eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka - przetargiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-12
2016-03-01
Radoszyce roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka Przebudowa drogi leśnej nr 32 na terenie leśnictwa Zalesie wraz z przebudową zjazdu z DK nr 42.
2016-02-12
2016-03-01
Radoszyce roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka Przebudowa drogi leśnej nr 128 na terenie leśnictwa Kapałów - Etap 2 (odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+720,00 do km 1+1943,49 oraz odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+266,37).
2016-02-10
2016-02-18
Suchedniów dostawy Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suchedniów na lata 2016-2017; numer postępowania SA.270.2.1.2016

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-10-20
brak danych
Wolsztyn usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wolsztyn USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W 2006 R.
2005-10-10
brak danych
Elbląg usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Elbląg usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Elbląg w 2006 roku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-04
2016-02-12
Raszyn usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Utrzymanie oprogramowania Taksator, Taksator Plan Cięć, Taksator Plany Uproszczone, zn. spr.DZ.270.1.2016
2016-01-14
2016-01-22
Międzyzdroje usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Międzyzdroje - Leśnictwo Świnoujście
2015-12-22
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Zamówienie uzupełniająceprace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwie Stawno
2015-12-22
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Zamówienie uzupełniająceprace z zakresu ochrony lasu na terenie Leśnictwa Troszyn
2015-12-21
2015-12-30
Raszyn dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania RedHat Enterprise Linux, zn. spr. DZ.270.120.2015
2015-12-21
2015-12-30
Drezdenko usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Karwin w roku 2016 - Szkółka
2015-12-18
2015-12-28
Międzyzdroje usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Międzyzdroje - Leśnictwo Świnoujście
2015-12-09
2015-12-17
Narewka usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadaniaOdbudowa małej retencji wód i p.poż. - zbiorniki Gnilec.
2015-12-04
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Zamówienie uzupełniającePrace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictwa Troszyn
2015-11-20
2015-12-04
Międzyzdroje roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Międzyzdroje - II postępowanie
2015-11-19
2015-11-27
Piasek dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór Dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego do szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór
2015-11-19
2015-12-03
Różańsko roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko
2015-11-17
brak danych
Raszyn Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Modernizacja Systemu Alarmu Pożarowego w siedzibie DGLP w Warszawie - zamówienie uzupełniające (zn. spr. DZ.270.148.2015)
2015-11-16
2015-11-30
Różańsko roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko
2015-11-06
2015-11-16
Raszyn dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Rozbudowa infrastruktury sprzętowo - programowej Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych w obszarze kopii cyfrowych, zn. spr. DZ.270.125.2015
2015-11-06
2015-11-17
Raszyn usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Rozbudowa i wdrożenie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych (zn. spr. DZ.270.140.2015)
2015-10-30
2015-11-13
Międzyzdroje roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Międzyzdroje
2015-10-29
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Zamówienie uzupełniająceWycinka drzew oraz ich uprzątnięcie na terenie Leśnictwa Lubiewo.
2015-10-27
2015-11-03
Narewka usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2015-10-27
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Zamówienie uzupełniające z zakresu zagospodarowania lasu (utrzymanie dróg leśnych) w Leśnictwie Stawno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-05
brak danych
Raszyn Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania RedHat Enterprise Linux, znp. spr. DZ.270.120.2015
2016-02-04
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Międzyzdroje w roku 2016 - Leśnictwo Świnoujście.
2016-01-22
brak danych
Lutowiska Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany Roboty uzupełniające - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku hotelu na Centrum Promocji Leśnictwa oraz budowa pawilonu wystawowego
2016-01-21
brak danych
Kościerzyna Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna Zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania pozyskania i zrywki drewna oraz melioracji agrotechnicznych w Leśnictwie Karsin
2016-01-15
brak danych
Drezdenko Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Karwin w roku 2016 - Szkółka
2016-01-14
brak danych
Rudka Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka Budowa drogi w Leśnictwie Mazury 0 + 000 - 1 + 089
2015-12-31
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Zamówienie uzupełniająceprace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwie Stawno
2015-12-31
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Zamówienie uzupełniająceprace z zakresu ochrony lasu na terenie Leśnictwa Troszyn.
2015-12-30
brak danych
Kościerzyna Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna Zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwie Cięgardło
2015-12-29
brak danych
Gorzów Wielkopolski Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp
2015-12-23
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin Konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Karwin w 2015 roku - zamówienie uzupełniające
2015-12-16
brak danych
Raszyn Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Rozbudowa infrastruktury sprzętowo-programowej Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych LP w obszarze kopii cyfrowych, zn. spr. DZ.270.125.2015
2015-12-15
brak danych
Radoszyce Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka Odmulanie rowów na drodze leśnej nr 111 w Leśnictwie Krzyżówki, Salachowy Bór w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka w 2015 roku.
2015-12-14
brak danych
Różańsko Roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko
2015-12-14
brak danych
Różańsko Roboty budowlane Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko
2015-12-11
brak danych
Piasek Dostawy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór Dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego do szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór
2015-12-10
brak danych
Międzyzdroje Usługi Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje Zamówienie uzupełniającePrace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictwa Troszyn
2015-12-08
brak danych
Raszyn Usługi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych Rozbudowa i wdrożenie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych (zn. spr. DZ.270.140.2015)
2015-12-04
brak danych
Piasek Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Kobiór w 2015r
2015-11-25
brak danych
Radoszyce Roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka Odmulanie rowów i udrażnianie przepustów na drogach leśnych w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka w 2015 roku.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.