eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - przetargiSpółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-01
2018-02-12
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2018 roku
2018-01-04
2018-01-12
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi"
2018-01-02
2018-01-10
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody w 2018 roku
2017-12-19
2017-12-27
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny"
2017-12-15
2017-12-22
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2018 roku
2017-12-12
2017-12-19
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2018 roku
2017-12-01
2017-12-11
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny"
2017-11-15
2017-11-30
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Tuchów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2017-11-09
2017-11-21
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w 2018 roku
2017-10-13
2017-10-24
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. na 2018 rok
2017-10-02
2017-10-09
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. na 2018 rok
2017-08-22
2017-08-30
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa pojazdu wraz z zabudową asenizacyjną o pojemności 7000 litrów
2017-07-11
2017-08-16
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski" w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi"
2017-03-20
2017-04-03
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10m3
2016-11-28
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku"
2016-11-25
2016-12-05
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w 2017 roku
2016-10-25
2016-11-02
Tuchów Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. na 2017 rok
2016-10-13
2016-10-21
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec - faza II", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
2016-10-06
2016-10-14
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. na 2017 rok
2016-09-23
2016-10-03
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec - faza II", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-22
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. "Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2018 roku".
2018-02-14
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi"
2018-01-30
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody w 2018 roku
2018-01-25
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2018 roku
2018-01-10
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny"
2017-12-12
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o. o. w 2018 roku
2017-12-12
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Tuchów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2017-11-21
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o. o. na 2018 rok
2017-09-29
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa pojazdu wraz z zabudową asenizacyjną o pojemności 7000 litrów
2016-12-27
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w 2017 roku.
2016-12-13
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-12-05
brak danych
Tuchów Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o. o. na 2017 rok."
2016-10-28
brak danych
Tuchów Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w 2017 roku".
2016-10-28
brak danych
Tuchów Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec - faza II", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
2016-07-26
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu finansowego koparko - ładowarki o pojemności łyżki ładowarki min. 1m3, wyposażonej w silnik typu diesel o mocy min. 100KM. Znak postępowania ZP-2/16
2016-06-27
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika rzeki Biała Tarnowska na działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-05-31
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2016-02-11
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-02-05
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Tuchów i gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-01-05
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o. o. w 2016 roku.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.