eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice - przetargiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
2016-06-07
Zabierzów roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice Budowa wiaty edukacyjnej na terenie szkółki leśnej w miejscowości Brodła.
2016-05-20
2016-06-06
Lubniewice roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubniewice Rozbudowa drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 9 w Nadleśnictwie Lubniewice ETAP II od km 3+100 do km 6+154.48
2016-05-17
2016-06-01
Suchedniów roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 31 W LEŚNICTWIE KACZKA NR INW. 220/613 - II ETAP ORAZ BUDOWA SKŁADNIC (STB/15/13); numer postępowania SA.270.2.2.2016
2016-05-12
2016-05-27
Zabierzów roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-10-20
brak danych
Wolsztyn usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wolsztyn USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W 2006 R.
2005-10-10
brak danych
Elbląg usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Elbląg usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Elbląg w 2006 roku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-10
2016-05-26
Ustrzyki Dolne roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ZG.270.1.2.2016; Budowa szlaków zrywkowych drewna w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w Leśnictwie Krościenko
2016-04-26
2016-05-06
Raszyn dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Zakup licencji na potrzeby systemu zabezpieczeń Check Point (zn. spr. DZ.270.82.2016)
2016-04-18
brak danych
Kruklanki Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki Dostawa paszy dla żubrów w Nadleśnictwie Borki w 2016 r.
2016-04-18
2016-04-26
Kruklanki dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki Dostawa paszy dla żubrów w Nadleśnictwie Borki w 2016 r. - II
2016-04-18
2016-04-29
Lutowiska usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany Wykonanie ekspozycji wystawowych w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
2016-04-15
2016-05-04
Kliniska Wielkie roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kancelarię wraz z przebudową, niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Osada leśna Leśnictwa Strumiany. Nadleśnictwa Kliniska.
2016-04-11
2016-04-26
Kliniska Wielkie roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 18 W NADLEŚNICTWIE KLINISKA (ETAP II)
2016-04-04
2016-04-19
Dębno roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębno w roku 2016.
2016-03-23
2016-03-31
Raszyn usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Zakup usługi wsparcia dla Liferay Portal wraz z ich rozszerzeniem i migracją na komercyjną bazę danych (zn. spr. DZ.270.40.2016)
2016-03-23
brak danych
Raszyn Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix - zamówienie uzupełniające (zn. spr. DZ.270.58.2016)
2016-03-18
2016-03-30
Kruklanki dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki Dostawa paszy dla żubrów w Nadleśnictwie Borki w 2016 r.
2016-03-16
2016-03-30
Kliniska Wielkie usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska Usługi w zakresie gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Kliniska na terenie OHZ w sezonie łowieckim 2016 -2017.
2016-03-15
2016-03-24
Ustrzyki Dolne dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ZG.270.1.1.2016; Dostawa sortów mundurowych i sortów bhp do Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne
2016-03-15
2016-03-30
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr ewid. 379 w miejscowości Rąpin nr 91 gm. Drezdenko
2016-02-26
2016-03-08
Piasek usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór Wykonanie nowych nasadzeń na terenie rezerwatu Żubrowisko
2016-02-12
2016-03-01
Radoszyce roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka Przebudowa drogi leśnej nr 32 na terenie leśnictwa Zalesie wraz z przebudową zjazdu z DK nr 42.
2016-02-12
2016-03-01
Radoszyce roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka Przebudowa drogi leśnej nr 128 na terenie leśnictwa Kapałów - Etap 2 (odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+720,00 do km 1+1943,49 oraz odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+266,37).
2016-02-10
2016-02-18
Suchedniów dostawy Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suchedniów na lata 2016-2017; numer postępowania SA.270.2.1.2016
2016-02-04
2016-02-12
Raszyn usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Utrzymanie oprogramowania Taksator, Taksator Plan Cięć, Taksator Plany Uproszczone, zn. spr.DZ.270.1.2016
2016-01-14
2016-01-22
Międzyzdroje usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Międzyzdroje - Leśnictwo Świnoujście

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
brak danych
Dębno Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębno w roku 2016.
2016-05-23
brak danych
Kliniska Wielkie Roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 18 W NADLEŚNICTWIE KLINISKA (ETAP II)
2016-05-20
brak danych
Lutowiska Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany Wykonanie ekspozycji wystawowych w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
2016-05-18
brak danych
Kościerzyna Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna Zamówienie uzupełniające dotyczące usuwania martwych i zamierających sadzonek dęba bezszypułkowego w Szkółce Leśnej Bąk
2016-05-06
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr ewid. 379 w miejscowości Rąpin nr 91 gm. Drezdenko
2016-05-05
brak danych
Kruklanki Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki Dostawa paszy dla żubrów w Nadleśnictwie Borki w 2016 r. - II
2016-04-28
brak danych
Radoszyce Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka Przebudowa drogi leśnej nr 128 na terenie leśnictwa Kapałów - Etap 2 (odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+720,00 do km 1+1943,49 oraz odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+266,37).
2016-04-27
brak danych
Radoszyce Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka Przebudowa drogi leśnej nr 32 na terenie leśnictwa Zalesie wraz z przebudową zjazdu z DK nr 42.
2016-04-25
brak danych
Kruklanki Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki Dostawa paszy dla żubrów w Nadleśnictwie Borki w 2016 r.
2016-04-22
brak danych
Raszyn Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Zakup usługi wsparcia dla Liferay Portal wraz z ich rozszerzeniem i migracją na komercyjną bazę danych (zn. spr. DZ.270.40.2016)
2016-04-20
brak danych
Kościerzyna Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna Zamówienie uzupełniające dotyczące wykonania usług z zakresu gospodarki leśnej w Szkółce Leśnej Bąk
2016-04-20
brak danych
Kościerzyna Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna Zamówienie uzupełniające dotyczące wykonania usług kompostowania kwater na Szkółce Leśnej Bąk
2016-04-14
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Modernizacja Systemu Alarmu Pożarowego w siedzibie DGLP w Warszawie - zamówienie uzupełniające (zn. spr. DZ.270.148.2015)
2016-04-08
brak danych
Kliniska Wielkie Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska Usługi w zakresie gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Kliniska na terenie OHZ w sezonie łowieckim 2016 -2017. Znak sprawyNŁ.270.1.3.2016.
2016-04-05
brak danych
Ustrzyki Dolne Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ZG.270.1.1.2016; Dostawa sortów mundurowych i sortów bhp do Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne
2016-04-04
brak danych
Kliniska Wielkie Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Jankowo, Zabrodzie, Rurzyca
2016-03-23
brak danych
Lutowiska Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany Roboty dodatkowe - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku hotelu na Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznym oraz budowa pawilonu wystawowego.
2016-03-21
brak danych
Kościerzyna Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna Zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwie Karsin
2016-03-15
brak danych
Raszyn Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Utrzymanie oprogramowania Taksator, Taksator Plan Cięć i Taksator Plany Uproszczone, zn. spr. DZ.270.1.2016
2016-03-15
brak danych
Raszyn Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Zakup serwerów na potrzeby systemu zabezpieczeń Check Point, zn. spr. DZ.270.2.2016.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.