eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-18
2016-11-02
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja cieku Rudawka, gm. Jasienica (w zakresie km 1+359 - 1+415)
2016-10-11
2016-10-26
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2016 r.
2016-10-10
2016-10-25
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót koniecznych dla przywrócenia istniejącego stanu technicznego do projektowanego obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy w km 0+000 - 3+040, m. Turze, Nędza, Gmina Kuźnia Raciborska, Nędza, woj. śląskie
2016-10-06
2016-10-21
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 r.
2016-10-06
2016-10-21
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbudowa pompowni wałowej "CIECHOWICE" w miejscowości Ciechowice, gmina Nędza" - etap I
2016-10-06
2016-10-21
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabudowa wyrw na cieku Nacyna w km 2+515 - 2+680 powyżej ul. Kotucza w Rybniku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-04
2016-10-12
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Białej w km 0+000 - 1+035, 0+000 - 1+038 w m. Bielsko - Biała, gm. Bielsko - Biała (zakres rzeczowy wał2,073 km) - II koszenie
2016-10-04
2016-10-12
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-03
2016-10-18
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-03
2016-10-18
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-10-03
2016-10-11
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych pod ciek Niedobczycki w km 2+109-2+635 w miejscowości Radlin, powiat wodzisławski
2016-10-03
2016-10-11
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew w zakresie zadania - Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425 - 14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica pow. bielski - zakres w km 6+914 - 7+179 (wycinka drzew)
2016-09-29
2016-10-14
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-29
2016-10-07
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-28
2016-10-13
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-28
2016-10-13
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-27
2016-10-05
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-26
2016-10-11
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Tyski w km 0+000 - 4+900 w m. Tychy, gm. Tychy (zakres rzeczowy ciek4,900 km)
2016-09-26
2016-10-11
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-26
2016-10-11
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-26
2016-10-04
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Liswarty na dł. 26,250 km w gm. Lipie, Krzepice, Przystajń
2016-09-22
2016-09-30
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-20
2016-10-05
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-20
2016-10-05
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-20
2016-09-28
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-19
2016-10-04
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 roku w korycie cieku Kozówka w m. Kozy, gm. Kozy - etap II w km 0+950 - 1+300 (Lp.4 wykazu zadań z decyzji FBI.3111.200.2.2016)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-10
brak danych
Katowice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 roku w korycie rzeki Piskara w km 0+000 - 0+600 w m. Zajączki gm. Krzepice
2016-10-05
brak danych
Katowice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-09-22
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Prowadzenie nadzoru geotechnicznego dla zadania pn.Remont zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2016-09-22
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego Siamoszyce w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
2016-09-14
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 r.
2016-09-08
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.Regulacja koryta cieku Bruśnik w km 0+000-0+350 w miejscowości Łodygowice (od ujścia do ul. Wiklinowej) gm. Łodygowice oraz w km 2+500-3+200 w miejscowości Rybarzowice (pomiędzy ul. Kościelna i ul. Brzoskwiniową) gm. Buczkowice (w zakresie km 0+000-0+350 oraz 2+467-2+844), przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa
2016-09-08
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regulacja koryta cieku Krasna w km 0+700 - 3+000 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn (zakres w km 0+987 - 1+252)
2016-09-08
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja koryta cieku Kubiców w km 0+100 - 0+900 w m. Cisiec, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki (zakres w km 0+100 - 0+334,5)
2016-08-31
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja cieku Rudawka, gm. Jasienica (w zakresie ubezpieczenia przejazdu w bród)
2016-08-31
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa i modernizacja koryta cieku Wapienicki w km 8+200 - 9+930 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała i w m. Międzyrzecze Górne, gm. Jasienica, pow. bielski (zakres w km 8+721 - 8+910)
2016-08-31
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-08-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr2664/362 (KW KA1M/00071229/3), 2628/360 (KW KA1M/00077405/3), 2666/183 (KWKA1M/00077678/7) zajętych przez powierzchniowe wody płynące cieku Ornontowickiego - wł. Gmina Ornontowice
2016-08-30
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej w m. Bieruń, Nowy, gm. Bieruń sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych
2016-08-29
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont zbiornika wodnego DZIBICE na cieku Białka Błotna w km 12+000 w m. Dzibice, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. Śląskie - etap II
2016-08-26
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Piskara w km 0+000-4+200 w m. Zajączki Pierwsze, gm. Krzepice (zakres rzeczowy ciek4,200 km)
2016-08-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
2016-08-26
brak danych
Katowice Usługi Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowo - mostowej oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych na zadaniu pn.Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200
2016-08-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425 - 14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski (zakres w km 6+748 - 6+914)
2016-08-25
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych powstałych w czerwcu 2013 r. w korycie rzeki Pilica - stopień nr 3 w km 266+700 - 266+850 w m. Wąsosz, gm. Koniecpol
2016-08-25
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Drama w km 17+624 - 18+545 w m. Ptakowice, gm. Zbrosławice (zakres rzeczowy ciek0,921 km)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.