eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Starostwo Powiatowe w Węgrowie - przetargiStarostwo Powiatowe w Węgrowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-05
2017-12-14
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Korytnica, Łochów, Stoczek, Sadowne, Miedzna, Węgrów, Liw, powiat węgrowski - na powierzchni 16 318 ha

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Starostwo Powiatowe w Węgrowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-27
2017-12-07
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2017-11-03
2017-11-20
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków
2017-10-26
2017-11-03
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2017-10-17
2017-11-02
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W Jagodne (granica Powiatu) - Gałki - Kopcie od km 1+600 do km 2+599 długość 999 mb
2017-09-21
2017-10-06
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków
2017-07-27
2017-08-11
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Modernizacja 2 odcinków dróg powiatowych (2 zadania)" z podziałem na części CZĘŚĆ I "Modernizacja drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek - Sadowne w miejscowości Mrozowa Wola, dł. 250,0 mb" CZĘŚĆ II "Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiorówka - Brzuza - Sadowne w miejscowości Szynkarzyzna, dł. 108,0 mb"
2017-07-04
2017-07-19
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowy dróg powiatowych (3 zadania)" z podziałem na części: CZĘŚĆ I "Przebudowa drogi powiatowej Liw - Korytnica" CZĘŚĆ II "Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek - Wrotnów w miejscowości Kozołupy" CZĘŚĆ III "Przebudowa drogi powiatowej Rabiany - Kupce"
2017-05-29
2017-06-12
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.723.687,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok"
2017-05-09
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kolonia Złotki, Orzełek gmina Sadowne"
2017-04-21
2017-05-08
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa chodników i zjazdów przy drogach powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków"
2017-03-13
2017-03-21
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łojew, Ogrodniki, Zagrodniki gmina Łochów"
2017-02-23
2017-03-20
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu
2017-02-10
2017-03-06
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków"
2017-02-10
2017-02-27
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa ul. Stadionowej w Węgrowie"
2017-01-27
2017-02-13
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu"
2017-01-16
2017-01-31
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki - Grabowiec"
2017-01-05
2017-01-16
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego
2016-12-07
2016-12-16
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie"
2016-11-14
2016-11-22
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-10-24
2016-11-08
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Międzyleś"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Starostwo Powiatowe w Węgrowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-18
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Modernizacja 2 odcinków dróg powiatowych (2 zadania)
2017-08-31
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa dróg powiatowych (3 zadania)" z podziałem na częściCZĘŚĆ I "Przebudowa drogi powiatowej Liw-Korytnica" CZĘŚĆ II "Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Kozołupy" CZĘŚĆ III "Przebudowa drogi powiatowej Rabiany -Kupce"
2017-07-26
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno w km od 1 + 652,00 do 3 + 248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb"
2017-06-27
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa chodników i zjazdów przy drogach powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków"
2017-06-27
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego
2017-06-27
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego
2017-06-19
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kolonia Złotki, Orzełek gmina Sadowne"
2017-05-11
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łojew, Ogrodniki, Zagrodniki gmina Łochów
2017-05-08
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu"
2017-04-07
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa ul. Stadionowej w Węgrowie
2017-03-02
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki - Grabowiec"
2017-02-14
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego
2017-02-08
brak danych
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie"
2017-01-04
brak danych
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-12-23
brak danych
Węgrów Starostwo Powiatowe w Węgrowie Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok
2016-11-30
brak danych
Węgrów Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Modernizacja 2 odcinków dróg powiatowych (2 zadania)" z podziałem na częściCZĘŚĆ I - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne - Morzyczyn, dł. 300 mb" CZĘŚĆ II - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4239W Trawy - Rabiany - Korytnica w miejscowości Wola Korytnicka, dł. 100 mb"
2016-11-28
brak danych
Węgrów Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Międzyleś
2016-10-28
brak danych
Węgrów Starostwo Powiatowe w Węgrowie Budowa 2 chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Liw (2 zadania)
2016-10-27
brak danych
Węgrów Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4260W ul. Przemysłowa w Węgrowie
2016-10-26
brak danych
Węgrów Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa 2 odcinków dróg powiatowych (2 zadania)"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Starostwo Powiatowe w Węgrowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.