eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" - przetargiSamodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-10
brak danych
Szczecin Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa zestawu stymulatora nerwu błędnego dla SPS ZOZ "Zdroje"
2018-10-10
2018-10-18
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych w Laboratorium Analitycznym. ZP-PN/50/18.
2018-10-10
2018-10-18
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakup i dostawy warzyw i owoców. ZP-PN/53/18.
2018-10-10
2018-10-26
Lębork Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w kompleksie budynku głównego SPS ZOZ w Lęborku
2018-08-28
brak danych
Szczecin Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Odbiór i przejęcie gospodarowania odpadami medycznymi niebezpiecznymi (zakaźnymi i specjalnymi), odbiór innych odpadów i przejęcie gospodarowania nimi oraz wywóz odpadów komunalnych wraz dzierżawą pojemników na odpady różnego pochodzenia dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-08
2018-10-16
Szczecin Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" "ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z TRANSPORTEM DLA SPS ZOZ "ZDROJE"
2018-10-01
2018-10-10
Szczecin Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ Zdroje w pakietach
2018-10-01
2018-10-09
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa drobnego sprzętu medycznego i artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach - II postępowanie
2018-09-25
2018-10-03
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, na realizację projektu w trybie pozakonkursowym- Wsparcie istniejących SOR
2018-09-21
2018-10-01
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawy odczynników do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora. ZP-PN/41/18
2018-09-21
2018-10-01
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Materiały zespalające. ZP-PN/47/18
2018-09-21
2018-10-02
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Narzędzia endoskopowe i chirurgiczne
2018-09-19
2018-09-27
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Odczynniki do barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu. ZP-PN/40/18
2018-09-17
2018-09-25
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Odczynniki do Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatorów. ZP-PN/44/18.
2018-08-28
brak danych
Szczecin Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury dla SPS ZOZ "Zdroje"
2018-08-22
brak danych
Szczecin Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury dla SPS ZOZ "Zdroje".
2018-08-21
2018-09-05
Lębork Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego - część 2. Znak sprawy ZP-PN/46/18
2018-08-17
2018-08-27
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury. ZP-PN/42/18.
2018-08-16
2018-08-24
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu C
2018-08-13
2018-08-23
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sprzęt medyczny oraz wyposażenie. Znak sprawy ZP-PN/21/18
2018-08-07
2018-08-14
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ambulans ratunkowy typu "C" oraz sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu "C"
2018-07-26
2018-08-03
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej zakup i sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, urządzeń porządkowych i agregatu prądotwórczego
2018-07-23
2018-07-31
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej zakup i dostawa ambulansu ratunkowego typu "S" wraz z wyposażeniem
2018-07-20
2018-08-03
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" DOSTAWA INFLIXIMAB, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH DO RECEPTURY DLA SPS ZOZ "ZDROJE
2018-07-12
2018-07-20
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia oraz urządzeń medycznych dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-16
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu C
2018-10-03
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sprzęt medyczny oraz wyposażenie. Znak sprawy ZP-PN/21/18.
2018-09-27
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - aparat do znieczulenia, aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych, ssak elektryczny
2018-09-27
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - medyczna aparatura oddechowa, defibrylatory oraz urządzenia do monitorowania czynności serca
2018-09-26
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ambulans ratunkowy typu "C" oraz sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu "C"
2018-09-24
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" DOSTAWA INFLIXIMAB, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH DO RECEPTURY DLA SPS ZOZ "ZDROJE"
2018-09-24
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury dla SPS ZOZ "Zdroje"
2018-09-21
brak danych
Lębork Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału Pediatrycznego - część 2. Znak sprawy ZP-PN/46/18
2018-09-21
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - endoskopy
2018-09-20
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakup i sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, urządzeń porządkowych i agregatu prądotwórczego.
2018-09-05
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia oraz urządzeń medycznych dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach
2018-08-13
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran, pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych oraz chusteczek z balsamem. Znak sprawy ZP-PN/15/18
2018-08-10
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA SPS ZOZ "ZDROJE"
2018-08-07
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą zbiornika i butli. Znak sprawy ZP-PN/27/18.
2018-07-27
brak danych
Lębork Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału Pediatrycznego
2018-07-02
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sprzęt medyczny na Blok Operacyjny. ZP-PN/12/18
2018-06-21
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Produkty żywnościowe. ZP-PN/11/18
2018-06-15
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sprzęt medyczny na Blok Operacyjny. ZP-ZWR/16/18.
2018-05-28
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Środki czystości. Znak sprawy ZP-PN/07/18
2018-05-23
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Płyny infuzyjne. Znak sprawy ZP-PN/14/18

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.