eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - przetargiSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-24
2017-05-08
Szydłowiec Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ,,Dostawa środków czystości i higieny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu''
2017-04-21
2017-05-05
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa akcesoriów do apteki szpitalnej (2)
2017-04-21
2017-05-02
Górno Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie dostawa leków
2017-04-20
2017-04-28
Staszów Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Odbiór i utylizacja odpadów medycznych
2017-04-20
2017-04-28
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz testów diagnostycznych
2017-04-20
2017-04-28
Nowa Dęba Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie SPZZOZ.NT.III.382-3/17 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
2017-04-19
2017-05-11
Stalowa Wola Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część Iprzebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy
2017-04-19
2017-04-28
Augustów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZZOD w Augustowie
2017-04-18
2017-04-26
Nowa Dęba Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU I OBSŁUGI SZPITALNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE
2017-04-11
2017-04-26
Stalowa Wola Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny Cykliczne dostawy mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
2017-01-05
brak danych
Pruszków Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-13
brak danych
Stalowa Wola roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wyposażenie stacji trafo SN/NN wraz z liniami zasilającymi.
2006-04-11
brak danych
Stalowa Wola usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala na bazie dzierżawionej kuchni zamawiającego wraz z przekazaniem pracowników na podstawie art. 23 k.p.
2006-04-11
brak danych
Stalowa Wola dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli dostawy: leków, odczynników do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu, odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatu, odczynników do aparatu do badań immunodiagnostycznych do analizatora Elecsys 2010, środków dezy
2005-07-06
brak danych
Sosnowiec dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Zagórze" dostawa i instalacja rezonansu magnetycznego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-11
2017-04-20
Janów Lubelski Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawy płynów infuzyjnych i leków
2017-04-10
2017-04-21
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa akcesoriów do apteki szpitalnej
2017-04-07
2017-04-19
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego oraz koncentratu pierwiastków śladowych dla Apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach
2017-04-05
2017-04-13
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.
2017-03-31
2017-04-10
Przysucha Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w SPZZOZ w Przysusze(w systemie cateringowym).
2017-03-31
2017-04-12
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach
2017-03-31
2017-04-11
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-03-31
2017-04-07
Pruszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SPZ ZOZ W PRUSZKOWIE
2017-03-30
2017-04-10
Kozienice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach DOSTAWA ASORTYMENTU DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW KOSTNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO SP ZZOZ W KOZIENICACH
2017-03-30
2017-04-10
Kozienice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI DLA SP ZZOZ W KOZIENICACH
2017-03-28
2017-04-12
Stalowa Wola Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.
2017-03-23
2017-03-31
Staszów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Środki dezynfekcyjne i materiały opatrunkowe
2017-03-23
2017-03-31
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64 GE Healthcare oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
2017-03-22
2017-03-31
Wyszków Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie UTRZYMANIE RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-03-20
2017-03-29
Przasnysz Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu
2017-03-20
2017-04-05
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb bloku żywienia SPZZOZ w Żurominie
2017-03-20
2017-03-31
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa leków do apteki szpitalnej
2017-03-16
2017-03-28
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej dla SPZZOZ w Żurominie
2017-03-15
2017-03-23
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-03-14
2017-03-22
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-24
brak danych
Iłża Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Zakup i dostawa leków dla SP ZZOZ Szpital w Iłży
2017-04-24
brak danych
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64 GE Healthcare oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-04-20
brak danych
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-04-14
brak danych
Górno Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie Wykonanie projektu graficznego oraz wydruk publikacji naukowej z Seminarium
2017-04-12
brak danych
Staszów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dzierżawa aparatu do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości oraz aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi na okres trzech lat
2017-04-10
brak danych
Górno Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2017-04-07
brak danych
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-04-04
brak danych
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa artykułów biurowych i do terapii zajęciowej dla SPZZOZ w Żurominie
2017-04-03
brak danych
Staszów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Środki dezynfekcyjne
2017-03-31
brak danych
Sierpc Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017-03-30
brak danych
Górno Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie.
2017-03-30
brak danych
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawa bronchofiberoskopu dla potrzeb OAiIT Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-03-29
brak danych
Kozienice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach DOSTAWA OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWYCH DLA SP ZZOZ W KOZIENICACH
2017-03-29
brak danych
Kozienice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Dostawa środków ochrony indywidualnej dla SP ZZOZ w Kozienicach
2017-03-28
brak danych
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ Z PULSACYJNYM PŁUKANIEM KANAŁÓW WEWNĘTRZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
2017-03-24
brak danych
Janów Lubelski Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Janów LubelskiDostawy endoprotez
2017-03-21
brak danych
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2017-03-17
brak danych
Sierpc Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU
2017-03-16
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych
2017-03-15
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów medycznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.