eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-22
2017-07-07
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Branicki w km 0+480 - 5+790, w m. Brzeźce, Kryry, gm. Pszczyna, Suszec (zakres rzeczowy ciek: 5,310 km)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-09
2017-06-26
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót naprawczych wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczka
2017-06-02
2017-06-19
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie - etap I
2017-03-28
2017-04-07
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami cieku Stoła od gruntów przyległych zajętych podczas realizacji zadania pn"Regulacja cieku Stoła w km 14+539 - 21+593 - 7,054 km w zakresie 14+539 - 14+673; 14+708 - 16+078; 16+823 - 17+589; 17+672 - 19+443; 19+466 - 20+629; 20+707- 21+231; 21+410 - 21+593" na długości ~~ 1,539 km tj. od działki oznaczonej nr 643/4 obr. Strzybnica do działki oznaczonej nr 1091/138 (włącznie) obr. Strzybnica
2017-03-24
2017-04-10
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie wyrwy w zaporze czołowej zbiornika Gudlina (szkody bobrowe) m. Wierzbie, gm. Koszęcin
2016-12-13
2016-12-21
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ochrona fizyczna (dozór) obiektów i mienia w Katowicach przy ul. Kocura 16 i Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11a, administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2016-11-30
2016-12-09
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bezgotówkowe zakupy paliw (benzyna bezołowiowa Pb-95 i 98 i olej napędowy ON) na stacjach paliw Wykonawcy na terenie Polski dla pojazdów eksploatowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2016-11-07
2016-11-22
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2016 r.
2016-11-02
2016-11-17
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku Rudka w km 0+000 - 2+000, m. Rudy, gm. Kuźnia Raciborska
2016-10-25
2016-11-09
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-25
2016-11-02
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-24
2016-11-02
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Mleczna w km 4+350-12+000 wraz z obustronnym obwałowaniem w m. Bieruń, Tychy, Katowice, gm. Bieruń, Tychy, Katowice (zakres rzeczowy ciek7,650 km, wał15,300 km)
2016-10-24
2016-11-08
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-24
2016-11-08
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Bielszowicki w km 2+800-4+840; 7+962-9+212; 12+800-13+700 w m. Zabrze, Ruda Śląska, gm. Zabrze, Ruda Śląska (zakres rzeczowy ciek4,190 km)
2016-10-24
2016-11-08
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-24
2016-11-02
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-18
2016-11-02
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja cieku Rudawka, gm. Jasienica (w zakresie km 1+359 - 1+415)
2016-10-11
2016-10-26
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2016 r.
2016-10-10
2016-10-25
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót koniecznych dla przywrócenia istniejącego stanu technicznego do projektowanego obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy w km 0+000 - 3+040, m. Turze, Nędza, Gmina Kuźnia Raciborska, Nędza, woj. śląskie
2016-10-06
2016-10-21
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 r.
2016-10-06
2016-10-21
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbudowa pompowni wałowej "CIECHOWICE" w miejscowości Ciechowice, gmina Nędza" - etap I

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-26
brak danych
Katowice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie wyrwy w zaporze czołowej zbiornika Gudlina (szkody bobrowe) m. Wierzbie, gm. Koszęcin
2017-01-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200
2017-01-02
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ochrona fizyczna (dozór) obiektów i mienia w Katowicach przy ul. Kocura 16 i Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11a, administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2016-12-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Awaryjna naprawa przepustu wałowego na odcinku międzywala cieku Wapienickiego w m. Czechowice - Dziedzice, gm. Czechowice - Dziedzice.
2016-12-14
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót konserwacyjnych na zbiorniku Wierzbie I - Gudlina w m. Wierzbie-Gudlina, gm. Koszęcin.
2016-12-14
brak danych
Katowice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Czarna Struga w km 0+000 -1+700 w m. Myszków gm. Myszków (zakres rzeczowy ciek1,700 km).
2016-12-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych "Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2016 r."
2016-12-05
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-12-05
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie wycinki drzew na ciekach na terenie powiatu gliwickiego
2016-12-05
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciek Graniczna Woda w km 0+000-2+350 w m. Tworóg, gm. Tworóg (zakres rzeczowy ciek2,350 km)
2016-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku Rudka w km 0+000 - 2+000, m. Rudy, gm. Kuźnia Raciborska
2016-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót konserwacyjnych cieku Mitręga w km 0+000-1+100, 5+100-9+100 w m. Chruszczobród, Siewierz, gm. Łazy, Siewierz (zakres rzeczowy ciek5,100 km)
2016-12-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót konserwacyjnych cieku Mitręga w km 15+345-17+035 w m. Młynek, Mitręga, gm. Łazy (zakres rzeczowy ciek1,690 km)
2016-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót koniecznych dla przywrócenia istniejącego stanu technicznego do projektowanego obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy w km 0+000 - 3+040, m. Turze, Nędza, Gmina Kuźnia Raciborska, Nędza, woj. śląskie
2016-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-12-02
brak danych
Katowice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ciek Ślepiotka w km 3+100 - 3+240 (wycinka drzew) w m. Katowice, gm. Katowice
2016-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usunięcie zatoru z tamy bobrowej sz. 1 w korycie rz. Pilicy m. Pilica, pow. zawierciański wraz z uprzątnięciem terenu
2016-12-02
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Dankówka w km 1+000-3+300 wraz z wałami przeciwpowodziowymi 0+850-2+030, 0+000-0+890, 0+000-0+975, 0+000-0+890, 1+030-1+150 w m. Dankowice, gm. Wilamowice (zakres rzeczowy ciek2,300 km, wał4,055 km)
2016-12-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usunięcie tam bobrowych z koryta cieku Świniowickiego oraz Ożarowickiego w m. Czarków, gm. Wielowieś oraz Ożarowice, gm. Ożarowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.