eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-04
2015-08-17
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Prowadzenie nadzoru geotechnicznego dla zadania pn.Remont zbiornika wodnego Dzibice na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gmina Kroczyce, powiat zawierciański, woj. śląskie
2015-07-31
2015-08-17
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regulacja cieku Stoła w km 14+539 - 21+593 - 7,054 km; w zakresie km14+539 - 14+673, 14+708 - 16+078, 16+823 - 17+589, 17+672 - 19+443, 19+466 - 20+629, 20+707 - 21+231, 21+410 - 21+593 w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry
2015-07-30
2015-08-17
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciek Łośnicki w km 0+000-2+866 w m. Zawiercie, gm. Zawiercie (zakres rzeczowy ciek2,866 km)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-17
2015-07-27
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Kanał Ulgi Kucelinkawał lewy w km 0+000-0+325, 0+477-6+970, wał prawy w km 0+000-0+365, 0+477-6+970 w m. Częstochowa, gm. Częstochowa (zakres rzeczowy wał13,676 km)
2015-07-17
2015-08-03
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)ciek Młynówka Drogomyska w km 3+300 - 5+300 w m. Drogomyśl, gm. Strumień (zakres rzeczowy ciek2,000 km)
2015-07-17
2015-08-03
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-17
2015-08-04
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-17
2015-08-04
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-17
2015-08-04
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2015-07-17
2015-08-03
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciek Bolina Południowa II w km 0+350-2+000 w m. Mysłowice, gm. Mysłowice (zakres rzeczowy ciek1,650 km)
2015-07-17
2015-07-28
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Olzy w km 0+000 - 3+470 oraz rzeki Odry w km 3+470 - 4+280 m. Uchylsko, Olza, gm. Gorzyce
2015-07-17
2015-07-28
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oceny stanu technicznego stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowalnego - wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących
2015-07-17
2015-07-28
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-15
2015-07-30
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Psarski w km 1+528 - 3+630 w m. Będzin, gm. Będzin (zakres rzeczowy ciek2,102 km)
2015-07-15
2015-07-30
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-14
2015-07-27
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-14
2015-07-27
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-02
2015-07-17
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-02
2015-07-14
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont zbiornika wodnego Karchowice oraz jazu na cieku Drama w km 8+980 w m. Karchowice, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski
2015-07-02
2015-07-13
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie 12 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas inwestycji pn.Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rz. Gostynka, gm. Bieruń, Bojszowy
2015-07-02
2015-07-13
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-01
2015-07-16
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w cieku Borówka w km 1+600 - 2+100 w m. Ligota, gm. Czechowice - Dziedzice
2015-07-01
2015-07-16
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku na zbiorniku Panki w km 11+070 w m. Panki, gm. Panki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-04
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicywał prawyA 0+000-1+398, E 0+000-5+838, wał lewyB 0+000-0+708, D 0+000-4+507, F 0+000-1+356 w m. Koniecpol, Wąsosz, Łysaków, gm. Koniecpol (zakres rzeczowy wał13,807 km) - dwukrotna konserwacja
2015-08-04
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-08-04
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) ciek Stoła w km 18+753-27+400 (z wyłączeniem odcinków zarurowanych) w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry (zakres rzeczowy ciek8,012 km)
2015-08-03
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie 12 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas inwestycji pn.Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rz. Gostynka, gm. Bieruń, Bojszowy
2015-08-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-08-03
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-08-03
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-08-03
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-08-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-13
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 0+270-0+800 oraz strona odpowietrzna wału w km 0+800-1+450 w m. Bieruń, gm. Bieruń (zakres rzeczowy wał1,180 km)
2015-07-03
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oceny stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących
2015-07-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-02
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-07-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont prawostronnego wału rzeki Liswarty na długości 0,950 km w m. Starokrzepice - Zawodzie gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie
2015-07-01
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie remontu czterech stopni wodnych na rzece Lublinicy w km 7+000 - 9+000 gm. Pawonków
2015-06-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku od Przystajni w km 0+000 - 3+250 w m. Kuźnica Nowa, Antonów, Przystajń, gm. Przystajń (zakres rzeczowy ciek3,250 km)
2015-06-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku D-III w km 0+000-3+000 w m. Zborowskie, gm. Ciasna (zakres rzeczowy ciek3,000 km)
2015-06-24
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Pniowiecki w km 0+045 - 2+630 w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry (zakres rzeczowy ciek2,585 km)
2015-06-17
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-06-09
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa prawego wału przeciwpowodziowego cieku Łękawka w Dankowicach, gmina Wilamowice, w km wału 0+000 - 0+370, km cieku 0+430 - 0+880

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.