eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - przetargiSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
brak danych
Gryfice Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa odczynników krwi do analizatorów ABL 90 FLEX oraz AQT 90 dla SOR
2018-02-16
2018-02-27
Nisko Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu medycznego do ciągłej terapii nerkozastępczej oraz papierów rejestracyjnych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
2018-02-16
2018-02-26
Pruszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa materiałów do sterylizacji dla SPZ ZOZ w Pruszkowie
2018-02-14
2018-03-01
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach
2018-02-14
2018-02-22
Górno Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie Dostawa artykułów spożywczych
2018-02-14
2018-02-23
Augustów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Dostawa na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie sprzetu medycznego jednorazowego użytku i opatrunków
2018-02-13
2018-02-21
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2018-02-12
2018-03-01
Nowa Dęba Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie Roboty budowlane w przedmiocie zadania: "Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie"
2018-02-12
2018-02-21
Janów Lubelski Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawy oleju napędowego
2018-02-08
brak danych
Staszów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Staszowie w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim" współfinansowanego w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego IX Osi priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2018-02-08
2018-02-19
Sierpc Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,
2018-02-01
brak danych
Gryfice Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa czujników Flo Trac do pomiaru parametrów hemodynamicznych, pojedynczych czujników do pomiaru ciśnienia oraz czujników do pomiarów parametrów metodą termodylucji przezpłucnej Volume View dla SPZZOZ w Gryficach
2018-01-23
2018-03-01
Pruszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie "
2018-01-18
2018-02-27
Gryfice Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego , apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem" Etap I - roboty budowlane wraz z instalacją gazów medycznych.
2017-06-28
2030-07-12
Augustów Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Zakup i dostawa mebli biurowych oraz mebli na potrzeby pomieszczeń pielęgniarskich i sal pacjentów dla SPZZOD w Augustowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-13
brak danych
Stalowa Wola roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wyposażenie stacji trafo SN/NN wraz z liniami zasilającymi.
2006-04-11
brak danych
Stalowa Wola usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala na bazie dzierżawionej kuchni zamawiającego wraz z przekazaniem pracowników na podstawie art. 23 k.p.
2006-04-11
brak danych
Stalowa Wola dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli dostawy: leków, odczynników do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu, odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatu, odczynników do aparatu do badań immunodiagnostycznych do analizatora Elecsys 2010, środków dezy
2005-07-06
brak danych
Sosnowiec dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Zagórze" dostawa i instalacja rezonansu magnetycznego.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-08
2018-02-16
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE- pakiet nr 5
2018-02-07
2018-02-15
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa immunoglobuliny ludzkiej anty-D do apteki szpitalnej
2018-02-06
2018-02-14
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa płynów dożylnych do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach
2018-02-06
2018-02-14
Nisko Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Świadczenie kompleksowej usługi prania bielizny pościelowej i operacyjnej, odzieży ochronnej i przedmiotów różnych dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
2018-02-02
2018-02-16
Stalowa Wola Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny "Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli".
2018-02-01
2018-02-09
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa zestawów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych oraz zestawów do plazmaferezy do aparatu Prismaflex dla SPZZOZ w Gryficach
2018-01-31
2018-02-09
Sierpc Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU
2018-01-31
2018-02-08
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań
2018-01-30
2018-02-08
Staszów Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Wykonywanie okresowych przeglądów i zabiegów konserwacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2018-01-30
2018-02-08
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie
2018-01-29
2018-02-14
Glinojeck Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Remont pomieszczeń i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SPZZOZ w Glinojecku
2018-01-29
2018-02-06
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa immunoglobuliny ludzkiej anty-D do apteki szpitalnej
2018-01-26
2018-02-06
Ostrów Mazowiecka Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Sprzątanie terenu i utrzymanie zieleni wokół budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2018-01-25
2018-02-02
Lipsko Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku Dostawy miesa i wędlin
2018-01-23
2018-02-01
Pruszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Dostawa środków do dezynfekcji dla SPZ ZOZ w Pruszkowie"
2018-01-23
2018-02-01
Pruszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Dostawa odczynników dla SPZ ZOZ w Pruszkowie"
2018-01-22
2018-01-31
Gryfice Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczona dla SPZZOZ w Gryficach
2018-01-19
2018-02-07
Nowa Dęba Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie Roboty budowlane w przedmiocie zadania: "Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie"
2018-01-19
2018-01-29
Płońsk Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę informatyki oraz wsparcie informatyczne
2018-01-17
2018-01-25
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
brak danych
Płońsk Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych
2018-02-15
brak danych
Ostrów Mazowiecka Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
2018-02-15
brak danych
Gryfice Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rozwój infrastruktury medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego SPZZOZ w Gryficach" obejmującego roboty w zakresie instalacji klimatyzacji, elektrycznych i teleinformatycznych, wymiany i rozbudowy instalacji kamer przemysłowych
2018-02-14
brak danych
Nowa Dęba Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
2018-02-14
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spozywczych
2018-02-13
brak danych
Przasnysz Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa gazów medycznych
2018-02-08
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa
2018-02-08
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych
2018-02-08
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa
2018-02-08
brak danych
Stalowa Wola Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe na okres 1 rok
2018-02-06
brak danych
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach
2018-02-05
brak danych
Staszów Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej OLEJ NAPĘDOWY
2018-02-02
brak danych
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach
2018-02-02
brak danych
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa obłożeń opatrunkowych, fartuchów chirurgicznych, nici, szwu stalowego, spirytusu medycznego skażonego oraz preparatów dezynfekcyjnych
2018-01-30
brak danych
Żuromin Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dzierżawa analizatorów biochemicznego i immunochemicznego wraz z zakupem odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych
2018-01-23
brak danych
Gryfice Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych dla SPZZOZ w Gryficach.
2018-01-23
brak danych
Płońsk Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych
2018-01-23
brak danych
Przasnysz Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dostawa materiałów opatrunkowych
2018-01-19
brak danych
Płońsk Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych
2018-01-18
brak danych
Wyszków Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Dostawa stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego w SPZZOZ w Wyszkowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.