eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - przetargiUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
2019-03-05
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej trzech budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, usytuowanych przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 66 - 68, ul. Chałubińskiego 1 oraz ul. Chałubińskiego 3
2019-02-12
2019-02-20
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Ddostawa wyposażenia socjalno-bytowego w postaci wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn.: "Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury"
2019-02-11
2019-02-21
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy
2019-01-29
brak danych
Wrocław Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Świadczenie usług transportu sanitarnego przez 24h/7 dni w tygodniu w okresie 12 miesięcy - Pakiet nr 1 (Karetki specjalistyczne "S")
2018-04-27
2019-05-09
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa nośników technetowych, generatorów, zestawów elucji i tabletek jodowych dla Pracowni Medycyny Nuklearnej.
2017-11-30
2019-12-11
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy - powtórzenie postępowania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-22
2019-02-01
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego System zamknięty do pobierania krwi.
2019-01-18
2019-01-29
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej)
2019-01-18
2019-01-28
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie linii kablowej zasilającej zestaw pompowy w parku Skowronim przy ul. Spiskiej (długość około 300 m) wraz z rozdzielnią i układem automatyki pomp
2019-01-17
2019-02-04
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego wykonanie prac remontowo - budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej - modernizacja instalacji ciekłego azotu w Banku Komórek Krwiotwórczych
2019-01-14
2019-01-22
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa przeciwciał i zestawów do Immunohistochemii w okresie 24 miesięcy
2019-01-11
2019-01-21
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy
2019-01-08
2019-01-16
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia socjalno-bytowego w postaci wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn.: "Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury" cz.1 sprzęt medyczny - lodówka na leki ; cz.2 wyposażenie gospodarcze
2018-12-31
2019-01-16
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Remont i dostosowanie pomieszczeń do Oddziału Okulistyki Dziecięcej z obszaru Kliniki Otolaryngologii w budynku K, piętro II Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
2018-12-27
2019-01-10
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa mieszanek mlecznych
2018-12-24
2019-01-03
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU OSÓB ZMARŁYCH W SZPITALU, WYCINKÓW DO BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH DO ZAKŁADU PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ ORAZ OBSŁUGA PROSEKTORIUM NA 24 MIESIĄCE
2018-12-21
2019-01-08
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 - 23 - powtórzenie
2018-12-21
2019-01-07
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętu dla neonatologii - dogrywka III
2018-12-21
2019-01-08
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętu dla Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
2018-12-18
2019-01-17
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52
2018-12-17
2019-01-30
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętów do utrzymania czystości w szpitalu wg pakietów 1 - 5
2018-12-17
2018-12-28
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych
2018-12-14
2018-12-28
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pełnobranżowego remontu i przebudowy pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. T. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych
2018-12-06
2018-12-14
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w ramach projektu pn. "Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury" w postaci dostawy mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku.
2018-12-03
2018-12-13
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - dogrywka 3
2018-11-29
2018-12-07
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa kaset RTG

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii - przetarg dwuletni- dogrywka
2019-02-19
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa wyposażenia meblowego wraz z transportem i ustawieniem w pomieszczeniach Pracowni Endoskopii Zabiegowej przy Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej USK
2019-02-19
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych
2019-02-15
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa odczynników do diagnostyki POCT ( przy łóżku pacjenta ) oraz DMSO i Testu Bocznego - przetarg dwuletni z uwzględnieniem b. SPSK 1
2019-02-15
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia socjalno-bytowego w postaci wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn."Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury" cz.1 sprzęt medyczny - lodówka na leki ; cz.2 wyposażenie gospodarcze
2019-02-14
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Olympus w okresie 36 miesięcy
2019-02-14
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - przetarg roczny (dogrywka)
2019-02-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawę szwów chirurgicznych - wyczerpanie
2019-02-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawy pojemników na odpady medyczne, oraz szczotek sterylnych suchych do chirurgicznego mycia rąk.
2019-02-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - dogrywka 3
2019-02-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI SZCZĘKOWEJ - wyczerpanie.
2019-02-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętu neonatologicznego - dogrywka III.
2019-02-13
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Wykonanie naprawy łóżek firmy Famed Żywiec
2019-02-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia modernizowanej Sali DDE dedykowanej do zabiegów endourologicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
2019-02-08
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa mleka i przetworów mlecznych
2019-02-07
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa wielorazowej bielizny operacyjnej
2019-02-01
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa mieszanek mlecznych
2019-02-01
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 - 23 - powtórzenie
2019-01-31
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa wyposażenia meblowego wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w USK przy ul. Borowskiej 213.
2019-01-30
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w ramach projektu pn. "Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury" w postaci dostawy mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.