Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-03
2015-03-12
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodą i instrukcji obsługi i eksploatacji zbiornika Brzeźnica wraz z uzyskaniem decyzji o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zobacz wiecej

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-27
2015-02-05
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana
2015-01-27
2015-02-05
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek od Gruszewni w km 0+000 - 6+406 w miejscowości Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i miejscowości Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, powiat kłobucki
2015-01-26
2015-02-05
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek Szotkówka w m. Moszczenica w km 9+690- 10+200, pow. Jastrzębie Zdrój
2015-01-26
2015-02-05
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ustalenie linii brzegu wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykupu gruntu dla zadania pn.Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w km 0+000 - 2+000 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn
2014-12-12
2014-12-29
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Iłownicy z uwzględnieniem projektowanego zbiornika w Międzyrzeczu oraz opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na budowę zbiornika w Międzyrzeczu
2014-12-09
2014-12-17
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych bezgotówkowe zakupy paliw (benzyna bezołowiowa Pb-95 i 98, olej napędowy ON i gaz LPG) na stacjach paliw Wykonawcy na terenie Polski dla pojazdów eksploatowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
2014-12-03
2014-12-11
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 - 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej)
2014-12-03
2014-12-11
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu - Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy
2014-12-03
2014-12-11
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 - 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy
2014-12-03
2014-12-11
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Rozbudowa - dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000 - 1+100 w Wojkowicach, gm. Wojkowice, pow. będziński
2014-12-02
2014-12-10
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie wycinki drzew
2014-12-02
2014-12-17
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój w rejonie km rzeki Wisły 29+720
2014-12-01
2014-12-09
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2014-11-18
2014-11-26
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Trzebomka w km 0+000 - 2+530 w m. Pietrowice Wielkie, Pietraszyn, gm. Pietrowice Wielkie, Krzanowice (zakres rzeczowy ciek2,350 km)
2014-11-18
2014-11-28
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych dostawa osobowych samochodów służbowych dla potrzeb Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ilości 2 sztuk
2014-11-06
2014-11-14
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.Regulacja koryta cieku Boguniówka w km 0+000 - 1+800 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn, przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa.
2014-11-06
2014-11-21
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usunięcie nieprawidłowości w stanie budowli przeciwpowodziowych
2014-10-23
2014-11-07
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2014-10-23
2014-11-07
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na prawym wale przeciwpowodziowym cieku Trzebyczka w km 3+866-4+026 w m. Dąbrowa Górnicza, gm. Dąbrowa Górnicza
2014-10-23
2014-10-31
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie analizy do posiadanych ocen stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na dł. 43,565 km

Zobacz wiecej

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-03
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek Szotkówka w m. Moszczenica w km 9+690- 10+200, pow. Jastrzębie Zdrój
2015-02-17
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Iłownicy z uwzględnieniem projektowanego zbiornika w Międzyrzeczu oraz opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na budowę zbiornika w Międzyrzeczu
2015-01-09
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój w rejonie km rzeki Wisły 29+720
2015-01-08
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu - Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy
2015-01-07
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Rozbudowa - dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000 - 1+100 w Wojkowicach, gm. Wojkowice, pow. będziński
2015-01-07
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 - 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej)
2014-12-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie wycinki drzew
2014-12-23
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych bezgotówkowe zakupy paliw (benzyna bezołowiowa Pb-95 i 98, olej napędowy ON i gaz LPG) na stacjach paliw Wykonawcy na terenie Polski dla pojazdów eksploatowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2014-12-18
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa osobowych samochodów służbowych dla potrzeb Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ilości 2 sztuk
2014-12-17
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Trzebomka w km 0+000 - 2+530 w m. Pietrowice Wielkie, Pietraszyn, gm. Pietrowice Wielkie, Krzanowice (zakres rzeczowy ciek2,350 km)
2014-12-17
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2014-12-16
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Odbudowa koryta cieku Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 1+200 - 5+600 w m. Ligota gm. Czechowice - Dziedzice, pow. bielski, pszczyński woj. śląskie w zakresie 1+670 - 4+200
2014-12-15
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopki w km 0+000 0+700 (obustronne) oraz wał lewy w km 1+636 - 2+441, wał prawy w km 1+636 - 2+086 w m. Częstochowa, gm. Częstochowa (zakres rzeczowy wał2,655 km)
2014-12-15
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2014-12-15
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usunięcie nieprawidłowości w stanie budowli przeciwpowodziowych
2014-12-04
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.Regulacja koryta cieku Boguniówka w km 0+000 - 1+800 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn, przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa
2014-12-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2014-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2014-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2014-12-02
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zaprojektowanie i wykonanie podestu dla zamknięć na rurociągu upustowym budowli przelewowo upustowej suchego zbiornika przeciwpowodziowego na cieku Biała Woda w m. Krzanowice, gm. Krzanowice

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.