eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-22
2016-09-30
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-20
2016-10-05
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-20
2016-10-05
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-20
2016-09-28
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-19
2016-10-04
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 roku w korycie cieku Kozówka w m. Kozy, gm. Kozy - etap II w km 0+950 - 1+300 (Lp.4 wykazu zadań z decyzji FBI.3111.200.2.2016)
2016-09-19
2016-10-04
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-19
2016-10-04
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-16
2016-10-03
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 roku w korycie cieku Domaczka w m.Czaniec, gm.Porąbka - etap II w km 1+800 - 2+705 (Lp.7 wykazu zadań z decyzji FBI.3111.200.2.2016)
2016-09-13
2016-09-28
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-12
2016-09-27
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Babia Ława w km 2+365-4+060 w m. Dąbrowa Górnicza, gm. Dąbrowa Górnicza (zakres rzeczowy ciek1,695 km)
2016-09-09
2016-09-26
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-15
2016-09-23
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-14
2016-09-22
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ekspertyzy zgodności zadania inwestycyjnego z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej
2016-09-13
2016-09-21
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Dankówka w km 1+000 - 3+300 wraz z wałami przeciwpowodziowymi 0+850 - 2+030, 0+000 - 0+890, 0+000 - 0+975, 0+000 - 0+890, 1+030 - 1+150 w m. Dankowice, gm. Wilamowice (zakres rzeczowy ciek2,300 km, wał4,055 km)
2016-09-13
2016-09-21
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowalnego - prawego i lewego wału przeciwpowodziowego cieku Knurówka w Knurowie, gmina Knurów, w km wału 0+000 - 0+970, km cieku 1+200 - 2+170 (wał prawy 0,97 km, wał lewy 0,97 km)
2016-09-09
2016-09-19
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji na remont zapory bocznej zbiornika wodnego Słupsko położonego w m. Słupsko, gm. Rudziniec oraz Ciochowice, gm. Toszek, pow. gliwicki, woj. śląskie
2016-09-06
2016-09-21
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w korycie rzeki Piskara w km 0+000 - 0+600 w m. Zajączki gm. Krzepice
2016-09-06
2016-09-14
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-02
2016-09-19
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-07-27
2016-08-11
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Prowadzenie nadzoru geotechnicznego dla zadania pn.Remont zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2016-07-27
2016-08-11
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego Siamoszyce w m. Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2016-07-27
2016-08-08
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr2664/362 (KW KA1M/00071229/3), 2628/360 (KW KA1M/00077405/3), 2666/183 (KWKA1M/00077678/7) zajętych przez powierzchniowe wody płynące cieku Ornontowickiego - wł. Gmina Ornontowice
2016-07-27
2016-08-17
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 r
2016-07-26
2016-08-10
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Drama w km 17+624 - 18+545 w m. Ptakowice, gm. Zbrosławice (zakres rzeczowy ciek0,921 km)
2016-07-25
2016-08-02
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.Regulacja koryta cieku Bruśnik w km 0+000-0+350 w miejscowości Łodygowice (od ujścia do ul. Wiklinowej) gm. Łodygowice oraz w km 2+500-3+200 w miejscowości Rybarzowice (pomiędzy ul. Kościelna i ul. Brzoskwiniową) gm. Buczkowice (w zakresie km 0+000-0+350 oraz 2+467-2+844), przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa
2016-07-25
2016-08-03
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej w m. Bieruń, Nowy, gm. Bieruń sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych
2016-07-18
2016-07-26
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ustalenie linii brzegu dla zadania pn.Odbudowa koryta rzeki Bładnica w km 0+000 - 9+500 (odcinkowo na łącznej długości 3,0 km) w m. Skoczów, Międzyświeć, Bładnice, gm. Skoczów i w m. Ustroń, gm. Ustroń (w zakresie km 4+265 - 4+300 i 4+360 - 4+845 oraz 7+955 - 8+569 i 8+598 - 9+230)
2016-07-18
2016-08-02
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regulacja koryta cieku Krasna w km 0+700 - 3+000 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn (zakres w km 0+987 - 1+252)
2016-07-11
2016-07-26
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. Śląskie - etap II
2016-07-11
2016-07-26
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425 - 14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski (zakres w km 6+748 - 6+914)
2016-07-07
2016-07-22
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja cieku Rudawka, gm. Jasienica (w zakresie ubezpieczenia przejazdu w bród)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-22
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Prowadzenie nadzoru geotechnicznego dla zadania pn.Remont zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2016-09-22
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2016-09-14
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 r.
2016-09-08
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.Regulacja koryta cieku Bruśnik w km 0+000-0+350 w miejscowości Łodygowice (od ujścia do ul. Wiklinowej) gm. Łodygowice oraz w km 2+500-3+200 w miejscowości Rybarzowice (pomiędzy ul. Kościelna i ul. Brzoskwiniową) gm. Buczkowice (w zakresie km 0+000-0+350 oraz 2+467-2+844), przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa
2016-09-08
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regulacja koryta cieku Krasna w km 0+700 - 3+000 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn (zakres w km 0+987 - 1+252)
2016-09-08
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja koryta cieku Kubiców w km 0+100 - 0+900 w m. Cisiec, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki (zakres w km 0+100 - 0+334,5)
2016-08-31
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja cieku Rudawka, gm. Jasienica (w zakresie ubezpieczenia przejazdu w bród)
2016-08-31
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja koryta cieku Wapienicki w km 8+200 - 9+930 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała i w m. Międzyrzecze Górne, gm. Jasienica, pow. bielski (zakres w km 8+721 - 8+910)
2016-08-31
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-08-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr2664/362 (KW KA1M/00071229/3), 2628/360 (KW KA1M/00077405/3), 2666/183 (KWKA1M/00077678/7) zajętych przez powierzchniowe wody płynące cieku Ornontowickiego - wł. Gmina Ornontowice
2016-08-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej w m. Bieruń, Nowy, gm. Bieruń sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych
2016-08-29
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. Śląskie - etap II
2016-08-26
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Piskara w km 0+000-4+200 w m. Zajączki Pierwsze, gm. Krzepice (zakres rzeczowy ciek4,200 km)
2016-08-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-08-26
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowo - mostowej oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych na zadaniu pn.Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200
2016-08-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425 - 14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski (zakres w km 6+748 - 6+914)
2016-08-25
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 r. w korycie rzeki Pilica - stopień nr 3 w km 266+700 - 266+850 w m. Wąsosz, gm. Koniecpol
2016-08-25
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Drama w km 17+624 - 18+545 w m. Ptakowice, gm. Zbrosławice (zakres rzeczowy ciek0,921 km)
2016-08-24
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ustalenie linii brzegu dla zadania pn.Odbudowa koryta rzeki Bładnica w km 0+000 - 9+500 (odcinkowo na łącznej długości 3,0 km) w m. Skoczów, Międzyświeć, Bładnice, gm. Skoczów i w m. Ustroń, gm. Ustroń (w zakresie km 4+265 - 4+300 i 4+360 - 4+845 oraz 7+955 - 8+569 i 8+598 - 9+230)
2016-08-24
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.