eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa - przetargiSpółdzielnia Mieszkaniowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-30
2016-07-15
Dołhobyczów roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Przebudowa drogi dojazdowej do garaży wraz z chodnikiem dla pieszych położonych w granicach pasa drogowego działki geodezyjnej nr 303/5 w Dołhobyczowie od km 0+000 do km 0+225 długości 0,225 km.
2016-06-01
2016-06-16
Żmigród roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Remont dróg asfaltowych gminnych na terenie gminy Dębowiec
2013-06-17
2013-07-01
Jarosław roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap XXI *Instalacja systemu monitoringu*.
2013-02-19
2013-03-07
Jarosław roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap XV, XVIII, XIX i XX *Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Witosa nr 15, 17, 18, 19 w Jarosławiu*
2012-05-29
2012-06-15
Wielkie Lniska roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Remont dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym Wielkie Lniska na działce 48/17, obręb Wielkie Lniska
2012-04-30
2012-05-21
Bełk roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Remont istniejącej kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Bełku wraz z częściową wymianą przewodów kanalizacyjnych i przebudowa studni rewizyjnych
2012-04-17
2012-05-07
Jarosław roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap VII Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Witosa 1 w Jarosławiu.(kontynuacja przerwanych robót)
2012-01-02
2012-01-20
Jarosław roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap X, XI, XII *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Armii Krajowej nr 6, 13, 18 w Jarosławiu*
2012-01-02
2012-01-20
Jarosław roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX i XX *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Witosa nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 w Jarosławiu*
2012-01-02
2012-01-20
Jarosław roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap IX, XIII *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Kombatantów 14 i Kalinki 6 w Jarosławiu*
2011-10-04
2011-10-20
Bełk roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na osiedlu w Bełku przy ul. Głównej
2011-08-09
2011-08-24
Chobienice roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chobienicach
2011-03-25
2011-04-28
Kazimierza Wielka roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w bud. mieszkalnych przy ul. Partyzantów 13 i 23 w Kazimierzy Wielkiej oraz w bud. mieszkalnym przy ul. M.C. Skłodowskiej 7 w Koszycach.
2011-01-17
2011-03-01
Wielkie Lniska roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Modernizacja Stacji Uzdatniania wody z wymianą 2 szt. odżelaźniaczy oraz 2 szt. hydroforów wraz z armaturą i złożem katalitycznym oraz ułożenie sieci wodociągowej
2011-01-03
2011-01-20
Jarosław roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa I etap projektu *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Armii Krajowej nr 16, 17, os. Witosa 6, 7, 12 w Jarosławiu*
2011-01-03
2011-01-20
Jarosław roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa II etap projektu *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Armii Krajowej nr 10, os. Witosa 1, os. Kalinki 4 w Jarosławiu*.
2010-10-25
2010-11-09
Długie roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Modernizacja kotłowni w Spółdzielni Mieszkaniowej w Długiem
2010-07-16
2010-08-13
Kazimierza Wielka roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Dwukrotne malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych 5-cio kondygnacyjnych przy ul. Partyzantów 17, Szkolna 5, Szkolna 7 w Kazimierzy Wielkiej .
2010-03-29
2010-04-29
Kazimierza Wielka roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Wykonanie elewacji i docieplenia ścian szczytowych w budynkach przy ul. Partyzantów 13,17,21,23
2010-03-29
2010-04-29
Kazimierza Wielka roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Szkolna 11 w Kazimierzy Wielkiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-19
brak danych
Dołhobyczów Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Przebudowa drogi dojazdowej do garaży wraz chodnikiem dla pieszych położonych w granicach pasa rogowego działki geodezyjnej 303/5 w Dołhobyczowie od km 0+000 do km 0+225 długości 0,225 km.
2013-07-31
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap XXI *Instalacja systemu monitoringu*
2013-04-03
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap XV, XVII, XIX i XX *Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Witosa nr 15, 17, 18, 19 w Jarosławiu*
2012-06-26
brak danych
Wielkie Lniska Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Remont dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym Wielkie Lniska na działce 48/17, obręb Wielkie Lniska.
2012-06-01
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap VII Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Witosa 1 w Jarosławiu. (kontynuacja przerwanych robót)
2012-02-21
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX i XX *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Witosa nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 w Jarosławiu*.
2012-02-21
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap X, XI, XII *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Armii Krajowej nr 6, 13, 18 w Jarosławiu*.
2012-02-21
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków, oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Etap IX, XIII *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Kombatantów 14 i Kalinki 6 w Jarosławiu*.
2011-09-27
brak danych
Chobienice Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chobienicach
2011-02-25
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa I etap projektu *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Armii Krajowej nr 16, 17, os. Witosa 6, 7, 12 w Jarosławiu*
2011-02-25
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa II etap projektu *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Armii Krajowej nr 10, os. Witosa 1, os. Kalinki 4 w Jarosławiu*
2010-11-23
brak danych
Długie Roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa Modernizacja kotłowni w Spółdzielni Mieszkaniowej w Długiem.
2009-08-14
brak danych
Żmigród Usługi Spółdzielnia Mieszkaniowa Zaprojektowanie budynku mieszkalnego 40-rodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 22 Lipca w Żmigrodzie
2007-06-12
brak danych
Hańsk Inne Spółdzielnia Mieszkaniowa 1. Docieplenie i remont dachu budynku nr inw
2007-05-21
2007-04-12
Żmigród roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa budowa budynku mieszkalnego 3-klatkowego przy ul. Kolejowej w Żmigrodzie
2007-05-21
brak danych
Żmigród usługi Spółdzielnia Mieszkaniowa Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa budynku mieszkalnego 3-klatkowego przy ul. Kolejowej w Żmigrodzie
2006-12-18
2006-09-01
Dąbrowa Tarnowska roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa przebudowa i modernizacja budynku zaplecza technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
2006-02-24
brak danych
Czerniejewo roboty budowlane Spółdzielnia Mieszkaniowa modernizacja układu cieplnego w miejscowości Czerniejewo

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółdzielnia Mieszkaniowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.