eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
2016-07-04
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-06-23
2016-07-08
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Pilica w km 322+180-328-740, 328+990-331-140 w m. Pilica, Dobra, Dobra Kolonia, Sławniów, Wierbka, Maleszyna, Kleszczowa, gm. Pilica (zakres rzeczowy ciek8,710 km)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-15
2016-06-24
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowo - mostowej oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych na zadaniu pn.Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200
2016-06-09
2016-06-24
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200
2016-06-06
2016-06-14
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) prawostronnego wału rzeki Rudy w km 2+650 - 3+000 w m. Turze, gm. Kuźnia Raciborska (zakres rzeczowy wał0,350 km)
2016-06-06
2016-06-22
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Chechelskiego w km 3+700 - 4+800 w m. Chechło, Widów, Proboszczowice, gm. Rudziniec, Toszek (zakres rzeczowy ciek1,100 km)
2016-05-30
2016-06-14
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-17
2016-05-25
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-17
2016-05-25
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-17
2016-06-01
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-13
2016-05-30
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót naprawczych wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczka w km 3+866 - 5+370 wał prawy i w km 3+842 - 5+360 wał lewy oraz miejscowo w km 2+250 (w. lewy) i w km 3+150 (w. prawy) w m. Dąbrowa Górnicza - dokumentacja techniczna wraz z robotami budowlanymi
2016-05-10
2016-05-25
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-06
2016-05-17
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-06
2016-05-23
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-05
2016-05-20
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-05
2016-05-20
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-04-28
2016-05-09
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Prowadzenie nadzoru geotechnicznego dla zadania pn.Remont zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2016-04-26
2016-05-05
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr1274/1; 1307/6; 1393/1; 1390/1; 1389/1; 1275/1; 1391; 1407/2; 1406/3; 1296; 1390/2; 1406/4; 1273/4; 2708/1; 2647/173 obr. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice zajęte pod wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w Zabrzegu
2016-04-19
2016-05-05
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego Siamoszyce w m. Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2016-04-15
2016-05-04
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-04-15
2016-05-04
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-04-08
2016-04-25
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-06-21
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-06-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-06-20
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) prawostronnego wału rzeki Rudy w km 2+650 - 3+000 w m. Turze, gm. Kuźnia Raciborska (zakres rzeczowy wał0,350 km)
2016-06-14
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-06-14
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-06-14
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-06-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-06-01
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr1274/1; 1307/6; 1393/1; 1390/1; 1389/1; 1275/1; 1391; 1407/2; 1406/3; 1296; 1390/2; 1406/4; 1273/4; 2708/1; 2647/173 obr. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice zajęte pod wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w Zabrzegu
2016-06-01
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-05-10
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-04-22
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.Regulacja koryta cieku Sarkandrowiec w km 0+000-2+000 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn, przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa
2016-04-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Uzupełnienie korpusu wału na odcinku reprezentowanym przez przekrój nr 3 w km 0+879,11 prawego wału rz. Wisły w m. Kaniów wraz z wykonaniem uproszczonej dokumentacji projektowej zgodnie z decyzją nr 7/16 z 21.01.2016r
2016-04-08
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) zbiornika wodnego Słupsko w m. Słupsko, Ciochowice, gm. Rudziniec
2016-04-01
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa, zajętych podczas realizacji zadań inwestycyjnych
2016-03-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie zbiornika wyrównawczego przed pompownią w m. Turze, gm. Kuźnia Raciborska
2016-03-24
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-03-21
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usunięcie nieprawidłowości prawego wału przeciwpowodziowego cieku Łękawka w Dankowicach, gmina Wilamowice, km wału 0+000-0+370, km cieku 0+430-0+880 wraz z wykonaniem uproszczonej dokumentacji projektowej
2016-03-21
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.