z transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii i Centrum Badań Klinicznych oraz we wskazanych pomieszczeniach Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.
2019-03-22
2019-04-03
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa produktów leczniczych
2019-03-21
2019-04-01
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej)
2019-03-19
2019-03-29
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej
2019-03-14
2019-04-02
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Centrum Chorób Cywilizacyjnych
2019-03-08
2019-03-18
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Usługa serwisowa na przegląd, naprawę i dostawę części eksploatacyjnych do systemu poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger
2019-03-07
2019-03-26
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
2019-03-07
2019-03-18
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Odczynniki dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej- wyczerpanie
2019-03-06
2019-03-15
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego "Przegląd okresowy tomografu komputerowego Somatom Defintion AS w okresie 24 miesięcy".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-16
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego i drobiowego; USK/DZP/PN-7/2019
2019-04-01
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Przegląd okresowy tomografu komputerowego Somatom Definition AS w okresie 24 miesięcy.
2019-03-27
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie remontu i dostosowanie pomieszczeń do Oddziału Okulistyki Dziecięcej z obszaru Kliniki Otolaryngologii w budynku K, piętro II Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
2019-03-26
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego System zamknięty do pobierania krwi.
2019-03-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie linii kablowej zasilającej zestaw pompowy w parku Skowronim przy ul. Spiskiej (długość około 300 m) wraz z rozdzielnią i układem automatyki pomp
2019-03-21
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawę wyposażenia socjalno-bytowego w postaci wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn."Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury"
2019-03-18
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Usługa wykonania przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy
2019-03-15
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa przeciwciał i zestawów do Immunohistochemii w okresie 24 miesięcy
2019-03-15
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawę wyposażenia meblowego wraz z transportem montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Psychiatrii USK ul. Pasteura 10 w ramach zadania pt. Przebudowa Kliniki Psychiatrii USK
2019-03-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy
2019-03-05
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętów do utrzymania czystości w szpitalu wg pakietów 1 - 5
2019-02-22
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52:
2019-02-19
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii - przetarg dwuletni- dogrywka
2019-02-19
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa wyposażenia meblowego wraz z transportem i ustawieniem w pomieszczeniach Pracowni Endoskopii Zabiegowej przy Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej USK
2019-02-19
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych
2019-02-15
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa odczynników do diagnostyki POCT ( przy łóżku pacjenta ) oraz DMSO i Testu Bocznego - przetarg dwuletni z uwzględnieniem b. SPSK 1
2019-02-15
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia socjalno-bytowego w postaci wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn."Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury" cz.1 sprzęt medyczny - lodówka na leki ; cz.2 wyposażenie gospodarcze
2019-02-14
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Olympus w okresie 36 miesięcy
2019-02-14
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - przetarg roczny (dogrywka)
2019-02-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawę szwów chirurgicznych - wyczerpanie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.