eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - przetargiŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-06
2019-12-16
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb dydaktycznych jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-12-03
2019-12-11
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakup i dostawa odczynników wg katalogu Stemcell Technologies lub równoważne dla jednostki Śląskiego UNiwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-10-24
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Modernizacja pomieszczeń w budynkach SUM tj.sal audytoryjnych nr A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach-Ligocie (nieruchomość użytkowana na podstawie umowy użyczenia przez UCK im. K. Gibińskiego)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-02
2019-12-10
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowych
2019-12-02
2019-12-10
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa czasopism polskich, zagranicznych oraz prasy w roku 2020 dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2019-11-20
2019-11-28
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2019-11-13
2019-11-21
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych dla Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2019-11-07
2019-11-18
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa drukowanych książek zagranicznych i polskich, książek elektronicznych zagranicznych i polskich (ebook) oraz czasopism polskich drukowanych i online dla potrzeb Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2019-10-30
2019-11-14
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ulicy Medyków 12 w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizowana w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
2019-10-23
2019-11-05
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-09-26
2019-10-04
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2019-09-17
2019-09-25
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa mikroskopów dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-09-11
2019-09-26
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyburzenie budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wolności 452 i ul. Jordana 19.
2019-09-11
2019-09-20
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz 2020 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz 2020 r. pięciu Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest Podmiotem Tworzącym
2019-09-09
2019-09-26
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla kompleksu obiektów przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu
2019-08-14
2019-08-22
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Usługa demontażu, transportu i utylizacji 2 080 m.b. azbestowych pionów wentylacji grawitacyjnej zamontowanych w szachtach technicznych kompleksu budynków ZTM przy ul. Medyków 18 w Katowicach - Ligocie wraz z wykonaniem przewidzianych przepisami prawa pomiarów po zakończeniu prowadzonych prac
2019-08-09
2019-08-23
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż komory laminarnej typ 2
2019-08-08
2019-08-20
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż projektorów multimedialnych, ekranów dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2019-08-05
2019-08-19
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wykonanie projektu technicznego wymiennikowni ciepła para/woda wraz z przeniesieniem centralnej wymiennikowni do kotłowni gazowej przy ul. Medyków 2A oraz przeprojektowanie sieci cieplnych.
2019-08-02
2019-08-12
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Usługa demontażu, transportu i utylizacji 2 080 m.b. azbestowych pionów wentylacji grawitacyjnej zamontowanych w szachtach technicznych kompleksu budynków ZTM przy ul. Medyków 18 w Katowicach - Ligocie wraz z wykonaniem przewidzianych przepisami prawa pomiarów po zakończeniu prowadzonych prac.
2019-07-29
2019-08-09
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakup artykułów papierniczych na okres 12 miesięcy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-07-24
2019-08-08
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
2019-07-17
2019-07-26
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż komory laminarnej typ 2

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-26
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa mikroskopów dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-11-20
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2019-11-14
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz 2020 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz 2020 r. pięciu Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest Podmiotem Tworzącym
2019-11-08
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla kompleksu obiektów przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu
2019-11-08
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz 2020 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz 2020 r. pięciu Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest Podmiotem Tworzącym
2019-11-07
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyburzenie budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wolności 452 i ul. Jordana 19.
2019-11-07
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa mikroskopów dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-11-06
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz 2020 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz 2020 r. pięciu Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest Podmiotem Tworzącym
2019-10-25
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz 2020 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz 2020 r. pięciu Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest Podmiotem Tworzącym
2019-10-04
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Usługa demontażu, transportu i utylizacji 2 080 m.b. azbestowych pionów wentylacji grawitacyjnej zamontowanych w szachtach technicznych kompleksu budynków ZTM przy ul. Medyków 18 w Katowicach - Ligocie wraz z wykonaniem przewidzianych przepisami prawa pomiarów po zakończeniu prowadzonych prac
2019-09-17
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wykonanie projektu technicznego wymiennikowni ciepła para/woda wraz z przeniesieniem centralnej wymiennikowni do kotłowni gazowej przy ul. Medyków 2A oraz przeprojektowanie sieci cieplnych.
2019-09-12
brak danych
Katowice Usługi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wybór podmiotu pozyskującego kandydatów z obszaru Wielkiej Brytanii na studia prowadzone w języku angielskim oraz prowadzenie działań pozaedukacyjnych na rzecz rekrutowanych studentów w trakcie całego okresu ich studiów
2019-09-11
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-09-11
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
2019-09-10
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji na okres 12 miesięcy na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-09-09
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa i montaż projektorów multimedialnych, ekranów dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2019-08-30
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakup artykułów papierniczych na okres 12 miesięcy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-08-29
brak danych
Katowice Roboty budowlane Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Przebudowa fragmentu laboratorium piętra V segmentu C1 na pracownie diagnostyki molekularnej Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej w Zakładzie Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18
2019-08-28
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2019-07-26
brak danych
Katowice Dostawy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dostawa wraz z uruchomieniem wagi precyzyjnej oraz zamrażarki laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.