eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" - przetargiSamodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
2018-12-21
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ "Zdroje" w pakietach
2018-11-29
2019-01-04
Szczecin Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń III piętra Pawilonu nr 5 do potrzeb O/ Chorób Wewnętrznych - I etap, pomieszczeń I piętra Pawilonu nr 5 do potrzeb O/Terapii Uzależnień Alkoholowych i O/Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z O/Leczenia Nerwic - II etap oraz wymiana stolarki okiennej w pawilonach psychiatrycznych w SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie" - II postępowanie
2018-08-28
brak danych
Szczecin Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Odbiór i przejęcie gospodarowania odpadami medycznymi niebezpiecznymi (zakaźnymi i specjalnymi), odbiór innych odpadów i przejęcie gospodarowania nimi oraz wywóz odpadów komunalnych wraz dzierżawą pojemników na odpady różnego pochodzenia dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-29
2018-12-07
Lębork Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakładzie pralniczym Wykonawcy wraz z transportem brudnej bielizny z magazynu Zamawiającego do zakładu pralniczego i czystej bielizny z zakładu pralniczego do magazynu Zamawiającego na rzecz SPS ZOZ w Lęborku
2018-11-27
2018-12-05
Lębork Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU"
2018-11-21
2018-11-29
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" DOSTAWA PALIVIZUMABU DO OBSŁUGI PROGRAMU LEKOWEGO ORAZ ZESTAWÓW DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ DLA SPSZOZ "ZDROJE"
2018-11-21
2018-11-29
Lębork Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi serwisu sprzętu medycznego. Znak sprawy ZP-PN/57/18
2018-11-14
2018-11-22
Szczecin Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z SPSZOZ ZDROJE"
2018-11-07
2018-11-15
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Odczynniki do Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatora. ZP-PN/56/18
2018-11-05
2018-11-13
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Środki sterylizujące. Znak sprawy ZP-PN/51/18
2018-10-24
2018-11-02
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - medyczna aparatura oddechowa, defibrylatory oraz urządzenia do monitorowania czynności serca
2018-10-24
2018-11-02
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych
2018-10-22
2018-10-30
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa leków do obsługi programów lekowych, opatrunków, matryc kolagenowych do regeneracji, gąbek hemostatycznych, preparatów przeciwbakteryjnych, hemostatycznych, środków stomatologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego i artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ "Zdroje"
2018-10-19
2018-11-06
Szczecin Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń III piętra Pawilonu nr 5 do potrzeb O/ Chorób Wewnętrznych - I etap, pomieszczeń I piętra Pawilonu nr 5 do potrzeb O/Terapii Uzależnień Alkoholowych i O/Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z O/Leczenia Nerwic - II etap oraz wymiana stolarki okiennej w pawilonach psychiatrycznych w SPS ZOZ ZDROJE w Szczecinie
2018-10-10
brak danych
Szczecin Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa zestawu stymulatora nerwu błędnego dla SPS ZOZ "Zdroje"
2018-10-10
2018-10-18
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych w Laboratorium Analitycznym. ZP-PN/50/18.
2018-10-10
2018-10-18
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakup i dostawy warzyw i owoców. ZP-PN/53/18.
2018-10-10
2018-10-26
Lębork Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w kompleksie budynku głównego SPS ZOZ w Lęborku
2018-10-08
2018-10-16
Szczecin Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" "ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z TRANSPORTEM DLA SPS ZOZ "ZDROJE"
2018-10-01
2018-10-10
Szczecin Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ Zdroje w pakietach
2018-10-01
2018-10-09
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa drobnego sprzętu medycznego i artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach - II postępowanie
2018-09-25
2018-10-03
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, na realizację projektu w trybie pozakonkursowym- Wsparcie istniejących SOR
2018-09-21
2018-10-01
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawy odczynników do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora. ZP-PN/41/18

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-07
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Narzędzia endoskopowe i chirurgiczne
2018-12-04
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa leków do obsługi programów lekowych, opatrunków, matryc kolagenowych do regeneracji, gąbek hemostatycznych, preparatów przeciwbakteryjnych, hemostatycznych, środków stomatologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego i artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ "Zdroje"
2018-11-29
brak danych
Lębork Usługi Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w kompleksie budynku głównego SPS ZOZ w Lęborku
2018-11-20
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Odczynniki do Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatorów. Znak sprawy ZP-PN/44/18.
2018-11-20
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Odczynniki do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu. Znak sprawy ZP-PN/40/18
2018-11-16
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warzywa i owoce. Znak sprawy ZP-PN/53/18
2018-11-16
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach realizowanego projektu pt. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, na realizację projektu w trybie pozakonkursowym - Wsparcie istniejących SOR"
2018-11-15
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Materiały Zespalające. Znak sprawy ZP-PN/47/18
2018-11-15
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Odczynniki do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora. Znak sprawy ZP-PN/41/18
2018-11-15
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Odczynniki immunotransfuzjologiczne wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury. Znak sprawy ZP-PN/42/18
2018-10-16
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu C
2018-10-03
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sprzęt medyczny oraz wyposażenie. Znak sprawy ZP-PN/21/18.
2018-09-27
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - aparat do znieczulenia, aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych, ssak elektryczny
2018-09-27
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - medyczna aparatura oddechowa, defibrylatory oraz urządzenia do monitorowania czynności serca
2018-09-26
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ambulans ratunkowy typu "C" oraz sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu typu "C"
2018-09-24
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" DOSTAWA INFLIXIMAB, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH DO RECEPTURY DLA SPS ZOZ "ZDROJE"
2018-09-24
brak danych
Szczecin Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury dla SPS ZOZ "Zdroje"
2018-09-21
brak danych
Lębork Roboty budowlane Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału Pediatrycznego - część 2. Znak sprawy ZP-PN/46/18
2018-09-21
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - endoskopy
2018-09-20
brak danych
Lębork Dostawy Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakup i sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, urządzeń porządkowych i agregatu prądotwórczego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.