eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
2015-12-07
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. oraz wysokowydajnych zestawów komputerowych 4 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-11-25
2015-12-03
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej nr1. 867/1 obr. Żychcice, gm. Wojkowice, powiat będziński zajęta pod wał przeciwpowodziowy cieku Jaworznik
2015-11-24
2015-12-02
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie eDokumenty 30 lic. support na licencje już posiadane 16 lic. skanery dokumentów A4 - 8 szt. A3 - 1 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-11-23
2015-12-02
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) ilość 4 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-11-23
2015-12-02
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa serwerów 2 szt. macierzy dyskowej, zasilaczy awaryjnych 2 szt. szafy serwerowej wraz z wyposażeniem, licencje na oprogramowanie, oprogramowanie do backupu na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-18
2015-11-26
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie), wycinka drzew
2015-11-17
2015-11-25
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2015-10-28
2015-11-05
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont pompy śmigłowej typu 60P18-3SK 25/0,4-4, nr 3 na Pompowni Ciechowice, gmina Nędza wraz z odmuleniem zbiornika wyrównawczego przed pompownią oraz wlotu do komór pomp
2015-10-26
2015-11-10
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-10-23
2015-11-02
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Pielgrzymówka w km od 0+000 - 1+998 w m. Zebrzydowice, gm. Zebrzydowice (zakres rzeczowy ciek1,998 km)
2015-10-23
2015-11-09
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rzeka Pilica w km 322+990 - 323+015 zabudowa wyrwy w m. Wierbka - Maleszyna, gm. Pilica (zakres rzeczowy ciek0,025 km)
2015-10-20
2015-10-28
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu i wydzieleniu gruntów pod koryto cieku Bełk w km 1+300 - 1+500 w m. Zabełków, gm. Krzyżanowice - celem ustalenia linii brzegu
2015-10-19
2015-11-03
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-10-07
2015-10-22
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 roku
2015-10-07
2015-10-15
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych
2015-10-05
2015-10-13
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu i wydzieleniu gruntów pod koryto cieku Bełk w km 1+300 - 1+500 w m. Zabełków, gm. Krzyżanowice - celem ustalenia linii brzegu
2015-09-23
2015-10-08
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Kaczor w km 0+000-0+300 w m. Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice (zakres rzeczowy ciek0,300 km)
2015-09-23
2015-10-08
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-09-22
2015-10-01
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowalnego - wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących
2015-09-22
2015-09-30
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-09-16
2015-10-01
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-08-28
2015-09-14
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2013 i 2014 roku
2015-08-07
2015-08-25
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) lewy wał rzeki Wisły w km 0+000-4+186 w m. Wola, gm. Miedźna (zakres rzeczowy wał4,186 km)
2015-08-07
2015-08-24
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju 2014 roku
2015-08-07
2015-08-25
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-11-25
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rzeka Pilica w km 322+990 - 323+015 zabudowa wyrwy w m. Wierbka - Maleszyna, gm. Pilica (zakres rzeczowy ciek0,025 km)
2015-11-23
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont pompy śmigłowej typu 60P18-3SK 25/0,4-4, nr 3 na Pompowni Ciechowice, gmina Nędza wraz z odmuleniem zbiornika wyrównawczego przed pompownią oraz wlotu do komór pomp
2015-11-17
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-11-16
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 roku
2015-11-02
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych
2015-10-28
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie - Wykonanie filtra odwrotnego w odpowietrznej stopie skarpy zapory zbiornika wodnego Dzibice w km 12+000 rzeki Białka Błotna w gminie Kroczyce
2015-10-27
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowalnego - wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących
2015-10-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-10-23
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-10-23
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Kaczor w km 0+000-0+300 w m. Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice (zakres rzeczowy ciek0,300 km)
2015-10-13
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-10-09
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2013 i 2014 roku
2015-09-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w maju 2014 roku
2015-09-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ustalenie linii brzegu wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykupu gruntu dla zadania pn.Odbudowa koryta rzeki Bładnica w km 0+000 - 9+500 (odcinkowo na łącznej długości 3,0 km) w m. Skoczów, Międzyświeć, Bładnice gm. Skoczów i w m. Ustroń gm. Ustroń na odcinkach w km 0+430 - 0+991 oraz 1+623-1+900
2015-09-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ustalenie linii brzegu wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykupu gruntu dla zadania pn.Regulacja koryta cieku Bruśnik w km 0+000 - 0+350 w miejscowości Łodygowice (od ujścia do ul. Wiklinowej) gm. Łodygowice oraz w km 2+500 - 3+200 w miejscowości Rybarzowice (pomiędzy ul. Kościelną i ul. Brzoskwiniową) gm. Buczkowice na odcinkach w km 0+000-0+350 oraz 2+467-2+844
2015-09-24
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regulacja cieku Stoła w km 14+539 - 21+593 - 7,054 km; w zakresie km14+539 - 14+673, 14+708 - 16+078, 16+823 - 17+589, 17+672 - 19+443, 19+466 - 20+629, 20+707 - 21+231, 21+410 - 21+593 w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry
2015-09-23
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-09-17
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) lewy wał rzeki Wisły w km 0+000-4+186 w m. Wola, gm. Miedźna (zakres rzeczowy wał4,186 km)
2015-09-14
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Psarski w km 1+528 - 3+630 w m. Będzin, gm. Będzin (zakres rzeczowy ciek2,102 km)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.