Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-26
2015-06-10
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Pniowiecki w km 0+045 - 2+630 w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry (zakres rzeczowy ciek2,585 km)
2015-05-26
2015-06-10
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku od Przystajni w km 0+000 - 3+250 w m. Kuźnica Nowa, Antonów, Przystajń, gm. Przystajń (zakres rzeczowy ciek3,250 km)
2015-05-26
2015-06-10
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-05-25
2015-06-09
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie remontu czterech stopni wodnych na rzece Lublinicy w km 7+000 - 9+000 gm. Pawonków
2015-05-25
2015-06-02
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-05-22
2015-06-08
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont prawostronnego wału rzeki Liswarty na długości 0,950 km w m. Starokrzepice - Zawodzie gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie

Zobacz wiecej

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-19
2015-05-28
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oceny stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących
2015-05-08
2015-05-19
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa zbiornika LELÓW zlokalizowanego na rzece Lgoczance w km 0+200 w m. Lelów, gm. Lelów, pow. częstochowski, woj. śląskie
2015-05-08
2015-05-18
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa prawego wału przeciwpowodziowego cieku Łękawka w Dankowicach, gmina Wilamowice, w km wału 0+000 - 0+370, km cieku 0+430 - 0+880
2015-05-05
2015-05-14
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-04-30
2015-05-18
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-04-30
2015-05-15
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-04-09
2015-04-17
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego) - łódź ratownicza z silnikiem na przyczepie podłodziowej (1 sztuka)
2015-04-02
2015-04-10
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych przez powierzchniowe wody płynące na terenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - BT Gliwice przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa
2015-03-27
2015-04-08
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wraz z podziałami działek i dokumentami do wykupu nieruchomości zajętych pod koryta cieków na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-03-25
2015-04-03
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie aktualizacji instrukcji gospodarowania wodą oraz instrukcji utrzymania i eksploatacji zbiornika wodnego Słupsko zlokalizowanego na cieku Toszeckim w m. Słupsko, gm. Rudziniec oraz Ciochowice, gm. Toszek, pow. gliwicki, woj. śląskie
2015-03-18
2015-03-26
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciekami na terenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział Częstochowa
2015-03-17
2015-03-25
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego)
2015-03-16
2015-03-24
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe Pszczyna
2015-03-12
2015-03-27
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik w km 0+693 - 1+000 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją
2015-03-12
2015-03-27
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000 - 1+100 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją
2015-03-11
2015-03-20
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie 4 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas inwestycji pn. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, w km 1+200 - 3+000 w m. Bieruń-Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy -Etap III wał lewy1+942 - 2+957, wał prawy1+595 - 2+838
2015-03-11
2015-03-19
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2015-03-11
2015-03-26
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna pow. częstochowski, wał lewobrzeżny w km 745+000-747+500 i wał prawobrzeżny w km 745+000- 747+700
2015-03-10
2015-03-25
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki, wraz z uproszczoną dokumentacją, od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000-1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy
2015-03-06
2015-03-24
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w mieście Tychy w km wał prawy 11+450 - 15+500 wał lewy 10+620 - 15+500 wraz uproszczoną dokumentacją

Zobacz wiecej

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-28
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie aktualizacji instrukcji gospodarowania wodą oraz instrukcji utrzymania i eksploatacji zbiornika wodnego Słupsko zlokalizowanego na cieku Toszeckim w m. Słupsko, gm. Rudziniec oraz Ciochowice, gm. Toszek, pow. gliwicki, woj. śląskie
2015-04-28
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych przez powierzchniowe wody płynące na terenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - BT Gliwice przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa
2015-04-28
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki, wraz z uproszczoną dokumentacją, od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000-1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy
2015-04-28
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik w km 0+693 - 1+000 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją
2015-04-28
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót naprawczych w ramach utrzymania wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000 - 1+100 w m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński wraz z uproszczoną dokumentacją
2015-04-28
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego) - łódź ratownicza z silnikiem na przyczepie podłodziowej (1 sztuka)
2015-04-24
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wraz z podziałami działek i dokumentami do wykupu nieruchomości zajętych pod koryta cieków na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-04-24
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna pow. częstochowski, wał lewobrzeżny w km 745+000-747+500 i wał prawobrzeżny w km 745+000- 747+700
2015-04-24
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego)
2015-04-23
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciekami na terenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział Częstochowa
2015-04-16
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie 4 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas inwestycji pn. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, w km 1+200 - 3+000 w m. Bieruń-Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy -Etap III wał lewy1+942 - 2+957, wał prawy1+595 - 2+838
2015-04-14
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych przez wody powierzchniowe płynące, zbiornik przeciwpowodziowy oraz przez wały przeciwpowodziowe na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe Racibórz
2015-04-13
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe Pszczyna
2015-04-10
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w mieście Tychy w km wał prawy 11+450 - 15+500 wał lewy 10+620 - 15+500 wraz uproszczoną dokumentacją
2015-04-09
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2015-03-25
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ustalenie linii brzegu wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykupu gruntu dla zadania pn.Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w km 0+000 - 2+000 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn
2015-03-24
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodą i instrukcji obsługi i eksploatacji zbiornika Brzeźnica wraz z uzyskaniem decyzji o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2015-03-04
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana
2015-03-04
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek od Gruszewni w km 0+000 - 6+406 w miejscowości Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i miejscowości Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, powiat kłobucki.
2015-03-03
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek Szotkówka w m. Moszczenica w km 9+690- 10+200, pow. Jastrzębie Zdrój

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.