eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc - przetargiSamodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-19
2019-03-29
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWA APARATU EKG ORAZ MYJNI DEZYNFEKTORA
2019-02-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Wewnętrzna przebudowa pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne oraz przebudowę istniejącej klatki schodowej wraz z budową wewnętrznego szybu windowego z dostawą i montażem windy osobowo - towarowej realizowaną w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2018-11-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Wewnętrzna przebudowa pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne oraz przebudowę istniejącej klatki schodowej wraz z budową wewnętrznego szybu windowego z dostawą i montażem windy osobowo - towarowej realizowaną w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2006-11-13
2021-06-11
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM zakup i dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i...

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
2019-03-07
Olsztyn Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIOWYCH DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
2019-02-14
2019-02-25
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy produków farmaceutycznych
2019-02-06
2019-02-21
Olsztyn Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ROZBUDOWA SIECI LAN i Wi-Fi w ramach projektu pn.: "Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 3.2 - "E-zdrowie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr RPWM.03.02.00-28-0020/17-00 z dnia 27 marca 2018 roku.
2019-02-05
2019-02-13
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWA PRZENOŚNEGO APARATU DO GAZOMETRII realizowaną w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2019-01-24
2019-02-06
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora
2019-01-17
2019-01-29
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA realizowaną w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2019-01-15
2019-01-25
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sprzętu medyczneo jednorazowego użytku
2019-01-10
2019-01-25
Olsztyn Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ROZBUDOWA SIECI LAN i Wi-Fi w ramach projektu pn.: "Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 3.2 - "E-zdrowie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr RPWM.03.02.00-28-0020/17-00 z dnia 27 marca 2018 roku.
2018-12-21
2019-01-09
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
2018-11-30
2018-12-18
Olsztyn Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ROZBUDOWA SIECI LAN i Wi-Fi w ramach projektu pn.: "Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region", Działania 3.2 - "E-zdrowie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr RPWM.03.02.00-28-0020/17-00 z dnia 27 marca 2018 roku.
2018-11-13
2018-11-22
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy produktów farmaceutycznych
2018-10-25
2018-11-07
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO realizowaną w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2018-10-18
2018-10-25
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sterylnego sprzetu jednorazowego użytku
2018-10-11
2018-11-26
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy produktów farmaceutycznych
2018-10-09
2018-10-16
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawa produktów farmaceutycznych
2018-10-09
2018-10-24
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH realizowaną w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2018-09-19
2018-09-27
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sprzetu jednorazowego użytku
2018-08-23
2018-09-03
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawa koncentratorów tlenu
2018-08-23
2018-09-05
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy produktów farmaceutycznych
2018-07-21
2018-08-29
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-usług, modernizacja istniejącej serwerowni, rozbudowa sieci LAN i WiFi oraz zakup sprzętu komputerowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy produktów farmaceutycznych
2019-03-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora
2019-02-27
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWA PRZENOŚNEGO APARATU DO GAZOMETRII realizowaną w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2019-01-25
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
2018-11-29
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO realizowana w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2018-11-22
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH realizowana w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2018-11-05
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sterylnego sprzętu jednorazowego użytku
2018-09-25
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawa koncentratorów tlenu
2018-07-23
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
2018-07-23
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy produktów farmaceutycznych
2018-07-09
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy środków dezynfekcyjnych
2018-07-05
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dzierżawa analizatora RT PCR wraz z dostawą odczynników
2018-06-18
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy środków dezynfekcyjnych
2018-06-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH realizowana w ramach projektu pn. "Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Działanie 9.1. - "Infrastruktura ochrony zdrowia". Poddziałanie 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"
2018-05-24
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawa aparatu EKG
2018-05-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizaora
2018-04-25
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, odzieży ochronnej oraz zakup ssaka chirurgicznego
2018-04-10
brak danych
Olsztyn Usługi Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO
2018-04-05
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej
2018-04-03
brak danych
Olsztyn Dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.