eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Starostwo Powiatowe w Nysie

Starostwo Powiatowe w Nysie - przetargiStarostwo Powiatowe w Nysie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-08
2020-05-25
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Budowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: "Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowego
2020-05-07
2020-05-25
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1669 O Zurzyce - Kamiennik
2020-04-27
brak danych
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy) - zadanie nr 1 - wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, - zadanie nr 2 - karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji"
2020-04-15
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Budowa nowej kotłowni gazowej z wytwornicą pary i przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą zewnętrznej sieci c.o. dla budynku "A i B" SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach, ul. Lompy 2, realizowana w ramach zadania pn"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego etap II.
2020-03-27
brak danych
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy) - zadanie nr 1 - wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, - zadanie nr 2 - karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Starostwo Powiatowe w Nysie
Starostwo Powiatowe w Nysie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-04
2020-05-21
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku Obwodnica Nysy - Radzikowice
2020-04-17
2020-04-29
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych
2020-03-16
2020-03-31
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1522 O ulica Obozowa w miejscowości Łambinowice
2020-03-04
2020-03-20
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją w ciagach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nyskiego
2020-02-27
2020-03-06
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Nyskiego zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego i warunkami technicznymi założenia szczegółowej osnowy wysokościowej
2020-02-25
2020-03-09
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1607 O i 1608 O Nysa - Hajduki Nyskie - Charbielin wraz z przebudową obiektu mostowego i dróg dojazdowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1606 O
2020-02-07
2020-02-24
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Nyskiego
2020-01-29
2020-02-17
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku Obwodnica Nysy - Radzikowice
2020-01-20
2020-01-28
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy) - zadanie nr 1 - wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, - zadanie nr 2 - karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji"
2020-01-15
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nysie przy ul. Grodkowskiej 54 w ramach realizowanego projektu pnRewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji
2019-12-18
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy - Wyszków Śląski
2019-12-17
2019-12-30
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nysie wraz z zamiejscowymi oddziałami komunikacji i transportu w Głuchołazach, Paczkowie i Otmuchowie.
2019-11-26
2019-12-05
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nysie wraz z zamiejscowymi oddziałami komunikacji i transportu w Głuchołazach, Paczkowie i Otmuchowie.
2019-11-22
2019-12-09
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 na pomieszczenia bursy - poprawa dostępności do usług edukacyjnych
2019-11-20
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Wyszków- Śląski - Konradowa
2019-11-19
2019-12-05
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szopena 4 w Nysie na internat Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie
2019-11-13
2019-11-27
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego
2019-11-12
2019-11-20
Nysa Dostawy Starostwo Powiatowe w Nysie Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na 2020 rok.
2019-11-07
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy- Wyszków Śląski
2019-10-31
2019-11-15
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szopena 4 w Nysie na internat Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Starostwo Powiatowe w Nysie
Starostwo Powiatowe w Nysie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-27
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1522 O ulica Obozowa w miejscowości Łambinowice
2020-04-22
brak danych
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Nyskiego zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego i warunkami technicznymi założenia szczegółowej osnowy wysokościowej
2020-04-17
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nyskiego
2020-04-02
brak danych
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Nr 1607 O i 1608 O Nysa - Hajduki Nyskie - Charbielin wraz z przebudową obiektu mostowego i dróg dojazdowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1606 O
2020-03-12
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Nyskiego
2020-02-14
brak danych
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy) - zadanie nr 1 - wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, - zadanie nr 2 - karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji"
2020-01-23
brak danych
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nysie wraz z zamiejscowymi oddziałami komunikacji i transportu w Głuchołazach, Paczkowie i Otmuchowie.
2020-01-16
brak danych
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie promocja Powiatu Nyskiego poprzez prowadzoną przez STAL NYSA SA drużynę siatkarską Stal Nysa
2020-01-13
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 na pomieszczenia bursy - poprawa dostępności do usług edukacyjnych
2020-01-13
brak danych
Nysa Usługi Starostwo Powiatowe w Nysie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego.
2019-12-19
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szopena 4 w Nysie na internat Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie.
2019-12-18
brak danych
Nysa Dostawy Starostwo Powiatowe w Nysie Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na 2020 rok.
2019-12-03
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Remont sieci centralnego ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego w Nysie przy ul. Parkowej 2-4
2019-11-27
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Stary Las i Nowy Las
2019-11-12
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - zagospodarowanie części działki nr 1/3/ w Nysie (teren byłego poligonu wojskowego) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej (Nr Umowy o dofinansowanie RPOP05.01.00-16-0008/17-00 z dnia 13.07.2018 r.)
2019-10-31
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Wyszków Śląski - Konradowa
2019-10-31
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O, 1653 O, 1654 O (Goświnowice - Grądy)
2019-10-31
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Modernizacja nawierzchni dróg i chodników "Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym i ogrodzeniem w ciągu drogi powiatowej Nr 2166 O ul. E. Gierczak w Nysie"
2019-09-17
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Prace remontowe pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. Słowiańskiej 17 w Nysie na archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie.
2019-08-19
brak danych
Nysa Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Nysie Budowa nowej kotłowni gazowej z wytwornicą pary i przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą zewnętrznej sieci c.o. dla budynku "A i B" SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach, ul. Lompy 2, realizowana w ramach zadania pn:"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego etap II"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Starostwo Powiatowe w Nysie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.