eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie - przetargiSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-31
2020-04-16
Szczecin Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie Przebudowa i remont pomieszczeń w budynkach SPSK NR 1 PUM
2020-03-25
2020-04-02
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dostawa foteli do dializ.
2020-03-25
2020-04-02
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2
2020-03-23
2020-04-02
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie dostawa pomp insulinowych do SPSK Nr 1 PUM

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-18
brak danych
Szczecin dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PAM w Szczecinie Dostawa leków oraz odczynników.
2006-03-31
brak danych
Poznań dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej w Poznaniu dostawa leków.
2006-03-30
brak danych
Lublin dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie dostawa: aparatura medyczna, meble medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i wielorazowy, materiały szewne, materiały stomatologiczne, narzędzia, osprzęt do aparatów okulistycznych, sprzęt angiograficzny, sprzęt medyczny ogólnego zastosowania, spr
2006-03-15
brak danych
Zabrze dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. St. Szyszko Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Dostawa produktów leczniczych: leków, odczynników, roztworów leczniczych i środków kontrastowych.
2006-03-09
brak danych
Katowice dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śl. AM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II dostawy leków, środków dezynfekcyjnych, odczynników laboratoryjnych.
2006-03-01
brak danych
Wrocław dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 dostawa produktów leczniczych.
2006-02-20
brak danych
Katowice dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Dostawa wyrobów medycznych i laboratoryjnych, sprzęt jednorazowego użytku, szwy chirurgiczne, opatrunki, folie, materiały opatrunkowe, zastawki serca, oksygenatory, kompresy.
2005-12-19
brak danych
Poznań dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Akademii Medycznej w Poznaniu Dostawa do SPSK-5 AM w Poznaniu leków i środków do dezynfekcji.
2005-08-08
brak danych
Katowice dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-20
2020-03-30
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 DOSTAWA TAŚM I SIATEK DO OPERACYJNEGO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU U KOBI
2020-03-19
2020-03-27
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Zakup zestawu narzędzi laparoskopowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0041/16 pn "Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK nr 1 w Lublinie"
2020-03-18
2020-03-27
Zabrze Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dostawa pomp insulinowych
2020-03-11
2020-03-25
Zabrze Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wykonanie termomodernizacji budynków w SPSK nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach w ramach przedsięwzięcia "Zmniejszenie zużycia energii należących do SPSK nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poprzez termomodernizację budynków nr 5, 7 przy ul. 3-go Maja 13-15 i budynku głównego przy ulicy koziołka 1 oraz zastosowanie OZE" - Budynek nr 7
2020-03-10
2020-03-18
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas okulistycznych procedur zabiegowych - powtórzenie
2020-03-09
2020-03-25
Szczecin Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie Budowa Centralnej Sterylizatorni SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej nr 1, w formule "Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"
2020-03-05
2020-03-16
Lublin Usługi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 USŁUGI POLEGAJĄCE NA PROWADZENIU KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO Z ZAKRESU DEPRESJI POPORODOWEJ
2020-03-05
2020-03-13
Zabrze Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zakup sprzętu komputerowego II
2020-03-04
2020-03-12
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa wyrobów medycznych dla Banku Komórek Krwiotwórczych
2020-03-04
2020-03-12
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa znieczuleń wziewnych wraz z dzierżawą parowników
2020-03-02
2020-03-10
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 DOSTAWA PROTEZ I ŁAT NACZYNIOWYCH ORAZ CEWNIKA BALONOWEGO - 10 zadań
2020-02-27
2020-02-05
Zabrze Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dostawa odzieży i obuwia ochronnego
2020-02-27
2020-03-06
Szczecin Usługi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie Kompleksową usługę związaną ze zbieraniem odpadów medycznych, transportem i przygotowaniem ich do dalszego zagospodarowania na terenie obiektów SPSK nr 1 PUM: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 oraz Szczecin, Klinika Psychiatrii ul. Broniewskiego 26.
2020-02-25
2020-03-05
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie dostawa pomp insulinowych do SPSK Nr 1 PUM
2020-02-21
2020-03-03
Zabrze Usługi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wykonanie usługi przeglądu sprzętu i aparatury medycznej
2020-02-19
brak danych
Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Świadczenie usług przesyłu (dystrybucji) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do kuchni i kotłowni SPSK Nr 1 w Lublinie przy uli. Radziwiłłowskiej 13
2020-02-18
2020-02-26
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Dostawa środków do wykonywania badań izotopowych - 3 zadania
2020-02-18
2020-02-26
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa elektrod EKG i żeli do badań dla potrzeb Klinik SPSK 1.
2020-02-18
2020-03-05
Lublin Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Remont pomieszczeń dla potrzeb sali hybrydowej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego w SPSK nr 1 w Lublinie (w budynku D-16 przy ul. St. Staszica 16) EO/TT-2731/13/20
2020-02-17
2020-02-28
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO ORAZ LECZENIA PACJENTÓW M.IN. W ODDZIALE CHIRURGII - 8 zadań

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-30
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 DOSTAWA ŚRODKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ IZOTOPOWYCH - 3 ZADANIA
2020-03-24
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wykonanie termomodernizacji budynków w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach w ramach przedsięwzięcia "zmniejszenie zużycia energii należących do SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poprzez termomodernizację budynków nr 5, 7 przy ulicy 3-go Maja 13-15 i budynku głównego przy ulicy Koziołka 1 oraz zastosowanie OZE".
2020-03-16
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii
2020-03-13
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dostawa narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku dla SPSK-2
2020-03-11
brak danych
Lublin Usługi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia w SPSK 4
2020-03-11
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dostawa wkładów drukujących, kaset, tonerów do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla SPSK-2.
2020-03-06
brak danych
Lublin Usługi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Usługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowej w SPSK Nr 4 w Lublinie.
2020-03-06
brak danych
Lublin Usługi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Świadczenie usług przesyłu (dystrybucji) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do wyszczególnionych obiektów SPSK Nr 1 w Lublinie.
2020-03-04
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Zakup 20 szt. pomp infuzyjnych, 20 szt. pomp objętościowych, 1 szt. aparatu do gazometrii, dla potrzeb Oddziału Noworodków w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17 pn. "Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie"
2020-02-27
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie Dostawa odczynników dla Pracowni Cytogenetyki, Banku Komórek Krwiotwórczych i materiałów pomocniczych stosowanych w SPSK 1
2020-02-26
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Dostawa zastawek aortalnych wszczepialnych drogą przezskórną samorozprężalnych
2020-02-26
brak danych
Zabrze Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dzierżawa aparatów do hemodializ
2020-02-18
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów chirurgicznych wraz z dzierżawą wirówki laboratoryjnej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Urazowej.
2020-02-14
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie dostawa materiałów jednorazowego użytku do wykonywania procedur okulistycznych dla II Kliniki Okulistyki SPSK-2 w Szczecinie
2020-02-11
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dostawa wkładów do strzykawki automatycznej Optivantage DH do Pracowni Tomografii Komputerowej SPSK-2 w Szczecinie
2020-02-10
brak danych
Lublin Usługi Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Naprawa agregatu wody lodowej wraz z dostawą niezbędnych części
2020-02-06
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 dostawa leku ustekinumabum
2020-02-03
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa worków do krioprezerwacji komórek krwiotwórczych
2020-02-03
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa implantów wszczepiennych
2020-01-29
brak danych
Lublin Dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie Dostawa wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas procedur zabiegowych w Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz w Zakładzie Diagnostyki i Terapii Endoskopowej u pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.