eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Sąd Okręgowy w Ostrołęce - przetargiSąd Okręgowy w Ostrołęce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-30
2018-05-15
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości dla Sądu Okręgowego w Ostrołęce w Obiekcie przy ul. Gomulickiego 5 i/lub w Budynku przy ul. Kościuszki 28
2017-05-02
2017-05-15
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28.
2016-09-19
2016-09-27
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA (WRAZ Z ROZŁADUNKIEM I WNIESIENIEM DO BUDYNKU SĄDU), MONTAŻ,PODŁĄCZENIE, ZAINSTALOWANIE (W TYMWYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI, INSTALACJI ODPROWADZENIA SKROPLIN I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ), URUCHOMIENIE, PRZETESTOWANIE ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW Z OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ORAZ ŚWIADCZENIE SERWISU GWARANCYJNEGO DO/NA BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO W OSTROŁĘCE ORAZ BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO W WYSZKOWIE
2016-05-13
2016-05-23
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIU CZYSTOŚCI DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28, A TAKŻE DLA SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU W OBIEKCIE PRZY UL. RYNEK 37 I PRZY UL. SZKOLNA 12.
2016-04-26
2016-05-06
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIU CZYSTOŚCI DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28, A TAKŻE DLA SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU W OBIEKCIE PRZY UL. RYNEK 37 I PRZY UL. SZKOLNA 12.
2016-04-13
2016-04-22
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce NA USŁUGĘ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28, A TAKŻE DLA SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU W OBIEKCIE PRZY UL. RYNEK 37 I PRZY UL. SZKOLNA 12.
2016-04-12
2016-04-22
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIU CZYSTOŚCI DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28, A TAKŻE DLA SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU W OBIEKCIE PRZY UL. RYNEK 37 I PRZY UL. SZKOLNA 12.
2015-10-28
2015-11-05
Ostrołęka dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA MONITORÓW TYP 2 ORAZ KOMPUTERÓW STACJONARNYCH TYP 2 DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE I SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU
2015-10-07
2015-10-15
Ostrołęka dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA (WRAZ Z ROZŁADUNKIEM I WNIESIENIEM), MONTAŻ, PODŁĄCZENIE, ZAINSTALOWANIE, URUCHOMIENIE, PRZETESTOWANIE ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW Z OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW W SIEDZIBIE SĄDU REJONOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
2015-07-01
2015-07-14
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW I SĘDZIÓW W STANIE SPOCZYNKU SĄDÓW OKRĘGU OSTROŁĘCKIEGO, A TAKŻE ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
2015-04-17
2015-04-27
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGA POLEGAJĄCA NA SPRZĄTANIU I UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU ORAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZLOKALIZOWANYCH PRZY/WOKÓŁ BUDYNKÓW SĄDU Z JEDNOCZESNYM WYKONANIEM KONSERWACJI I BIEŻĄCYCH DROBNYCH NAPRAW ORAZ OBSŁUGI SZATNI ORAZ PRZEJĘCIEM OD ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART.231 USTAWY KODEKS PRACY (T.J.DZ.U. Z 2014R., POZ.1502 Z PÓŹN.ZM.) A TAKŻE ZGODNIE Z ART.261 USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (T.J.DZ.U. Z 2001R. NR 79, POZ.854 Z PÓŹN.ZM.) PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2015-04-02
2015-04-14
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGA POLEGAJĄCA NA SPRZĄTANIU I UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU ORAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZLOKALIZOWANYCH PRZY/WOKÓŁ BUDYNKÓW SĄDU Z JEDNOCZESNYM WYKONANIEM KONSERWACJI I BIEŻĄCYCH DROBNYCH NAPRAW ORAZ OBSŁUGI SZATNI ORAZ PRZEJĘCIEM OD ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART.231 USTAWY KODEKS PRACY (T.J.DZ.U. Z 2014 R., POZ.1502 Z PÓŹN.ZM.) A TAKŻE ZGODNIE Z ART.261 USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (T.J.DZ.U. Z 2001 R. NR 79, POZ.854 Z PÓŹN.ZM.) PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2014-05-09
2014-05-19
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUGI SPRZĄTANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W BUDYNKACH PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I KOŚCIUSZKI 28
2014-01-10
2014-01-27
Ostrołęka roboty budowlane Sąd Okręgowy w Ostrołęce WYKONANIE REMONTU - DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ POD POTRZEBY SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE, 07-410 OSTROŁĘKA, UL. GOMULICKIEGO 5
2013-11-27
2013-12-06
Ostrołęka dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce WYKONANIE DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH, DOSTAWY (WRAZ Z ROZŁADUNKIEM I WNIESIENIEM), MONTAŻU, PODŁĄCZENIA, ZAINSTALOWANIA, URUCHOMIENIA, PRZETESTOWANIA ORAZ PRZESZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z OBSŁUGĄ KLIMATYZATORÓW W SIEDZIBIE SĄDU REJONOWEGO WOSTROŁĘCE I WYSZKOWIE
2013-11-25
2013-12-03
Ostrołęka dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SĄDÓW REJONOWYCHW OSTROŁĘCE, OSTROWI MAZ. I ZWKW W PUŁTUSKU
2013-07-02
2013-07-11
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce ZAKUP USŁUG GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW I SĘDZIÓW W STANIE SPOCZYNKU SĄDÓW OKRĘGU OSTROŁĘCKIEGO, A TAKŻE ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
2013-03-08
2013-03-18
Ostrołęka usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce NA USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUGI SPRZĄTANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W BUDYNKACH PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I KOŚCIUSZKI 28
2012-11-02
2012-11-12
Ostrołęka dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce WYKONANIE DOSTAWY (WRAZ Z ROZŁADUNKIEM I WNIESIENIEM), MONTAŻU, PODŁĄCZENIA, ZAINSTALOWANIA, URUCHOMIENIA, PRZETESTOWANIA ORAZ PRZESZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z OBSŁUGĄ KLIMATYZATORÓW ORAZ WYKONANIU W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI TRZECH BEZPŁATNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH W SIEDZIBIE SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU, UL. RYNEK 37, 06 - 100 PUŁTUSK
2012-10-23
2012-10-31
Ostrołęka dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTARCZENIE I WDROŻENIE DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SYSTEM WSPOMAGANIA ORGANIZACJI ROZPRAW (SWOR), DLA 7 SAL ROZPRAW DO SĄDU REJONOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ PRZY UL. B. PRUSA 2

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości dla Sądu Okręgowego w Ostrołęce w Obiekcie przy ul. Gomulickiego 5 i/lub w Budynku przy ul. Kościuszki 28
2017-06-06
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGĘ SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28.
2016-10-24
brak danych
Ostrołęka Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA (WRAZ Z ROZŁADUNKIEM I WNIESIENIEM DO BUDYNKU SĄDU), MONTAŻ,PODŁĄCZENIE, ZAINSTALOWANIE (W TYMWYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI, INSTALACJI ODPROWADZENIA SKROPLIN I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ), URUCHOMIENIE, PRZETESTOWANIE ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW Z OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ORAZ ŚWIADCZENIE SERWISU GWARANCYJNEGO DO/NA BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO W OSTROŁĘCE ORAZ BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO W WYSZKOWIE
2016-06-24
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIU CZYSTOŚCI DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28, A TAKŻE DLA SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU W OBIEKCIE PRZY UL. RYNEK 37 I PRZY UL. SZKOLNA 12.
2016-05-17
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce NA USŁUGĘ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28, A TAKŻE DLA SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU W OBIEKCIE PRZY PRZY UL. RYNEK 37 I PRZY UL. SZKOLNA 12
2015-11-18
brak danych
Ostrołęka Dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA MONITORÓW TYP 2 ORAZ KOMPUTERÓW STACJONARNYCH TYP 2 DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE I SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU
2015-10-27
brak danych
Ostrołęka Dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA (WRAZ Z ROZŁADUNKIEM I WNIESIENIEM), MONTAŻ, PODŁĄCZENIE, ZAINSTALOWANIE, URUCHOMIENIE, PRZETESTOWANIE ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW Z OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW W SIEDZIBIE SĄDU REJONOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
2015-08-20
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW I SĘDZIÓW W STANIE SPOCZYNKU SĄDÓW OKRĘGU OSTROŁĘCKIEGO, A TAKŻE ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
2015-05-08
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGA POLEGAJĄCA NA SPRZĄTANIU I UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU ORAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZLOKALIZOWANYCH PRZY/WOKÓŁ BUDYNKÓW SĄDU Z JEDNOCZESNYM WYKONANIEM KONSERWACJI I BIEŻĄCYCH DROBNYCH NAPRAW ORAZ OBSŁUGI SZATNI ORAZ PRZEJĘCIEM OD ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART.231 USTAWY KODEKS PRACY (T.J.DZ.U. Z 2014R., POZ.1502 Z PÓŹN.ZM.) A TAKŻE ZGODNIE Z ART.261 USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (T.J.DZ.U. Z 2001R. NR 79,POZ.854 Z PÓŹN.ZM.) PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2014-06-24
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUGI SPRZĄTANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W BUDYNKACH PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I KOŚCIUSZKI 28.
2014-06-24
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUGI SPRZĄTANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W BUDYNKACH PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I KOŚCIUSZKI 28.
2014-02-26
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Ostrołęce WYKONANIE REMONTU - DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ POD POTRZEBY SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE, 07-410 OSTROŁĘKA, UL. GOMULICKIEGO 5
2013-12-18
brak danych
Ostrołęka Dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wykonanie demontażu istniejących, dostawy (wraz z rozładunkiem i wniesieniem), montażu, podłączenia, zainstalowania, uruchomienia, przetestowania oraz przeszkolenia pracowników z obsługą klimatyzatorów w siedzibie Sądu Rejonowego wOstrołęce i Wyszkowie
2013-12-18
brak danych
Ostrołęka Dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SĄDÓW REJONOWYCHW OSTROŁĘCE, OSTROWI MAZ. I ZWKW W PUŁTUSKU.
2013-08-09
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce ZAKUP USŁUG GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW I SĘDZIÓW W STANIE SPOCZYNKU SĄDÓW OKRĘGU OSTROŁĘCKIEGO, A TAKŻE ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
2013-04-16
brak danych
Ostrołęka Usługi Sąd Okręgowy w Ostrołęce NA USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUGI SPRZĄTANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W BUDYNKACH PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I KOŚCIUSZKI 28
2012-11-29
brak danych
Ostrołęka Dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce WYKONANIE DOSTAWY (WRAZ Z ROZŁADUNKIEM I WNIESIENIEM), MONTAŻU, PODŁĄCZENIA, ZAINSTALOWANIA, URUCHOMIENIA, PRZETESTOWANIA ORAZ PRZESZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z OBSŁUGĄ KLIMATYZATORÓW ORAZ WYKONANIU W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI TRZECH BEZPŁATNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH W SIEDZIBIE SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU, UL. RYNEK 37, 06 - 100 PUŁTUSK
2012-11-16
brak danych
Ostrołęka Dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTARCZENIE I WDROŻENIE DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SYSTEM WSPOMAGANIA ORGANIZACJI ROZPRAW (SWOR), DLA 7 SAL ROZPRAW DO SĄDU REJONOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ PRZY UL. B. PRUSA 2
2012-11-12
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Ostrołęce WYKONANIE REMONTU ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH (POMIESZCZENIA ZLOKALIZOWANE NA PARTERZE BUDYNKÓWA I B) Z DOSTOSOWANIEM ICH DO POTRZEB POMIESZCZEŃ OBSŁUGI INTERESANTÓW W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE, 07-410 OSTROŁĘKA, UL. GOMULICKIEGO 5
2012-11-12
brak danych
Ostrołęka Dostawy Sąd Okręgowy w Ostrołęce DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Sąd Okręgowy w Ostrołęce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.