eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-10
2016-02-23
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-02-09
2016-02-22
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa, zajętych podczas realizacji zadań inwestycyjnych
2016-01-27
2016-02-12
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usunięcie nieprawidłowości prawego wału przeciwpowodziowego cieku Łękawka w Dankowicach, gmina Wilamowice, km wału 0+000-0+370, km cieku 0+430-0+880 wraz z wykonaniem uproszczonej dokumentacji projektowej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-28
2016-02-05
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w trybie art. 15 Prawo wodnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 tekst jednolity z póź. zm.) wraz z podziałami działek i dokumentami do wykupu oraz operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości zajętych pod koryta cieków na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2016-01-04
2016-01-13
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 867/1 obr. 0002 Żychcice, gm. Wojkowice, powiat będziński zajęta pod wał przeciwpowodziowy cieku Jaworznik
2015-12-11
2015-12-21
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie wycinki zakrzaczeń, pielęgnacja drzew
2015-12-09
2015-12-17
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie wycinki, pielęgnacja drzew
2015-12-07
2015-12-15
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie specjalistycznej wycinki, pielęgnacji drzew w korytach ciekówKnajka, Pogórzanka, Cieplica, Radoń, Rzeczyca, Kozakówka, Krasna, na terenie powiatu cieszyńskiego
2015-12-04
2015-12-14
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie specjalistycznej wycinki drzew w korytach ciekówPuńcówka i Bobrówka na terenie powiatu cieszyńskiego
2015-12-02
2015-12-10
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych bezgotówkowe zakupy paliw (benzyna bezołowiowa Pb-95 i 98 i olej napędowy ON) na stacjach paliw Wykonawcy na terenie Polski dla pojazdów eksploatowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-12-01
2015-12-09
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie), wycinka drzew
2015-11-27
2015-12-07
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. oraz wysokowydajnych zestawów komputerowych 4 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-11-25
2015-12-03
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej nr1. 867/1 obr. Żychcice, gm. Wojkowice, powiat będziński zajęta pod wał przeciwpowodziowy cieku Jaworznik
2015-11-24
2015-12-02
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie eDokumenty 30 lic. support na licencje już posiadane 16 lic. skanery dokumentów A4 - 8 szt. A3 - 1 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-11-23
2015-12-02
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) ilość 4 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-11-23
2015-12-02
Katowice dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa serwerów 2 szt. macierzy dyskowej, zasilaczy awaryjnych 2 szt. szafy serwerowej wraz z wyposażeniem, licencje na oprogramowanie, oprogramowanie do backupu na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-11-18
2015-11-26
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie), wycinka drzew
2015-11-17
2015-11-25
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2015-10-28
2015-11-05
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont pompy śmigłowej typu 60P18-3SK 25/0,4-4, nr 3 na Pompowni Ciechowice, gmina Nędza wraz z odmuleniem zbiornika wyrównawczego przed pompownią oraz wlotu do komór pomp
2015-10-26
2015-11-10
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-10-23
2015-11-02
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Pielgrzymówka w km od 0+000 - 1+998 w m. Zebrzydowice, gm. Zebrzydowice (zakres rzeczowy ciek1,998 km)
2015-10-23
2015-11-09
Katowice roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rzeka Pilica w km 322+990 - 323+015 zabudowa wyrwy w m. Wierbka - Maleszyna, gm. Pilica (zakres rzeczowy ciek0,025 km)
2015-10-20
2015-10-28
Katowice usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu i wydzieleniu gruntów pod koryto cieku Bełk w km 1+300 - 1+500 w m. Zabełków, gm. Krzyżanowice - celem ustalenia linii brzegu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-28
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 867/1 obr. 0002 Żychcice, gm. Wojkowice, powiat będziński zajęta pod wał przeciwpowodziowy cieku Jaworznik
2015-12-30
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bezgotówkowe zakupy paliw (benzyna bezołowiowa Pb-95 i 98 i olej napędowy ON) na stacjach paliw Wykonawcy na terenie Polski dla pojazdów eksploatowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
2015-12-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie wycinki zakrzaczeń, pielęgnacja drzew
2015-12-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie wycinki, pielęgnacja drzew
2015-12-28
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa serwerów 2 szt. macierzy dyskowej, zasilaczy awaryjnych 2 szt. szafy serwerowej wraz z wyposażeniem, licencje na oprogramowanie, oprogramowanie do backupu na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
2015-12-22
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie specjalistycznej wycinki drzew w korytach ciekówPuńcówka i Bobrówka na terenie powiatu cieszyńskiego
2015-12-22
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie specjalistycznej wycinki, pielęgnacji drzew w korytach ciekówKnajka, Pogórzanka, Cieplica, Radoń, Rzeczyca, Kozakówka, Krasna, na terenie powiatu cieszyńskiego
2015-12-21
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie), wycinka drzew
2015-12-18
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. oraz wysokowydajnych zestawów komputerowych 4 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-12-15
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) ilość 4 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-12-09
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie eDokumenty 30 lic. support na licencje już posiadane 16 lic. skanery dokumentów A4 - 8 szt. A3 - 1 szt. na potrzeby Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2015-12-08
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie), wycinka drzew
2015-12-07
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2015-12-04
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Pielgrzymówka w km od 0+000 - 1+998 w m. Zebrzydowice, gm. Zebrzydowice (zakres rzeczowy ciek1,998 km)
2015-11-27
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-11-25
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rzeka Pilica w km 322+990 - 323+015 zabudowa wyrwy w m. Wierbka - Maleszyna, gm. Pilica (zakres rzeczowy ciek0,025 km)
2015-11-23
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont pompy śmigłowej typu 60P18-3SK 25/0,4-4, nr 3 na Pompowni Ciechowice, gmina Nędza wraz z odmuleniem zbiornika wyrównawczego przed pompownią oraz wlotu do komór pomp
2015-11-17
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków wodnych
2015-11-16
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 roku
2015-11-02
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.