eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - przetargiSpółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-20
2017-04-03
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3
2016-11-28
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku"
2016-11-25
2016-12-05
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w 2017 roku
2016-10-25
2016-11-02
Tuchów Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. na 2017 rok
2016-10-13
2016-10-21
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec - faza II", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
2016-10-06
2016-10-14
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. na 2017 rok
2016-09-23
2016-10-03
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec - faza II", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
2016-07-27
2016-08-10
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-07-11
2016-07-19
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu finansowego koparko - ładowarki o pojemności łyżki ładowarki min. 1m3, wyposażonej w silnik typu diesel o mocy min. 100KM.
2016-06-03
2016-06-17
Tuchów roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2015-11-26
2015-12-07
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o. o. w 2016 roku.
2015-11-25
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2015-11-19
2015-12-04
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2015-10-16
2015-11-02
Tuchów roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie
2015-09-26
2015-10-12
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2015-06-09
2015-06-16
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Kompleksowa obsługa notarialna Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o. o.
2015-05-22
2015-05-29
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie materiałów niezbędnych do wykupu nieruchomości w tym- wykonanie prac geodezyjnych dla wydzielenia nieruchomości zajętych pod montaż obiektów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie gm. Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice i Tuchów - opracowanie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec.
2015-05-04
2015-05-12
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie materiałów niezbędnych do wykupu nieruchomości w tym- wykonanie prac geodezyjnych dla wydzielenia nieruchomości zajętych pod montaż obiektów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie gm. Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice i Tuchów - opracowanie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec
2015-01-16
2015-01-26
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej w 2015r - adres 33-172 Siedliska 1.
2014-12-29
2015-01-07
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2015r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-27
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w 2017 roku.
2016-12-13
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-12-05
brak danych
Tuchów Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o. o. na 2017 rok."
2016-10-28
brak danych
Tuchów Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w 2017 roku".
2016-10-28
brak danych
Tuchów Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec - faza II", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
2016-07-26
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu finansowego koparko - ładowarki o pojemności łyżki ładowarki min. 1m3, wyposażonej w silnik typu diesel o mocy min. 100KM. Znak postępowania ZP-2/16
2016-06-27
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika rzeki Biała Tarnowska na działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-05-31
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2016-02-11
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-02-05
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Tuchów i gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-01-05
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o. o. w 2016 roku.
2015-11-27
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie
2015-11-19
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o
2015-07-09
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Kompleksowa obsługa notarialna Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2015-06-22
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie materiałów niezbędnych do wykupu nieruchomości w tym- wykonanie prac geodezyjnych dla wydzielenia nieruchomości zajętych pod montaż obiektów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie gm. Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice i Tuchów - opracowanie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec.
2015-02-06
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej w 2015r - adres 33-172 Siedliska 1.
2015-01-16
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2015r.
2014-04-10
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie
2014-02-20
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2014r
2014-01-07
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 8m3

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.