eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Starostwo Powiatowe w Węgrowie - przetargiStarostwo Powiatowe w Węgrowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-24
2018-05-10
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne -Kołodziąż - Złotki - granica powiatu w miejscowości Złotki
2018-04-11
2018-04-19
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kołodziąż oraz Kołodziąż Rybie gmina Sadowne
2018-03-30
2018-04-09
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie Zakup pierwszego wyposażenia do nowego kampusu Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach z podziałem na części
2018-03-22
2018-04-06
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 4258W ul. Piwna w Węgrowie od km 0+617 do km 0+719
2018-02-12
2018-02-27
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów od drogi krajowej nr 50 w km od 0+000 do 5+600
2018-01-29
2018-02-14
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa dróg powiatowych (2 zadania)
2018-01-19
2018-02-05
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie
2018-01-19
2018-01-29
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 212 700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2017-12-05
2017-12-14
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Korytnica, Łochów, Stoczek, Sadowne, Miedzna, Węgrów, Liw, powiat węgrowski - na powierzchni 16 318 ha
2017-11-27
2017-12-07
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2017-11-03
2017-11-20
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków
2017-10-26
2017-11-03
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2017-10-17
2017-11-02
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W Jagodne (granica Powiatu) - Gałki - Kopcie od km 1+600 do km 2+599 długość 999 mb
2017-09-21
2017-10-06
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków
2017-07-27
2017-08-11
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Modernizacja 2 odcinków dróg powiatowych (2 zadania)" z podziałem na części CZĘŚĆ I "Modernizacja drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek - Sadowne w miejscowości Mrozowa Wola, dł. 250,0 mb" CZĘŚĆ II "Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiorówka - Brzuza - Sadowne w miejscowości Szynkarzyzna, dł. 108,0 mb"
2017-07-04
2017-07-19
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowy dróg powiatowych (3 zadania)" z podziałem na części: CZĘŚĆ I "Przebudowa drogi powiatowej Liw - Korytnica" CZĘŚĆ II "Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek - Wrotnów w miejscowości Kozołupy" CZĘŚĆ III "Przebudowa drogi powiatowej Rabiany - Kupce"
2017-05-29
2017-06-12
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.723.687,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok"
2017-05-09
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kolonia Złotki, Orzełek gmina Sadowne"
2017-04-21
2017-05-08
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa chodników i zjazdów przy drogach powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków"
2017-03-13
2017-03-21
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łojew, Ogrodniki, Zagrodniki gmina Łochów"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Starostwo Powiatowe w Węgrowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
brak danych
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie Zakup pierwszego wyposażenia do nowego kampusu Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach
2018-05-08
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 4258W ul. Piwna w Węgrowie od km 0+617 do km 0+719
2018-04-17
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów od drogi krajowej nr 50 w km od 0+000 do 5+600
2018-04-16
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa dróg powiatowych (2 zadania)
2018-03-16
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 212 700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2018-03-14
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie
2018-01-25
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Korytnica, Łochów, Stoczek, Sadowne, Miedzna, Węgrów, Liw, powiat węgrowski - na powierzchni 16 318 ha
2018-01-25
brak danych
Węgrów Dostawy Starostwo Powiatowe w Węgrowie Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok
2017-12-19
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków
2017-12-19
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W Jagodne (granica Powiatu) - Gałki - Kopcie od km 1+600 do km 2+599 długość 999 mb
2017-09-18
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Modernizacja 2 odcinków dróg powiatowych (2 zadania)
2017-08-31
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa dróg powiatowych (3 zadania)" z podziałem na częściCZĘŚĆ I "Przebudowa drogi powiatowej Liw-Korytnica" CZĘŚĆ II "Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Kozołupy" CZĘŚĆ III "Przebudowa drogi powiatowej Rabiany -Kupce"
2017-07-26
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno w km od 1 + 652,00 do 3 + 248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb"
2017-06-27
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Przebudowa chodników i zjazdów przy drogach powiatowych nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie na terenie miejscowości Grębków"
2017-06-27
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego
2017-06-27
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego
2017-06-19
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kolonia Złotki, Orzełek gmina Sadowne"
2017-05-11
brak danych
Węgrów Usługi Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łojew, Ogrodniki, Zagrodniki gmina Łochów
2017-05-08
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie "Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu"
2017-04-07
brak danych
Węgrów Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Węgrowie Przebudowa ul. Stadionowej w Węgrowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Starostwo Powiatowe w Węgrowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.