eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Starostwo Powiatowe w Poznaniu - przetargiStarostwo Powiatowe w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wykonanie robót budowlanych.
2019-11-06
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-12
2020-02-20
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa budynku biurowego na potrzeby PODGIK w Poznaniu.
2020-02-06
2020-02-14
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich.
2020-01-31
2020-02-10
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Usługa publikacji ogłoszeń w prasie z podziałem na 2 części.
2020-01-27
brak danych
Poznań Starostwo Powiatowe w Poznaniu Zadanie polegające na powtórzeniu podobnych usług do umowy nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r
2019-12-18
brak danych
Poznań Starostwo Powiatowe w Poznaniu Kontynuacja opieki autorskiej dla oprogramowania FINN 8 SQL.
2019-12-17
2020-01-09
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Przebudowa budynku biurowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2019-11-27
brak danych
Poznań Starostwo Powiatowe w Poznaniu Powtórzenie podobnych usług do umowy nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r.
2019-11-26
brak danych
Poznań Starostwo Powiatowe w Poznaniu Rozbudowa systemu kolejkowego Qmatic Orchestra oraz obsługa serwisowa, wsparcie techniczne oraz maintenance producenta (pakiet iHELP i Qmatic Care) na System.
2019-11-20
2019-11-29
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Świadczenie usług usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego
2019-11-20
2019-11-28
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa okularów wirtualnych VR
2019-11-05
2019-11-13
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Świadczenie usług usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego
2019-10-23
brak danych
Poznań Starostwo Powiatowe w Poznaniu Powtórzenie podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00050.2019 z dnia 17.09.2019 r.
2019-10-23
2019-10-31
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa biblioteki taśmowej.
2019-10-18
2019-10-28
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Świadczenie trzyletniej usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji Prawnej (SIP) wraz ze szkoleniem.
2019-10-18
2019-11-05
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Remont instalacji oświetleniowej polegający na wymianie oświetlenia w segmencie D w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18
2019-10-10
2019-10-18
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa biblioteki taśmowej.
2019-10-08
2019-10-18
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.
2019-10-07
2019-10-17
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części
2019-10-07
2019-10-15
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych z eksploatacji zużytych tablic rejestracyjnych
2019-10-04
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją miejsc i ilości występowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-23
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Kontynuacja opieki autorskiej dla oprogramowania FINN 8 SQL.
2020-01-09
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Powtórzenie podobnych usług do umowy nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r.
2020-01-08
brak danych
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części.
2019-12-31
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.
2019-12-31
brak danych
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa okularów wirtualnych VR.
2019-12-20
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Rozbudowa systemu kolejkowego Qmatic Orchestra oraz obsługa serwisowa, wsparcie techniczne oraz maintenance producenta (pakiet iHELP i Qmatic Care) na System.
2019-12-05
brak danych
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa wody, za pomocą sieci wodociągowej, z urządzeń zaopatrzenia w wodę do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26.
2019-12-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Remont instalacji oświetleniowej polegający na wymianie oświetlenia w segmencie D w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18
2019-12-04
brak danych
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa biblioteki taśmowej.
2019-12-04
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Świadczenie trzyletniej usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji Prawnej (SIP) wraz ze szkoleniem
2019-12-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego.
2019-11-29
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego.
2019-11-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Powtórzenie podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00050.2019 z dnia 17.09.2019 r.
2019-11-25
brak danych
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych z eksploatacji zużytych tablic rejestracyjnych.
2019-11-08
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wymiana oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów, w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2.
2019-11-04
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją rewitalizacji elewacji zabytkowego budynku Szkoły w Murowanej Goślinie.
2019-10-29
brak danych
Poznań Usługi Starostwo Powiatowe w Poznaniu Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk) w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.
2019-10-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły zlokalizowanej w Murowanej Goślinie
2019-10-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu Remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18
2019-09-19
brak danych
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Najem długoterminowy czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Starostwo Powiatowe w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.