eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - przetargiSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-23
2017-03-31
Staszów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Środki dezynfekcyjne i materiały opatrunkowe
2017-03-23
2017-03-31
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64 GE Healthcare oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
2017-03-22
2017-03-31
Wyszków Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie UTRZYMANIE RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-03-20
2017-03-29
Przasnysz Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu
2017-03-20
2017-04-05
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb bloku żywienia SPZZOZ w Żurominie
2017-03-20
2017-03-31
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa leków do apteki szpitalnej
2017-03-16
2017-03-28
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej dla SPZZOZ w Żurominie
2017-03-08
2017-03-31
Stalowa Wola Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
2017-01-05
brak danych
Pruszków Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-13
brak danych
Stalowa Wola roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wyposażenie stacji trafo SN/NN wraz z liniami zasilającymi.
2006-04-11
brak danych
Stalowa Wola usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala na bazie dzierżawionej kuchni zamawiającego wraz z przekazaniem pracowników na podstawie art. 23 k.p.
2006-04-11
brak danych
Stalowa Wola dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli dostawy: leków, odczynników do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu, odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatu, odczynników do aparatu do badań immunodiagnostycznych do analizatora Elecsys 2010, środków dezy
2005-07-06
brak danych
Sosnowiec dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Zagórze" dostawa i instalacja rezonansu magnetycznego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-15
2017-03-23
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-03-14
2017-03-22
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia
2017-03-10
2017-03-21
Iłża Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Zakup i dostawa leków dla SP ZZOZ Szpital w Iłży.
2017-03-08
2017-03-16
Sierpc Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017-03-08
2017-03-16
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ Z PULSACYJNYM PŁUKANIEM KANAŁÓW WEWNĘTRZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-03-08
2017-03-16
Kozienice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach DOSTAWA OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWYCH DLA SP ZZOZ W KOZIENICACH
2017-03-07
2017-03-16
Przasnysz Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa artykułów szewnych
2017-03-03
2017-03-14
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-03-02
2017-03-10
Janów Lubelski Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawy endoprotez
2017-03-01
2017-03-10
Staszów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dzierżawa aparatu do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości oraz aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi na okres trzech lat
2017-02-28
2017-02-08
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA KOMPATYBILNEGO DO APARATU PRISMAFLEX DO ZABIEGÓW CRRT W SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-02-28
2017-03-10
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa materiałów opatrunkowych i ręawic
2017-02-23
2017-03-03
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawa bronchofiberoskopu dla potrzeb OAiIT Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-02-23
2017-03-02
Kozienice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Dostawa środków ochrony indywidualnej dla SP ZZOZ w Kozienicach
2017-02-23
2017-03-03
Sierpc Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa materiałów szewnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017-02-23
2017-03-03
Sierpc Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017-02-20
2017-02-28
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-02-20
2017-02-28
Pruszków Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Najem urządzeń wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi w celu wdrożenia PROGRAMU Higieny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2017-02-17
2017-02-28
Staszów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE
2017-02-17
2017-03-10
Stalowa Wola Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-21
brak danych
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-03-17
brak danych
Sierpc Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU
2017-03-16
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych
2017-03-15
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów medycznych
2017-03-15
brak danych
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i dzierżawa analizatorów dla potrzeb SOR i OITiA Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-03-14
brak danych
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA KOMPATYBILNEGO DO APARATU PRISMAFLEX DO ZABIEGÓW CRRT W SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-03-13
brak danych
Janów Lubelski Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawy materiałów szewnych i leków
2017-03-10
brak danych
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa odczynników krwi do analizatorów ABL 90 FLEX oraz AQT 90 dla SOR
2017-03-10
brak danych
Ostrów Mazowiecka Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostowi Mazowieckiej
2017-03-10
brak danych
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych dla SPZZOZ w Gryficach
2017-03-10
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa
2017-03-09
brak danych
Nisko Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
2017-03-09
brak danych
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa leku Imiglucerase (Cerezyme) do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach
2017-03-09
brak danych
Staszów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Materiały Opatrunkowe
2017-03-09
brak danych
Przasnysz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa energii elektrycznej
2017-03-06
brak danych
Nowa Dęba Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
2017-03-06
brak danych
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa płynów dożylnych do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach
2017-03-06
brak danych
Lipsko Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku "NA DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN".
2017-03-06
brak danych
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa aparatów do znieczulenia ogólnego dla SPZZOZ w Gryficach
2017-03-06
brak danych
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.