eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-21
2017-08-29
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2017-08-17
2017-08-25
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Białej 0+000 - 1+035, 0+000 - 1+038 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała (zakres rzeczowy wał: 2,073 km)
2017-08-10
2017-08-25
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie" - etap III - wał lewy L-XI o dł. 318 m)
2017-08-10
2017-08-25
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie" - etap II -wał prawy P-XIII dł. 488 m

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-10
2017-08-18
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Pomiar geodezyjny korony obwałowania rz. Wisły w km rzeki 32+250 - 36+000, w m. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice
2017-08-03
2017-08-18
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbudowa pompowni wałowej "Ciechowice" w miejscowości Ciechowice, gm. Nędza
2017-08-01
2017-08-09
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika "Świętoszowice" zlokalizowanego na cieku Świętoszowickim w km 5+909 w m. Świętoszowice, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski
2017-08-01
2017-08-09
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania zapory przeciwrumowiskowej w km 14+830 cieku Wapienickiego, m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała
2017-07-27
2017-08-04
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Łęgoń I w km 6+390-9+574 oraz cieku Łęgoń III w km 0+000-0+450 w m. Bełsznica, gm. Gorzyce (zakres rzeczowy ciek: 3,634 km)
2017-07-27
2017-08-04
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Mała Panew na zbiornikach wodnych Zielona I i II wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla zbiorników
2017-07-14
2017-07-31
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbudowa pompowni wałowej "Ciechowice" w miejscowości Ciechowice, gm. Nędza
2017-07-10
2017-07-25
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót naprawczych wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczka
2017-07-05
2017-07-13
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2017-06-22
2017-07-07
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Branicki w km 0+480 - 5+790, w m. Brzeźce, Kryry, gm. Pszczyna, Suszec (zakres rzeczowy ciek: 5,310 km)
2017-06-09
2017-06-26
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót naprawczych wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczka
2017-06-02
2017-06-19
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie - etap I
2017-03-28
2017-04-07
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami cieku Stoła od gruntów przyległych zajętych podczas realizacji zadania pn"Regulacja cieku Stoła w km 14+539 - 21+593 - 7,054 km w zakresie 14+539 - 14+673; 14+708 - 16+078; 16+823 - 17+589; 17+672 - 19+443; 19+466 - 20+629; 20+707- 21+231; 21+410 - 21+593" na długości ~~ 1,539 km tj. od działki oznaczonej nr 643/4 obr. Strzybnica do działki oznaczonej nr 1091/138 (włącznie) obr. Strzybnica
2017-03-24
2017-04-10
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie wyrwy w zaporze czołowej zbiornika Gudlina (szkody bobrowe) m. Wierzbie, gm. Koszęcin
2016-12-13
2016-12-21
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ochrona fizyczna (dozór) obiektów i mienia w Katowicach przy ul. Kocura 16 i Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11a, administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2016-11-30
2016-12-09
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bezgotówkowe zakupy paliw (benzyna bezołowiowa Pb-95 i 98 i olej napędowy ON) na stacjach paliw Wykonawcy na terenie Polski dla pojazdów eksploatowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2016-11-07
2016-11-22
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2016 r.
2016-11-02
2016-11-17
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku Rudka w km 0+000 - 2+000, m. Rudy, gm. Kuźnia Raciborska
2016-10-25
2016-11-09
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-25
2016-11-02
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie" - etap I
2017-04-26
brak danych
Katowice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie wyrwy w zaporze czołowej zbiornika Gudlina (szkody bobrowe) m. Wierzbie, gm. Koszęcin
2017-01-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200
2017-01-02
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ochrona fizyczna (dozór) obiektów i mienia w Katowicach przy ul. Kocura 16 i Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11a, administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2016-12-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Awaryjna naprawa przepustu wałowego na odcinku międzywala cieku Wapienickiego w m. Czechowice - Dziedzice, gm. Czechowice - Dziedzice.
2016-12-14
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót konserwacyjnych na zbiorniku Wierzbie I - Gudlina w m. Wierzbie-Gudlina, gm. Koszęcin.
2016-12-14
brak danych
Katowice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Czarna Struga w km 0+000 -1+700 w m. Myszków gm. Myszków (zakres rzeczowy ciek1,700 km).
2016-12-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych "Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2016 r."
2016-12-05
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-12-05
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie wycinki drzew na ciekach na terenie powiatu gliwickiego
2016-12-05
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciek Graniczna Woda w km 0+000-2+350 w m. Tworóg, gm. Tworóg (zakres rzeczowy ciek2,350 km)
2016-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku Rudka w km 0+000 - 2+000, m. Rudy, gm. Kuźnia Raciborska
2016-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót konserwacyjnych cieku Mitręga w km 0+000-1+100, 5+100-9+100 w m. Chruszczobród, Siewierz, gm. Łazy, Siewierz (zakres rzeczowy ciek5,100 km)
2016-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót konserwacyjnych cieku Mitręga w km 15+345-17+035 w m. Młynek, Mitręga, gm. Łazy (zakres rzeczowy ciek1,690 km)
2016-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót koniecznych dla przywrócenia istniejącego stanu technicznego do projektowanego obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy w km 0+000 - 3+040, m. Turze, Nędza, Gmina Kuźnia Raciborska, Nędza, woj. śląskie
2016-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-12-02
brak danych
Katowice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ciek Ślepiotka w km 3+100 - 3+240 (wycinka drzew) w m. Katowice, gm. Katowice
2016-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usunięcie zatoru z tamy bobrowej sz. 1 w korycie rz. Pilicy m. Pilica, pow. zawierciański wraz z uprzątnięciem terenu
2016-12-02
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Dankówka w km 1+000-3+300 wraz z wałami przeciwpowodziowymi 0+850-2+030, 0+000-0+890, 0+000-0+975, 0+000-0+890, 1+030-1+150 w m. Dankowice, gm. Wilamowice (zakres rzeczowy ciek2,300 km, wał4,055 km)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.