eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - przetargiSpółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
2015-12-07
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o. o. w 2016 roku.
2015-11-25
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2015-11-19
2015-12-04
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2015-10-16
2015-11-02
Tuchów roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie
2015-09-26
2015-10-12
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2015-06-09
2015-06-16
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Kompleksowa obsługa notarialna Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o. o.
2015-05-22
2015-05-29
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie materiałów niezbędnych do wykupu nieruchomości w tym- wykonanie prac geodezyjnych dla wydzielenia nieruchomości zajętych pod montaż obiektów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie gm. Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice i Tuchów - opracowanie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec.
2015-05-04
2015-05-12
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie materiałów niezbędnych do wykupu nieruchomości w tym- wykonanie prac geodezyjnych dla wydzielenia nieruchomości zajętych pod montaż obiektów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie gm. Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice i Tuchów - opracowanie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec
2015-01-16
2015-01-26
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej w 2015r - adres 33-172 Siedliska 1.
2014-12-29
2015-01-07
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2015r.
2014-02-25
2014-03-10
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie
2013-12-27
2014-01-07
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2014r.
2013-12-02
2013-12-10
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 8m3.
2013-10-22
2013-10-30
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Ubezpieczenie mienia Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2013-10-04
2013-10-11
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Ubezpieczenie mienia Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2013-09-30
2013-10-08
Tuchów usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia do przetargu na roboty budowlane.
2013-09-09
2013-09-17
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka
2013-03-29
2013-04-15
Tuchów roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Roboty renowacyjne pomieszczeń technicznych oraz elewacji budynków Oczyszczalni Ścieków w Cieżkowicach, wraz z remontem placów
2013-02-15
2013-02-25
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie
2012-12-11
2012-12-20
Tuchów dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2013r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-02-05
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Tuchów i gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-01-05
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o. o. w 2016 roku.
2015-11-27
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie
2015-11-19
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o
2015-07-09
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Kompleksowa obsługa notarialna Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o.
2015-06-22
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie materiałów niezbędnych do wykupu nieruchomości w tym- wykonanie prac geodezyjnych dla wydzielenia nieruchomości zajętych pod montaż obiektów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie gm. Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice i Tuchów - opracowanie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec.
2015-02-06
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej w 2015r - adres 33-172 Siedliska 1.
2015-01-16
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2015r.
2014-04-10
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie
2014-02-20
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2014r
2014-01-07
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 8m3
2013-11-13
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka.
2013-11-13
brak danych
Tuchów Usługi Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia do przetargu na roboty budowlane
2013-05-20
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Roboty renowacyjne pomieszczeń technicznych oraz elewacji budynków Oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, wraz z remontem placów.
2013-03-29
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie.
2013-01-16
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2013r.
2012-07-27
brak danych
Tuchów Roboty budowlane Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Kontrakt XV - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - Etap II.
2012-06-19
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Zakup koparko - ładowarki o pojemności łyżki ładowarki max 0,4m3, wyposażonej w silnik typu diesel o mocy 50-60KM.
2011-01-10
brak danych
Tuchów Dostawy Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w 2011r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.